☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
17/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-03)
wsprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Szkolnej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-01-05 14:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wsprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Szkolnej.( 22 KB )
Załączniki
18/07
Zaprojektowany
Z dnia
(2007-01-03)
w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-10 10:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.( 22 KB )
Załączniki
19/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-09)
w sprawie wykazu dróg gminnych miejskich i pozamiejskich (ulic) oraz dróg gminnych (tras) na terenach podmiejskich - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-01-12 11:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz dokument - w sprawie wykazu dróg gminnych miejskich i pozamiejskich (ulic) oraz dróg gminnych (tras) na terenach podmiejskich - NIEOBOWIĄZUJĄCE( 21 KB )
Załączniki
20/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-10)
w sprawie zmiany terminu przetargu na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w parku Śremskich Odlewników.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-01-12 11:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w parku Śremskich Odlewników.( 21 KB )
Załączniki
21/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-11)
w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-01-12 11:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Śrem.( 21 KB )
Załączniki
22/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-12)
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.04.2007r. do 31.03.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-16 12:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.04.2007r. do 31.03.2010r.( 27 KB )
Załączniki
23/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-15)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-16 12:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem.( 27 KB )
Załączniki
24/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-15)
w sprawie ustalenia Ragilaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 8 stycznia 2008r. Nowe zarządzenie nr 311/08 z dnia 8 stycznia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-16 12:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:11)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia Ragilaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 8 stycznia 2008r. Nowe zarządzenie nr 311/08 z dnia 8 stycznia 2008r.( 22 KB )
Załączniki
25/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-16)
w sprawie przekazania na majatek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-19 12:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majatek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego.( 23 KB )
Załączniki
26/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-16)
w sprawie przekazania na majątek trwały Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie mienia ruchomego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-19 12:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek trwały Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie mienia ruchomego.( 23 KB )
Załączniki
27/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-16)
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-19 12:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.( 22 KB )
Załączniki
28/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-19)
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Zarządzenie traci moc z dniam 30 października 2007r. Nowe zarządzenie nr 268/07

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-11-06 15:04:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Zarządzenie traci moc z dniam 30 października 2007r. Nowe zarządzenie nr 268/07( 24 KB )
Załączniki
29/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-19)
w sprawie gospodarki majatkiem trwałym, inwentaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz dokument - w sprawie gospodarki majatkiem trwałym, inwentaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.( 21 KB )
Załączniki
30/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-22)
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.( 24 KB )
Załączniki
31/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-23)
w sprawie uporzenia Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu "SYNCHRON" w Poznaniu zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uporzenia Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu "SYNCHRON" w Poznaniu zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste.( 21 KB )
Załączniki
32/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-23)
w sprawie umorzenia Przedsiębiorstwu Budowlano - Montażowemu "BRAT" Spółka z o.o. w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Przedsiębiorstwu Budowlano - Montażowemu "BRAT" Spółka z o.o. w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.( 21 KB )
Załączniki
33/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-23)
w sprawie umorzenia Budowlano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "BUDROL" w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Budowlano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "BUDROL" w Śremie w upadłości zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.( 21 KB )
Załączniki
34/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-24)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Psarskie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Psarskie( 63 KB )
Załączniki
35/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-24)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w formie: udzielenie osobom uprawnionycm posiłku w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-26 12:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w formie: udzielenie osobom uprawnionycm posiłku w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".( 25 KB )
Załączniki
36/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zarządzenie traci moc z dniem 30 grudnia 2008r. Nowe zarządzenie nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-01-29 14:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:42)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych
Zarządzenie traci moc z dniem 30 grudnia 2008r.
Nowe zarządzenie nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008r.( 20 KB )
Załączniki
37/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-25)
w sprawie wprowadzenia procedur wedłuh normy ISO 9001 : 2000 zmienione zarządzeniem nr 438/08 z dnia 9 czerwca 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-01-29 14:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-18 10:48:51)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia procedur wedłuh normy ISO 9001 : 2000
zmienione zarządzeniem nr 438/08 z dnia 9 czerwca 2008r.( 21 KB )
Załączniki
38/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-30)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.( 41 KB )
Załączniki
39/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-30)
w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kadzewo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kadzewo.( 22 KB )
Załączniki
40/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-30)
w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majatkowych w Urzędzie Miejskim.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majatkowych w Urzędzie Miejskim.( 22 KB )
Załączniki
41/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-30)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2007r.( 21 KB )
Załączniki
42/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-31)
w sprawie sprzedaży bezprzetergowej nieruchomości połozonej w Śremie, przy ul. Powstańców Wlkp.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetergowej nieruchomości połozonej w Śremie, przy ul. Powstańców Wlkp.( 491 KB )
Załączniki
43/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-01-31)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/4( 22 KB )
Załączniki
44/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-01)
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne wsi Niesłabin - Etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne wsi Niesłabin - Etap II( 23 KB )
Załączniki
45/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-01)
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap II( 22 KB )
Załączniki
46/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-01)
w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.Zmienione Zarządzeniem nr 58/07 z dnia 13 lutego br.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-02-16 10:15:39)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.Zmienione Zarządzeniem nr 58/07 z dnia 13 lutego br.( 27 KB )
Załączniki
47/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-02)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 5/26

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 5/26( 22 KB )
Załączniki
48/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-02)
w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych( 22 KB )
Załączniki
49/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-05)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 272/07 z dnia 7 listopada 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-11-12 09:22:41)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 272/07 z dnia 7 listopada 2007r.( 33 KB )
Załączniki
50/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-06)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Szerokiej w Śremie - parkingi etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Szerokiej w Śremie - parkingi etap II( 22 KB )
Załączniki
51/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-06)
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016§42 - zakup usług remontowych. Zmienione zarządzeniem nr 220/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 303/03 z 31 grudnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-06 14:33:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 14:11:19)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016§42 - zakup usług remontowych. Zmienione zarządzeniem nr 220/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.Zmienione zarządzeniem nr 303/03 z 31 grudnia 2007r.( 31 KB )
Załączniki
52/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/25

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-09 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/25( 22 KB )
Załączniki
53/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/48

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-09 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/48( 22 KB )
Załączniki
54/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie ul. D.Chłapowskiego 14/41

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-09 11:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie ul. D.Chłapowskiego 14/41( 22 KB )
Załączniki
55/07
Zmieniony
Z dnia
(2007-02-07)
w sprawie powołania komisji dla oceny prac konkursowych "Mój pomysł na śremską wieżę". Zmienione zarządzeniem nr 92/07 z dnia 21 marca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-03-23 13:29:07)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji dla oceny prac konkursowych "Mój pomysł na śremską wieżę". Zmienione zarządzeniem nr 92/07 z dnia 21 marca 2007r.( 22 KB )
Załączniki
56/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-07)
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-12 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( 27 KB )
Załączniki
57/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-13)
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie Traci moc z dniem 1 października 2010r. Nowy Regulamin wprowadzony został zarządzeniem nr 1032/10 z dnia 1 października 2010r. Zarządzenie nr 1032/ 10 z dnia 1 października traci moc z dniem 19 listopada 2010r. Nowy Regulamin - Zarządzenie nr 1065/ 10 z dnia 19 listopada 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-16 10:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-11-25 12:02:08)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie
Traci moc z dniem 1 października 2010r. Nowy Regulamin wprowadzony został zarządzeniem nr 1032/10 z dnia 1 października 2010r.
Zarządzenie nr 1032/ 10 z dnia 1 października traci moc z dniem 19 listopada 2010r. Nowy Regulamin - Zarządzenie nr 1065/ 10 z dnia 19 listopada 2010r.( 25 KB )
Załączniki
58/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-13)
w sprawie zmiany terminu przetargu na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku światlicy wiejskiej w Pyszacej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-16 10:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku światlicy wiejskiej w Pyszacej.( 21 KB )
Załączniki
59/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-14)
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miekscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-16 10:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miekscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.( 27 KB )
Załączniki
60/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-15)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie zakończenia ulicy Kościuszki w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-16 10:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie zakończenia ulicy Kościuszki w Śremie( 22 KB )
Załączniki
61/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-15)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremieprzy ul. Grota - Roweckiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-02-16 10:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremieprzy ul. Grota - Roweckiego.( 22 KB )
Załączniki
62/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-21)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.( 27 KB )
Załączniki
63/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-21)
w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek, księgozbioru, sprzętu komputerowego oraz środków nietrwałych znajdujących się w Urzędzie Miejskim. Zmienione zarządzeniem nr 526/08 z dnia 12 listopada 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-11-17 15:10:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek, księgozbioru, sprzętu komputerowego oraz środków nietrwałych znajdujących się w Urzędzie Miejskim.
Zmienione zarządzeniem nr 526/08 z dnia 12 listopada 2008r.( 21 KB )
Załączniki
64/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-22)
w sprawie powołania komisji kwalifilacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifilacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.( 21 KB )
Załączniki
65/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-23)
w sprawie dokumentacji opisujacej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskiem Zarządzenie traci moc z dniem 28 listopada 2008r. Nowe zarządzenie nr 533/08 z dnia 28.11.2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-01 11:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-10 12:20:37)
Pobierz dokument - w sprawie dokumentacji opisujacej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskiem
Zarządzenie traci moc z dniem 28 listopada 2008r.
Nowe zarządzenie nr 533/08 z dnia 28.11.2008r.( 27 KB )
Załączniki
66/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-27)
w sprawie umorzenia Janowi Michalakowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-02 13:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Janowi Michalakowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.( 21 KB )
Załączniki
67/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-27)
w sprawie umorzenia Krzysztofowi Pieprzykowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-02 13:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Krzysztofowi Pieprzykowi zam. w Śremie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.( 21 KB )
Załączniki
68/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-27)
w sprawie umorzenia Waldemarowi Domańskiemu zam. w Mechlinie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-02 13:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Waldemarowi Domańskiemu zam. w Mechlinie zaległości z tytułu opłat za uzytkowanie wieczyste gruntu.( 21 KB )
Załączniki
69/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-27)
w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-02 13:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A( 21 KB )
Załączniki
70/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-27)
w sprawie wyodrębnienia lokalu uzytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-02 13:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyodrębnienia lokalu uzytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A.( 21 KB )
Załączniki
70/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-27)
w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-02 13:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 12A( 21 KB )
Załączniki
71/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-02-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-02 13:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/5( 22 KB )
Załączniki
72/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-01)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyoru kandydata na stanowisko ds. zarządzania informacją.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-06 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyoru kandydata na stanowisko ds. zarządzania informacją.( 21 KB )
Załączniki
73/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-01)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds promocji.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-06 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds promocji.( 21 KB )
Załączniki
74/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-05)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku świetlicy wiejskiej w Binkowie - etap I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-13 15:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku świetlicy wiejskiej w Binkowie - etap I.( 27 KB )
Załączniki
75/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-08)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-13 15:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej.( 205 KB )
Załączniki
76/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-12)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-13 15:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem.( 22 KB )
Załączniki
77/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-12)
w sprawie powolania komisji konkursowej rozpatryującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-16 08:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji konkursowej rozpatryującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.( 23 KB )
Załączniki
78/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-12)
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca 1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-16 08:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca 1( 27 KB )
Załączniki
79/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-12)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnetrznych bedących w zarządzie gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-16 08:39:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnetrznych bedących w zarządzie gminy Śrem.( 27 KB )
Załączniki
80/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-13)
w sprawie sprtzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polozonej w Śremie przy ul. Szerokiej. Zmienione zarządzeniem nr 212/07 z dnia 16 sierpnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-16 08:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Pobierz dokument - w sprawie sprtzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polozonej w Śremie przy ul. Szerokiej. Zmienione zarządzeniem nr 212/07 z dnia 16 sierpnia 2007r.( 23 KB )
Załączniki
81/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-13)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/58.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-16 08:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/58.( 22 KB )
Załączniki
82/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-13)
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Traci moc z dniem 21 lipca 2009r. Nowe zarządzenie nr 739/09

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-16 08:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2009-07-31 12:04:01)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Traci moc z dniem 21 lipca 2009r. 
Nowe zarządzenie nr 739/09( 36 KB )
Załączniki
87/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-20)
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.05.2007r. do 30.04.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.05.2007r. do 30.04.2010r.( 27 KB )
Załączniki
86/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-20)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 6/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 6/22( 22 KB )
Załączniki
85/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-22)
w sprawie powołania komisji przetargowej na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analiza zagospodarowania terenu i projektów decyzji o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analiza zagospodarowania terenu i projektów decyzji o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)( 23 KB )
Załączniki
83/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-16)
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 204/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-22 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-08-24 13:20:46)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 204/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.( 20 KB )
Załączniki
84/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-16)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9 i Kościuszki 22.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-22 11:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9 i Kościuszki 22.( 27 KB )
Załączniki
88/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-22)
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przu ul. Malczewskiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przu ul. Malczewskiego.( 22 KB )
Załączniki
89/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-21)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomści zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomści zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja( 22 KB )
Załączniki
91/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-21)
w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2007 rok.( 22 KB )
Załączniki
92/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-21)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/07 z dnia 7 lutego 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/07 z dnia 7 lutego 2007r.( 21 KB )
Załączniki
90/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-21)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Puchalskiego, Żurawiej i Strusia w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-23 13:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Puchalskiego, Żurawiej i Strusia w Śremie( 22 KB )
Załączniki
93/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-27)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Matejki w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-28 16:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Matejki w Śremie( 26 KB )
Załączniki
95/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-28)
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Przemysłowej w Śremie - etap I

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Przemysłowej w Śremie - etap I( 22 KB )
Załączniki
94/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-28)
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. z o.o.( 32 KB )
Załączniki
96/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-03-29)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/13

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/13( 22 KB )
Załączniki
97/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-01)
w sprawie wyznacznia administratora bezpieczeństwa informacji

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-03-30 15:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyznacznia administratora bezpieczeństwa informacji( 21 KB )
Załączniki
99/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-02)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-04 08:16:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego( 24 KB )
Załączniki
98/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-02)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - "budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich ul. Narcyzowa, Sikorskiego, Jaworowa, Klonowa, Leśna" - I etap

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-04 08:16:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - "budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich ul. Narcyzowa, Sikorskiego, Jaworowa, Klonowa, Leśna" - I etap( 22 KB )
Załączniki
103/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-05)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-13 07:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2007r.( 21 KB )
Załączniki
104/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-10)
w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-13 07:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie.( 34 KB )
Załączniki
105/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-11)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2007

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2007( 21 KB )
Załączniki
106/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-12)
uchylające zarządzenie w sprawie oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie w sprawie oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Śremie( 20 KB )
Załączniki
110/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-13)
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-18 13:12:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r.( 27 KB )
Załączniki
109/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-13)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej w Bodzyniewie( 22 KB )
Załączniki
107/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-13)
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości( 22 KB )
Załączniki
108/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-13)
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i montaż pomostu pływającego drewnianego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i montaż pomostu pływającego drewnianego( 22 KB )
Załączniki
112/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-16)
w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu. Zmienione zarządzeniem nr 319/08 z dnia 16 stycznia 2008r. Traci moc zarzadzenie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-05-23 12:27:10)
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu.
Zmienione zarządzeniem nr 319/08 z dnia 16 stycznia 2008r.
Traci moc zarzadzenie( 23 KB )
Załączniki
111/07
Projektowany
Z dnia
(2007-04-17)
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Śrem na lata 2007 - 2013

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-18 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Śrem na lata 2007 - 2013( 24 KB )
Załączniki
113/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-18)
w sprawie przygotowania dokumentacji i organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństea państwa i wojny w Urzedzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-25 07:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przygotowania dokumentacji i organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństea państwa i wojny w Urzedzie Miejskim w Śremie( 23 KB )
Załączniki
114/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-20)
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007. Zmienione zarządzeniem nr 173/07 z dnia 29 czerwca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:01)
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007. Zmienione zarządzeniem nr 173/07 z dnia 29 czerwca 2007r.( 21 KB )
Załączniki
117/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w Parku Śremskich Odlewników

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w Parku Śremskich Odlewników( 27 KB )
Załączniki
116/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-20)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicach: Piaskowa 9, Stary Rynek 5, Stary Rynek 6.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicach: Piaskowa 9, Stary Rynek 5, Stary Rynek 6.( 22 KB )
Załączniki
115/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-20)
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-04-30 15:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie( 23 KB )
Załączniki
118/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-24)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlikalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-08 14:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlikalizowanych w Śremie przy ulicach: Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.( 27 KB )
Załączniki
120/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-25)
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap III

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-08 14:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - Etap III( 22 KB )
Załączniki
119/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-25)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczoej ulic Franciszkańskiej, Dutkiewicza i Parkowej - Etap II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-08 14:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczoej ulic Franciszkańskiej, Dutkiewicza i Parkowej - Etap II( 22 KB )
Załączniki
121/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-26)
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.Zmienione zarządzniem nr 126/07 z dnia 8 maja 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-08 14:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-05-15 11:00:17)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.Zmienione zarządzniem nr 126/07 z dnia 8 maja 2007r.( 23 KB )
Załączniki
100/07
Uchylony
Z dnia
(2007-04-03)
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Śremie. Uchylone zarządzeniem nr 8/2012 Kierownika Urzędu z dnia 11 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-14 13:13:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Śremie.
Uchylone zarządzeniem nr 8/2012 Kierownika Urzędu z dnia 11 czerwca 2012r.( 21 KB )
Załączniki
123/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-02)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 1/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 1/11( 23 KB )
Załączniki
102/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-04-05)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej( 21 KB )
Załączniki
122/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-02)
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego( 21 KB )
Załączniki
101/07
Zmieniony
Z dnia
(2007-04-03)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne Zarządzenie traci moc z dniem 9 kwietnia 2008r. Zmienione zarządzeniem nr 402/08

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-04-14 07:43:02)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne
Zarządzenie traci moc z dniem 9 kwietnia 2008r.
Zmienione zarządzeniem nr 402/08( 34 KB )
Załączniki
125/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie ciągów pieszych na terenie skweru miejskiego przy nowym targowisku w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie ciągów pieszych na terenie skweru miejskiego przy nowym targowisku w Śremie( 22 KB )
Załączniki
124/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-02)
w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05. 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-10 09:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05. 2010r.( 21 KB )
Załączniki
126/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-08)
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gmine Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-15 11:00:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gmine Śrem( 21 KB )
Załączniki
127/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-08)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-15 11:00:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek( 21 KB )
Załączniki
133/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-11)
w sprawie powołania komisji przetargowej na trzykrotne koszenie i uporządkowanie terenów gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-18 23:01:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na trzykrotne koszenie i uporządkowanie terenów gminy Śrem.( 26 KB )
Załączniki
131/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-08)
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miajscowych planów zagospodarowania przestzrennego dla: - obszaru tzw. bramy miasta,- obszaru rynny Jaziora Grzymisławskiego,- obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-18 23:01:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektów miajscowych planów zagospodarowania przestzrennego dla: - obszaru tzw. bramy miasta,- obszaru rynny Jaziora Grzymisławskiego,- obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin( 24 KB )
Załączniki
130/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-08)
w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r. Zmienione zarządzeniem nr 145/07 z dnia 18 maja 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-18 23:01:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-05-25 14:47:44)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 16.05.2007r. do 15.05.2010r. Zmienione zarządzeniem nr 145/07 z dnia 18 maja 2007r.( 21 KB )
Załączniki
129/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-08)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy u. Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy u. Wielka Rzeźnicka 13, Gostyńska 15, Piaskowa 9, Kościuszki 22.( 29 KB )
Załączniki
132/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-11)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5.( 27 KB )
Załączniki
128/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-08)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 649/06 z dnia 22 marca 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-18 23:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 649/06 z dnia 22 marca 2006r.( 215 KB )
Załączniki
134/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-11)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ul Farnej 2 i Farnej 14 , znajdujących się w strefie ochrony zabytków

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ul Farnej 2 i Farnej 14 , znajdujących się w strefie ochrony zabytków( 22 KB )
Załączniki
138/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie. Zmienione zarządzneniem nr 144/07 z dnia 18 maja 2007r,

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-05-25 14:47:44)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie. Zmienione zarządzneniem nr 144/07 z dnia 18 maja 2007r,( 27 KB )
Załączniki
139/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie( 27 KB )
Załączniki
142/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-15)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych( 21 KB )
Załączniki
141/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-15)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie( 27 KB )
Załączniki
140/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo - rowerowego w Kawczu - etap II (ciąg pieszo - rowerowy w ciągu ul. Szkolnej)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo - rowerowego w Kawczu - etap II (ciąg pieszo - rowerowy w ciągu ul. Szkolnej)( 22 KB )
Załączniki
137/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie( 28 KB )
Załączniki
136/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie im. Mikołaja Kopernika w Śremie( 26 KB )
Załączniki
135/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-14)
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2007-05-21 12:48:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie( 26 KB )
Załączniki
143/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-16)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-05-25 14:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.( 32 KB )
Załączniki
144/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-18)
zmieniające zarządzenie nr 138/07 Burmistrza Śremu z dnia 14 maja 2007r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-05-25 14:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 138/07 Burmistrza Śremu z dnia 14 maja 2007r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie( 22 KB )
Załączniki
145/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-18)
w sprawie zmiany terminu przetargo nieograniczonego na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem przez okres 36 miesięcy.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-05-25 14:47:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu przetargo nieograniczonego na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem przez okres 36 miesięcy.( 21 KB )
Załączniki
146/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-22)
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-05-25 14:47:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie( 22 KB )
Załączniki
147/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-23)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22. Zmienione zarządzeniem nr 151/07 z dnia 1 czerwca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-05-30 07:58:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:31)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22. Zmienione zarządzeniem nr 151/07 z dnia 1 czerwca 2007r.( 27 KB )
Załączniki
149/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-25)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnetrznych i wewnętrznych budynku mieszklanego wielorodzinnego ustyuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-05-31 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont i renowację tynków zewnetrznych i wewnętrznych budynku mieszklanego wielorodzinnego ustyuowanego w Śremie przy ul. Tylnej 5( 29 KB )
Załączniki
148/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-25)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych przy ul. Staszica w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-05-31 08:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonych przy ul. Staszica w Śremie( 201 KB )
Załączniki
150/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-05-31)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek( 21 KB )
Załączniki
151/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie odwołania i uzupełnienia lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/22( 21 KB )
Załączniki
155/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-04)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie( 22 KB )
Załączniki
154/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-04)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie( 22 KB )
Załączniki
156/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wusokości 280 000,00 złotych - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wusokości 280 000,00 złotych - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Śremie.( 23 KB )
Załączniki
152/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śremie( 30 KB )
Załączniki
153/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-01)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-04 14:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. 1 Maja( 211 KB )
Załączniki
157/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-08)
w sprawie powołania Komisji przetragowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-08 14:57:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetragowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Śremie przy ulicach: Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25 ( 27 KB )
Załączniki
158/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-08)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa dróg gminnych ulice Puchalskiego, Żurawia i Strusia w Śremie - etap I (ul. Puchalskiego od skrzyżowania z ul. Ale4ja Solidarnosci do skrzyżowania z ul. Żurawia)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-08 14:57:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa dróg gminnych ulice Puchalskiego, Żurawia i Strusia w Śremie - etap I (ul. Puchalskiego od skrzyżowania z ul. Ale4ja Solidarnosci do skrzyżowania z ul. Żurawia)( 22 KB )
Załączniki
160/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-12)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-14 14:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie.( 53 KB )
Załączniki
159/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-12)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-14 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej.( 53 KB )
Załączniki
161/07
Uchylony
Z dnia
(2007-06-18)
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. traci moc zarządzenie nr 100/03 z 23 lipca 2003r. Zmienione zarządzeniem nr 226 z dnia 5 września 2007r. Zarządzenie nr 161/07 traci moc z dniem 7 lutego 2011r. Nowe zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 7 lutego 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-18 15:53:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 10:50:37)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. traci moc zarządzenie nr 100/03 z 23 lipca 2003r.
Zmienione zarządzeniem nr 226 z dnia 5 września 2007r.
Zarządzenie nr 161/07 traci moc z dniem 7 lutego 2011r. Nowe zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 7 lutego 2011r.( 25 KB )
Załączniki
162/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-21)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: " Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Sremie przy ulicach : Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-27 14:48:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: " Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Sremie przy ulicach : Farna 14, Piaskowa 3, Poznańska 14, Wielka Rzeźnicka 2, Wielka Rzeźnicka 4 i Gostyńska 25"( 21 KB )
Załączniki
167/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Roweckiego 4/7( 23 KB )
Załączniki
170/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie.Zmienione zarządzeniem nr 190/07 z 20 lipca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-07-23 11:18:49)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie.Zmienione zarządzeniem nr 190/07 z 20 lipca 2007r.( 27 KB )
Załączniki
169/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Chłapowskiego 14/40

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Chłapowskiego 14/40( 23 KB )
Załączniki
163/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszlanego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/71

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszlanego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/71( 23 KB )
Załączniki
164/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego polozonego w Śremie przy ulicy Rowecki8ego 4/53

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego polozonego w Śremie przy ulicy Rowecki8ego 4/53( 23 KB )
Załączniki
165/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszlklanego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszlklanego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/1( 23 KB )
Załączniki
166/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 5/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 5/5( 23 KB )
Załączniki
168/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-27)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/79

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-06-28 14:50:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/79( 23 KB )
Załączniki
177/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-04)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/9( 23 KB )
Załączniki
176/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-04)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/51

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/51( 23 KB )
Załączniki
175/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-04)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/18

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/18( 23 KB )
Załączniki
174/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-02)
w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Marciniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Marciniaka w Śremie( 27 KB )
Załączniki
171/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farna2, Farna 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków. Zmienione zarządzeniem nr 183/07 z dnia 13 lipca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-07-16 14:06:47)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farna2, Farna 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków. Zmienione zarządzeniem nr 183/07 z dnia 13 lipca 2007r.( 27 KB )
Załączniki
173/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-29)
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007.( 23 KB )
Załączniki
178/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-04)
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego wyścigu kolarskiego "Tour de Pologne"( 25 KB )
Załączniki
172/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-06-28)
w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej we wsi Kaleje

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-05 14:06:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej we wsi Kaleje( 27 KB )
Załączniki
179/07
Uchylony
Z dnia
(2007-07-09)
w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Traci moc z dniem 1 kwietnia 2011. Nowe zarządzenie nr 9/2011 z dnia 29 marca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-11 08:43:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-04-04 07:08:02)
Pobierz dokument - w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
Traci moc z dniem 1 kwietnia 2011.
Nowe zarządzenie nr 9/2011 z dnia 29 marca 2011r.( 105 KB )
Załączniki
182/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-12)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.Mickiewicza 29/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-16 14:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.Mickiewicza 29/9( 23 KB )
Załączniki
184/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-13)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Ceglanej w m. Pysząca - budowa chodników wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-16 14:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Ceglanej w m. Pysząca - budowa chodników wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych.( 22 KB )
Załączniki
180/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-10)
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Worobiew ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-16 14:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Worobiew ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego( 25 KB )
Załączniki
181/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-10)
w sprawie terminu realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoly podstawowej, w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-16 14:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie terminu realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoly podstawowej, w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"( 23 KB )
Załączniki
183/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-13)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farnej 2 i 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-16 14:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ulicy Farnej 2 i 14, znajdujących się w strefie ochrony zabytków.( 29 KB )
Załączniki
185/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-18)
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż przysługującego gminie prawa wieczystego użytkowania wraz z nakładami, na gruncie Skarbu Państwa polozonym w Śremie przy ul. Kolejowej i Nadbrzeżnej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-18 14:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż przysługującego gminie prawa wieczystego użytkowania wraz z nakładami, na gruncie Skarbu Państwa polozonym w Śremie przy ul. Kolejowej i Nadbrzeżnej.( 22 KB )
Załączniki
190/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-20)
w sprrawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-23 11:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprrawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Chałubińskiego w Śremie( 22 KB )
Załączniki
186/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-17)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.( 29 KB )
Załączniki
188/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-18)
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze darowizny( 23 KB )
Załączniki
187/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-17)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2007r.( 21 KB )
Załączniki
189/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-19)
w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i planów działalności instytucji kultury oraz ustalenia zasad składania harmonogramu dochodów i wydayków.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-23 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i planów działalności instytucji kultury oraz ustalenia zasad składania harmonogramu dochodów i wydayków.( 176 KB )
Załączniki
191/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-20)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont lokali mieszkalnych w Śremie przy ulicach Farna 14/6, Poznańska 9/16 i Roweckiego 4/119

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-24 07:16:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont lokali mieszkalnych w Śremie przy ulicach Farna 14/6, Poznańska 9/16 i Roweckiego 4/119( 27 KB )
Załączniki
192/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-24)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów dla budynków: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Pyszącej, Przedszkole nr 5, Przedszkole Nr 6, budynek OPS, budynek ul. Okulickiego 3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-25 08:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne - kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów dla budynków: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Pyszącej, Przedszkole nr 5, Przedszkole Nr 6, budynek OPS, budynek ul. Okulickiego 3( 23 KB )
Załączniki
193/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-26)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/103

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-27 07:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/103( 22 KB )
Załączniki
195/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-26)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/52

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-27 07:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/52( 22 KB )
Załączniki
194/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-26)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/64

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-27 07:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/64 ( 22 KB )
Załączniki
196/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-27)
w sprawie zakwalifikowania składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego i określenia trybu jego sprzedaży

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-07-30 10:12:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zakwalifikowania składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego i określenia trybu jego sprzedaży( 24 KB )
Załączniki
197/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-31)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zmienione zarządzeniem nr 205/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. Zmienione zarządzeniem nr 216/07 z dnia 20 sierpnia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-03 13:17:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-08-23 14:30:51)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zmienione zarządzeniem nr 205/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. Zmienione zarządzeniem nr 216/07 z dnia 20 sierpnia 2007r.( 23 KB )
Załączniki
199/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-08)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Farnej 22/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Farnej 22/5( 22 KB )
Załączniki
201/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-08)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu( 22 KB )
Załączniki
202/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-08)
w sprwie nabycia nieruchomości położonych w Grzymysławiu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprwie nabycia nieruchomości położonych w Grzymysławiu( 22 KB )
Załączniki
200/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-08)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Modrzewskiego 10/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-09 11:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Modrzewskiego 10/5 ( 23 KB )
Załączniki
203/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-10)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannhy

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-10 14:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannhy( 22 KB )
Załączniki
198/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-07-31)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie"( 24 KB )
Załączniki
204/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-13)
zmienisjące zarządzenie w sprawie Regolaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-05 07:57:38)
Pobierz dokument - zmienisjące zarządzenie w sprawie Regolaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie( 21 KB )
Załączniki
205/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-13)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetwrgowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetwrgowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich( 22 KB )
Załączniki
206/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-14)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowinka wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Narzędziowej oraz Długiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-17 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowinka wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Narzędziowej oraz Długiej( 23 KB )
Załączniki
209/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-14)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie( 21 KB )
Załączniki
213/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-16)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/16( 23 KB )
Załączniki
212/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-16)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/07 w sprawie sprzedfaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polożonej w Śremie przy ul. Szerokiej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/07 w sprawie sprzedfaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polożonej w Śremie przy ul. Szerokiej.( 22 KB )
Załączniki
208/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-14)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie( 21 KB )
Załączniki
210/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-14)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie( 21 KB )
Załączniki
211/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-14)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie( 21 KB )
Załączniki
207/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-14)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkolanr 5 z oddziałami integracyjnymi "Mali Przyrodnicy w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-20 12:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkolanr 5 z oddziałami integracyjnymi "Mali Przyrodnicy w Śremie( 21 KB )
Załączniki
217/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-21)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek II etap

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek  II etap( 22 KB )
Załączniki
214/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-17)
w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej( 23 KB )
Załączniki
216/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-20)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich( 22 KB )
Załączniki
215/07
Zmieniony
Z dnia
(2007-08-20)
w sprawie powołania komisji przetargowej - rewitalizacja Placu 20 Października - roboty nawierzchniowe. Zmienione Zarządzeniem Nr 232/07 z 13.09.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-23 14:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-10-16 09:52:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej - rewitalizacja Placu 20 Października - roboty nawierzchniowe. Zmienione Zarządzeniem Nr 232/07 z 13.09.07 r.( 22 KB )
Załączniki
218/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-23)
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul Zachodniej w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-24 13:20:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul Zachodniej w Pyszącej( 24 KB )
Załączniki
220/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-29)
zmieniające zarządzenie nr 51/07 z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 51/07 z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2007 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych( 28 KB )
Załączniki
221/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-30)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnymi 525/1 i 525/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnymi 525/1 i 525/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.( 23 KB )
Załączniki
219/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-24)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wlkp.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wlkp.( 23 KB )
Załączniki
222/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-08-31)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Jasnej na poszerzenie nieruchomości sąsiednich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-08-31 14:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Jasnej na poszerzenie nieruchomości sąsiednich( 22 KB )
Załączniki
224/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-04)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-07 14:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/16( 23 KB )
Załączniki
226/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-07)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-07 14:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej( 52 KB )
Załączniki
223/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1Maja.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-07 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. 1Maja.( 22 KB )
Załączniki
225/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanwj, połozonej w Śremie przy ul. Szerokiej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-07 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanwj, połozonej w Śremie przy ul. Szerokiej.( 22 KB )
Załączniki
228/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.Mickiewicza 71/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.Mickiewicza 71/8( 23 KB )
Załączniki
227/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/8( 23 KB )
Załączniki
231/07
Zmieniony
Z dnia
(2007-09-11)
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Zmienione Zarzadzeniem Nr 248/07 z 03.10.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-10-16 09:52:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Zmienione Zarzadzeniem Nr 248/07 z 03.10.07 r.( 23 KB )
Załączniki
230/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-07)
zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-09-21 14:53:21)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.( 31 KB )
Załączniki
229/07
Zmieniony
Z dnia
(2007-09-07)
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny. Zmienione Zarządzeniem Nr 243/07 z 28.09.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-13 07:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-10-16 09:52:56)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny. Zmienione Zarządzeniem Nr 243/07 z 28.09.07 r. ( 23 KB )
Załączniki
232/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-13)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na rewitalizację Placu 20 Października w Śremie - roboty nawierzchniowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-18 07:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na rewitalizację Placu 20 Października w Śremie - roboty nawierzchniowe( 22 KB )
Załączniki
233/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-14)
w sprawie nabycia nieruchomości w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-19 12:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w Zbrudzewie( 22 KB )
Załączniki
236/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-20)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - "budowa ulicy Ceglanej w m. Pyszaca - budowa chodnika wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-21 14:53:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - "budowa ulicy Ceglanej w m. Pyszaca - budowa chodnika wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych"( 22 KB )
Załączniki
234/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-19)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 35/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 35/11( 23 KB )
Załączniki
238/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-21)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie( 24 KB )
Załączniki
235/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-19)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/60

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/60( 23 KB )
Załączniki
237/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Roweckiego 4/32

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-21 14:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Roweckiego 4/32 ( 23 KB )
Załączniki
240/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zmienione Zarządzeniem Nr 247/07 z 02.10.07 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-28 15:00:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-10-16 09:52:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Zmienione Zarządzeniem Nr 247/07 z 02.10.07 r.( 280 KB )
Załączniki
239/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-27)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - rewitalizacja Placu 20 Października w Sremie - roboty nawierzchniowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-09-28 15:00:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - rewitalizacja Placu 20 Października w Sremie - roboty nawierzchniowe( 22 KB )
Załączniki
241/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-28)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 27/14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Ogrodowej 27/14( 23 KB )
Załączniki
243/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-28)
zmieniające zarzadzenie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarzadzenie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny( 23 KB )
Załączniki
242/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-28)
w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Modrzewskiego 6/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-03 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Sremie przy ulicy Modrzewskiego 6/7( 23 KB )
Załączniki
244/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-09-28)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok( 29 KB )
Załączniki
246/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-02)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi łączącej ulicę Staszica z drogą przy bloku mieszkalnym ulicy Komorowskiego 12 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmaówienie publiczne - budowa drogi łączącej ulicę Staszica z drogą przy bloku mieszkalnym ulicy Komorowskiego 12 w Śremie( 22 KB )
Załączniki
248/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-03)
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej oraz zmiany terminu dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej oraz zmiany terminu dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie ( 22 KB )
Załączniki
247/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-02)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.( 21 KB )
Załączniki
245/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-01)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - prowadzenie i obsługa akcji zimowej 2007/2008 i 2008/2009 na drogach na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - prowadzenie i obsługa akcji zimowej 2007/2008 i 2008/2009 na drogach na terenie miasta i gminy Śrem ( 28 KB )
Załączniki
249/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-03)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowani o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowani o zamówienie publiczne ( 23 KB )
Załączniki
251/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-05)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont nawierchni z brukowej kostki granitowej na ul. Dąbrowskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:49:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont nawierchni z brukowej kostki granitowej na ul. Dąbrowskiego w Śremie( 27 KB )
Załączniki
250/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-05)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-09 12:49:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek ( 21 KB )
Załączniki
253/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-17)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Staszica i Rzemieślniczej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-18 07:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Staszica i Rzemieślniczej( 23 KB )
Załączniki
252/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-17)
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2007 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-18 07:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2007 r.( 21 KB )
Załączniki
254/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-17)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-18 07:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.( 23 KB )
Załączniki
255/07
Uchylony
Z dnia
(2007-10-18)
w sprawie opłat za poniesione koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Śremie. Uchylone zarządzeniem nr 157/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-19 14:48:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-06-28 13:23:20)
Pobierz dokument - w sprawie opłat za poniesione koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Śremie.
Uchylone zarządzeniem nr 157/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.( 27 KB )
Załączniki
256/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-19)
w sprawie udzielenia upowaznienia przez Burmistrza Śremu Pani Grażynie Zborowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie monitorowania obiektów oraz konserwacji systemów monitorujących dla 14 wskazanych jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-19 14:48:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upowaznienia przez Burmistrza Śremu Pani Grażynie Zborowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie monitorowania obiektów oraz konserwacji systemów monitorujących dla 14 wskazanych jednostek organizacyjnych gminy Śrem( 24 KB )
Załączniki
259/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-23)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.( 28 KB )
Załączniki
262/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Śremie przy ul. 750 - lecia

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Śremie przy ul. 750 - lecia( 22 KB )
Załączniki
257/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-22)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa drogi gminnej w Szymanowie ( 23 KB )
Załączniki
261/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/65

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/65( 22 KB )
Załączniki
265/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowie( 22 KB )
Załączniki
264/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Mickiewicza 57/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Mickiewicza 57/3( 23 KB )
Załączniki
263/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/10( 23 KB )
Załączniki
258/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-22)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych( 21 KB )
Załączniki
260/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-25)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/21

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-29 07:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/21( 23 KB )
Załączniki
267/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-29)
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-06 15:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.( 21 KB )
Załączniki
268/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-30)
w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-06 15:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz dokument - w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchylone zarządzeniem nr 14/2012 Kierownika Urzędu z dnia 7 grudnia 2012r.( 24 KB )
Załączniki
266/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-26)
w sprawie powołania komisji przetargowej na ubezpieczenie majatku i interesów gminy Śrem wraz z jednostkamiorganizacyjnymi i instytucjami kultury

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-06 15:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ubezpieczenie majatku i interesów gminy Śrem wraz z jednostkamiorganizacyjnymi i instytucjami kultury( 22 KB )
Załączniki
267/07
Projektowany
Z dnia
(2007-10-29)
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-06 15:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.( 21 KB )
Załączniki
273/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-07)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/7( 22 KB )
Załączniki
272/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-07)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2007 rok.( 37 KB )
Załączniki
271/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-06)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr 2985/6( 22 KB )
Załączniki
274/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-07)
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości polożonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr. 2985/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości polożonej w Śremie przy ul. Wiosennej - dz. nr. 2985/8( 22 KB )
Załączniki
269/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-10-31)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok( 31 KB )
Załączniki
270/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-06)
w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-12 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.( 22 KB )
Załączniki
286/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-21)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-17 14:01:55)
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Śremie( 23 KB )
Załączniki
277/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-12)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert n realizacje zadania gminy Srem z zakresu pomocy społecznej w formie: świadzcenie w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r usług opiekińczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert n realizacje zadania gminy Srem z zakresu pomocy społecznej w formie: świadzcenie w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r usług opiekińczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Śrem( 59 KB )
Załączniki
281/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-15)
w sprawie przekazania na majątek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-17 14:01:09)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego( 24 KB )
Załączniki
282/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-20)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Mechlinie przy ulicy Nowe Osiedle

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Mechlinie przy ulicy Nowe Osiedle( 21 KB )
Załączniki
283/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-20)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-06-23 00:22:49)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/5( 23 KB )
Załączniki
278/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-14)
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2008r.( 21 KB )
Załączniki
276/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-15)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-07 14:37:58)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej( 54 KB )
Załączniki
284/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-20)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Farnej 22a/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-08-27 09:01:06)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Farnej 22a/4( 23 KB )
Załączniki
280/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-15)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntupolozonego w Śremie przy ul. Rolnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-03-27 16:34:53)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntupolozonego w Śremie przy ul. Rolnej( 22 KB )
Załączniki
279/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-15)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polożonego w Śremie przy ul. Modrzewskiego 6/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-07 12:55:06)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polożonego w Śremie przy ul. Modrzewskiego 6/8( 23 KB )
Załączniki
275/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-07)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznosciowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2007-01-26 11:28:49)
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznosciowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek( 21 KB )
Załączniki
285/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-20)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Końcowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-23 08:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Końcowej( 22 KB )
Załączniki
287/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-27)
w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Ewie Nowak, Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego dla trzech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-11-29 13:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Ewie Nowak, Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego dla trzech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.( 22 KB )
Załączniki
288/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-11-30)
w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowsko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowsko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.( 26 KB )
Załączniki
291/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-06)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-13 07:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp 6/6( 23 KB )
Załączniki
290/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-06)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-13 07:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/3( 23 KB )
Załączniki
289/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-05)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy "Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spotkania z Mikołajem".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-13 07:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy "Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spotkania z Mikołajem".( 25 KB )
Załączniki
294/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-12)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej( 22 KB )
Załączniki
293/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-11)
w sprawie wsparcia i dofinansowania zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy "Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spoptkania z Mikołajem:".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wsparcia i dofinansowania zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej - organizacja imprezy "Mikołajki 2007 - wigilijno - mikołajkowe spoptkania z Mikołajem:".( 22 KB )
Załączniki
295/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-13)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego ewidencyjnym numerem 2985/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego ewidencyjnym numerem 2985/3( 22 KB )
Załączniki
292/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-07)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-18 07:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.( 33 KB )
Załączniki
297/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-19)
w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury skladników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury skladników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie( 21 KB )
Załączniki
298/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-19)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "Opracownie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic:Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "Opracownie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic:Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo".( 23 KB )
Załączniki
296/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-19)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2008 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-12-21 13:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2008 rok ( 104 KB )
Załączniki
301/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007r.( 29 KB )
Załączniki
300/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-21)
w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Jolancie Ratajczak, Dyrektor Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie, do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi informatyczne dla czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem. Zmienione zarządzeniem nr 329/08 z dnia 22 stycznia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-28 12:25:42)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Jolancie Ratajczak, Dyrektor Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie, do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi informatyczne dla czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem. 
Zmienione zarządzeniem nr 329/08 z dnia 22 stycznia 2008r.( 23 KB )
Załączniki
302/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-31)
zmieniające zarzadzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarzadzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007( 23 KB )
Załączniki
299/07
Obowiązujący
Z dnia
(2007-12-20)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego we wsi Psarskie przy ul. Jaworowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego we wsi Psarskie przy ul. Jaworowej( 23 KB )
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 13821860