Rejestr petycji 2019

Rejestr petycji 2019
 
L. p. Numer petycji Wnioskodawca Przedmiot petycji Data złożenia petycji Termin ustawowy na udzielenie odpowiedzi  Data odpowiedzi Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 1/2019
Adam Szulc
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Opublikowanie na stronie BIP użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych

skan petycji

24.07.2019 24.10.2019 31.07.2019 odpowiedź na petycje
2

2/2019

Rafał Górka 
ul. Dąbrowskiego 13 A
63-100

zmiana funkcji budynku byłego Aresztu śledczego na oddział dla osób przewlekle chorych, wymagających stałej opieki oraz poszerzenia ulicy Podgórnej w Śremie

skan petycji

25.11.2019 25.02.2020 23.12.2019
Przekazanie petycji według właściwości dnia 23.12.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Śremie- zmiana funkcji budynku Aresztu śledczego.  W związku z dalszą częścią petycji w sprawie poszerzenia ulicy Podgórnej odbyło się spotkanie z autorem petycji - notatka służbowa.
 
3 3/2019 Mieszkańcy ulicy Zachodniej w Śremie

zaprzestania przez firmę Kolita emisji lakierniczych zapachów oraz zaprzestania zakłócania spokoju w porze nocnej, dni świąteczne i wolne od pracy poprzez pracę suwnicy jak i hałas spowodowany prawdopodobnie rozładunkiem bądź załadunkiem elementów z blachy, żelaza itp.

skan petycji

23.12.2019  23.03.2020 02.01.2020

Przekazanie petycji według właściwości dnia 2.01.2020 r. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie.

odpowiedź na petycje

 

Wytworzył:
Agnieszka Błoszyk
(2020-01-07)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-08-01 10:00:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-07 13:03:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki