Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
na inwestycje początkowe

 

 

Uchwala dla podmiotów, które nabywają prawo do zwolnienia od 1 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 253/XXV/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe

- do pobrania

załączniki do uchwały:

 

Uchwala dla podmiotów, które nabyły prawo do zwolnienia do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 83/VI/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 6116 z dnia 27.06.2019 r.)
- do pobrania

załączniki do uchwały w formacie edytowalnym:

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 

Zaproponowana w uchwale pomoc publiczna ma formę zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zakres przedmiotowy zwolnienia obejmuje budynki i budowle lub ich części stanowiące inwestycje początkowe, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ważne - warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest: 

1) dokonanie zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, 

2) spełnienie pozostałych warunków określonych w uchwale i rozporządzeniu wymienionym
w uchwale.

Przedsiębiorca uzyska pomoc, jeśli zobowiąże się do pokrycia co najmniej 25% kosztów przedsięwzięcia ze środków własnych. Po spełnieniu ww. warunków przedsiębiorca może liczyć na 3 letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości, przy czym inwestycja ta musi być utrzymana przez okres minimum 3 albo 5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy). Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynika z przepisów umożliwiających udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, która ma na celu wyrównywanie różnic w rozwoju regionów Unii Europejskiej.

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie  

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Podatków, Opłat Lokalnych i Pomocy Publicznej, pokój nr 15

tel. 61 28 47 157

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łęczycka-Ruta Sonia
(2019-09-04 08:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-18 14:22:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki