PGKiM -zadania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.


Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
1.   działalność usługowa w zakresie:
     a) utrzymywanie urządzeń komunalnych,
     b) utrzymywania targowisk,
     c) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
     d) oczyszczanie miejscowości i innych usłyg w zakresie utrzymania porządku i czystości,
     e) wywozu i unieszkodliwienia nieczystości stałych i płynnych,
     f) utrzymywanie zieleni,
     g) utrzymywanie cmentarzy i świadczenie usług pogrzebowych,
     h) utrzymywanie szletów miejskich,
      i) utrzymywanie w należytym stanie technicznym gminnych dróg, chodników i placów,
      j) gazyfikacji bezprzewodowej,
     k) remontowo - budowlanym,
      l) transportu,
      ł) innych usług w zakresie robót ziemnych, instalacyjnych i elektrycznych,
         wynikajacych z możliwości technicznych i kadrowych przedsiebiorstwa,
     m) budowa i sprzedaż mieszkań,
     n) usługi motoryzacyjne i diagnostyka,
     o) prowadzenie schroniska i hotelu dla zwierząt.
2. handel, w tym eksport - import:
     a) artykułami spożywczymi, chemicznymi i przemysłowymi,
     b) materiałami i urządzeniami technicznymi - towarami budowlanymi,
     c) materiałami masowymi, tj. węglem, koksem, żwirem, oraz piaskiem,
         a także materiałami ropopochodnymi,
     d) pośrednictwo i handel nieruchomościami,
     e) sprzedaż zwierząt ze schroniska.
3. produkcja materiałów, urządzeń technicznych oraz materiałów budowlanych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-09-16 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Chrystian Jasiczak
(2005-09-16 11:55:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki