Rejestr petycji 2022

Rejestr petycji 2022
kierowanych do Burmistrza Śremu

Numer petycji 

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin ustawowy na udzielenie odpowiedzi 

Data odpowiedzi

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1/2022

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Piotr Batura Prezes

w sprawie zmian programu ochrony powietrza

treść

18.02.2022

18.05.2022

25.03.2022

Przekazano petycję wg właściwości do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

treść

2/2022

Cech Zdunów Polskich, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

W sprawie naprawy i programów ochrony powietrza 

treść i załącznik

09.03.2022

09.06.2022

10.03.2022

Przekazanie petycji według właściwości dnia 10.03.2022 r. do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

treść

3/2022 Śremska Rada Seniora

Przywrócenia kursów autobusów w sobotę i niedzielę w kierunku Cmentarza Komunalnego przy ul. Malczewskiego

treść i załącznik

14.03.2022 14.06.2022 13.04.2022

Odpowiedź na petycję- informacja o uruchomienie kursów.

treść

4/2022

Śremska Rada Seniora

Toalety publiczne w Śremie

treść

19.04.2022 19.07.2022 22.04.2022

Odpowiedź na pismo

treść

5/2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

Aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego 

treść

05.05.2022 05.08.2022 25.05.2022

odpowiedź

treść

6/2022

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego

W sprawie utworzenia odziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca tej gminy

treść

16.08.2022 16.11.2022 08.09.2022

odpowiedź

treść

7/2022 Szulc-Efekt sp. z o.o. 
Prezes Zarządu 
Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 

 W sprawie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych.

treść

13.10.2022 r. 13.01.2023 r. 29.10.2022

odpowiedź

treść

8/2022 Uczniowski Klub Sportowy Śrem,
ul. Chełmońskiego 1B,
63-100 Śrem

Petycja w sprawie nierównego traktowania klubów sportowych w przekazanych środkach z tytułu dotacji celowej na sport na rok 2023

treść petycji z 16.12.2022

treść petycji z 20.12.2022

16.12.2022 r. Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że termin oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy upływa 12 stycznia 2023 roku. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

Ogłoszenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych petycji wielkokrotnej z dnia 16 i 20 grudnia 2022 w sprawie nierównego traktowania klubów sportowych w przekazanych środkach z tytułu dotacji celowej na sport na rok 2023.

treść

Zawiadomienie o nierozpatrzeniu petycji - treść

 

Rejestr petycji 2022
kierowanych do Rady Miejskiej w Śremie

 

Numer petycji 

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin ustawowy na udzielenie odpowiedzi 

Przebieg 
postępowania

Data odpowiedzi

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1/2022

Cech Zdunów Polskich, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

W sprawie naprawy i programów ochrony powietrza 

treść i załącznik

09.03.2022

09.06.2022

dokumenty w sprawie  25.03.2022

Uchwała Nr 400/XXXIV/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

2/2022

Patryk Janusz Król

Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

treść

1 sierpnia 2022 01.11.2022 dokumenty w sprawie

23.09.2022
27.01.2023

Uchwała Nr 434/XXXVIII/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała Nr 477/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

3/2022 Patryk Janusz Król

Ponowienie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

treść

11.10.2022 11.01.2023 dokumenty w sprawie 20.12.2022 UCHWAŁA NR 463/XLI/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie pozostawienia ponownej petycji bez rozpatrzenia
Wytworzył:
Marta Matuszewska
(2023-01-20)
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-03-10 09:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-02-02 07:28:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki