Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
10/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie zm.398/XXXVIII/2013 ( M. Mróz)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:16)
Pobierz - w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie

zm.398/XXXVIII/2013 ( M. Mróz) (24 KB)
11/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, 
Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie
(25 KB)
12/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie zm. 399/XXXVIII/2013 ( M. Mróz)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:16)
Pobierz - w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie

zm. 399/XXXVIII/2013 ( M. Mróz)

(23 KB)
13/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej
 Rady Miejskiej w Śremie
(24 KB)
14/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu ( zmieniona uchwałą Nr 62/VII/10 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Pobierz - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu ( zmieniona uchwałą Nr 62/VII/10 ) (26 KB)
15/IV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-30)
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem . Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 23 poz. 544 z dnia 8 lutego 2011 r. - NIEAKTUALNA zmieniona uchwałą 113/XII/2015 r. Obwieszczenie (45) z 2015 r. zm. 55/IV/2019 Obwieszcz. 5/V/2019 Uchwała 482/ LII/ 10 - nieważna

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-01-03 12:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Pobierz - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem . Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 23 poz. 544 z dnia 8 lutego 2011 r. - NIEAKTUALNA 
zmieniona uchwałą 113/XII/2015 r. Obwieszczenie (45) z 2015 r. zm. 55/IV/2019 Obwieszcz. 5/V/2019
Uchwała 482/ LII/ 10 - nieważna
(74 KB)
Załączniki
16/IV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. zm. dot. uchwały 373/ XLIII/ 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-01-03 12:33:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. 
zm. dot. uchwały 373/ XLIII/ 09 
(71 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(112 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(128 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(117 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(24 KB)
17/IV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających zm. dot. uchwały 493/LII/10 ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-01-03 12:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

zm. dot. uchwały 493/LII/10

ZREALIZOWANA (25 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(31 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(26 KB)
18/IV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-30)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - B. Żeleźny

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-01-03 12:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - B. Żeleźny (25 KB)
1/I/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-02)
w sprawie sposobu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-06 06:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-26 15:42:32)
Pobierz - w sprawie sposobu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady = NIEAKTUALNA

(37 KB)
2/I/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-02)
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-06 06:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie (21 KB)
384/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania Publikacja = Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr 84 poz. 1654

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:38)
Pobierz - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
Publikacja = Dziennik Urzędowy  Woj. Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.  Nr 84 poz. 1654 (28 KB)
385/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Uchwałą Nr 5/393/2010 Kolegiumn RIO w Poznaniu z dnia 10 marca 2010 r. orzekło nieważność uchwały - patrz załącznik.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:53)
Pobierz - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr 5/393/2010 Kolegiumn RIO w Poznaniu z dnia 10 marca 2010 r. orzekło nieważność uchwały - patrz załącznik. (49 KB)
Załączniki
386/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Mechlin na lata 2010 - 2017. NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:59:15)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Mechlin na lata 2010 - 2017. NIEAKT. (24 KB)
Załączniki
387/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej w Śremie. Dot. uchwały 196/XXIV/08 Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 75, poz. 1511 z dnia 17 kwietnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-04-26 14:54:39)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej 
w Śremie. Dot. uchwały 196/XXIV/08

Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 75, poz. 1511 z dnia 17 kwietnia 2010 r.
(120 KB)
Załączniki
388/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole D" = Dot. uchwały 305/XXXVI/09 Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 75, poz. 1512 z dnia 17 kwietnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-04-26 14:54:39)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole D"   = Dot. uchwały 305/XXXVI/09 

Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 75, poz. 1512 z dnia 17 kwietnia 2010 r.
(95 KB)
Załączniki
389/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie dotacji celowej na roboty budowlane w budynku siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa 5

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie dotacji celowej na roboty budowlane w budynku siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie 
przy ul. Ludwika Zamenhofa 5 

(33 KB)
390/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2010 - 2011 rekultywacji wód Jeziora Grzymisławskiego Traci moc uchwała 290/XXXIII/09 Ww. uchwała traci moc uchwałą 468/LI/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:02)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2010 - 2011 
rekultywacji wód Jeziora Grzymisławskiego
Traci moc uchwała 290/XXXIII/09

Ww. uchwała traci moc uchwałą 468/LI/10 (29 KB)
391/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- traci moc uchwałą 287/XXX/2012 Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr 84 poz. 1655 Traci moc uchwała 369/LII/06 oraz uchwała zmieniająca 161/XIX/07 ===Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:00)
Pobierz - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- traci moc uchwałą 287/XXX/2012
Publikacja Dziennik Urzędowy  Woj. Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.  Nr 84 poz. 1655
Traci moc uchwała 369/LII/06 oraz uchwała zmieniająca 161/XIX/07

===Uchwała zrealizowana. (131 KB)
Załączniki
392/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Śrem Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 74, poz. 1501 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-04-26 14:54:38)
Pobierz - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Śrem

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 74, poz. 1501 z dnia 16 kwietnia 2010 r. (54 KB)
393/XLV/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-02-11)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. Zmiana dot. uchwały 373/XLIII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.

Zmiana dot. uchwały 373/XLIII/09 (68 KB)
Załączniki
394/XLVI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-03-18)
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.- Traci moc 306/XXVIII/2021 - NIEAKTUALNA zm. dot. uchwały 84/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:55)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.- Traci moc 306/XXVIII/2021 - NIEAKTUALNA

zm. dot. uchwały 84/X/07 (26 KB)
395/XLVI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-03-18)
w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzeb. zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Publik. Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2010 r. Nr 115 poz. 2140 z dnia 15.06 2010 r. Uchwała zm. uchwałą 476/LII/10 - traci moc pkt 3 w § 2 uchwały, uchwałą 66/VIII/11; Obw. 7/XXI/12; zm.419/XLIII/2018+Obw. 13/XLV/2018 zm.152/XIV/2020 + Obw.14/XVI/20 zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021 Traci moc uchwała 226/XXXI/05 oraz 310/ XLI

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz - w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzeb. zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Publik. Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2010 r. Nr 115 poz. 2140 z dnia 15.06 2010 r. Uchwała zm. uchwałą 476/LII/10 - traci moc pkt 3 w § 2 uchwały, uchwałą 66/VIII/11; Obw. 7/XXI/12; zm.419/XLIII/2018+Obw. 13/XLV/2018 zm.152/XIV/2020 + Obw.14/XVI/20 zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021


Traci moc uchwała 226/XXXI/05 oraz 310/ XLI (33 KB)
396/XLVI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-03-18)
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku= uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:00)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku= uchwała zrealizowana.
(27 KB)
397/XLVI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-03-18)
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2010 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających 
z pomocy społecznej na 2010 rok
(28 KB)
Załączniki
398/XLVI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-03-18)
w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:53)
Pobierz - w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości (26 KB)
399/XLVI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-03-18)
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:20)
Pobierz - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (25 KB)
3/I/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-02)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-06 06:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie.

(22 KB)
400/XLVI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-03-18)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-03-23 14:07:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.
(63 KB)
Załączniki
401/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 131 z dnia 7 lipca 2010 r. poz. 2503

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-07-09 07:51:33)
Pobierz - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu

Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 131 z dnia 7 lipca 2010 r. poz. 2503 (25 KB)
Załączniki
402/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2010-2012. = TRACI MOC uchwałą 63/ VIII/11 Traci moc uchwała 318/XXXVII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:42)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2010-2012. = TRACI MOC uchwałą 63/ VIII/11 

Traci moc uchwała 318/XXXVII/09
(34 KB)
Załączniki
403/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie. zm. uchwały 536/XLVII/2023 Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 145, poz. 2769 z dnia 26 lipca 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-09-20 08:57:41)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie. zm. uchwały 536/XLVII/2023

Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 145, poz. 2769 z dnia 26 lipca 2010 r. (136 KB)
Załączniki
404/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek . Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wiel. Nr 148, poz. 2842 z dnia 28 lipca 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-07-28 14:28:04)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek .

Publikacja w Dz. Urzędowym Woj. Wiel. Nr 148, poz. 2842 z dnia 28 lipca 2010 r. (150 KB)
Załączniki
405/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo Publikacja w Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 145, poz. 2770 z dnia 26 lipca 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-07-28 14:28:04)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo

Publikacja w Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 145, poz. 2770 z dnia 26 lipca 2010 r. (157 KB)
Załączniki
406/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża kruszywa naturalnego "Luciny II" Plan uchwalono uchwałą 22/V/11 w dniu 27.01.2011 r,.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:53)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
złoża kruszywa naturalnego "Luciny II"

Plan uchwalono uchwałą 22/V/11 w dniu 27.01.2011 r,. (43 KB)
Załączniki
407/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w spr.trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego = zm. uchwałą 281/XXIX/ 2012 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 131 z 7 lipca 2010 r.; poz. 2504 OBWIESZCZENIE (19) z dnia 07.03.2013 r. c.d. patrz szczególy dok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Pobierz - w spr.trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego = zm. uchwałą 281/XXIX/ 2012 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 131 z 7 lipca 2010 r.; poz. 2504 OBWIESZCZENIE (19) z dnia 07.03.2013 r. c.d. patrz szczególy dok. (46 KB)
Załączniki
408/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przed., innych form wychow. przedszkoln., szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publiczn., prowadzon. przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j.s.t. = zm. uchwałą 282/XXIX/2012. Publik. -Dz. Urz.Woj. Wielk Nr 131 poz. 2505 z dnia 7 lipca 2010 r. OBWIESZCZ. (20) z dn. 07.03.2013 r. Zm. 339/XXXVI/2013; c.d. historia dok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:59)
Pobierz - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przed., innych form wychow. przedszkoln., szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publiczn., prowadzon. przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j.s.t. = zm. uchwałą 282/XXIX/2012. Publik. -Dz. Urz.Woj. Wielk Nr 131 poz. 2505 z dnia 7 lipca 2010 r. OBWIESZCZ. (20) z dn. 07.03.2013 r. Zm. 339/XXXVI/2013; c.d. historia dok. (47 KB)
Załączniki
409/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2010- 2013"- Zrealziowana Nowa uchwała na lata 2014- 2017 = 409/XXXIX/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2010- 2013"- Zrealziowana

Nowa uchwała na lata 2014- 2017 = 409/XXXIX/2013
(42 KB)
410/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem 
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych   zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska   dla bezdomnych zwierząt w Gaju (28 KB)
Załączniki
411/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 131 z dnia 7 lipca 2010 r. poz. 2506.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-07-09 07:51:34)
Pobierz - w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Śrem 

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 131 z dnia 7 lipca 2010 r. poz. 2506. (26 KB)
Załączniki
412/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę i remont ciągów pieszych w drogach powiatowych nr 4072 P w Dąbrowie i nr 2480 P w Lucinach

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:53)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę i remont ciągów pieszych w drogach powiatowych nr 4072 P w Dąbrowie i nr 2480 P w Lucinach
(27 KB)
413/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na budowę systemu do odprowadzenia wód deszczowych we wsi Bodzyniewo (droga powiatowa nr 4070P)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:54)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na budowę systemu do odprowadzenia wód deszczowych we wsi Bodzyniewo (droga powiatowa nr 4070P)
(30 KB)
414/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. RIO w Poznaniu uchwałą Nr 10/755/2010 r. z dn. 26.05.2010 r. stwierdziła nieważność przedmiotrowej uchwały.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-09 07:33:00)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

 RIO w Poznaniu uchwałą Nr 10/755/2010 r. z dn. 26.05.2010 r. stwierdziła nieważność przedmiotrowej uchwały. (27 KB)
Załączniki
415/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
(29 KB)
Załączniki
416/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:22)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony
(29 KB)
417/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie nadania nazw nowym ulicom we wsiach Mórka i Nochowo Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131 z dnia 7 lipca 2010 r. poz. 2507

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-07-09 07:51:34)
Pobierz - w sprawie nadania nazw nowym ulicom we wsiach Mórka i Nochowo

Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131 z dnia 7 lipca 2010 r. poz. 2507 (31 KB)
Załączniki
418/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. zmiana dot. uchwały 373/XLIII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.

zmiana dot. uchwały 373/XLIII/10 (79 KB)
Załączniki
419/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 5? Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 5?

Uchwała zrealizowana. (25 KB)
420/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 6"= Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 6"= Uchwała zrealizowana. (25 KB)
421/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 5" = Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 5" = Uchwała zrealizowana.

(25 KB)
422/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6" = Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:00)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6" = Uchwała zrealizowana. (25 KB)
423/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 5"= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2017-01-03 12:38:27)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 5"= ZREALIZOWANA (27 KB)
424/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6"= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2017-01-03 12:38:27)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6"= ZREALIZOWANA (27 KB)
425/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucinach"- ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucinach"- ZREALIZOWANA (27 KB)
426/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dšbrowie". ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dšbrowie". ZREALIZOWANA

(27 KB)
427/XLVII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-04-29)
w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miejskiego w Śremie na lata 2010 - 2015. Traci moc uchwała 289/XL/05

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miejskiego w Śremie na lata 2010 - 2015.

Traci moc uchwała 289/XL/05 (27 KB)
Załączniki
428/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2009 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2009 rok (29 KB)
Załączniki
429/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2009 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie
za 2009 rok
(27 KB)
Załączniki
430/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2009 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2009 rok

(28 KB)
Załączniki
431/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo - zm. 292/XXXI/2017 Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 157 poz. 2990 z 12 sierpnia 2010 r. Dot. Nr 165/XX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-28 09:50:57)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo - zm. 292/XXXI/2017

Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 157 poz. 2990 z 12 sierpnia 2010 r.

Dot. Nr 165/XX/08
(291 KB)
Załączniki
432/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego. STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY Dot. uchwały 57/VII/07 o przystąpieniu do oprac. planu.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-07-06 14:58:05)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego.
STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY


Dot. uchwały 57/VII/07 o przystąpieniu do oprac. planu.

(233 KB)
Załączniki
433/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie obejmujące konserwację i restaurację zabytkowych polichromii prezbiterium zmieniona uchwałą 456 /L /10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:22)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie obejmujące konserwację i restaurację zabytkowych polichromii prezbiterium 

zmieniona uchwałą 456 /L /10 (29 KB)
434/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest usuwanych przez osoby fizyczne z terenu gminy Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest usuwanych przez osoby fizyczne z terenu gminy Śrem

(27 KB)
435/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:24)
Pobierz - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (27 KB)
436/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:25)
Pobierz - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym
(26 KB)
437/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.= NIEAKTUALNA-traci moc 264/XXVI/2021 Zm. dot. uchwały 364/LI/06 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 152 poz. 2899 z dnia 3 sierpnia 2010 r. OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.= NIEAKTUALNA-traci moc 264/XXVI/2021
Zm. dot. uchwały 364/LI/06
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 152 poz. 2899 z dnia 3 sierpnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity (47 KB)
438/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie - Publikacja Dziennik Urzędowy Woj.Wielkopolskiego Nr 159 poz. 3015 z 13 sierpnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-08-20 08:03:47)
Pobierz - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie -
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj.Wielkopolskiego Nr 159 poz. 3015 z 13 sierpnia 2010 r. (25 KB)
Załączniki
439/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 152 poz. 2900 z dnia 3 sierpnia 2010 r. TRACI MOC uchwałą 262/ XXVII / 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:16)
Pobierz - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 152 poz. 2900 z dnia 3 sierpnia 2010 r.
TRACI MOC uchwałą 262/ XXVII / 2012 (66 KB)
440/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:26)
Pobierz - w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w Śremie
(26 KB)
441/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P - odcinek miejski drogi ulica Chełmońskiego"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:27)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P - odcinek miejski drogi ulica Chełmońskiego" 

(28 KB)
442/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. Dot. uchwały 373 /XLIII / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.
Dot. uchwały 373 /XLIII / 09 (89 KB)
Załączniki
443/XLVIII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-05-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szymanowo. = Zm. dot. 370/XLII/09 Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj.Wielkopolskiego Nr 159 poz. 3016 z 13 sierpnia 2010 r. OBWIESZCZENIE ( 15) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:42:16)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szymanowo. = Zm. dot. 370/XLII/09
Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj.Wielkopolskiego Nr 159 poz. 3016 z 13 sierpnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE ( 15) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity (26 KB)
Załączniki
444/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechlin na lata 2010 - 2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechlin na lata 2010 - 2017 (24 KB)
Załączniki
445/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie . Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 165 poz. 3108 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-09-21 08:48:11)
Pobierz - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie . Publikacja  Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 165 poz. 3108 z dnia 20 sierpnia 2010 r. (25 KB)
Załączniki
446/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY - DOT. stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:29)
Pobierz - w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 
gminy Śrem
 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY - DOT. stwierdzenia nieważności uchwały w całości. (25 KB)
Załączniki
447/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
w sprawie zniesienia ochrony z dwóch drzew wchodzących w skład pomnika przyrody.= NIEAKTUALNA Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 165 poz. 3109 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:32)
Pobierz - w sprawie zniesienia ochrony z dwóch drzew wchodzących w skład pomnika przyrody.= NIEAKTUALNA
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 165 poz. 3109 z dnia 20 sierpnia 2010 r. (27 KB)
448/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie. (40 KB)
Załączniki
449/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. Zmiana dot. uchwały 373/XLIII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.

Zmiana dot. uchwały 373/XLIII/09 (91 KB)
Załączniki
450/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.- Traci moc 485/XLIII/2023 Traci moc uchwała 62/ VII /07 i 103/XI/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:56)
Pobierz - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.- Traci moc 485/XLIII/2023

Traci moc uchwała 62/ VII /07 i 103/XI/07 (52 KB)
451/XLIX/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-06-24)
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Śrem.= TRACI MOC z Końcem KADENCJI RADY w 2014 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 165 poz. 3110 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zm. dotyczy uchwały 377 /LII /06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:27:17)
Pobierz - w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Śrem.= TRACI MOC z Końcem KADENCJI RADY w 2014 r.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 165 poz. 3110 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

zm. dotyczy uchwały 377 /LII /06 (28 KB)
Załączniki
452/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Śremu (45 KB)
453/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r. z dniem 30.01.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Pobierz - w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi

TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r. z dniem 30.01.2014 r. (31 KB)
Załączniki
454/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011-2015 - NIEAKTUALNA WOJEWODA stwierdził nieważność zapisu § 12 powyższej uchwały Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 218, poz. 3986 z dnia 25 października 2010 r. uchwała zmieniona uchwałą 106/XI/11 OBWIESZCZENIE ( 12) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity Traci moc uchwała 336 / XLVII /06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-22 15:25:03)
Pobierz - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011-2015 - NIEAKTUALNA
WOJEWODA stwierdził nieważność zapisu § 12 powyższej uchwały

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 218, poz. 3986 z dnia 25 października 2010 r.
uchwała zmieniona uchwałą 106/XI/11
OBWIESZCZENIE ( 12) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Traci moc uchwała 336 / XLVII /06 (91 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(51 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(74 KB)
455/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem= TRACI MOC uchwałą 51/VI/2015 Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 218, poz. 3987 z dnia 25 października 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:22)
Pobierz - w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 
gminy Śrem= TRACI MOC uchwałą 51/VI/2015

Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 218, poz. 3987 z dnia 25 października 2010 r. (29 KB)
Załączniki
456/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie obejmujące konserwację i restaurację zabytkowych polichromii prezbiterium. Zmiana dot. uchwały 433/XLVIII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie obejmujące konserwację i restaurację zabytkowych polichromii prezbiterium.

Zmiana dot. uchwały 433/XLVIII/10 (32 KB)
457/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 216, poz. 3931 z dnia 22 października 2010 r. Dot. uchwały 287/XXXIII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:50:58)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem 

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 216, poz. 3931 z dnia 22 października 2010 r.

Dot. uchwały 287/XXXIII/09 (118 KB)
Załączniki
458/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań -

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań - (34 KB)
Załączniki
459/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. Zmina dot. uchwały 373/XLIII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:30)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.

Zmina dot. uchwały 373/XLIII/09 (88 KB)
Załączniki
460/L/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-02)
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:32)
Pobierz - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu (38 KB)
461/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie Plan uchwalono - uchwała 154/XVI/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:42)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie

Plan uchwalono - uchwała 154/XVI/11 (34 KB)
Załączniki
462/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze Dot. uchwały 329/XXXVIII/09 Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4285 z dnia 16 listopada 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-11-18 13:37:49)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej 
na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze 

Dot. uchwały 329/XXXVIII/09

Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4285 z dnia 16 listopada 2010 r. (80 KB)
Załączniki
463/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Œremie Dot. uchwały 328/XXXVIII/09 Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4286 z dnia 16 listopada 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-11-18 13:37:50)
Pobierz - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Œremie 

Dot. uchwały 328/XXXVIII/09

Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4286 z dnia 16 listopada 2010 r. (62 KB)
Załączniki
464/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(36 KB)
465/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego
(29 KB)
466/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: „Budowa ulicy Owocowej w Psarskiem”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji
pn: „Budowa ulicy Owocowej w Psarskiem”
(24 KB)
467/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4072P od drogi wojewódzkiej nr 432 do miejscowoœci Dšbrowa”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:53)
Pobierz - w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4072P od drogi wojewódzkiej nr 432 
do miejscowoœci Dšbrowa”
(32 KB)
468/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie uchylenia uchwały Nr 390/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2010 - 2011 rekultywacji wód Jeziora Grzymisławskiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia uchwały Nr 390/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2010 - 2011 rekultywacji wód Jeziora Grzymisławskiego
(26 KB)
469/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. Zm. dot. uchwały 373/XLIII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.

Zm. dot. uchwały 373/XLIII/09 (80 KB)
Załączniki
470/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (57 KB)
471/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy (41 KB)
472/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie uaktualnienia opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Śrem Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4287 z dnia 16 listopada 2010 r. Traci moc z upływem kadencji tj. 21.11.2014 r. ( nowa uchwała 296/XXXI/2013.)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie uaktualnienia opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Śrem 

Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4287 z dnia 16 listopada 2010 r.

Traci moc z upływem kadencji tj. 21.11.2014 r. ( nowa uchwała 296/XXXI/2013.) (25 KB)
Załączniki
473/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4288 z dnia 16 listopada 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2010-11-18 13:37:50)
Pobierz - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem 

Publikacja - Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 231 poz.4288 z dnia 16 listopada 2010 r. (17 KB)
Załączniki
474/LI/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-09-30)
w sprawie ponownej skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ponownej skargi na działalność Burmistrza Śremu (30 KB)
475/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Dot. uchwały 395/XLVI/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:50:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:33)
Pobierz - w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

Dot. uchwały 395/XLVI/10 (28 KB)
476/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu . zm. dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10 zm. 66/VIII/11+ Obw. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/18 + Obw. 13/XLV/2018 zm. 152/XIV/20 + Obw. 14/XVI/20 zm. 252/XXV/2020+ Obw. 23/XXVI/2021 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4726

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:50:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu . zm. dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10 zm. 66/VIII/11+ Obw. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/18 + Obw. 13/XLV/2018 zm. 152/XIV/20 + Obw. 14/XVI/20 zm. 252/XXV/2020+ Obw. 23/XXVI/2021

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4726 (18 KB)
Załączniki
477/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4727 z dnia 22 grudnia 2010 r. zm. uchwałą 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019- Obw. 8/XI/2019 NIEAKT. -483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023 Traci moc uchwała 298/XXXV/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-31 09:48:05)
Pobierz - w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4727 z dnia 22 grudnia 2010 r. zm. uchwałą 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019- Obw. 8/XI/2019 NIEAKT. -483/XLIII/2023 + obw.42/XLIV/2023

Traci moc uchwała 298/XXXV/09
(44 KB)
Załączniki
478/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Śrem . Traci moc uchwała 298/XXXV/09 = ZREALIZOWANA Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkoposkiego Nr 255 poz. 4728 z dnia 22 grudnia 2010 r. TRACI MOC uchwałą 340/XXXVI/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Śrem . Traci moc uchwała 298/XXXV/09 = ZREALIZOWANA
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkoposkiego Nr 255 poz. 4728 z dnia 22 grudnia 2010 r.

TRACI MOC uchwałą 340/XXXVI/2013

(29 KB)
Załączniki
479/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. TRACI MOC uchwałą 38 /VI /11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:56)
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

TRACI MOC uchwałą 38 /VI /11 (40 KB)
480/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok (85 KB)
481/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ?Uczeń jako diament do oszlifowania? ? indywidualne podej?cie do każdej uczennicy/ucznia w szkołach podstawowych gminy ?rem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze ?rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. zm. uchwałą 89/ X/ 11 =Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ?Uczeń jako diament do oszlifowania? ? indywidualne podej?cie do każdej uczennicy/ucznia w szkołach podstawowych gminy ?rem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze ?rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. zm. uchwałą 89/ X/ 11

=Uchwała zrealizowana (37 KB)
482/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Śrem UCHWAŁA RIO- ORZECZENIE o NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY Nowa uchwała obowiązująca 15/IV/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-01-03 12:33:14)
Pobierz - w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Śrem

UCHWAŁA RIO- ORZECZENIE o NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY

Nowa uchwała obowiązująca 15/IV/10 (55 KB)
Załączniki
483/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie -zmieniona uchwałą 65/VIII/11 dot. zm. uchwały 118/XV/03

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:45)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie
-zmieniona uchwałą 65/VIII/11

dot. zm. uchwały 118/XV/03 (36 KB)
Załączniki
484/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działalności gospodarczej położonego w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego Obszar Zachodni = plan uchwałono uchwałą 112/XII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:40)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działalności gospodarczej położonego w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego Obszar Zachodni =
 plan uchwałono uchwałą 112/XII/11

(42 KB)
Załączniki
485/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Śrem . Publikacja - Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4729 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:53)
Pobierz - w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Śrem .

Publikacja - Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4729 z dnia 22 grudnia 2010 r. (21 KB)
Załączniki
486/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie nadania nazwy ronda w Śremie Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 255 poz. 4730 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:53)
Pobierz - w sprawie nadania nazwy ronda w Śremie 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 255 poz. 4730 z dnia 22 grudnia 2010 r. (17 KB)
Załączniki
487/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.traci moc 306/XXVIII/2021- NIEAKTUALNA Traci moc uchwała 138/XVII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:52)
Pobierz - w sprawie aneksu nr 2 do porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.traci moc 306/XXVIII/2021- NIEAKTUALNA


Traci moc uchwała 138/XVII/07 (26 KB)
Załączniki
488/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pysząca na lata 2010 - 2017= NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-19 14:59:15)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pysząca na lata 2010 - 2017= NIEAKT.
(29 KB)
Załączniki
489/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4731 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-29 06:57:54)
Pobierz - w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4731 z dnia 22 grudnia 2010 r. (17 KB)
Załączniki
490/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r. zm. dot. uchwały 373/XLIII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 r.

zm. dot. uchwały 373/XLIII/09 (87 KB)
Załączniki
491/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dšbrowie i Lucinach”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:34)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dšbrowie i Lucinach” (26 KB)
492/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie zacišgnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego”

(26 KB)
493/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających zmiana uvchwałą 17 / IV/ 10 ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:40)
Pobierz - w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających 
zmiana uvchwałą 17 / IV/ 10

ZREALIZOWANA (24 KB)
Załączniki
494/LII/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-10-28)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego . Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4732 z 22 grudnia 2010 r. Traci moc uchwała 251/XXIX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-29 06:57:54)
Pobierz - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego .

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 255 poz. 4732 z 22 grudnia 2010 r.

Traci moc uchwała 251/XXIX/08 (17 KB)
4/I/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-02)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-06 06:52:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (22 KB)
5/II/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-02)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-06 06:52:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (26 KB)
6/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego
kandydata z listy
(24 KB)
7/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji
Rady Miejskiej w Śremie 
(25 KB)
8/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie zm. 397/XXXVIII/2013 ( M.Mróz + B. Ratajczak Z-ca Przewodn. Komisji)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:16)
Pobierz - w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie

zm. 397/XXXVIII/2013 ( M.Mróz + B. Ratajczak Z-ca Przewodn. Komisji)
(24 KB)
9/III/10
Obowiązujący
Z dnia
(2010-12-16)
w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:34:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru członków
Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie
(25 KB)