Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
616/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
616/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 616/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035 (1 MB)
Załączniki
615/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
615/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok Dz.U. z 2024 poz. 4714; publ. 10.05.2024r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-05-14 10:14:43)
Pobierz - 615/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok
Dz.U. z 2024 poz. 4714; publ. 10.05.2024r. (780 KB)
Załączniki
614/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
614/LII/2024 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2024-2027

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 614/LII/2024 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2024-2027 (532 KB)
Załączniki
613/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
613/LII/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w uzupełniających wyborach ławników

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 613/LII/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w uzupełniających wyborach ławników (541 KB)
612/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
612/LII/2024 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków i położonym na terenie gminy Śrem Dz. Urz. z 2024r. poz. 4021 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-25 13:46:53)
Pobierz - 612/LII/2024 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków i położonym na terenie gminy Śrem
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4021 z dn. 18.04.2024 r. (740 KB)
Załączniki
611/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
611/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dz. Urz. z 2024r. poz. 4020 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:13)
Pobierz - 611/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4020 z dn. 18.04.2024 r. (571 KB)
Załączniki
610/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-12)
610/LII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ametystowej i Waniliowej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 610/LII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ametystowej i Waniliowej w Zbrudzewie (658 KB)
609/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
609/LII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska na potrzeby SOR w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 609/LII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska na potrzeby SOR w Śremie (871 KB)
Załączniki
608/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
608/LII/2024 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
607/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
607/LII/2024 w sprawie ustanowienia herbu gminy Śrem

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 607/LII/2024 w sprawie ustanowienia herbu gminy Śrem (738 KB)
Załączniki
606/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
606/LII/2024 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2024 Dz. Urz. z 2024r. poz. 4018 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:12)
Pobierz - 606/LII/2024 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2024
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4018 z dn. 18.04.2024 r. (784 KB)
Załączniki
605/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
605/LII/2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Dz. Urz. z 2024r. poz. 4017 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:10)
Pobierz - 605/LII/2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4017 z dn. 18.04.2024 r. (731 KB)
Załączniki
604/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
604/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów (WEJŚCIE W ŻYCIE 01.09.2024R.) Dz. Urz. z 2024r. poz. 4016 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:09)
Pobierz - 604/LII/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów (WEJŚCIE W ŻYCIE 01.09.2024R.)
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4016 z dn. 18.04.2024 r. (534 KB)
Załączniki
603/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
603/LII/2024 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Dz. Urz. z 2024r. poz. 4015 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:12)
Pobierz - 603/LII/2024 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4015 z dn. 18.04.2024 r. (580 KB)
Załączniki
602/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
602/LII/2024 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Dz. Urz. z 2024r. poz. 4014 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:11)
Pobierz - 602/LII/2024 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4014 z dn. 18.04.2024 r. (683 KB)
Załączniki
601/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
601/LII/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania Dz. Urz. z 2024r. poz. 4013 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:08)
Pobierz - 601/LII/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4013 z dn. 18.04.2024 r. (594 KB)
Załączniki
600/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
600/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 600/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035
(1 MB)
Załączniki
599/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
599/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok (DZ. URZ. WOJ. 2024.3093)

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-03-22 09:37:03)
Pobierz - 599/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok (DZ. URZ. WOJ. 2024.3093)
(854 KB)
Załączniki
598/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
598/LI/2024 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (DZ. URZ. WOJ. 2024.3092 Ogłoszony:21.03.2024 r.)

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-09 15:04:47)
Pobierz - 598/LI/2024 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (DZ. URZ. WOJ. 2024.3092 Ogłoszony:21.03.2024 r.) (610 KB)
Załączniki
597/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
597/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 597/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (557 KB)
Załączniki
596/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
596/LI/2024 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 596/LI/2024 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (536 KB)
Załączniki
595/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
595/LI/2024 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2024 r. (DZ. URZ. WOJ. 2024.3091 Ogłoszony: 21.03.2024 r.)

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-09 15:04:47)
Pobierz - 595/LI/2024 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2024 r. (DZ. URZ. WOJ. 2024.3091 Ogłoszony: 21.03.2024 r.) (616 KB)
Załączniki
594/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
594/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Śremskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (DZ. URZ. WOJ. 2024.3090 Ogłoszony: 21.03.2024 r. )

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-09 15:04:46)
Pobierz - 594/LI/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Śremskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (DZ. URZ. WOJ. 2024.3090 Ogłoszony: 21.03.2024 r. ) (1003 KB)
Załączniki
593/LI/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-03-13)
593/LI/2024 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Projektu "Wielkopolskie telecentrum opieki" dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach "Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027", Priorytet 6, Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z gminami Województwa Wielkopolskiego

Autor dokumentu: Jolanta Napieralska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-03-14 09:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 593/LI/2024 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Projektu "Wielkopolskie telecentrum opieki" dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach "Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027", Priorytet 6, Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z gminami Województwa Wielkopolskiego (554 KB)
Załączniki
592/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
592/L/2024 w sprawie przekazania skargi według właściwości

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 592/L/2024 w sprawie przekazania skargi według właściwości (525 KB)
Załączniki
591/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
591/L/2024 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie za bezzasadną

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 591/L/2024 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie za bezzasadną (537 KB)
Załączniki
590/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
590/L/2024 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Śrem w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Lider Zielonej Wielkopolski" z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 12:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 590/L/2024 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Śrem w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Lider Zielonej Wielkopolski" z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (559 KB)
Załączniki
589/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
589/L/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" DZ. URZ. WOJ. z 2024 r. poz. 1668 Ogłoszony: 09.02.2024 obwieszczenie tj. 45/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 12:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:49)
Pobierz - 589/L/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu"
DZ. URZ. WOJ. z 2024 r. poz. 1668 Ogłoszony: 09.02.2024
obwieszczenie tj. 45/LII/2024 z 11.04.2024 (723 KB)
Załączniki
588/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
588/L/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Śrem

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 12:41:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 588/L/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Śrem (533 KB)
Załączniki
587/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
587/l/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny VII"

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 12:40:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 587/l/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny VII" (638 KB)
Załączniki
586/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
586/L/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i Zbrudzewie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 12:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 586/L/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i Zbrudzewie (6 MB)
Załączniki
585/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
585/L/2024 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2024 rok

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 12:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-03-04 14:01:11)
Pobierz - 585/L/2024 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2024 rok (578 KB)
Załączniki
584/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
584/L/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe DZ. URZ. WOJ. z 2024 r. poz. 1667 Ogłoszony: 09.02.2024 obwieszczenie tj. 46/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 09:49:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:37)
Pobierz - 584/L/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe
DZ. URZ. WOJ. z 2024 r. poz. 1667 Ogłoszony: 09.02.2024
obwieszczenie tj. 46/LII/2024 z 11.04.2024 (981 KB)
583/L/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-01-31)
583/L/2024 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w gminie Śrem na lata 2024 - 2026 DZ. URZ. WOJ. z 2024 r. poz. 1666 Ogłoszony: 09.02.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-02-01 09:49:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-16 13:43:23)
Pobierz - 583/L/2024 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w gminie Śrem na lata 2024 - 2026
DZ. URZ. WOJ. z 2024 r. poz. 1666 Ogłoszony: 09.02.2024 (1 MB)
Załączniki
46/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
46/LII/2024 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągniete wyniki sportowe jednolity tekst uchwały Nr 519/XLVI/2023 z 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 584/L/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Dz. Urz. z 2024r. poz. 4023 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:07)
Pobierz - 46/LII/2024 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągniete wyniki sportowe
jednolity tekst uchwały Nr 519/XLVI/2023 z 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 584/L/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4023 z dn. 18.04.2024 r. (723 KB)
Załączniki
45/LII/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-04-11)
45/LII/2024 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" jednolity tekst uchwały Nr 403/XXXV/2022 z 27 maja 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 589/L/2024 z 31 stycznia 2024 r. Dz. Urz. z 2024r. poz. 4022 z dn. 18.04.2024 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-19 11:30:06)
Pobierz - 45/LII/2024 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu"
jednolity tekst uchwały Nr 403/XXXV/2022 z 27 maja 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 589/L/2024 z 31 stycznia 2024 r.
Dz. Urz. z 2024r. poz. 4022 z dn. 18.04.2024 r. (1 MB)
Załączniki
14/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
14/II/2024 w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Śrem w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 14/II/2024 w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Śrem w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski (526 KB)
Załączniki
13/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
13/II/2024 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 13/II/2024 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu (535 KB)
Załączniki
12/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
12/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-05-27 14:32:13)
Pobierz - 12/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie (430 KB)
Załączniki
11/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
11/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 11/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie (431 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - ZIPX
ZIPX
(454 KB)
10/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
10/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 10/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie (431 KB)
Załączniki
9/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
9/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 9/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie (432 KB)
Załączniki
8/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
8/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 8/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie (432 KB)
Załączniki
7/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
7/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 7/II/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie (428 KB)
Załączniki
6/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
6/II/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 6/II/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie (433 KB)
Załączniki
5/II/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-17)
5/II/2024 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 5/II/2024 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie (429 KB)
Załączniki
4/I/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-07)
4/I/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-05-08 14:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:45)
Pobierz - 4/I/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie (426 KB)
3/I/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-07)
3/I/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-05-08 14:43:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:38)
Pobierz - 3/I/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie (430 KB)
2/I/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-07)
2/I/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-05-08 14:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 2/I/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (424 KB)
1/I/24
Obowiązujący
Z dnia
(2024-05-07)
1/I/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-05-08 14:43:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-05-20 14:11:42)
Pobierz - 1/I/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (429 KB)