☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-06
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-20 14:34:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego(25 KB)
2/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-08
w sprawie przeznaczenia lokali niemieszklanych do adaprtacji na lokale mieszkalne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-20 14:34:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia lokali niemieszklanych do adaprtacji na lokale mieszkalne(34.5 KB)
3/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-08
w sprawie przekazania na majątek Przedszkola nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-20 14:34:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie środka trwałego(28 KB)
4/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-20 14:34:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej(29 KB)
5/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-16
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2011 - 2012

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-20 14:34:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2011 - 2012(29 KB)
6/10
Uchylony
Z dnia
2010-12-22
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-12-22 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-01-15 12:58:54)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie
Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r.(25.5 KB)
7/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-22
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-12-22 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie(25.5 KB)
8/10
Uchylony
Z dnia
2010-12-22
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie Uchylone zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 wrzesnia 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-12-22 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2014-09-18 15:17:18)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora 
Muzeum Śremskiego w Śremie
Uchylone zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 wrzesnia 2014r.(25 KB)
8/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-28
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 1.10.2010r. do 28.10.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-11-02 14:50:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 1.10.2010r. do 28.10.2010r.(89 KB)
Załączniki
9/10
Uchylony
Z dnia
2010-12-22
w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy Śrem we wspólnotach mieszkaniowych Uchylone zarządzeniem nr 270/2011 z dnia 30 grudnia 20011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-12-22 11:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-12-30 13:46:49)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy 
Śrem we wspólnotach mieszkaniowych
Uchylone zarządzeniem nr 270/2011 z dnia 30 grudnia 20011r.(24.5 KB)
10/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-28
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocyspołecznej w latach 2011 - 2012

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-29 06:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocyspołecznej w latach 2011 - 2012(25 KB)
11/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-28
w sprawie realizacji zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2011 - 2012

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-29 06:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie realizacji zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2011 - 2012(26 KB)
Załączniki
12/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-30
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych g gminie Śrem na 2011 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2011-01-03 12:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych g gminie Śrem na 2011 rok.(133 KB)
13/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-30
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2011-01-03 12:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(25.5 KB)
14/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-30
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu połozonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2011-01-03 12:33:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu połozonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica(28.5 KB)
Załączniki
15/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-30
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2011-01-03 12:33:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Śremu(24.5 KB)
16/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2011-01-03 12:33:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-02-10 08:15:59)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok.(35 KB)
Załączniki
822/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-06
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-11 09:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok(39 KB)
823/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-06
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Progarmu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-11 09:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Progarmu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku(32.5 KB)
824/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-07
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-11 09:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony(28.5 KB)
825/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-07
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę deptaku pomiędzy ulicami Chłapowskiego i Grunwaldzką w Śremie (ca 300mb).

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-11 09:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę deptaku pomiędzy ulicami Chłapowskiego i Grunwaldzką w Śremie (ca 300mb).(27.5 KB)
826/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-08
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Szkolnej oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 562/3, 563/1, 563/3.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-18 14:53:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Szkolnej oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 562/3, 563/1, 563/3.(27 KB)
827/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-14
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie oświaty

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-18 14:53:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie oświaty(25 KB)
828/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków mieszkanlnych wielorodzinnych przy ulicy Stary Rynek 5 i 6 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-18 14:53:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zamówienia pn. Termomodernizacja budynków mieszkanlnych wielorodzinnych przy ulicy Stary Rynek 5 i 6 w Śremie(27.5 KB)
829/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ul. Szkolnej od Bema do Adamskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-20 13:46:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ul. Szkolnej od Bema do Adamskiego w Śremie(26 KB)
830/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-18
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprpwadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na satnowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-20 13:46:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprpwadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na satnowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych(25 KB)
831/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-19
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2010 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych i dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 - zakup usług remontowych (drogi powiatowe w mieście)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-01-20 13:46:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2010 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych i dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 - zakup usług remontowych (drogi powiatowe w mieście)(38 KB)
832/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnychna drogach w zarządzie Gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2010-01-26 11:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnychna drogach w zarządzie Gminy Śrem(27 KB)
833/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - zużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie przekazanego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2010-01-26 11:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - zużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie przekazanego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.(27.5 KB)
834/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-25
zmieniające zarządzenie ( nr 739/09 z dnia 21 lipca 2009r.)w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2010-01-26 11:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie ( nr 739/09 z dnia 21 lipca 2009r.)w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej(28 KB)
835/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-26
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok.(29 KB)
Załączniki
836/10
Uchylony
Z dnia
2010-01-26
w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Zmienione zarządzeniem nr 903/10 z dnia 9 kwietnia 2010r. Tracą moc z dniem 15 maja 2013r. Nowe zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wydzierżawnia i wynajomowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadanaiu gminy

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-05-17 14:54:08)
Pobierz dokument - w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
Zmienione zarządzeniem nr 903/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
Tracą moc z dniem 15 maja 2013r. 
Nowe zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wydzierżawnia i wynajomowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadanaiu gminy(70.5 KB)
837/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-26
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Powstańców Wlkp. 1 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Powstańców Wlkp. 1 w Śremie(27.5 KB)
838/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-26
w sprawie powołania komisji przetargowej na renowację elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Matuszewskiego 12 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na renowację elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Matuszewskiego 12 w Śremie.(27.5 KB)
839/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-27
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja(26 KB)
840/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-01-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem.(27 KB)
841/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-01
w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych realizowanych w gminie Śrem w 2010 roku

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-04 13:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych realizowanych w gminie Śrem w 2010 roku(26.5 KB)
Załączniki
842/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-04
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich Zmienione zarządzeniem nr 963/10 z dnia 5 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-10 07:53:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:33)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich
Zmienione zarządzeniem nr 963/10 z dnia 5 lipca 2010r.(26 KB)
843/10
Zmieniony
Z dnia
2010-02-05
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października. Zmienione Zarządzeniem nr 39/2011 z dnia 3 lutego 2011r. Zmienione Zarządzeniem nr 51/2013 z dnia 20 maja 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-10 07:53:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-05-31 08:24:27)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października.
Zmienione Zarządzeniem nr 39/2011 z dnia 3 lutego 2011r.
Zmienione Zarządzeniem nr 51/2013 z dnia 20 maja 2013r.(27 KB)
Załączniki
844/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-09
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-10 07:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 rok.(114.5 KB)
845/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-12
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położone w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-19 15:09:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położone w Śremie przy ul. Stanisława Staszica(26.5 KB)
Załączniki
846/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-12
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-19 15:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica(26.5 KB)
Załączniki
847/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Lucinach

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-19 15:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Lucinach(26.5 KB)
848/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-19 15:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem(27 KB)
849/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-16
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu połozonego w Niesłabinie przy ul. Szerokiej Zmienione zarządzeniem nr 1086/10 z dnia 2 grudnia 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-19 15:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-12-06 06:52:36)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu połozonego w Niesłabinie przy ul. Szerokiej
Zmienione zarządzeniem nr 1086/10 z dnia 2 grudnia 2010r.(26 KB)
Załączniki
850/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-18
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremiew rejonie ulicy Szerokiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-24 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremiew rejonie ulicy Szerokiej (26.5 KB)
851/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-18
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-24 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Pyszącej(27 KB)
852/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-18
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-24 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego(27.5 KB)
853/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę oświetlenia ciągu ulicznego Kościuszki - Wyszyńskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-24 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:09)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę oświetlenia ciągu ulicznego Kościuszki - Wyszyńskiego w Śremie(27.5 KB)
854/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola nr 5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-24 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola nr 5(26 KB)
855/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola Nr 6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-02-24 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola Nr 6(26 KB)
856/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-23
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lucinach

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-02 12:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lucinach(26.5 KB)
857/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-24
w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek oraz majatku znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-02 12:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek oraz majatku znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Śremie(26.5 KB)
858/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-02 12:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników(27.5 KB)
859/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-26
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie(26 KB)
860/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-02-26
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.(33.5 KB)
Załączniki
861/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-01
aa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - aa(28 KB)
862/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Korczaka w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 879/10 z dnia 15 marca 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:36:03)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Korczaka w Śremie.
Zmienione zarządzeniem nr 879/10 z dnia 15 marca 2010r.(26.5 KB)
863/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Andersena w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 880/10 z dnia 15 marca 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:36:03)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Andersena w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 880/10 z dnia 15 marca 2010r.(26.5 KB)
864/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-03
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę centrum rekreacyjno - wypoczynkowego Psarskie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę centrum rekreacyjno - wypoczynkowego Psarskie(26 KB)
865/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-04
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w II otwartym konkursie ofaert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w II otwartym konkursie ofaert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010r.(33.5 KB)
866/10
Uchylony
Z dnia
2010-03-04
w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie. Uchylone zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 17 marca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-03-23 08:03:40)
Pobierz dokument - w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie.
Uchylone zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 17 marca 2011r.(40.5 KB)
Załączniki
867/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie - 40,1 ha, w tym teren zalesiony 18 ha

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie - 40,1 ha, w tym teren zalesiony 18 ha(27 KB)
868/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-08
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-15 11:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego(25 KB)
869/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-09
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. ekonomiczno - komunalnych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-15 11:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. ekonomiczno - komunalnych(25 KB)
870/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-10
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zachodniej w Śremie dług. odcinka 1040mb.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zachodniej w Śremie dług. odcinka 1040mb.(26.5 KB)
871/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-10
w sprawie powołania komisji przetargowej na na zakup sprzętu komputerowego - serwer blade

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na na zakup sprzętu komputerowego - serwer blade(26.5 KB)
872/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-11
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny(29.5 KB)
873/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-11
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny(34.5 KB)
874/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku Ekologicznym im. W. Puchalskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku Ekologicznym im. W. Puchalskiego w Śremie(27 KB)
875/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-11
w sprawie powołania Komisji przetargowej na stałą pielęgnację i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej na stałą pielęgnację i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem(28.5 KB)
876/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie(26.5 KB)
877/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-12
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.(25.5 KB)
Załączniki
878/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników(27.5 KB)
879/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-15
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ul. Korczaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ul. Korczaka w Śremie(25.5 KB)
880/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-15
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Andersena w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-16 14:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Andersena w Śremie(25.5 KB)
881/10
Uchylony
Z dnia
2010-03-18
w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie Uchylone zarzadzeniem Kierownika Urzędu Nr 8/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-23 14:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-06-14 13:13:54)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie
Uchylone zarzadzeniem Kierownika Urzędu Nr 8/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.(25.5 KB)
Załączniki
882/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-18
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-23 14:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(25.5 KB)
883/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-19
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-23 14:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010.(24.5 KB)
Załączniki
884/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-19
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem przez okres 36 miesięcy

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-23 14:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem przez okres 36 miesięcy(27.5 KB)
885/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-19
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynjamowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-03-23 14:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynjamowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne(25 KB)
Załączniki
886/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2010-04-09
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert 
w postępowaniu o zamówienie publiczne
(22.5 KB)
887/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-03-31
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej 
w Śremie przy ul. Stanisława Staszica
(253 KB)
888/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-01
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie(26 KB)
889/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-01
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2018-08-03 14:19:18)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE(26 KB)
890/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-01
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie(26 KB)
891/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-01
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie(26 KB)
892/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-01
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2018-08-03 14:19:18)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE(26 KB)
893/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-01
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-01 13:50:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE(26 KB)
894/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-02
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-12 07:14:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert
w postępowaniu o zamówienie publiczne
(27.5 KB)
895/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-02
w sprawie przekazania na majątek Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie pozostałych środków trwałych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-12 07:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie pozostałych środków trwałych
(28.5 KB)
896/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-02
w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie pozostałych środków trwałych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-12 07:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie pozostałych środków trwałych
(28 KB)
897/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-02
w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej w Pyszącej pozostałych środków trwałych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-12 07:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej w Pyszącej pozostałych środków trwałych

(27.5 KB)
898/10
Uchylony
Z dnia
2010-04-02
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie Zmieniony Zarządzeniem nr 1084/10 z dnia 2 grudnia 2010r. Zmieniony Zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r. Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 10/2013 z dnia 12 czerwca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-12 07:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-06-20 09:46:35)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie
Zmieniony Zarządzeniem nr 1084/10 z dnia 2 grudnia 2010r.
Zmieniony Zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r.
Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.


Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu Nr 10/2013 z dnia 12 czerwca 2013r.(25.5 KB)
Załączniki
899/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-06
w sprawie powołania komisji przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Śrem na powierzchni obejmującej ok. 10 tys. m2.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-16 07:08:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Śrem na powierzchni obejmującej ok. 10 tys. m2.(30 KB)
900/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-06
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 421/05 Burmistrza Śremu z dnia 5 maja 2005r. zmienionej zarządzeniem nr 5/06 Burmistrza Śremu z dnia 13 grudnia 2006r. oraz zarządzeniem nr 443/08 Burmistrza Śremu z dnia 13 czerwca 2008r. Zmienione zarządzeniem nr 900/10 z dnia 6 kwietnia 2010r.Zmienione zarządzeniem nr 243/2011 z dnia 16 listopada 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-16 07:08:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-11-22 14:31:33)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 421/05 Burmistrza Śremu z dnia 5 maja 2005r. zmienionej zarządzeniem nr 5/06 Burmistrza Śremu z dnia 13 grudnia 2006r. oraz zarządzeniem nr 443/08 Burmistrza Śremu z dnia 13 czerwca 2008r. Zmienione zarządzeniem nr 900/10 z dnia 6 kwietnia 2010r.Zmienione zarządzeniem nr 243/2011 z dnia 16 listopada 2011r.(25.5 KB)
901/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-08
w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Mórce

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-16 07:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Mórce(27.5 KB)
902/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-09
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-16 07:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem(25 KB)
903/10
Uchylony
Z dnia
2010-04-09
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi. Traci moc z dniem 5 maja 2013r. Nowe zarządzenie Burmistrza nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-16 07:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-05-17 14:54:08)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.
Traci moc z dniem 5 maja 2013r.
Nowe zarządzenie Burmistrza nr 50/2013 z dnia 15 maja 2013(52 KB)
904/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-13
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-16 07:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem(27.5 KB)
905/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Długiej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-26 14:54:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Długiej w Zbrudzewie(26.5 KB)
906/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-19
w sprawie dofinansowania zadań publicznych realizowanych na podstawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-26 14:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie dofinansowania zadań publicznych realizowanych na podstawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2010 r.(27 KB)
Załączniki
907/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-19
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sali widowiskowej w Śremie - wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Animacji Kultury

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-26 14:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sali widowiskowej w Śremie - wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Animacji Kultury(26.5 KB)
908/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-19
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Mechlinie przy ul. Nowe Osiedle na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej Uchylone zarządzeniem nr 1023/10 z dnia 22 września 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-26 14:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:23)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Mechlinie przy ul. Nowe Osiedle na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
Uchylone zarządzeniem nr 1023/10 z dnia 22 września 2010r.(26.5 KB)
909/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-19
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Łazienkowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-26 14:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Łazienkowej(27.5 KB)
910/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-19
w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-28 09:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem(27.5 KB)
911/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-21
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Szkolnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-28 09:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Śremie przy ul. Szkolnej(26 KB)
912/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-22
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji imprezy plenerowej "Święto Flagi - Festyn" oraz okazji koncertu plenerowego inaugurującego tegoroczny XIX Przeglądu Piosenki Religijnej "Śremsong 2010".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-28 09:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji imprezy plenerowej Święto Flagi - Festyn oraz okazji koncertu plenerowego inaugurującego tegoroczny XIX Przeglądu Piosenki Religijnej Śremsong 2010.(26.5 KB)
913/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Brzechwy i Tuwima w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-28 09:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Brzechwy i Tuwima w Śremie(26.5 KB)
914/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę ul. Piłsudskiego i Kilińskiego w Śremie na odcinku od skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 434 do ronda Jana Pawła II

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-28 09:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę ul. Piłsudskiego i Kilińskiego w Śremie na odcinku od skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 434 do ronda Jana Pawła II(28 KB)
915/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-26
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. 750 -lecia

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-28 09:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. 750 -lecia(28.5 KB)
916/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-27
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-29 07:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego Aktywność się opłaca(25.5 KB)
917/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 2 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-29 07:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 2 w Śremie(27 KB)
918/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-28
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-04-29 07:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem(26 KB)
919/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-04-30
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola Nr 5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-05-06 07:15:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Przedszkola Nr 5(29 KB)
920/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-05
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy Placu 20 Października 3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-05-14 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy Placu 20 Października 3(27.5 KB)
Załączniki
921/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-06
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-05-14 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony(28 KB)
922/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-10
w sprawie powołania komisji przetargowej na bankową obsługę budżetu Gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-05-14 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na bankową obsługę budżetu Gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych(26 KB)
923/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-11
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-05-14 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.(35 KB)
Załączniki
924/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej w Gimnazjum w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-05-14 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej w Gimnazjum w Zbrudzewie(30 KB)
925/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-12
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-05-14 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 Jarzębinka w Śremie(30.5 KB)
926/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-14
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-05-28 09:07:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(26.5 KB)
927/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-14
zmieniające zarządzenie nr 789/09 z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Szkolnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-05-28 09:07:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 789/09 z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Szkolnej(31.5 KB)
928/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-14
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-05-28 09:07:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(26.5 KB)
929/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-18
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nochowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-05-28 09:07:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nochowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(28 KB)
930/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację boisk sportowych - budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-05-28 09:07:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację boisk sportowych - budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Śremie(26.5 KB)
931/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-26
w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbudowę przystani nad Wartą - wykonanie dokumentacji technicznej basenu portowego i nadbrzeża na rzece Warcie w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-05-28 09:07:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbudowę przystani nad Wartą - wykonanie dokumentacji technicznej basenu portowego i nadbrzeża na rzece Warcie w Śremie(26.5 KB)
932/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-05-28
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-04 13:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.(36.5 KB)
Załączniki
933/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-01
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-04 13:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego(24.5 KB)
934/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-01
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 20 czerwca 2010r. Zmienione zarządzeniem nr 947/10 z dnia 15 czerwca 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-04 13:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:35)
Pobierz dokument - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 20 czerwca 2010r.
Zmienione zarządzeniem nr 947/10 z dnia 15 czerwca 2010r.(25.5 KB)
Załączniki
935/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-02
w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na Osiedlu Kosmonautów 15/60 w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-11 07:09:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na Osiedlu Kosmonautów 15/60 w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego(26.5 KB)
936/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-02
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-11 07:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Pyszącej(26 KB)
937/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-09
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2010

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2010(25 KB)
938/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-10
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Śremie(56.5 KB)
939/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/3(27 KB)
940/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połoźonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/54

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połoźonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/54(26.5 KB)
941/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-14
w sprawie sprzedaży loklau mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży loklau mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/22(26.5 KB)
942/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/17(26.5 KB)
943/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/69

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/69(26.5 KB)
944/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/7(26.5 KB)
945/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stary Rynek 1/8 Uchylone zarządzeniem nr 1044/10 z dnia 29 października 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-08 10:54:43)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stary Rynek 1/8
Uchylone zarządzeniem nr 1044/10 z dnia 29 października 2010r.(26.5 KB)
946/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-17
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Nochowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Nochowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(28 KB)
947/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-17
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-18 13:56:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-06-23 11:32:23)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.(28 KB)
948/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-18
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-23 11:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonych w Śremie(28.5 KB)
Załączniki
949/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-21
w sprawie wniesienia aportu do Śremski Sport Sp.z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-23 11:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Śremski Sport Sp.z o.o.(27 KB)
Załączniki
950/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-22
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka Szkolna"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-23 11:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - Wyprawka Szkolna(29.5 KB)
951/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-23
w sprawie nieruchomości położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-23 11:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieruchomości położonych w Śremie(28.5 KB)
952/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont ul. Wyszyńskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-23 11:32:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont ul. Wyszyńskiego w Śremie(29.5 KB)
953/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-23
w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2010 -2013.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-23 11:32:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2010 -2013.(31 KB)
Załączniki
954/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ks. Abp A. Baraniaka w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 991/10 z dnia 12 lipca 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-25 10:29:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:26)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ks. Abp A. Baraniaka w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 991/10 z dnia 12 lipca 2010r.(26.5 KB)
955/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-24
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-25 10:29:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie.(27.5 KB)
956/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont ul. Fabrycznej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-30 13:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont ul. Fabrycznej w Śremie(29.5 KB)
957/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-25
w sprawire upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-30 13:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:33)
Pobierz dokument - w sprawire upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.(26 KB)
958/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-25
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawaniaw tych sprawach decyzji

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-30 13:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:33)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawaniaw tych sprawach decyzji(26 KB)
959/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-25
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont ul. Franciszkańskiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-06-30 13:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont ul. Franciszkańskiej w Śremie(29.5 KB)
960/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-30
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków nauczyciela - doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków nauczyciela - doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego(25.5 KB)
961/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-06-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.(35.5 KB)
Załączniki
962/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-02
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont kwater Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914 - 1920, pomnika nagrobnego Powstanców Wielkopolskich poległych w latach 1918 - 1919 oraz pomnika nagrobnego Powstańcow Wielkopolskich poległych w roku 1848 w bitwie pod Książem, zlokalizowanych na Cmenrarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont kwater Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914 - 1920, pomnika nagrobnego Powstanców Wielkopolskich poległych w latach 1918 - 1919 oraz pomnika nagrobnego Powstańcow Wielkopolskich poległych w roku 1848 w bitwie pod Książem, zlokalizowanych na Cmenrarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej w Śremie(28 KB)
963/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-05
zmieniające zarządzenie nr 842/10 z 4 lutego 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnejnieruchomości niezabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 842/10 z 4 lutego 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnejnieruchomości niezabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.(27 KB)
964/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-06
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację boisk sportowych - położenie instalacji nawadniającej i rekultywacja boiska piłkarskiego w Parku Miejskim w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-09 07:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację boisk sportowych - położenie instalacji nawadniającej i rekultywacja boiska piłkarskiego w Parku Miejskim w Śremie.(26.5 KB)
965/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 57/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 57/6(26.5 KB)
966/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/11(26.5 KB)
967/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę budynku socjalnego przy ul. Farnej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę budynku socjalnego przy ul. Farnej w Śremie(27.5 KB)
968/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. L.Okulickiego 5/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. L.Okulickiego 5/17(27.5 KB)
969/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę II etapu ciągu pieszo - rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej i oświetleniem - dokumentacja projektowa.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:09)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę II etapu ciągu pieszo - rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej i oświetleniem - dokumentacja projektowa.(27.5 KB)
970/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Stawowego Tomasza ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Stawowego Tomasza ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(31 KB)
971/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wiśniewskiej - Świder Ewy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wiśniewskiej - Świder Ewy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(30.5 KB)
972/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Cisowskiej Elwiry ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Cisowskiej Elwiry ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego(30.5 KB)
973/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Szłapki Przemysława ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Szłapki Przemysława ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(31 KB)
974/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacynej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kozieł - Idczak Anny ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacynej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kozieł - Idczak Anny ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(30.5 KB)
975/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gozdowiak Magdaleny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gozdowiak Magdaleny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(30.5 KB)
976/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Szkolnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Szkolnej(26 KB)
977/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:09)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej, połozonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego(26.5 KB)
978/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 12:49:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie(26 KB)
979/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 14:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie(25.5 KB)
980/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 14:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie(25 KB)
981/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 14:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:09)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie(25.5 KB)
982/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Sremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 14:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Sremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie(25.5 KB)
983/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 14:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej(25.5 KB)
984/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyrzece

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-14 14:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyrzece(25 KB)
985/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie(25.5 KB)
986/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzialenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamojskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzialenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamojskiego w Nochowie(25.5 KB)
987/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmiany zarządzenia w sprawie udzielania pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany zarządzenia w sprawie udzielania pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie(26 KB)
988/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzieleniapełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzieleniapełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Śremie(26 KB)
989/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza Śremu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie(27 KB)
990/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie powolania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Srem na lata 2010 - 2013"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Srem na lata 2010 - 2013(27 KB)
991/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ks. Abp A. Baraniaka w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ks. Abp A. Baraniaka w Śremie.(26 KB)
992/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-12
w sprawie przekazania w drodze darowizny na majatek trwały Ochotniczych Straży Pożarnych mienia ruchomego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-07-15 13:51:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania w drodze darowizny na majatek trwały Ochotniczych Straży Pożarnych mienia ruchomego(29 KB)
Załączniki
993/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-26
w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej XII Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek w Œremie w dniu 29.08.2010 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-28 14:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej XII Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek w Œremie w dniu 29.08.2010 r.(20.5 KB)
Załączniki
994/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-28
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na Placu 20 Października w Śremie z okazji "Letniej Biesiady na rynku - na żydowską nutę"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-07-28 14:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na Placu 20 Października w Śremie z okazji Letniej Biesiady na rynku - na żydowską nutę
(21.5 KB)
995/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-07-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-06 14:32:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne.
(23.5 KB)
996/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-03
uchylające zarządzenie nr 702/09 z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/90.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-06 14:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 702/09 z dnia 1 czerwca 2009r. 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie 
przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/90.
(26.5 KB)
997/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-03
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-06 14:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem(26 KB)
998/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-03
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-06 14:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny(45.5 KB)
999/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-06
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-06 14:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok
(32 KB)
Załączniki
1000/10
Zmieniony
Z dnia
2010-08-06
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Korczaka Zmienione zarządzeniem nr 142/2011 z dnia 2 czerwca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-11 14:59:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-06-14 11:44:31)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Korczaka
Zmienione zarządzeniem nr 142/2011 z dnia 2 czerwca 2011r.(23 KB)
1001/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-10
zmieniajšce zarzšdzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kozieł – Idczak Anny ubiegajšcej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-11 14:59:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniajšce zarzšdzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kozieł – Idczak Anny ubiegajšcej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(27.5 KB)
1002/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-10
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gozdowiak Magdaleny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-11 14:59:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gozdowiak Magdaleny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(27.5 KB)
1003/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-10
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Cisowskiej Elwiry ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-11 14:59:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Cisowskiej Elwiry ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(27.5 KB)
1004/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-13
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-08-17 09:34:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego(28.5 KB)
1005/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-01 14:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE(25.5 KB)
1006/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-25
w sprawie powierzenia stanowiska dytektora Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-01 14:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dytektora Przedszkola Nr 3 Jarzębinka w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(25.5 KB)
1007/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-25
w sprawie umorzenia Panu Ryszardowi Sadowskiemu zaległości tytułem wynagrodzenia za bezumowne uzytkowanie garażu wraz z odsetkami oraz odsetek tytułem nieterminowej wpłaty czynszu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-01 14:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Panu Ryszardowi Sadowskiemu zaległości tytułem wynagrodzenia za bezumowne uzytkowanie garażu wraz z odsetkami oraz odsetek tytułem nieterminowej wpłaty czynszu(28 KB)
1008/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-08-27
w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarzd Zmienione zarządzeniem nr 149/2012 Burmistrza Śremu z dnia 22 listopada 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-01 14:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-11-29 07:33:38)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarzd
Zmienione zarządzeniem nr 149/2012 Burmistrza Śremu z dnia 22 listopada 2012r.(28 KB)
1009/10
Uchylony
Z dnia
2010-08-31
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim Uchylone zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 17 marca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-06 07:34:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-03-23 08:03:41)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim
Uchylone zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 17 marca 2011r.(28.5 KB)
Załączniki
1010/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-02
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Dabrowie w rejonie ulicy Wiejskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Dabrowie w rejonie ulicy Wiejskiej(29.5 KB)
1011/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-02
zmieniające zarządzenie nr 780/09 z dnia 14 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu połozonego w Nochowie przy ul. Gościnnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 780/09 z dnia 14 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu połozonego w Nochowie przy ul. Gościnnej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(27 KB)
1012/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-02
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulic Tatarkiewicza i S. Wyspiańskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulic Tatarkiewicza i S. Wyspiańskiego(35.5 KB)
1013/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-02
uchylające zarządzenie nr 686/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 10/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 686/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 10/8(26.5 KB)
1014/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-10
zmieniające zarządzenie nr 777/09 z dnia 8 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 777/09 z dnia 8 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego.(26.5 KB)
1015/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-02
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Farnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Farnej(33.5 KB)
1016/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-02
w sprawie umorzenia Panu......................................................................... należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-26 08:03:33)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Panu......................................................................... należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1017/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-06
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Stanisława Staszica(30 KB)
1018/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-06
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomoci położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-21 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomoci położonej w Śremie (26.5 KB)
1019/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-13
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.(35 KB)
Załączniki
1020/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-21
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Chłapowskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Chłapowskiego(27.5 KB)
1021/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-21
w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego 5/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego 5/17(28 KB)
1022/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-21
w sprawie przenaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie w rejonie ulic Letniej i Gostyńskiej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przenaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie w rejonie ulic Letniej i Gostyńskiej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(26.5 KB)
1023/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-22
uchylające zarządzenie nr 908/10 z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Mechlinie przy ul. Nowe Osiedle na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 908/10 z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Mechlinie przy ul. Nowe Osiedle na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(26.5 KB)
1024/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-22
uchylające zarządzenie nr 308/08 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Farnej 22/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 308/08 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Farnej 22/7(26.5 KB)
1025/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-23
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez pwoódź, obsunięcie się ziemi, lub huragan w 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez pwoódź, obsunięcie się ziemi, lub huragan w 2010r.(26.5 KB)
1026/10
Uchylony
Z dnia
2010-09-23
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych Uchylone zarządzeniem nr 149/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-06-14 11:44:33)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych
Uchylone zarządzeniem nr 149/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.(25.5 KB)
1027/10
Uchylony
Z dnia
2010-09-27
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązanich dłużników alimentacyjnych. Uchylone zarządzeniem nr 150/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-01 07:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-06-14 11:44:33)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązanich dłużników alimentacyjnych.
Uchylone zarządzeniem nr 150/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.(25.5 KB)
1028/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-09-28
w sprawie powołania komisji do szacowania strat w uprawach pomidora gruntowego spowodowanych długotrwałymi opadami deszczu na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-01 07:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do szacowania strat w uprawach pomidora gruntowego spowodowanych długotrwałymi opadami deszczu na terenie gminy Śrem(25.5 KB)
1029/10
Uchylony
Z dnia
2010-09-29
w sprawie utworzenia kancelarii tejnej oraz wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu (120) nr 12/2011 z dnia 7 września 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-01 07:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-09-30 09:07:20)
Pobierz dokument - w sprawie utworzenia kancelarii tejnej oraz wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej 
Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu (120) nr 12/2011 z dnia 7 września 2011r.(26.5 KB)
1030/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Orzeszkowej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-08 08:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Orzeszkowej w Śremie(26.5 KB)
1031/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ol. Owocowej w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-08 08:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ol. Owocowej w Psarskich(26.5 KB)
1032/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-01
w sprawie Regulaminu Oganizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Traci moc z dniem 19 listopada 2010r. - nowy regulamin Zarządzenie nr 1065/10 z dnia 19 listopada 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-08 08:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-25 12:02:09)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Oganizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie.
Traci moc z dniem 19 listopada 2010r. - nowy regulamin Zarządzenie nr 1065/10 z dnia 19 listopada 2010r.(25 KB)
Załączniki
1033/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-07
uchylające zarządzenie nr 540/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-08 08:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 540/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie 
przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/9
(23 KB)
1034/10
Uchylony
Z dnia
2010-10-07
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie gminy Śrem oraz opłat za zajęcie pasa dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Uchylone zarządzeniem nr 15/2012 z dnia 14 lutego 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-08 08:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-02-24 14:21:58)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie gminy Śrem oraz opłat za zajęcie pasa dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Uchylone zarządzeniem nr 15/2012 z dnia 14 lutego 2012r.

(43 KB)
1035/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-12
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie wraz z rozliczeniem różnicy wartości zamienianych nieruchomości z zaległym zobowiązaniem podatkowym PKP S.A.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-26 07:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie wraz z rozliczeniem różnicy wartości zamienianych nieruchomości z zaległym zobowiązaniem podatkowym PKP S.A.(32 KB)
1036/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-12
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pn. Śreman

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-26 07:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pn. Śreman(28.5 KB)
1037/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-14
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-26 07:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza(26 KB)
1038/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację drogi wewnętrznej w Gaju

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-10-26 07:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację drogi wewnętrznej w Gaju(30 KB)
1039/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-19
w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środków trwałych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-11-02 14:50:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środków trwałych(29.5 KB)
1040/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-19
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu inwentarzowego, oceny przydatności oraz określenia sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego otrzymanych w drodze darowizny łącznie z lokalem mieszkalnym nr 17 znajdującym się w budynku usytuowanym przy ul. Leopolda Okulickiego 5 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-11-02 14:50:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu inwentarzowego, oceny przydatności oraz określenia sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego otrzymanych w drodze darowizny łącznie z lokalem mieszkalnym nr 17 znajdującym się w budynku usytuowanym przy ul. Leopolda Okulickiego 5 w Śremie(35 KB)
Załączniki
1041/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-20
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Szymanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-11-02 14:50:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Szymanowie(30.5 KB)
1042/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-20
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie, przeznaczonej pod drogę publiczną

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-11-02 14:50:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie, przeznaczonej pod drogę publiczną(28 KB)
1043/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-29
w sprawie powołania komisji przeyargowej na budowę oświetlenia ulicznego u. 750-lecia w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-08 10:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przeyargowej na budowę oświetlenia ulicznego u. 750-lecia w Śremie(26.5 KB)
1044/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-29
uchylające zarządzenie nr 945/10 z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Stary Rynek 1/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-08 10:54:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 945/10 z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Stary Rynek 1/8(26.5 KB)
1045/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-10-29
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-08 10:54:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica(26 KB)
1046/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-04
w sprawie sprzedażylokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/48

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-09 12:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedażylokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/48(27 KB)
1047/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-04
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-09 12:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego(26.5 KB)
1048/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-05
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-09 12:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa(27 KB)
Załączniki
1049/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-05
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej połozonej w Śremie przy ul. Leoplada Okulickiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-09 12:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej połozonej w Śremie przy ul. Leoplada Okulickiego(27 KB)
1050/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-05
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-09 12:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/11(26.5 KB)
1051/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-05
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 57/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-09 12:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 57/6(27 KB)
1052/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-05
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/18

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-09 12:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/18(26.5 KB)
1053/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-10
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowanie w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-26 08:03:33)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowanie w Śremie(33.5 KB)
1054/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-10
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojzadu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-26 08:03:33)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojzadu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1055/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-10
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojzadu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-26 08:03:34)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojzadu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(34 KB)
1056/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-10
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-26 08:03:34)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1057/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-12
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny(28 KB)
1058/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-15
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-26 08:03:34)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33 KB)
1059/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-15
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-26 08:03:34)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1060/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-15
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-17 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022(30 KB)
Załączniki
1061/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-15
w sprawie przjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2011 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-18 08:09:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2010-11-18 13:58:03)
Pobierz dokument - w sprawie przjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2011 rok.(24.5 KB)
Załączniki
1062/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-16
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zamówienia pn. "Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Śrem wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-18 08:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Śrem wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury(30 KB)
1063/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-17
w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-18 08:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie środka trwałego(29.5 KB)
1064/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-18
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2011 - 2012

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-25 12:01:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2011 - 2012(147.5 KB)
Załączniki
1065/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-19
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-25 12:01:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie(25 KB)
Załączniki
1066/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-19
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Zborowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ochrony, monitorowania obiektów oraz konserwacji systemów monitorujących dla 14 wskazanych jednostek organizacyjnych gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-25 12:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Zborowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ochrony, monitorowania obiektów oraz konserwacji systemów monitorujących dla 14 wskazanych jednostek organizacyjnych gminy Śrem.(28.5 KB)
1067/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-19
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Paź Barbary ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2010-11-25 12:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Paź Barbary ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(31 KB)
1068/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-24
w sprawie umorzenia należności z tytułu oplaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu oplaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1069/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-24
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1070/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-24
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(34 KB)
1071/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-24
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(34 KB)
1072/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-24
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(32 KB)
1073/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1074/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
w sprawie umorzenia należności z tytułu oplaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu oplaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33 KB)
1075/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
w sprawie umorzenia nalezności z tytuło opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia nalezności z tytuło opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33 KB)
1076/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Platnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Platnego Parkowania w Śremie(34 KB)
1077/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1078/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Śremie(33.5 KB)
1079/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnebo położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 71/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnebo położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 71/4(26.5 KB)
1080/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-26
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010r.(36.5 KB)
Załączniki
1081/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-30
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/5

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/5(26.5 KB)
1082/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-30
w sprawie powołania zespolu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespolu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie(26.5 KB)
1083/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-11-30
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego otrzymanych w drodze darowizny łącznie z lokalem mieszkalnym nr 17 znajdującym się w budynku usytuowanym przy ul. Leopolda Okulickiego 5 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-02 07:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego otrzymanych w drodze darowizny łącznie z lokalem mieszkalnym nr 17 znajdującym się w budynku usytuowanym przy ul. Leopolda Okulickiego 5 w Śremie(31.5 KB)
Załączniki
1084/10
Uchylony
Z dnia
2010-12-02
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie. Zmieniony zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r. Zmieniony zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. Uchylone zarządzeniem nr 10/2013 Kierownika Urzędu z dnia 12 czerwca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-06 06:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-06-20 09:46:35)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie.
Zmieniony zarządzeniem nr 18/11 z dnia 4 stycznia 2011r.
Zmieniony zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.


Uchylone zarządzeniem nr 10/2013 Kierownika Urzędu z dnia 12 czerwca 2013r.(34.5 KB)
1085/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-02
zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-06 06:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt(31 KB)
1086/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-02
zmieniające Zarzadzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie przy ul. Szerokiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2010-12-06 06:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarzadzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie przy ul. Szerokiej(28 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 9876585

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X