Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły:

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy 

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem 

 

Termin załatwienia sprawy:

1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Śremu wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 

2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Śremu, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Edukacji i Usług Społecznych
Zespół Edukacji
tel. 61 28 47 168
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej w formie aktu nadania przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje:

Brak

 

 

Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-01-05)
Udostępnił:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-14 14:43:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 09:40:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki