Dokumenty zaimportowane:

Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego złożona między sesjami (numer 1/11) Wnioski z V sesji Rady 27.01.2011 r. złożone przez radnych : Z.Ciołka i M.Szydłowskiego. (numer 2/11) Wnioski i interpelacja złożone na VI sesji Rady 24.02.2011 r. przez radnych : A.Mieloszyńskiego,R.Piątka, E.Szczepańskiego. (numer 1/11) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego A.Mieloszyńskiego (numer 2/11) interpelacja złożona między sesjami przez radnego J.Tylmana (numer 3/11) Zapytanie radnego A.Mieloszyńskiego, wniosek radnych : M.Szydłowskiego i R.Piątka, interpelacje radnych : A. Mieloszyńskiego i E.Szczepańskiego złożone na VII sesji Rady (numer 4/11) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego M.Chwałczyńskiego (numer 5/11) Interpelacje i wnioski złożone na VIII sesji Rady 28.04.2011 przez radnych : R.Piątka i A.Mieloszyńskiego (numer 6/11) Interpelacje złożone na IX sesji Rady 24.05.2011 r. przez radnego A.Mieloszyńskiego (numer 8/11) Interpelacje i wniosek złożony na X sesji Rady 2.06.2011 r.przez radnych : A.Mieloszyńskiego,P.Mulkowskiego,Zdz.Żeleźnego. (numer 9/11) Interpelacje i wniosek złożone na XI sesji Rady 30.06.2011 przez radnego A.Mieloszyńskiego (numer 10/11) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego Hieronima Bartkowiaka (numer 11/11) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego Andrzeja Mieloszyńskiego (numer 12/11) Interpelacje i wnioski złożone na XIII sesji Rady 25.08.2011 r. przez radnych : A.Mieloszyńskiego i J. Mieloszyńskiego (numer 13/11) Interpelacje złożone między sesjami przez radnego Marcina Chwałczyńskiego (numer 14/11) Interpelacje i wnioski złożone na XIV sesji Rady 29.09.2011 r. przez radnych : P.Mulkowskiego,R.Piątka, A.Mieloszyńskiego i J.Mieloszyńskiego. (numer 15/11) Interpelacje i wnioski złożone na XV sesji Rady 27.10.2011 r. przez radnych: A.Mieloszyńskiego,P.Mulkowskiego i J.Mieloszyńskiego (numer 16/11) Interpelacja złożona między sesjami przez radną Barbarę Ratajczak (numer 17/11) Interpelacje i wnioski złożone na XVI sesji Rady 24.11.2911 r. przez radnych : E.Szczepańskiego, A.Michalaka, M.Chwałczyńskiego, P.Mulkowskiego, R.Piątka, D.Fornalik (numer 18/11) Interpelacja złożona między sesjami przez radnego A.Mieloszyńskiego (numer 19/11) Interpelacja złożona między sesjami przez radną B. Ratajczak (numer 17/11) Interpelacje i wnioski złożone na XVII sesji Rady przez radnych : Piotra Mulkowskiego i Wojciecha Majchrzaka (numer 20/11)