☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie informacji o środowisku

Udostępnianie informacji o środowisku
 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie.
 
 
Opłaty:
 
 
Opłata skarbowa :
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta,
pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1,
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
-  w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Gospodarowania
Przestrzenią i Środowiskiem 
Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1,
63 – 100 Śrem
 
 
 
Tryb odwoławczy :
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie  przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje :
1. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.
2. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin udostępnienia informacji o środowisku  i jego ochronie może zostać przedłużony do 2 miesięcy.
 
 
Podstawy prawne:
1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 i 1479)
 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku z dnia z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 215, poz. 1415, z 2016 r. poz. 2089) 
 

 


 
 
ilość odwiedzin: 8188998

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X