Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
144/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-31)
w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 52/2020 z 03.03.2020 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-04 08:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-02-02 11:36:23)
Pobierz - w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 52/2020 z 03.03.2020 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(87 KB)
Załączniki
143/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-28)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-04 08:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:11)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (213 KB)
Załączniki
142/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-28)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-01-02 07:52:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(244 KB)
Załączniki
141/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-28)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-01-02 07:52:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:55)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(256 KB)
Załączniki
140/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-28)
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-12-28 14:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (148 KB)
Załączniki
139/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-27)
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-12-28 12:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w  Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(88 KB)
Załączniki
138/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-27)
w sprawie przekazania majątku na stan Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-12-28 12:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - w sprawie przekazania majątku na stan Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(87 KB)
Załączniki
137/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-27)
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-12-28 12:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:13)
Pobierz - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88 KB)
Załączniki
136/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-27)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-27 13:44:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:55)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(298 KB)
Załączniki
135/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-21)
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 1/2019 Z DNIA 3 STYCZNIA 2019 R.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-27 09:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 1/2019 Z DNIA 3 STYCZNIA 2019 R.-NIEOBOWIĄZUJĄCE (186 KB)
Załączniki
134/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-20)
w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 135/2018 Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 R. ORAZ ZARZĄDZENIEM NR 1/2019 Z DNIA 3 STYCZNIA 2019 R.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-24 07:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:06)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 135/2018 Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 R. ORAZ ZARZĄDZENIEM NR 1/2019 Z DNIA 3 STYCZNIA 2019 R.-NIEOBOWIĄZUJĄCE (428 KB)
Załączniki
133/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-18)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 11:05:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:06)
Pobierz - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (259 KB)
Załączniki
132/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-18)
w sprawie wygaszenia zwykłego zarządu na nieruchomości niezabudowanej położonej w Górze- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 11:05:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz - w sprawie wygaszenia zwykłego zarządu na nieruchomości niezabudowanej położonej  w Górze- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90 KB)
Załączniki
131/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-14)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 11:05:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:06)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (240 KB)
Załączniki
130/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-14)
w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w miejscowości Góra - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-18 14:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz - w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w miejscowości Góra - NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
129/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-12)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych bw gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-14 11:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych bw gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE (183 KB)
Załączniki
128/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-10)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizacje zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-11 09:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizacje zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(246 KB)
Załączniki
127/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6/14 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-11 09:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:55)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6/14 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
126/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/12- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-11 09:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/12- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
Załączniki
125/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/76- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-11 09:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/76- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92 KB)
Załączniki
124/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-07)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-11 08:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:10)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne 
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (101 KB)
Załączniki
123/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-29)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja na cele magazynowe- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-11 08:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja na cele magazynowe- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(348 KB)
Załączniki
122/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-29)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:10)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (85 KB)
Załączniki
121/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-29)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:09)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
Załączniki
120/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-28)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
Załączniki
119/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-28)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:06)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
118/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-28)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie środków trwałych-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie środków trwałych-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
117/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-28)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
116/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-28)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 2 w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:06)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 2 w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (84 KB)
Załączniki
115/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-28)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 5 w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 5 w Śremie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
114/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-28)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-30 14:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie środka trwałego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
113/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-26)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok- - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-11-29 13:25:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-31 14:04:03)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok- - NIEOBOWIĄZUJĄCE (6 MB)
Załączniki
112/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-26)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-11-29 13:25:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE (248 KB)
Załączniki
111/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem na lata 2019-2021 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:03)
Pobierz - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem na lata 2019-2021
NIEOBOWIĄZUJĄCE (1 MB)
Załączniki
110/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Kowalskiej - Jankowiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:06)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Kowalskiej - Jankowiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
109/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-23)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamili Bartkowiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-27 08:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamili Bartkowiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
108/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-20)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej pod tablicę reklamową-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-22 15:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej pod tablicę reklamową-NIEOBOWIĄZUJĄCE (530 KB)
Załączniki
107/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-20)
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-22 15:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
Załączniki
106/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-19)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-22 15:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (242 KB)
Załączniki
105/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-19)
w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Łęg-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-22 15:04:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz - w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Łęg-NIEOBOWIĄZUJĄCE (165 KB)
Załączniki
104/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-14)
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-15 11:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży-NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
Załączniki
103/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-14)
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-15 11:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:49)
Pobierz - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE (772 KB)
Załączniki
102/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-14)
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019-2029- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-15 11:38:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019-2029- NIEOBOWIĄZUJĄCE (563 KB)
Załączniki
101/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-09)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 198/54, 228/44 i 228/72

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-13 12:11:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 198/54, 228/44 i 228/72 (91 KB)
Załączniki
100/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-09)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Śremie przy ul. Józefa Chełmońskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-13 12:11:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:42)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Śremie przy ul. Józefa Chełmońskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE (1 MB)
Załączniki
99/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-06)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 119/1-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-13 12:11:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 119/1-NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
Załączniki
98/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-11-02)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Śremie przy ul. Jacka Malczewskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-06 13:22:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:43)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Śremie przy ul. Jacka Malczewskiego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(1023 KB)
Załączniki
97/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-31)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zmienionego Zarządzeniem nr 58/2018 Burmistrza Śremu z dnia 21 czerwca 2018 r.-ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 133/2018 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-06 13:22:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:05)
Pobierz -  w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok  zmienionego Zarządzeniem nr 58/2018 Burmistrza Śremu z dnia 21 czerwca 2018 r.-ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 133/2018 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU-NIEOBOWIĄZUJĄCE (256 KB)
Załączniki
96/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-29)
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Nochowie pomiędzy gminą Śrem a Skarbem Państwa- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-02 11:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Nochowie pomiędzy gminą Śrem a Skarbem Państwa- NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
Załączniki
95/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-25)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-02 11:15:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE (248 KB)
Załączniki
94/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-11)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-11 14:41:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (122 KB)
Załączniki
93/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-11)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 566/7-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-11 14:41:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:59)
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 566/7-NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
92/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-08)
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Śrem do udziału w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-11 14:41:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Śrem do udziału w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (89 KB)
Załączniki
91/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-28)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-02 13:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"-NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
Załączniki
90/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-24)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-26 15:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:11)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (278 KB)
Załączniki
89/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-20)
w sprawie zmiany aktu notarialnego - umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12, usytuowanego w budynku położonym w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-20 13:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - w sprawie zmiany aktu notarialnego - umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12, usytuowanego w budynku położonym w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8- NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
Załączniki
88/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-20)
w sprawie zmiany aktu notarialnego - umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ułamkowej części własności gruntu, usytuowanego w budynku położonym w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-20 13:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - w sprawie zmiany aktu notarialnego - umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ułamkowej części własności gruntu, usytuowanego w budynku położonym w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4-NIEOBOWIĄZUJĄCE (97 KB)
Załączniki
87/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-20)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/21-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-20 13:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:10)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/21-NIEOBOWIĄZUJĄCE (94 KB)
Załączniki
86/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-19)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 691/9- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-20 13:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 691/9- NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
85/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-07)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-11 14:53:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:37)
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16
NIEOBOWIĄZUJĄCE (306 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - zipx
zipx
(306 KB)
84/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-03)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-11 14:53:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:59)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (228 KB)
Załączniki
83/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-03)
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-11 14:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(85 KB)
Załączniki
82/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-08-30)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 351 i 389-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-04 08:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 351 i 389-NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
81/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-08-30)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 566/7 NIOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-04 08:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-11 14:41:34)
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 566/7
NIOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
80/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-08-27)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na rzecz gminy Śrem, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 45/2 i 47/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-08-29 07:48:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na rzecz gminy Śrem, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 45/2 i 47/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
Załączniki
79/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-08-20)
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-08-24 17:26:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (254 KB)
Załączniki
78/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-08-20)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 691/6, 2564/11, 1257/3 i 2564/8- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-08-21 15:33:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 691/6, 2564/11, 1257/3 i 2564/8- NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
77/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-08-02)
w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Mórce w dniu 2 września 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-08-03 14:19:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz - w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Mórce w dniu 2 września 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE (259 KB)
Załączniki
76/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-26)
w sprawie określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-07-31 13:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem
(2 MB)
75/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-26)
w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem- zmienione zarządzeniem nr 66/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-07-31 13:09:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-31 14:03:16)
Pobierz - w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem- zmienione zarządzeniem nr 66/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r.
(3 MB)
Załączniki
74/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-26)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-07-31 13:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:46)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(397 KB)
Załączniki
73/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-26)
w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Śremu z dnia 1 kwietnia 2010 r. Nr 889/10 i Nr 982/10 -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-07-31 13:09:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Śremu z dnia 1 kwietnia 2010 r. Nr 889/10 i Nr 982/10
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
Załączniki
72/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-17)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/80 -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-20 07:33:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-09-16 07:28:06)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/80
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
71/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-17)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/26 -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-20 07:33:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/26 -NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
70/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-16)
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-20 07:33:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz - zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (322 KB)
Załączniki
69/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-16)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wioletty Jędrzejczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-17 14:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-22 14:16:18)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wioletty Jędrzejczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91 KB)
Załączniki
68/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-16)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Stelligi-Bąk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-17 14:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:06)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Stelligi-Bąk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
67/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-16)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Buk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-17 14:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:11)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Buk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
Załączniki
66/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-16)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Przywara-Kapturek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-17 14:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Przywara-Kapturek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
65/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-13)
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-13 14:54:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
64/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-09)
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-11 14:53:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:36)
Pobierz - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE (759 KB)
Załączniki
63/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-05)
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE (286 KB)
Załączniki
62/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-29)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-05 09:42:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (222 KB)
Załączniki
61/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
w sprawie użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku położonego w Śremie przy ul. Tadeusza Kościuszki 12-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku położonego w Śremie przy ul. Tadeusza Kościuszki 12-NIEOBOWIĄZUJĄCE (426 KB)
Załączniki
60/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-28)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 159/28-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 159/28-NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
Załączniki
59/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-25)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-25 14:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE (219 KB)
Załączniki
58/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-21)
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok- ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 97/2018 z dnia 31.10.2020 r. i zarządzeniem nr 133/2018 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-25 14:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-01 12:34:36)
Pobierz - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok- ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 97/2018 z dnia 31.10.2020 r. i zarządzeniem nr 133/2018 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU -NIEOBOWIĄZUJĄCE (255 KB)
Załączniki
57/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-12)
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Zachodniej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 251/4-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-13 14:41:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz - w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Zachodniej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 251/4-NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
56/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-06-12)
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Kosynierów, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2102/8-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-13 14:41:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz - w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Kosynierów, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2102/8-NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
55/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-28)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-04 15:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (185 KB)
Załączniki
54/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-25)
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-29 10:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:36)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE (332 KB)
Załączniki
53/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-25)
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania majątkiem ruchomym dysponowanym przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-29 10:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania majątkiem ruchomym dysponowanym przez Urząd Miejski w Śremie (89 KB)
Załączniki
52/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-25)
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 2458/4, 2458/8, 2458/9, 2458/12 i 2458/13-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-29 10:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 2458/4, 2458/8, 2458/9, 2458/12 i 2458/13-NIEOBOWIĄZUJĄCE (94 KB)
Załączniki
51/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-23)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2224/2-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-25 15:06:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2224/2-NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
Załączniki
50/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-22)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 76/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2458/8 i 2458/9 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-24 07:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:52)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 76/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2458/8 i 2458/9
NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
49/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-22)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-24 07:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni
NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
48/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-16)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/30- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-22 12:04:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:46)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/30- NIEOBOWIĄZUJĄCE (94 KB)
Załączniki
47/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-16)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/6-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-22 12:04:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/6-NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
46/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-16)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego 4/116-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-22 12:04:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego 4/116-NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
45/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-15)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-22 12:04:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (218 KB)
Załączniki
44/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-15)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-17 09:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:47)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE (3 MB)
Załączniki
43/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-15)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-17 09:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:42)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE (3 MB)
Załączniki
42/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-15)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-17 09:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:45)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE (4 MB)
Załączniki
41/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-02)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-10 14:59:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-21 14:16:51)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE (221 KB)
Załączniki
40/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-02)
zmieniające zarządzenie w sprawie partycypacji gminy Śrem w kosztach budowy lokali mieszkalnych z zasobu Śremskiego TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-08 12:21:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie partycypacji gminy Śrem w kosztach budowy lokali mieszkalnych z zasobu Śremskiego TBS Sp. z o.o. (89 KB)
Załączniki
39/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-08 12:21:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:05)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (194 KB)
Załączniki
38/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-11)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-13 08:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp.
NIEOBOWIĄZUJĄCE (962 KB)
Załączniki
37/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-11)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/21 położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-13 08:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-18 13:27:59)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/21 położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
36/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-11)
w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-13 08:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Śrem (1 MB)
Załączniki
35/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-10)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-13 08:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-07-14 14:13:16)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(86 KB)
Załączniki
34/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-06)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-13 08:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (256 KB)
Załączniki
33/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-04-06)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-09 12:36:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:51)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
Załączniki
32/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-19)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-21 15:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie 
NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
31/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-16)
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-21 15:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:18)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem
NIEOBOWIĄZUJĄCE (97 KB)
Załączniki
30/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018-2021"-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-21 15:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018-2021"-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93 KB)
29/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-14)
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Śrem a Fundacją Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-14 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-07 14:45:32)
Pobierz - w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Śrem a Fundacją Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
Załączniki
28/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-07)
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-07 14:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
27/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-06)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiejskiej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-06 13:13:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:51)
Pobierz - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiejskiej
NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
Załączniki
26/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-05)
w sprawie odwołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-06 13:13:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:13)
Pobierz - w sprawie odwołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
Załączniki
25/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-05)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-05 14:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:53)
Pobierz - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne- NIEOBOWIĄZUJĄCE (164 KB)
Załączniki
24/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-27)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-03-05 14:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (183 KB)
Załączniki
23/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-21)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jana Kochanowskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-02-22 09:55:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:51)
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jana Kochanowskiego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
Załączniki
22/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-19)
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-19 13:52:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:52)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE (664 KB)
Załączniki
21/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-12)
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-15 12:03:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
(237 KB)
Załączniki
20/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-08)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-09 13:29:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
Załączniki
19/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-08)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-09 13:29:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:52)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
Załączniki
18/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-01)
w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej wsi Dąbrowa - Mateuszewo-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-07 07:45:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej wsi Dąbrowa - Mateuszewo-NIEOBOWIĄZUJĄCE (164 KB)
Załączniki
17/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-01)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w postaci nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jana Kochanowskiego - zmienione zarządzeniem nr 23/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-02 14:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-01 12:34:36)
Pobierz - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w postaci nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jana Kochanowskiego - zmienione zarządzeniem nr 23/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
Załączniki
16/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-31)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 316/2, 317 i 393

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-02 14:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 316/2, 317 i 393 (90 KB)
Załączniki
15/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-02 14:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE (190 KB)
Załączniki
15/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-12-17)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-18 14:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(271 KB)
Załączniki
14/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-30)
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-31 08:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 -NIEOBOWIĄZUJĄCE (390 KB)
Załączniki
14/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-30)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-02 11:15:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:45)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (925 KB)
Załączniki
13/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-23)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 133/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2633/2 położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-26 14:52:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:52)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 133/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2633/2 położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza
NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
Załączniki
13/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-10-03)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-10-05 15:38:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:49)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (257 KB)
Załączniki
12/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-23)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem, które będą realizowane w 2018 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem, które będą realizowane w 2018 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert-NIEOBOWIĄZUJĄCE (313 KB)
Załączniki
12/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-24)
zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJACE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-26 15:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-28 13:40:53)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJACE (93 KB)
Załączniki
11/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 10/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 10/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o. (85 KB)
Załączniki
11/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-09-04)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze informatyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-11 14:53:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze informatyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(87 KB)
Załączniki
10/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 9/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 9/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Sp. z o.o. (86 KB)
Załączniki
10/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-13)
w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-07-31 13:09:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-02-02 11:36:22)
Pobierz - w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(94 KB)
Załączniki
9/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 8/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 8/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. (87 KB)
Załączniki
9/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-13)
w sprawie odwołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2018-07-31 13:09:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:06)
Pobierz - w sprawie odwołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem
-NIEOBOWIĄZUJĄCE (86 KB)
Załączniki
8/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 12/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 12/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o. (85 KB)
Załączniki
8/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-07-10)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-07-13 14:54:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:28)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (651 KB)
Załączniki
7/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 11/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej PGK w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 11/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej PGK w Śremie Sp. z o.o. (88 KB)
Załączniki
7/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-30)
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-06 07:41:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (284 KB)
Załączniki
6/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 15/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu PGK w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 15/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu PGK w Śremie Sp. z o.o. (88 KB)
Załączniki
6/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-05-23)
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie-zmienione zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-25 15:06:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-05 12:16:39)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie-zmienione zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. (1 MB)
Załączniki
5/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 13/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 13/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. (87 KB)
Załączniki
5/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-30)
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-13 08:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie (91 KB)
Załączniki
4/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-18)
uchylające zarządzenie nr 14/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 14/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o. (85 KB)
Załączniki
4/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-03-30)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-04-13 08:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:34:36)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (235 KB)
Załączniki
3/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-10)
w sprawie wyboru sołtysa wsi Dąbrowa - Mateuszewo-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-12 14:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz - w sprawie wyboru sołtysa wsi Dąbrowa - Mateuszewo-NIEOBOWIĄZUJĄCE (163 KB)
Załączniki
3/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-02-15)
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-02-16 14:20:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-03-18 14:37:13)
Pobierz - w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(481 KB)
Załączniki
2/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-10)
w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Szymanowo-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-12 14:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:13)
Pobierz - w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Szymanowo-NIEOBOWIĄZUJĄCE (165 KB)
Załączniki
2/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-22)
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:49)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
Załączniki
1/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-05)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-10 08:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE (181 KB)
Załączniki
1/18
Obowiązujący
Z dnia
(2018-01-12)
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością - zmienione zarządzeniem nr 8/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., zmienione zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 10.01.2020 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-16 10:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-31 14:04:01)
Pobierz - w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością - zmienione zarządzeniem nr 8/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., zmienione zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 10.01.2020 r. (98 KB)
Załączniki