Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem, oraz które położone są na jej obszarze

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki