☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
17/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-03
wsprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Szkolnej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-01-05 14:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wsprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Szkolnej.(22 KB)
18/07
Zaprojektowany
Z dnia
2007-01-03
w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-10 10:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.(22 KB)
19/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-09
w sprawie wykazu dróg gminnych miejskich i pozamiejskich (ulic) oraz dróg gminnych (tras) na terenach podmiejskich - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-01-12 11:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz dokument - w sprawie wykazu dróg gminnych miejskich i pozamiejskich (ulic) oraz dróg gminnych (tras) na terenach podmiejskich - NIEOBOWIĄZUJĄCE(21 KB)
Załączniki
20/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-10
w sprawie zmiany terminu przetargu na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w parku Śremskich Odlewników.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-01-12 11:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w parku Śremskich Odlewników.(21.5 KB)
21/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-11
w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-01-12 11:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Śrem.(21.5 KB)
Załączniki
22/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.04.2007r. do 31.03.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-16 12:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.04.2007r. do 31.03.2010r.(27 KB)
23/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-16 12:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem.(27 KB)
24/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-15
w sprawie ustalenia Ragilaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 8 stycznia 2008r. Nowe zarządzenie nr 311/08 z dnia 8 stycznia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-16 12:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-01-09 14:22:11)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia Ragilaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 8 stycznia 2008r. Nowe zarządzenie nr 311/08 z dnia 8 stycznia 2008r.(22.5 KB)
Załączniki
25/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-16
w sprawie przekazania na majatek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-19 12:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majatek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego.(23.5 KB)
26/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-16
w sprawie przekazania na majątek trwały Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie mienia ruchomego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-19 12:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek trwały Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie mienia ruchomego.(23 KB)
27/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-16
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-19 12:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.(22 KB)
28/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-19
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Zarządzenie traci moc z dniam 30 października 2007r. Nowe zarządzenie nr 268/07

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-11-06 15:04:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Zarządzenie traci moc z dniam 30 października 2007r. Nowe zarządzenie nr 268/07(24 KB)
29/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-19
w sprawie gospodarki majatkiem trwałym, inwentaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz dokument - w sprawie gospodarki majatkiem trwałym, inwentaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.(21 KB)
Załączniki
30/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.(24.5 KB)
31/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-23
w sprawie uporzenia Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu "SYNCHRON" w Poznaniu zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uporzenia Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu SYNCHRON w Poznaniu zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste.(21 KB)
32/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-23
w sprawie umorzenia Przedsiębiorstwu Budowlano - Montażowemu "BRAT" Spółka z o.o. w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Przedsiębiorstwu Budowlano - Montażowemu BRAT Spółka z o.o. w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.(21 KB)
33/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-23
w sprawie umorzenia Budowlano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "BUDROL" w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Budowlano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej BUDROL w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.(21 KB)
34/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-24
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Psarskie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Psarskie(63 KB)
35/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-24
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w formie: udzielenie osobom uprawnionycm posiłku w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-26 12:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w formie: udzielenie osobom uprawnionycm posiłku w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.(25 KB)
Załączniki
36/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-25
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zarządzenie traci moc z dniem 30 grudnia 2008r. Nowe zarządzenie nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-01-29 14:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-01-08 08:19:42)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych
Zarządzenie traci moc z dniem 30 grudnia 2008r.
Nowe zarządzenie nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008r.(20.5 KB)
37/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-25
w sprawie wprowadzenia procedur wedłuh normy ISO 9001 : 2000 zmienione zarządzeniem nr 438/08 z dnia 9 czerwca 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-01-29 14:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:48:51)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia procedur wedłuh normy ISO 9001 : 2000
zmienione zarządzeniem nr 438/08 z dnia 9 czerwca 2008r.(21.5 KB)
Załączniki
38/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-30
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.(41.5 KB)
Załączniki
39/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-30
w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kadzewo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kadzewo.(22.5 KB)
40/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-30
w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majatkowych w Urzędzie Miejskim.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majatkowych w Urzędzie Miejskim.(22 KB)
41/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-30
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2007r.(21.5 KB)
Załączniki
42/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-31
w sprawie sprzedaży bezprzetergowej nieruchomości połozonej w Śremie, przy ul. Powstańców Wlkp.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetergowej nieruchomości połozonej w Śremie, przy ul. Powstańców Wlkp.(491.5 KB)
43/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-01-31
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/4(22 KB)
44/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne wsi Niesłabin - Etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne wsi Niesłabin - Etap II(23 KB)
45/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap II(22 KB)
46/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.Zmienione Zarządzeniem nr 58/07 z dnia 13 lutego br.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-02-16 10:15:39)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.Zmienione Zarządzeniem nr 58/07 z dnia 13 lutego br.(27 KB)
47/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-02
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 5/26

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 5/26(22 KB)
48/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-02
w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych(22.5 KB)
49/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-05
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 272/07 z dnia 7 listopada 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-11-12 09:22:41)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 272/07 z dnia 7 listopada 2007r.(33 KB)
50/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-06
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Szerokiej w Śremie - parkingi etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Szerokiej w Śremie - parkingi etap II(22 KB)
51/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-06
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016§42 - zakup usług remontowych. Zmienione zarządzeniem nr 220/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 303/03 z 31 grudnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-06 14:33:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-01-07 14:11:19)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016§42 - zakup usług remontowych. Zmienione zarządzeniem nr 220/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 303/03 z 31 grudnia 2007r.(31 KB)
52/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/25

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-09 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/25(22 KB)
53/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/48

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-09 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/48(22 KB)
54/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie ul. D.Chłapowskiego 14/41

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-09 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie ul. D.Chłapowskiego 14/41(22 KB)
55/07
Zmieniony
Z dnia
2007-02-07
w sprawie powołania komisji dla oceny prac konkursowych "Mój pomysł na śremską wieżę". Zmienione zarządzeniem nr 92/07 z dnia 21 marca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-03-23 13:29:07)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji dla oceny prac konkursowych Mój pomysł na śremską wieżę. Zmienione zarządzeniem nr 92/07 z dnia 21 marca 2007r.(22.5 KB)
56/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-07
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.(27.5 KB)
57/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-13
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie Traci moc z dniem 1 października 2010r. Nowy Regulamin wprowadzony został zarządzeniem nr 1032/10 z dnia 1 października 2010r. Zarządzenie nr 1032/ 10 z dnia 1 października traci moc z dniem 19 listopada 2010r. Nowy Regulamin - Zarządzenie nr 1065/ 10 z dnia 19 listopada 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-16 10:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-25 12:02:08)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie
Traci moc z dniem 1 października 2010r. Nowy Regulamin wprowadzony został zarządzeniem nr 1032/10 z dnia 1 października 2010r.
Zarządzenie nr 1032/ 10 z dnia 1 października traci moc z dniem 19 listopada 2010r. Nowy Regulamin - Zarządzenie nr 1065/ 10 z dnia 19 listopada 2010r.(25 KB)
Załączniki
58/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-13
w sprawie zmiany terminu przetargu na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku światlicy wiejskiej w Pyszacej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-16 10:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku światlicy wiejskiej w Pyszacej.(21.5 KB)
59/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miekscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-16 10:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miekscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.(27 KB)
60/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie zakończenia ulicy Kościuszki w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-16 10:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie zakończenia ulicy Kościuszki w Śremie(22.5 KB)
61/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-15
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremieprzy ul. Grota - Roweckiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-02-16 10:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremieprzy ul. Grota - Roweckiego.(22 KB)
62/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.(27 KB)
63/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-21
w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek, księgozbioru, sprzętu komputerowego oraz środków nietrwałych znajdujących się w Urzędzie Miejskim. Zmienione zarządzeniem nr 526/08 z dnia 12 listopada 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-11-17 15:10:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek, księgozbioru, sprzętu komputerowego oraz środków nietrwałych znajdujących się w Urzędzie Miejskim.
Zmienione zarządzeniem nr 526/08 z dnia 12 listopada 2008r.(21.5 KB)
64/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-22
w sprawie powołania komisji kwalifilacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifilacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.(21 KB)
65/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-23
w sprawie dokumentacji opisujacej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskiem Zarządzenie traci moc z dniem 28 listopada 2008r. Nowe zarządzenie nr 533/08 z dnia 28.11.2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:37)
Pobierz dokument - w sprawie dokumentacji opisujacej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskiem
Zarządzenie traci moc z dniem 28 listopada 2008r.
Nowe zarządzenie nr 533/08 z dnia 28.11.2008r.(27.5 KB)
Załączniki
66/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-27
w sprawie umorzenia Janowi Michalakowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-02 13:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Janowi Michalakowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.(21.5 KB)
67/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-27
w sprawie umorzenia Krzysztofowi Pieprzykowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-02 13:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Krzysztofowi Pieprzykowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.(21.5 KB)
68/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-27
w sprawie umorzenia Waldemarowi Domańskiemu zam. w Mechlinie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-02 13:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Waldemarowi Domańskiemu zam. w Mechlinie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.(21 KB)
69/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-27
w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-02 13:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A(21.5 KB)
70/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-27
w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-02 13:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A(21.5 KB)
70/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-27
w sprawie wyodrębnienia lokalu uzytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-02 13:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyodrębnienia lokalu uzytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A.(21.5 KB)
71/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-02-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-02 13:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/5(22 KB)
72/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-01
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyoru kandydata na stanowisko ds. zarządzania informacją.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-06 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyoru kandydata na stanowisko ds. zarządzania informacją.(21 KB)
73/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-01
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds promocji.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-06 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds promocji.(21 KB)
74/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-05
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku świetlicy wiejskiej w Binkowie - etap I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-13 15:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku świetlicy wiejskiej w Binkowie - etap I.(27 KB)
75/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-08
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-13 15:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej.(205.5 KB)
76/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-12
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-13 15:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem.(22 KB)
77/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-12
w sprawie powolania komisji konkursowej rozpatryującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-16 08:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji konkursowej rozpatryującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.(23 KB)
78/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca 1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-16 08:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca 1(27 KB)
79/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnetrznych bedących w zarządzie gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-16 08:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnetrznych bedących w zarządzie gminy Śrem.(27.5 KB)
80/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-13
w sprawie sprtzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polozonej w Śremie przy ul. Szerokiej. Zmienione zarządzeniem nr 212/07 z dnia 16 sierpnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-16 08:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Pobierz dokument - w sprawie sprtzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polozonej w Śremie przy ul. Szerokiej. Zmienione zarządzeniem nr 212/07 z dnia 16 sierpnia 2007r.(23.5 KB)
81/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-13
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/58.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-16 08:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/58.(22 KB)
82/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-13
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Traci moc z dniem 21 lipca 2009r. Nowe zarządzenie nr 739/09

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-16 08:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2009-07-31 12:04:01)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Traci moc z dniem 21 lipca 2009r. 
Nowe zarządzenie nr 739/09(36.5 KB)
83/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-16
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 204/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-08-24 13:20:46)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 204/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.(20.5 KB)
Załączniki
84/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-16
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9 i Kościuszki 22.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-22 11:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9 i Kościuszki 22.(27.5 KB)
85/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analiza zagospodarowania terenu i projektów decyzji o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analiza zagospodarowania terenu i projektów decyzji o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)(23 KB)
86/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-20
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 6/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 6/22(22 KB)
87/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-20
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.05.2007r. do 30.04.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.05.2007r. do 30.04.2010r.(27 KB)
88/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-22
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przu ul. Malczewskiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przu ul. Malczewskiego.(22 KB)
89/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-21
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomści zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomści zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja(22 KB)
90/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Puchalskiego, Żurawiej i Strusia w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Puchalskiego, Żurawiej i Strusia w Śremie(22.5 KB)
91/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-21
w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.(22 KB)
92/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-21
w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/07 z dnia 7 lutego 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/07 z dnia 7 lutego 2007r.(21 KB)
93/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Matejki w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-28 16:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Matejki w Śremie(26.5 KB)
94/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-28
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. z o.o.(32.5 KB)
95/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Przemysłowej w Śremie - etap I

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Przemysłowej w Śremie - etap I(22.5 KB)
96/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-03-29
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/13

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/13(22 KB)
97/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-01
w sprawie wyznacznia administratora bezpieczeństwa informacji

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyznacznia administratora bezpieczeństwa informacji(21 KB)
98/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-02
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - "budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich ul. Narcyzowa, Sikorskiego, Jaworowa, Klonowa, Leśna" - I etap

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-04 08:16:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich ul. Narcyzowa, Sikorskiego, Jaworowa, Klonowa, Leśna - I etap(22.5 KB)
99/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-02
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-04 08:16:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego(24 KB)
100/07
Uchylony
Z dnia
2007-04-03
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Śremie. Uchylone zarządzeniem nr 8/2012 Kierownika Urzędu z dnia 11 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-06-14 13:13:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Śremie.
Uchylone zarządzeniem nr 8/2012 Kierownika Urzędu z dnia 11 czerwca 2012r.(21 KB)
101/07
Zmieniony
Z dnia
2007-04-03
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne Zarządzenie traci moc z dniem 9 kwietnia 2008r. Zmienione zarządzeniem nr 402/08

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-04-14 07:43:02)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne
Zarządzenie traci moc z dniem 9 kwietnia 2008r.
Zmienione zarządzeniem nr 402/08(34 KB)
102/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-05
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej(21 KB)
103/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-05
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-13 07:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2007r.(21.5 KB)
Załączniki
104/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-10
w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-13 07:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie.(34 KB)
105/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-11
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2007

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-17 14:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2007(21.5 KB)
106/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-12
uchylające zarządzenie w sprawie oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-17 14:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie w sprawie oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie(20.5 KB)
107/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-13
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości(22.5 KB)
108/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-13
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i montaż pomostu pływającego drewnianego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i montaż pomostu pływającego drewnianego(22.5 KB)
109/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-13
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej w Bodzyniewie(22.5 KB)
110/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-13
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-18 13:12:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r.(27.5 KB)
111/07
Projektowany
Z dnia
2007-04-17
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Śrem na lata 2007 - 2013

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Śrem na lata 2007 - 2013(24.5 KB)
112/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-16
w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu. Zmienione zarządzeniem nr 319/08 z dnia 16 stycznia 2008r. Traci moc zarzadzenie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:10)
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu.
Zmienione zarządzeniem nr 319/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
Traci moc zarzadzenie(23 KB)
113/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-18
w sprawie przygotowania dokumentacji i organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństea państwa i wojny w Urzedzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-25 07:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przygotowania dokumentacji i organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństea państwa i wojny w Urzedzie Miejskim w Śremie(23 KB)
114/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-20
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007. Zmienione zarządzeniem nr 173/07 z dnia 29 czerwca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:01)
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007. Zmienione zarządzeniem nr 173/07 z dnia 29 czerwca 2007r.(21 KB)
Załączniki
115/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-20
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie(23 KB)
116/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-20
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicach: Piaskowa 9, Stary Rynek 5, Stary Rynek 6.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicach: Piaskowa 9, Stary Rynek 5, Stary Rynek 6.(22 KB)
117/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w Parku Śremskich Odlewników

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w Parku Śremskich Odlewników(27 KB)
118/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlikalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-08 14:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlikalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.(27.5 KB)
119/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-25
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczoej ulic Franciszkańskiej, Dutkiewicza i Parkowej - Etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-08 14:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczoej ulic Franciszkańskiej, Dutkiewicza i Parkowej - Etap II(22.5 KB)
120/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-25
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap III

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-08 14:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap III(22.5 KB)
121/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-04-26
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.Zmienione zarządzniem nr 126/07 z dnia 8 maja 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-08 14:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-05-15 11:00:17)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.Zmienione zarządzniem nr 126/07 z dnia 8 maja 2007r.(23 KB)
122/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-02
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego(21.5 KB)
123/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-02
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 1/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 1/11(23 KB)
124/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-02
w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05. 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05. 2010r.(21 KB)
125/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie ciągów pieszych na terenie skweru miejskiego przy nowym targowisku w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie ciągów pieszych na terenie skweru miejskiego przy nowym targowisku w Śremie(22.5 KB)
126/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-08
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gmine Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-15 11:00:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gmine Śrem(21.5 KB)
127/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-08
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-15 11:00:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(21.5 KB)
128/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-08
w sprawie zmiany zarządzenia nr 649/06 z dnia 22 marca 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 649/06 z dnia 22 marca 2006r.(215 KB)
129/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-08
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy u. Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy u. Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.(29 KB)
130/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-08
w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r. Zmienione zarządzeniem nr 145/07 z dnia 18 maja 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-18 23:01:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-05-25 14:47:44)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r. Zmienione zarządzeniem nr 145/07 z dnia 18 maja 2007r.(21 KB)
131/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-08
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miajscowych planów zagospodarowania przestzrennego dla: - obszaru tzw. bramy miasta,- obszaru rynny Jaziora Grzymisławskiego,- obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-18 23:01:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miajscowych planów zagospodarowania przestzrennego dla: - obszaru tzw. bramy miasta,- obszaru rynny Jaziora Grzymisławskiego,- obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin(24.5 KB)
132/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5.(27 KB)
133/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na trzykrotne koszenie i uporządkowanie terenów gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-18 23:01:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na trzykrotne koszenie i uporządkowanie terenów gminy Śrem.(26 KB)
134/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ul Farnej 2 i Farnej 14 , znajdujących się w strefie ochrony zabytków

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ul Farnej 2 i Farnej 14 , znajdujących się w strefie ochrony zabytków(22 KB)
135/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie(26.5 KB)
136/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie im. Mikołaja Kopernika w Śremie(26.5 KB)
137/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie(28.5 KB)
138/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie. Zmienione zarządzneniem nr 144/07 z dnia 18 maja 2007r,

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-05-25 14:47:44)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie. Zmienione zarządzneniem nr 144/07 z dnia 18 maja 2007r,(27 KB)
139/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-14
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie(27.5 KB)
140/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo - rowerowego w Kawczu - etap II (ciąg pieszo - rowerowy w ciągu ul. Szkolnej)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo - rowerowego w Kawczu - etap II (ciąg pieszo - rowerowy w ciągu ul. Szkolnej)(22.5 KB)
141/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie(27 KB)
142/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-15
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych(21 KB)
143/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-16
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-05-25 14:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.(32 KB)
Załączniki
144/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-18
zmieniające zarządzenie nr 138/07 Burmistrza Śremu z dnia 14 maja 2007r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-05-25 14:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 138/07 Burmistrza Śremu z dnia 14 maja 2007r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie(22 KB)
145/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-18
w sprawie zmiany terminu przetargo nieograniczonego na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem przez okres 36 miesięcy.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-05-25 14:47:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargo nieograniczonego na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem przez okres 36 miesięcy.(21.5 KB)
146/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-05-25 14:47:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola nr 3 Jarzębinka w Śremie(22.5 KB)
147/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22. Zmienione zarządzeniem nr 151/07 z dnia 1 czerwca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-05-30 07:58:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:31)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22. Zmienione zarządzeniem nr 151/07 z dnia 1 czerwca 2007r.(27 KB)
148/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-25
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych przy ul. Staszica w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-05-31 08:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych przy ul. Staszica w Śremie(201 KB)
149/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-25
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnetrznych i wewnętrznych budynku mieszklanego wielorodzinnego ustyuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-05-31 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnetrznych i wewnętrznych budynku mieszklanego wielorodzinnego ustyuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5(29.5 KB)
150/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-05-31
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(21.5 KB)
151/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-01
w sprawie odwołania i uzupełnienia lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22(21.5 KB)
152/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-01
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śremie(30 KB)
153/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-01
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja(211 KB)
154/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-04
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie(22 KB)
155/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-04
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie(22 KB)
156/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wusokości 280 000,00 złotych - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-04 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wusokości 280 000,00 złotych - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Śremie.(23.5 KB)
157/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-08
w sprawie powołania Komisji przetragowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-08 14:57:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetragowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25 (27.5 KB)
158/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-08
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa dróg gminnych ulice Puchalskiego, Żurawia i Strusia w Śremie - etap I (ul. Puchalskiego od skrzyżowania z ul. Ale4ja Solidarnosci do skrzyżowania z ul. Żurawia)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-08 14:57:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa dróg gminnych ulice Puchalskiego, Żurawia i Strusia w Śremie - etap I (ul. Puchalskiego od skrzyżowania z ul. Ale4ja Solidarnosci do skrzyżowania z ul. Żurawia)(22.5 KB)
159/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-14 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej.(53.5 KB)
160/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-12
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-14 14:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie.(53.5 KB)
161/07
Uchylony
Z dnia
2007-06-18
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. traci moc zarządzenie nr 100/03 z 23 lipca 2003r. Zmienione zarządzeniem nr 226 z dnia 5 września 2007r. Zarządzenie nr 161/07 traci moc z dniem 7 lutego 2011r. Nowe zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 7 lutego 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-18 15:53:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-02-10 10:50:37)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. traci moc zarządzenie nr 100/03 z 23 lipca 2003r.
Zmienione zarządzeniem nr 226 z dnia 5 września 2007r.
Zarządzenie nr 161/07 traci moc z dniem 7 lutego 2011r. Nowe zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 7 lutego 2011r.(25 KB)
Załączniki
162/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-21
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: " Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Sremie przy ulicach : Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-27 14:48:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Sremie przy ulicach : Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25(21.5 KB)
163/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszlanego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/71

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszlanego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/71(23.5 KB)
164/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego polozonego w Śremie przy ulicy Rowecki8ego 4/53

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego polozonego w Śremie przy ulicy Rowecki8ego 4/53(23 KB)
165/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszlklanego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszlklanego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/1(23 KB)
166/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 5/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 5/5(23.5 KB)
167/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/7(23 KB)
168/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/79

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/79(23 KB)
169/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Chłapowskiego 14/40

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Chłapowskiego 14/40(23.5 KB)
170/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie.Zmienione zarządzeniem nr 190/07 z 20 lipca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-07-23 11:18:49)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie.Zmienione zarządzeniem nr 190/07 z 20 lipca 2007r.(27 KB)
171/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farna2, Farna 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków. Zmienione zarządzeniem nr 183/07 z dnia 13 lipca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-07-16 14:06:47)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farna2, Farna 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków. Zmienione zarządzeniem nr 183/07 z dnia 13 lipca 2007r.(27 KB)
172/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej we wsi Kaleje

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej we wsi Kaleje(27 KB)
173/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-06-29
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.(23 KB)
Załączniki
174/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-02
w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Marciniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Marciniaka w Śremie(27.5 KB)
175/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-04
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/18

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/18(23 KB)
176/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-04
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/51

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/51(23 KB)
177/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-04
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/9(23 KB)
178/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-04
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne(25 KB)
179/07
Uchylony
Z dnia
2007-07-09
w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Traci moc z dniem 1 kwietnia 2011. Nowe zarządzenie nr 9/2011 z dnia 29 marca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-11 08:43:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-04-04 07:08:02)
Pobierz dokument - w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
Traci moc z dniem 1 kwietnia 2011.
Nowe zarządzenie nr 9/2011 z dnia 29 marca 2011r.(105.5 KB)
Załączniki
180/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-10
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Worobiew ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-16 14:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Worobiew ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(25.5 KB)
181/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-10
w sprawie terminu realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoly podstawowej, w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-16 14:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie terminu realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoly podstawowej, w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów(23 KB)
182/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-12
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.Mickiewicza 29/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-16 14:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.Mickiewicza 29/9(23.5 KB)
183/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-13
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farnej 2 i 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-16 14:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farnej 2 i 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków.(29.5 KB)
184/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-13
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Ceglanej w m. Pysząca - budowa chodników wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-16 14:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Ceglanej w m. Pysząca - budowa chodników wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych.(22.5 KB)
185/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż przysługującego gminie prawa wieczystego użytkowania wraz z nakładami, na gruncie Skarbu Państwa polozonym w Śremie przy ul. Kolejowej i Nadbrzeżnej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-18 14:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż przysługującego gminie prawa wieczystego użytkowania wraz z nakładami, na gruncie Skarbu Państwa polozonym w Śremie przy ul. Kolejowej i Nadbrzeżnej.(22.5 KB)
186/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-17
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.(29.5 KB)
Załączniki
187/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-17
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2007r.(21.5 KB)
Załączniki
188/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-18
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze darowizny(23 KB)
189/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-19
w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i planów działalności instytucji kultury oraz ustalenia zasad składania harmonogramu dochodów i wydayków.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i planów działalności instytucji kultury oraz ustalenia zasad składania harmonogramu dochodów i wydayków.(176.5 KB)
Załączniki
190/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-20
w sprrawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-23 11:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprrawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie(22 KB)
191/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-20
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont lokali mieszkalnych w Śremie przy ulicach Farna 14/6, Poznańska 9/16 i Roweckiego 4/119

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-24 07:16:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont lokali mieszkalnych w Śremie przy ulicach Farna 14/6, Poznańska 9/16 i Roweckiego 4/119(27 KB)
192/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów dla budynków: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Pyszącej, Przedszkole nr 5, Przedszkole Nr 6, budynek OPS, budynek ul. Okulickiego 3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-25 08:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów dla budynków: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Pyszącej, Przedszkole nr 5, Przedszkole Nr 6, budynek OPS, budynek ul. Okulickiego 3(23.5 KB)
193/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-26
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/103

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-27 07:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/103(22.5 KB)
194/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-26
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/64

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-27 07:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/64 (22.5 KB)
195/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-26
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/52

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-27 07:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/52(22.5 KB)
196/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-27
w sprawie zakwalifikowania składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego i określenia trybu jego sprzedaży

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-07-30 10:12:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zakwalifikowania składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego i określenia trybu jego sprzedaży(24.5 KB)
197/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-31
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zmienione zarządzeniem nr 205/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. Zmienione zarządzeniem nr 216/07 z dnia 20 sierpnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-03 13:17:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-08-23 14:30:51)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zmienione zarządzeniem nr 205/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. Zmienione zarządzeniem nr 216/07 z dnia 20 sierpnia 2007r.(23.5 KB)
198/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-07-31
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie(24 KB)
199/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-08
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Farnej 22/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Farnej 22/5(22.5 KB)
200/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-08
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Modrzewskiego 10/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Modrzewskiego 10/5 (23 KB)
201/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-08
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu(22 KB)
202/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-08
w sprwie nabycia nieruchomości położonych w Grzymysławiu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprwie nabycia nieruchomości położonych w Grzymysławiu(22.5 KB)
203/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-10
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannhy

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-10 14:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannhy(22.5 KB)
204/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-13
zmienisjące zarządzenie w sprawie Regolaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-06-05 07:57:38)
Pobierz dokument - zmienisjące zarządzenie w sprawie Regolaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie(21 KB)
Załączniki
205/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-13
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetwrgowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetwrgowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich(22 KB)
206/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-14
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowinka wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Narzędziowej oraz Długiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowinka wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Narzędziowej oraz Długiej(23 KB)
207/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkolanr 5 z oddziałami integracyjnymi "Mali Przyrodnicy w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkolanr 5 z oddziałami integracyjnymi Mali Przyrodnicy w Śremie(21 KB)
208/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie(21 KB)
209/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie(21 KB)
210/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie(21 KB)
211/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie(21.5 KB)
212/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-16
w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/07 w sprawie sprzedfaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polożonej w Śremie przy ul. Szerokiej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/07 w sprawie sprzedfaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polożonej w Śremie przy ul. Szerokiej.(22.5 KB)
213/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/16(23.5 KB)
214/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-17
w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej(23.5 KB)
215/07
Zmieniony
Z dnia
2007-08-20
w sprawie powołania komisji przetargowej - rewitalizacja Placu 20 Października - roboty nawierzchniowe. Zmienione Zarządzeniem Nr 232/07 z 13.09.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-10-16 09:52:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej - rewitalizacja Placu 20 Października - roboty nawierzchniowe. Zmienione Zarządzeniem Nr 232/07 z 13.09.07 r.(22.5 KB)
216/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-20
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich(22 KB)
217/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek II etap

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek  II etap(22.5 KB)
218/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul Zachodniej w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-24 13:20:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul Zachodniej w Pyszącej(24 KB)
219/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wlkp.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wlkp.(23 KB)
220/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-29
zmieniające zarządzenie nr 51/07 z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 51/07 z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych(28 KB)
221/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-30
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnymi 525/1 i 525/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnymi 525/1 i 525/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.(23 KB)
222/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-08-31
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Jasnej na poszerzenie nieruchomości sąsiednich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Jasnej na poszerzenie nieruchomości sąsiednich(22.5 KB)
223/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1Maja.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-07 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1Maja.(22 KB)
224/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-04
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-07 14:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/16(23 KB)
225/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanwj, połozonej w Śremie przy ul. Szerokiej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-07 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanwj, połozonej w Śremie przy ul. Szerokiej.(22 KB)
226/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-07
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-07 14:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej(52 KB)
227/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/8(23 KB)
228/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.Mickiewicza 71/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.Mickiewicza 71/8(23.5 KB)
229/07
Zmieniony
Z dnia
2007-09-07
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny. Zmienione Zarządzeniem Nr 243/07 z 28.09.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-10-16 09:52:56)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny. Zmienione Zarządzeniem Nr 243/07 z 28.09.07 r. (23 KB)
230/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-07
zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-09-21 14:53:21)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.(31.5 KB)
Załączniki
231/07
Zmieniony
Z dnia
2007-09-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Zmienione Zarzadzeniem Nr 248/07 z 03.10.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-10-16 09:52:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Zmienione Zarzadzeniem Nr 248/07 z 03.10.07 r.(23 KB)
232/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-13
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na rewitalizację Placu 20 Października w Śremie - roboty nawierzchniowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-18 07:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na rewitalizację Placu 20 Października w Śremie - roboty nawierzchniowe(22 KB)
233/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-14
w sprawie nabycia nieruchomości w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-19 12:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w Zbrudzewie(22 KB)
234/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-19
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 35/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 35/11(23.5 KB)
235/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-19
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/60

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/60(23 KB)
236/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-20
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - "budowa ulicy Ceglanej w m. Pyszaca - budowa chodnika wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-21 14:53:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - budowa ulicy Ceglanej w m. Pyszaca - budowa chodnika wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych(22.5 KB)
237/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-21
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Roweckiego 4/32

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Roweckiego 4/32 (23 KB)
238/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-21
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie(24 KB)
239/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-27
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - rewitalizacja Placu 20 Października w Sremie - roboty nawierzchniowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-28 15:00:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - rewitalizacja Placu 20 Października w Sremie - roboty nawierzchniowe(22.5 KB)
240/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-27
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zmienione Zarządzeniem Nr 247/07 z 02.10.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-09-28 15:00:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-10-16 09:52:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zmienione Zarządzeniem Nr 247/07 z 02.10.07 r.(280 KB)
241/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-28
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 27/14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-03 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 27/14(23.5 KB)
242/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-28
w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Modrzewskiego 6/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-03 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Modrzewskiego 6/7(23.5 KB)
243/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-28
zmieniające zarzadzenie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-03 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarzadzenie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny(23.5 KB)
244/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-09-28
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok(29 KB)
Załączniki
245/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-01
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - prowadzenie i obsługa akcji zimowej 2007/2008 i 2008/2009 na drogach na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - prowadzenie i obsługa akcji zimowej 2007/2008 i 2008/2009 na drogach na terenie miasta i gminy Śrem (28 KB)
246/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-02
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi łączącej ulicę Staszica z drogą przy bloku mieszkalnym ulicy Komorowskiego 12 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi łączącej ulicę Staszica z drogą przy bloku mieszkalnym ulicy Komorowskiego 12 w Śremie(22.5 KB)
247/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.(21.5 KB)
248/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-03
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej oraz zmiany terminu dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej oraz zmiany terminu dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie (22 KB)
249/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-03
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowani o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowani o zamówienie publiczne (23.5 KB)
250/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-05
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:49:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (21 KB)
251/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-05
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont nawierchni z brukowej kostki granitowej na ul. Dąbrowskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-09 12:49:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont nawierchni z brukowej kostki granitowej na ul. Dąbrowskiego w Śremie(27 KB)
252/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-17
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2007 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-18 07:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2007 r.(21.5 KB)
Załączniki
253/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-17
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Staszica i Rzemieślniczej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-18 07:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Staszica i Rzemieślniczej(23 KB)
254/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-17
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-18 07:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.(23 KB)
255/07
Uchylony
Z dnia
2007-10-18
w sprawie opłat za poniesione koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Śremie. Uchylone zarządzeniem nr 157/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-19 14:48:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-06-28 13:23:20)
Pobierz dokument - w sprawie opłat za poniesione koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Śremie.
Uchylone zarządzeniem nr 157/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.(27 KB)
Załączniki
256/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-19
w sprawie udzielenia upowaznienia przez Burmistrza Śremu Pani Grażynie Zborowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie monitorowania obiektów oraz konserwacji systemów monitorujących dla 14 wskazanych jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-19 14:48:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upowaznienia przez Burmistrza Śremu Pani Grażynie Zborowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie monitorowania obiektów oraz konserwacji systemów monitorujących dla 14 wskazanych jednostek organizacyjnych gminy Śrem(24.5 KB)
257/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-22
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie (23.5 KB)
258/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-22
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych(21 KB)
259/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-23
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.(28.5 KB)
Załączniki
260/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/21

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/21(23.5 KB)
261/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/65

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/65(22.5 KB)
262/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-25
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Śremie przy ul. 750 - lecia

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Śremie przy ul. 750 - lecia(22 KB)
263/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-25
w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/10(23.5 KB)
264/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Mickiewicza 57/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Mickiewicza 57/3(23.5 KB)
265/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-25
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowie(22.5 KB)
266/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-26
w sprawie powołania komisji przetargowej na ubezpieczenie majatku i interesów gminy Śrem wraz z jednostkamiorganizacyjnymi i instytucjami kultury

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-06 15:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ubezpieczenie majatku i interesów gminy Śrem wraz z jednostkamiorganizacyjnymi i instytucjami kultury(22.5 KB)
267/07
Projektowany
Z dnia
2007-10-29
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-06 15:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.(21 KB)
Załączniki
267/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-29
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-06 15:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.(21 KB)
Załączniki
268/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-30
w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-06 15:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz dokument - w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.(24 KB)
269/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-10-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok(31 KB)
Załączniki
270/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-06
w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.(22 KB)
271/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-06
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/6(22 KB)
272/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-07
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007 rok.(37.5 KB)
273/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-07
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/7(22.5 KB)
274/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-07
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości polożonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr. 2985/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości polożonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr. 2985/8(22 KB)
275/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-07
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznosciowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznosciowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(21 KB)
276/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej(54 KB)
277/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert n realizacje zadania gminy Srem z zakresu pomocy społecznej w formie: świadzcenie w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r usług opiekińczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert n realizacje zadania gminy Srem z zakresu pomocy społecznej w formie: świadzcenie w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r usług opiekińczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Śrem(59.5 KB)
Załączniki
278/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-14
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2008r.(21 KB)
Załączniki
279/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-15
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polożonego w Śremie przy ul. Modrzewskiego 6/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polożonego w Śremie przy ul. Modrzewskiego 6/8(23.5 KB)
280/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-15
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntupolozonego w Śremie przy ul. Rolnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntupolozonego w Śremie przy ul. Rolnej(22 KB)
281/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-15
w sprawie przekazania na majątek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2007-12-14 14:48:34)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego(24.5 KB)
282/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Mechlinie przy ulicy Nowe Osiedle

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Mechlinie przy ulicy Nowe Osiedle(21.5 KB)
283/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-20
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/5(23.5 KB)
284/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-20
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Farnej 22a/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Farnej 22a/4(23.5 KB)
285/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Końcowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Końcowej(22.5 KB)
286/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-21
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-23 08:24:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Śremie(23 KB)
287/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-27
w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Ewie Nowak, Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego dla trzech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-11-29 13:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Ewie Nowak, Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego dla trzech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.(22.5 KB)
288/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-11-30
w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowsko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-04 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowsko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.(26 KB)
289/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-05
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy "Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spotkania z Mikołajem".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-13 07:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spotkania z Mikołajem.(25 KB)
290/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-06
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-13 07:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/3(23.5 KB)
291/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-06
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-13 07:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/6(23 KB)
292/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-07
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.(33 KB)
Załączniki
293/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-11
w sprawie wsparcia i dofinansowania zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy "Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spoptkania z Mikołajem:".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wsparcia i dofinansowania zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spoptkania z Mikołajem:.(22.5 KB)
294/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-12
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(22.5 KB)
295/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-13
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego ewidencyjnym numerem 2985/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego ewidencyjnym numerem 2985/3(22 KB)
296/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-19
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2008 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2008 rok (104 KB)
297/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-19
w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury skladników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury skladników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie(21.5 KB)
298/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-19
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "Opracownie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic:Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - Opracownie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic:Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo.(23.5 KB)
299/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego we wsi Psarskie przy ul. Jaworowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego we wsi Psarskie przy ul. Jaworowej(23.5 KB)
300/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-21
w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Jolancie Ratajczak, Dyrektor Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie, do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi informatyczne dla czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem. Zmienione zarządzeniem nr 329/08 z dnia 22 stycznia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Jolancie Ratajczak, Dyrektor Przedszkola Nr 3 Jarzębinka w Śremie, do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi informatyczne dla czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem. 
Zmienione zarządzeniem nr 329/08 z dnia 22 stycznia 2008r.(23.5 KB)
301/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-31
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.(29.5 KB)
Załączniki
302/07
Obowiązujący
Z dnia
2007-12-31
zmieniające zarzadzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarzadzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007(23 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 9876532

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X