Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
294/XXXI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-29)
294/ XXXI/ 2013 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem. = NIEAKTUALNA TRACI MOC uchwała 242/XXXIV/04

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:49)
Pobierz - 294/ XXXI/ 2013 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Śrem. = NIEAKTUALNA

TRACI MOC uchwała 242/XXXIV/04 (186 KB)
Załączniki
295/XXXI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-29)
295/XXXI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Zmiana dot. uchwały 151/XVIII/07- NIEAKTUALNE -Traci moc 456/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-21 12:01:47)
Pobierz - 295/XXXI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Zmiana dot. uchwały 151/XVIII/07- NIEAKTUALNE -Traci moc 456/XLI/2022 (185 KB)
Załączniki
296/XXXI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-29)
296/XXXI/2013 w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.= zm. 453/XLIV/2014; 531/XLIX/2014 = NIEAKTUALNA Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013 r. poz. 1676 z dnia 19 lutego 2013 r. Z końcem kadencji tj. 21.11.2014 r. traca moc uchwały 283/XXV/2000; 500/XLVI/02; 472/LI/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:41)
Pobierz - 296/XXXI/2013 w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.= zm. 453/XLIV/2014; 531/XLIX/2014 = NIEAKTUALNA

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013 r. poz. 1676 z dnia 19 lutego 2013 r.
Z końcem kadencji tj. 21.11.2014 r. traca moc uchwały 283/XXV/2000; 500/XLVI/02; 472/LI/10 (269 KB)
Załączniki
297/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
Nr 297/XXXII/2013 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9.= zm. 365/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:31:31)
Pobierz - Nr 297/XXXII/2013 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9.= zm. 365/XXXVII/2013 (186 KB)
Załączniki
298/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
298/XXXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne "Mój Sklep" Spółka Akcyjna

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-18 14:48:30)
Pobierz - 298/XXXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne "Mój Sklep" Spółka Akcyjna (187 KB)
Załączniki
299/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
299/XXXII/2013 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sosnowiec Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 2396 z dnia 22.03.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Pobierz - 299/XXXII/2013 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sosnowiec 

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 2396 z dnia 22.03.2013 r. (327 KB)
Załączniki
300/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
300/XXXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:17)
Pobierz - 300/XXXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. Zrealizowana (419 KB)
Załączniki
301/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
301/XXXII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgi Mechlińskie". zm. dot. uchwały 177/XVIII/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:04:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:45)
Pobierz - 301/XXXII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgi Mechlińskie".

zm. dot. uchwały 177/XVIII/12 (1 MB)
Załączniki
302/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
302/XXXII/2013 w sprawie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:30)
Pobierz - 302/XXXII/2013 w sprawie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin
podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi

TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r. (277 KB)
Załączniki
303/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
303/XXXII/2013 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:31:31)
Pobierz - 303/XXXII/2013 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej.
Uchwała zrealizowana. (177 KB)
Załączniki
304/XXXII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-07)
304/XXXII/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie --Dot. uchwały 431/XLVIII/10. Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:37)
Pobierz - 304/XXXII/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie --Dot. uchwały 431/XLVIII/10. Zrealizowana (187 KB)
Załączniki
305/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
305/ XXXIII/ 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.na lata 2013-2015. - TRACI MOC uchwałą 497/ XLVII /2014 Traci moc uchwała 186/XIX/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Pobierz - 305/ XXXIII/ 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.na lata 2013-2015. - TRACI MOC uchwałą 497/ XLVII /2014


Traci moc uchwała 186/XIX/12 (378 KB)
Załączniki
306/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
306/ XXXIII/ 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo Rozstrzygn. nadzorcze wojewody - stwierdzono NIEWAŻNOŚĆ uchwały.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-05-07 14:57:04)
(0 bytes)
Załączniki
307/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
307/ XXXIII/ 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny. zm. dot. 187/XIX/12 PLAN uchwalono uchwałą 361/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:15)
Pobierz - 307/ XXXIII/ 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny. 
zm. dot. 187/XIX/12
PLAN uchwalono uchwałą 361/XXXVII/2013 (344 KB)
Załączniki
308/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
308/XXXIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem = zm. dot. uchwały 477/LII/10 -NIEAKT. -Nowa 483/XLIII/2023 Publikacja = Dz. U. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3053 z dnia 17 kwietnia 2013 r. OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018; 91/VIII/2019+ Obw. 8/XI/2019; ZM.483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:05)
Pobierz - 308/XXXIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem  = zm. dot. uchwały 477/LII/10 -NIEAKT. -Nowa 483/XLIII/2023
Publikacja = Dz. U. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3053 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r.
Kolejna zm. 418/XLIII/2018; 91/VIII/2019+ Obw. 8/XI/2019; ZM.483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023 (181 KB)
Załączniki
309/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
309/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Pobierz - 309/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.Zrealizowana (345 KB)
Załączniki
310/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
310/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Pobierz - 310/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony.Zrealizowana (884 KB)
Załączniki
311/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
311/XXXIII/2013 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2013 roku = Zrealizowana Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3448 z dnia 10 maja 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:30)
Pobierz - 311/XXXIII/2013 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2013 roku = Zrealizowana

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3448 z dnia 10 maja 2013 r. (202 KB)
Załączniki
312/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
312/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:29:46)
Pobierz - 312/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku (175 KB)
Załączniki
313/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
313/ XXXIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- zrealizowana zm. dot. uchwały 278/XXIX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:31)
Pobierz - 313/ XXXIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- zrealizowana

zm. dot. uchwały 278/XXIX/2012 (696 KB)
Załączniki
314/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
314/XXXIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok- zrealizowana zm. dot. uchwały 279/XXIX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:31)
Pobierz - 314/XXXIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok- zrealizowana

zm. dot. uchwały 279/XXIX/2012 (1 MB)
Załączniki
315/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
315/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Pobierz - 315/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica.Zrealizowana (463 KB)
Załączniki
316/XXXIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-26)
316/XXXIII/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013 r. poz. 25 26 z dnia 27 marca 2013 r. TRACI MOC uchwałą 445/XLIV/2014 z dniem 1 lipca 2014 r. TRACI MOC uchwała 286/ XXX/ 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-27 09:23:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-04-03 11:26:20)
Pobierz - 316/XXXIII/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013 r. poz. 25 26 z dnia 27 marca 2013 r. TRACI MOC uchwałą 445/XLIV/2014 z dniem 1 lipca 2014 r.

TRACI MOC uchwała 286/ XXX/ 2012 (635 KB)
Załączniki
317/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
317/XXXIV/2013 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Śrem 2013-2020 Uchwała poprzednia 99/XI/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-11 08:39:43)
Pobierz - 317/XXXIV/2013 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Śrem 2013-2020

Uchwała poprzednia 99/XI/07 (1 MB)
Załączniki
318/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
318 /XXXIV /2013 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 318 /XXXIV /2013 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) (184 KB)
Załączniki
319/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
319/XXXIV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022. Zrealizowana zm. dot. 278 /XXIX /2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:34)
Pobierz - 319/XXXIV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022. Zrealizowana

zm. dot. 278 /XXIX /2012 (697 KB)
Załączniki
320/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
320/XXXIV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok- Zrealizowana zm. dot. 279/XXIX/ 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:30)
Pobierz - 320/XXXIV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok- Zrealizowana

zm. dot. 279/XXIX/ 2012 (1 MB)
Załączniki
321/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
321/XXXIV/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - etap II"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 321/XXXIV/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej
w Szymanowie - etap II" (181 KB)
Załączniki
322/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
322 /XXXIV /2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3666 z dnia 24 maja 2013 r. = Traci MOc uchwałą 506/XLVII/2014 TRACI MOC uchwała 288/XXX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:19:57)
Pobierz - 322 /XXXIV /2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3666 z dnia 24 maja 2013 r. = Traci MOc uchwałą 506/XLVII/2014


TRACI MOC uchwała 288/XXX/2012
(190 KB)
Załączniki
323/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
323/XXXIV/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Śremie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Pobierz - 323/XXXIV/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Śremie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Zrealizowana (179 KB)
Załączniki
324/XXXIV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-25)
324 /XXXIV /2013 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-29 07:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Pobierz - 324 /XXXIV /2013 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen.
Dezyderego Chłapowskiego.Zrealizowana (2 MB)
Załączniki
325/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
325/XXXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.Zrealizowana Sprawozdanie finansowe gminy Śrem - publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3914 z dnia 10 czerwca 2013 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
(0 bytes)
Załączniki
326/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
326/XXXV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
Pobierz - 326/XXXV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu.Zrealizowana (172 KB)
Załączniki
327/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
327/XXXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2012 rok.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
Pobierz - 327/XXXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2012 rok.Zrealizowana (1 MB)
Załączniki
328/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
328/XXXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie. za 2012 rok. Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
Pobierz - 328/XXXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie.
za 2012 rok. Zrealizowana
(1 MB)
Załączniki
329/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
329/XXXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2012 rok.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:03:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
Pobierz - 329/XXXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2012 rok.Zrealizowana (1 MB)
Załączniki
330/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
330/XXXV/2013 w sprawie m.p.z.p. 6 terenów położonych na obszarze"Helenki" w Śremie.= zm. 185/XVII/2020 dot. uchwały 233/XXIII/12 i 248/XXVI/12. Publikacja-Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4428 z dn. 11.07.2013 r. ROZSTRZYGN.NADZORCZE WOJEWODY-Dz.Urz. z 2013 r. poz. 4413 z dn. 10.07.2013 r. ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY-prostujące wcześniejsze rozstrzygnięcie =Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz.4617 z dnia 18 lipca 2013 r. Zm. 284/XXVII/2021- Obw. 26/XXX/2021; Zm. 502/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:03:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:37)
Pobierz - 330/XXXV/2013 w sprawie m.p.z.p. 6 terenów położonych na obszarze"Helenki" w Śremie.= zm. 185/XVII/2020 dot. uchwały 233/XXIII/12 i 248/XXVI/12. Publikacja-Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4428 z dn. 11.07.2013 r. ROZSTRZYGN.NADZORCZE WOJEWODY-Dz.Urz. z 2013 r. poz. 4413 z dn. 10.07.2013 r. ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY-prostujące wcześniejsze rozstrzygnięcie =Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz.4617 z dnia 18 lipca 2013 r. Zm. 284/XXVII/2021- Obw. 26/XXX/2021; Zm. 502/XLIV/2023
(1 MB)
Załączniki
331/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
331/XXXV/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem Plan uchwalono - uchwała 513/XLIX/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:40)
Pobierz - 331/XXXV/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem

Plan uchwalono - uchwała 513/XLIX/2014 (488 KB)
Załączniki
332/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
332/XXXV/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo Plan uchwalono - 70/VII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:10)
Pobierz - 332/XXXV/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo
Plan uchwalono - 70/VII/2015 (429 KB)
Załączniki
333/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
333/XXXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Pobierz - 333/XXXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.Zrealizowana (417 KB)
Załączniki
334/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
334/XXXV/2013 w sprawie aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:46)
Pobierz - 334/XXXV/2013 w sprawie aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016
(264 KB)
Załączniki
335/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
335/XXXV/2013 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem= zm. 375/XXXVII/2013 zm. 507/XLVII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Pobierz - 335/XXXV/2013 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem= zm. 375/XXXVII/2013 zm. 507/XLVII/2014 (290 KB)
Załączniki
336/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
336/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022 - zrealizowana zm. dot. 278/XXIX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:34)
Pobierz - 336/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022 - zrealizowana

zm. dot. 278/XXIX/2012 (511 KB)
Załączniki
337/XXXV/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-06)
337/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok - zrealizowana zm. dot. uchwały 279/XXIX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:30)
Pobierz - 337/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok - zrealizowana

zm. dot. uchwały 279/XXIX/2012 (769 KB)
Załączniki
338/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
338/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2012 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:29:46)
Pobierz - 338/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2012 rok (220 KB)
Załączniki
339/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
339/XXXVI/2013 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozlicz.dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidł. wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychow. przedszkol., szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicz, prowadz. przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j.s. t. Zmiana dot. 408/XLVII/10 zm. 282/XXIX/2012 - Obwieszczenie 20/2013 r. Publ. =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4192 z dnia 28.06.2013r. c.d. histoia dok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:59)
Pobierz - 339/XXXVI/2013 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozlicz.dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidł. wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychow. przedszkol., szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicz, prowadz. przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j.s. t. Zmiana dot. 408/XLVII/10 zm. 282/XXIX/2012 - Obwieszczenie 20/2013 r. Publ. =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4192 z dnia 28.06.2013r. c.d. histoia dok. (220 KB)
Załączniki
340/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
340/ XXXVI/2013 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Śrem. Traci moc uchwała 478/LII/10 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4294 z 4 lipca 2013 r. TRACI MOC uchwałą 603/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:43)
Pobierz - 340/ XXXVI/2013 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Śrem. Traci moc uchwała 478/LII/10
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4294 z 4 lipca 2013 r.
TRACI MOC uchwałą 603/LII/2024 z 11.04.2024
(228 KB)
341/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
341/XXXVI/2013 w sprawie przystąpienia przez gminę Śrem do partnerstwa = zm. 366/XXXVII/2013 = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-22 15:25:03)
Pobierz - 341/XXXVI/2013 w sprawie przystąpienia przez gminę Śrem do partnerstwa = zm. 366/XXXVII/2013 = NIEAKTUALNA (206 KB)
Załączniki
342/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
342/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Zmiana dot. 287/XXX/2012 = Obwieszczenie (22) z dn. 20.09.2013 r. Uchwała traci moc uchwałą 505/XLVII/2014 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz.4295 z 4 lipca 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Pobierz - 342/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Zmiana dot. 287/XXX/2012 = Obwieszczenie (22) z dn. 20.09.2013 r. Uchwała traci moc uchwałą 505/XLVII/2014 

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz.4295 z 4 lipca 2013 r. (215 KB)
Załączniki
343/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
343/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie Śremu. Zmiana dot. 180/XVIII/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 343/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich na terenie Śremu. Zmiana dot. 180/XVIII/12 (201 KB)
Załączniki
344/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
344/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Binkowo.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:14)
Pobierz - 344/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Binkowo. (206 KB)
Załączniki
345/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
345/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Bodzyniewo

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:00)
Pobierz - 345/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Bodzyniewo (207 KB)
Załączniki
346/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
346/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Dąbrowa

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:13:51)
Pobierz - 346/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Dąbrowa (208 KB)
Załączniki
347/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
347/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Grodzewo

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:14)
Pobierz - 347/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Grodzewo (206 KB)
Załączniki
348/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
348/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Mechlin

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:13:51)
Pobierz - 348/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Mechlin (208 KB)
Załączniki
349/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
349/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Niesłabin

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:59)
Pobierz - 349/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Niesłabin (207 KB)
Załączniki
350/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
350/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Ostrowo

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:00)
Pobierz - 350/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020" sołectwa Ostrowo (206 KB)
Załączniki
351/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
351/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectwa Wyrzeka

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:14)
Pobierz - 351/XXXVI/2013 w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectwa Wyrzeka (204 KB)
Załączniki
352/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
352/XXXVI/2013 w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:25)
Pobierz - 352/XXXVI/2013 w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej (202 KB)
Załączniki
353/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
353/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 353/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (339 KB)
Załączniki
354/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
354/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022= zrealizowana zm. dot. 278/XXIX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:39)
Pobierz - 354/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022= zrealizowana

zm. dot. 278/XXIX/2012 (539 KB)
Załączniki
355/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
355/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok- zrealizowana zm. dot. uchwały 279/ XXIX /2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:39)
Pobierz - 355/XXXVI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok- zrealizowana

zm. dot. uchwały 279/ XXIX /2012 (1 MB)
Załączniki
356/XXXVI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
356/XXXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-28 14:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz - 356/XXXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego - ZREALIZOWANA (200 KB)
Załączniki
357/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
357/XXXVII/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ( p. M. Szydłowski )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 357/XXXVII/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ( p. M. Szydłowski ) (203 KB)
Załączniki
358/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
358/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Alei Solidarności i Jana Kilińskiego - NIEAKTUALNA dot. uchwały 280/XXIX/2012 - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2013 r. poz.5765 z 28.10.2013 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z dn. 23.10.2013 r. uchwała wydana z naruszeniem prawa.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:56:38)
Pobierz - 358/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Alei Solidarności i Jana Kilińskiego - NIEAKTUALNA
dot. uchwały 280/XXIX/2012 - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2013 r. poz.5765 z 28.10.2013 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z dn. 23.10.2013 r. uchwała wydana z naruszeniem prawa. (8 MB)
Załączniki
359/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
359/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Ostrowie - dot. 189/XIX/12 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 5679 z dnia 21.10.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-09-24 07:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:52)
Pobierz - 359/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Ostrowie - dot. 189/XIX/12
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 5679 z dnia 21.10.2013 r. (2 MB)
Załączniki
360/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
360/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo - dot. uchwały 50/VII/11 oraz 260/XXVII/12 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 5678 z dnia 21.10.2013 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:52)
(0 bytes)
Załączniki
361/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
361/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny= dot. uchwały 187/XIX/12 zm. 307/XXXIII/13 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 5677 z dnia 21.10.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:52)
Pobierz - 361/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Luciny= dot. uchwały 187/XIX/12 zm. 307/XXXIII/13

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 5677 z dnia 21.10.2013 r. (2 MB)
Załączniki
362/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
362/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie zalewu w Szymanowie = zm. dot. 198/XX/2012 TRACI MOC - 514 /XLIX /2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:42)
Pobierz - 362/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie zalewu w Szymanowie = zm. dot. 198/XX/2012

TRACI MOC - 514 /XLIX /2014 (713 KB)
Załączniki
363/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
363/XXXVII/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Plan uchwalono - uchwała 498/ XLVII /2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:19:57)
Pobierz - 363/XXXVII/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej

Plan uchwalono - uchwała 498/ XLVII /2014 (1 MB)
Załączniki
364/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
364/XXXVII/2013 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2013- 2016, z perspektywą na lata 2017-2020". NIEAKTUALNA - traci moc uchwałą 238?XXIV/2016 TRACI MOC uchwała 221/XXV/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-17 12:14:31)
Pobierz - 364/XXXVII/2013 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2013- 2016, z perspektywą na lata 2017-2020". NIEAKTUALNA
- traci moc uchwałą 238?XXIV/2016

TRACI MOC uchwała 221/XXV/08 (1 MB)
Załączniki
365/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
365/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9 = zm. dot. 297/XXXII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:31:32)
Pobierz - 365/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9
= zm. dot. 297/XXXII/2013 (218 KB)
Załączniki
366/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
366/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez gminę Śrem do partnerstwa - zm. 341/XXXVI/2013 = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-22 15:25:02)
Pobierz - 366/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez gminę Śrem do partnerstwa - zm. 341/XXXVI/2013 = NIEAKTUALNA (207 KB)
Załączniki
367/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
367/XXXVII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:42)
Pobierz - 367/XXXVII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowej (212 KB)
Załączniki
368/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
368/XXXVII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 368/XXXVII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowej (215 KB)
Załączniki
369/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
369/XXXVII/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie- Publikacja Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2013 r. poz.5559 z 14.10.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-10-18 09:05:50)
Pobierz - 369/XXXVII/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie- Publikacja Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2013 r. poz.5559 z 14.10.2013 r. (1 MB)
Załączniki
370/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
370/XXXVII/2013 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Śrem Programu "Rodzina 3+"= zm. 231/XXIII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:16)
Pobierz - 370/XXXVII/2013 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Śrem Programu "Rodzina 3+"= zm. 231/XXIII/2016 (1006 KB)
Załączniki
371/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
371/XXXVII/2013 w spr. określ. wysokości opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem.= Publikacja- Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2013 r. poz. 6498 z dnia 20.11.2013 r. zm. uchwały 394/XXXVIII/2013 = Obwieszczenie (27) 30.01.2014r. Zm. 503/XLVII/2014= Obwieszczenie (31) 18.09.2014=NIEAKTUALNA- nowa 280/XXIX/2016 z dn. 1.01.2016r. TRACI MOC uchwała 138/XV/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:46:03)
Pobierz - 371/XXXVII/2013 w spr. określ. wysokości opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem.= Publikacja- Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2013 r. poz. 6498 z dnia 20.11.2013 r. zm. uchwały 394/XXXVIII/2013 = Obwieszczenie (27) 30.01.2014r. Zm. 503/XLVII/2014= Obwieszczenie (31) 18.09.2014=NIEAKTUALNA- nowa 280/XXIX/2016 z dn. 1.01.2016r.

TRACI MOC uchwała 138/XV/11 (217 KB)
Załączniki
372/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
372/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimn. prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Zm. dot. 407/XLVII/10 zm.281/XXIX/12 Obwieszcz.19, Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 poz.5260 z 20.09.2013 c.d. historia dok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Pobierz - 372/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimn. prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Zm. dot. 407/XLVII/10 zm.281/XXIX/12 Obwieszcz.19, Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 poz.5260 z 20.09.2013 c.d. historia dok (220 KB)
Załączniki
373/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
373/XXXVII/2013 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidł. wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicz. przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące j. s. t. Zm. dot. 408/XLVII/10 zm. 282/XXIX/12 Obwieszcz.20 zm. 339/XXXVI/13 - Publik. Dz.Urz. z 2013 poz.5261 z 20.09.2013 r. c.d. historia dok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:59)
Pobierz - 373/XXXVII/2013 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidł. wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicz. przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące j. s. t. Zm. dot. 408/XLVII/10 zm. 282/XXIX/12 Obwieszcz.20 zm. 339/XXXVI/13 - Publik. Dz.Urz. z 2013 poz.5261 z 20.09.2013 r. c.d. historia dok. (219 KB)
Załączniki
374/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
374/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Śremie. Zm. dot. 40/VI/11 Publikacja w Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2013 r. poz.5560 z 14.10.2013 r. Obwieszczenie (25) z dn. 28.11.2013 r.. TRACI MOC 171/XVII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:56)
Pobierz - 374/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Śremie. Zm. dot. 40/VI/11
Publikacja w Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2013 r. poz.5560 z 14.10.2013 r. Obwieszczenie (25) z dn. 28.11.2013 r.. TRACI MOC 171/XVII/2016 (221 KB)
Załączniki
375/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
375/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem, zm. dot. 335/XXXV/2013 Kolejna zm. 507/XLVII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:19:57)
Pobierz - 375/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem, zm. dot. 335/XXXV/2013

Kolejna zm. 507/XLVII/2014 (316 KB)
Załączniki
376/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
376/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- zrealizowana= zm. dot. 278/XXIX/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:08)
Pobierz - 376/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- zrealizowana= zm. dot. 278/XXIX/12
(563 KB)
Załączniki
377/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
377/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok - zrealziowana= zm. dot. 279/XXIX/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:39)
Pobierz - 377/XXXVII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok - zrealziowana= zm. dot. 279/XXIX/12 (980 KB)
Załączniki
378/XXXVII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
378/XXXVII/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej= NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:30)
Pobierz - 378/XXXVII/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej= NIEAKTUALNA (212 KB)
Załączniki
379/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
379/XXXVIII/2013 w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy ( Marcin Mróz )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:33:27)
Pobierz - 379/XXXVIII/2013 w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy ( Marcin Mróz ) (202 KB)
Załączniki
380/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
380/XXXVIII/2013 w sprawie aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 380/XXXVIII/2013 w sprawie aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. (318 KB)
Załączniki
381/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
381/XXXVIII/ 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin zm. uchwałą 434/XLIII/2014. Plan uchwalono 144/XV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:58)
Pobierz - 381/XXXVIII/ 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin zm. uchwałą 434/XLIII/2014.

Plan uchwalono 144/XV/2015 (1 MB)
Załączniki
382/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
382/XXXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej w Śremie Plan uchwalono 26/IV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:09)
Pobierz - 382/XXXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej w Śremie

Plan uchwalono 26/IV/2015 (473 KB)
Załączniki
383/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
383/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgi Mechlińskie" zm. dot. 177/XVIII/12 zm. 301/XXXII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:57:21)
Pobierz - 383/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgi Mechlińskie" zm. dot. 177/XVIII/12 zm. 301/XXXII/2013 (1 MB)
Załączniki
384/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
384/XXXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem zm. dot. 48/V/07 zmieniona uchwałą 435/XLIII/2014. Studium - zmiana uchwała 33/V/2015
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:15)
(0 bytes)
Załączniki
385/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
385/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:45)
Pobierz - 385/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.Heliodora Święcickiego w Śremie (220 KB)
Załączniki
386/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
386/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:46)
Pobierz - 386/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz powiatu śremskiego (212 KB)
Załączniki
387/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
387/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 387/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (505 KB)
Załączniki
388/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
388/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 388/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (214 KB)
Załączniki
389/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
389/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 389/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (217 KB)
Załączniki
390/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
390/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 390/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (212 KB)
Załączniki
391/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
391/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 391/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (216 KB)
Załączniki
392/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
392/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 392/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (212 KB)
Załączniki
393/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
393/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 393/XXXVIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (216 KB)
Załączniki
394/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
394/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem zm. dot. 371/XXXVII/2013 = Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 6499 z dnia 20.11.2013 r.= Obwieszczenie (27) 30.01.2014r. = NIEAKT. -nowa 280/XXIX/2016 z dn. 1.01.2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:46:03)
Pobierz - 394/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem zm. dot. 371/XXXVII/2013 = Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 6499 z dnia 20.11.2013 r.= Obwieszczenie (27) 30.01.2014r. = NIEAKT. -nowa 280/XXIX/2016 z dn. 1.01.2017 (212 KB)
Załączniki
395/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
395/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- zrealizowana zm. dot. 278/XXIX/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:08)
Pobierz - 395/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022- zrealizowana
zm. dot. 278/XXIX/12 (527 KB)
Załączniki
396/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
396/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok = zrealizowana. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2013 r. poz. 5889 z dn. 30.10.2013 r. zm. dot. 279/XXIX/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:39)
Pobierz - 396/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok = zrealizowana. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2013 r. poz. 5889 z dn. 30.10.2013 r.

zm. dot. 279/XXIX/12 (1 MB)
Załączniki
397/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
397/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie zm. dot. 8/III/10 ( M. Mróz + B. Ratajczak- Z-ca Przew. K. Rew.)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 397/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie

zm. dot. 8/III/10 ( M. Mróz + B. Ratajczak- Z-ca Przew. K. Rew.) (209 KB)
Załączniki
398/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
398/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty,Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie ( Mróz) zm. dot. 10/III/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 398/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty,Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie ( Mróz)

zm. dot. 10/III/10 (207 KB)
Załączniki
399/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
399/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie zm. dot. 12/III/10 ( M. Mróz)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 399/XXXVIII/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie 

zm. dot. 12/III/10 ( M. Mróz) (201 KB)
Załączniki
400/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
400/XXXVIII/2013 w sprawie podatku od nieruchomości = Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. 2013 r. poz. 5890 z dnia 30.10.2013 r. TRACI MOC 149/XV/11 z dn. 31.12.2013 r. TRACI MOC uchwałą 138/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-11-02 14:05:00)
Pobierz - 400/XXXVIII/2013 w sprawie podatku od nieruchomości = Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. 2013 r. poz. 5890 z dnia 30.10.2013 r. TRACI MOC 149/XV/11 z dn. 31.12.2013 r.

TRACI MOC uchwałą 138/XIV/2015 (210 KB)
Załączniki
401/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
401/XXXVIII/2013 w sprawie podatku od środków transportowych = Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk z 2013 r. poz. 5891 z dn. 30.10.2013 r.= TRACI MOC 154/XV/2015 Traci moc uchwała 150/XV/2011 z dn. 31.12.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:59)
Pobierz - 401/XXXVIII/2013 w sprawie podatku od środków transportowych = Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk z 2013 r. poz. 5891 z dn. 30.10.2013 r.= TRACI MOC 154/XV/2015 

Traci moc uchwała 150/XV/2011 z dn. 31.12.2013 r. (440 KB)
Załączniki
402/XXXVIII/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
402/XXXVIII/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego = Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2013 r. poz. 5892 z dn. 30.10.2013 r.. TRACI MOC 547 /L /2014 z dn. 31.12.2014r. Nieaktualna uchwała 276/XXVIII/12 z dn. 31.12.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:20)
Pobierz - 402/XXXVIII/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego = Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2013 r. poz. 5892 z dn. 30.10.2013 r.. TRACI MOC 547 /L /2014 z dn. 31.12.2014r.

Nieaktualna uchwała 276/XXVIII/12 z dn. 31.12.2013 r. (204 KB)
Załączniki
403/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
403/XXXIX/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z dn. 1.01.2014 r. nie obowiązuje uchwała 267/XXVIII/2012 NOWA uchwala 15/III/2014 - obowiązuje od 1.01.2015- 30.06.2015- zm. 84/VIII/2015 ( przedłużenie terminu do 31.12.2015 r.)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:22)
Pobierz - 403/XXXIX/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Z dn. 1.01.2014 r. nie obowiązuje uchwała 267/XXVIII/2012
NOWA uchwala 15/III/2014 - obowiązuje od 1.01.2015- 30.06.2015- zm. 84/VIII/2015 ( przedłużenie terminu do 31.12.2015 r.) (310 KB)
Załączniki
404/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
404/XXXIX/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbrowa i Grodzewo. - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. 2014 poz. 234 z 13.01.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:33)
Pobierz - 404/XXXIX/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbrowa i Grodzewo.
- Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. 2014 poz. 234 z 13.01.2014 r. (4 MB)
Załączniki
405/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
405/XXXIX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7305 z dnia 18 grudnia 2013 r. =zm. dot. 361/XLI/09 = Obwieszczenie ( 26) z dn. 30.01.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:01:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:30)
Pobierz - 405/XXXIX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7305 z dnia 18 grudnia 2013 r.
=zm. dot. 361/XLI/09 = Obwieszczenie ( 26) z dn. 30.01.2014 r.
(217 KB)
Załączniki
406/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
406/XXXIX/2013 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 r. Nieaktualna 268/XXVIII/2012 ( obowiązuje do 31.12.2013 r.)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 406/XXXIX/2013 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 r.

Nieaktualna 268/XXVIII/2012 ( obowiązuje do 31.12.2013 r.) (257 KB)
Załączniki
407/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
407/XXXIX/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Z dn. 1.01.2014 r. nie obowiązuje uchwała 269/XXVIII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 407/XXXIX/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Z dn. 1.01.2014 r. nie obowiązuje uchwała 269/XXVIII/2012 (1 MB)
Załączniki
408/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
408/XXXIX/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Z dn. 1.01.2014 r. nieaktualna uchwała 270/XXVIII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 408/XXXIX/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Z dn. 1.01.2014 r. nieaktualna uchwała 270/XXVIII/2012 (829 KB)
Załączniki
409/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
409/XXXIX/2013 sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014 - 2017".- obowiązuje od 1.01.2014. Nieaktualna uchwała = 409/XLVII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:01:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:57:31)
Pobierz - 409/XXXIX/2013 sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014 - 2017".- obowiązuje od 1.01.2014.

Nieaktualna uchwała = 409/XLVII/10 (530 KB)
Załączniki
410/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
410/XXXIX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok.- zrealkizowana Dz. Urz. z 2013 r. poz. 6681 z dnia 29.11.2013 r. zm. dot. 279/XXIX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:39)
Pobierz - 410/XXXIX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok.- zrealkizowana
Dz. Urz. z 2013 r. poz. 6681 z dnia 29.11.2013 r. 

zm. dot. 279/XXIX/2012 (1 MB)
Załączniki
411/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
411/XXXIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ( p. Chmiel)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 411/XXXIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ( p. Chmiel) (208 KB)
Załączniki
412/XXXIX/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-28)
412/XXXIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ( UKS Śrem)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-29 08:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 412/XXXIX/2013 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ( UKS Śrem) (212 KB)
Załączniki
413/XL/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
413/XL/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 Traci moc uchwała 278/XXIX/2012 zm. 450/XLIV/2014; 467/XLV/2014; 490/XLVI/2014; 508/XLVII/2014; 528/XLIX/2014; 545/L/2014; 17/III/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-23 07:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Pobierz - 413/XL/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022
Traci moc uchwała 278/XXIX/2012

zm. 450/XLIV/2014; 467/XLV/2014; 490/XLVI/2014; 508/XLVII/2014; 528/XLIX/2014; 545/L/2014; 17/III/2014 (555 KB)
Załączniki
414/XL/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
414/XL/2013 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r poz. 7525 z dnia 31 grudnia 2013 r. zm. uchwałą 431/XLII/2014; 436/XLIII/2014; 451/XLIV/2014; 468/XLV/2014; 491/XLVI/2014; 509/XLVII/2014; 529/XLIX/2014; 546/L/2014; 18/III/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-23 07:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Pobierz - 414/XL/2013 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r poz. 7525 z dnia 31 grudnia 2013 r.


zm. uchwałą 431/XLII/2014; 436/XLIII/2014; 451/XLIV/2014; 468/XLV/2014; 491/XLVI/2014; 509/XLVII/2014; 529/XLIX/2014; 546/L/2014; 18/III/2014 (619 KB)
Załączniki
415/XL/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
415/XL/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie do działalności pływalni oraz lodowiska

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-23 07:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:57:26)
Pobierz - 415/XL/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie do działalności pływalni oraz lodowiska (231 KB)
Załączniki
416/XL/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
416/XL/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych na terenie "Helenki" w Śremie. Plan uchwalono - 25/IV/2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-23 07:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:14)
Pobierz - 416/XL/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych na terenie "Helenki" w Śremie. Plan uchwalono - 25/IV/2015 r. (572 KB)
Załączniki
417/XL/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
417/XL/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022= zrealizowana . Zm. dot. 278/XXIX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-23 07:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:40)
Pobierz - 417/XL/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022= zrealizowana . Zm. dot. 278/XXIX/2012 (576 KB)
Załączniki
418/XL/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
418/XL/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok -zrealizowana. Publikacja Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7517 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-23 07:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:30)
Pobierz - 418/XL/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok -zrealizowana. Publikacja Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7517 z dnia 31 grudnia 2013 r. (1 MB)
Załączniki
419/XL/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
419/XL/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 649 z dn. 29.01.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-23 07:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-31 08:01:39)
Pobierz - 419/XL/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 649 z dn. 29.01.2014 r. (204 KB)
Załączniki
420/XLI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-30)
420/XLI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok - zrealizowana. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7521 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-03 08:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:40)
Pobierz - 420/XLI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok - zrealizowana. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7521 z dnia 31 grudnia 2013 r. (513 KB)
Załączniki
421/XLI/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-30)
421/XLI/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-03 08:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 421/XLI/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających (491 KB)
Załączniki