Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
100/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ? złoża kruszywa naturalnego ?Mechlin AC? ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ? złoża kruszywa naturalnego ?Mechlin AC?

ZREALIZOWANA (42 KB)
Załączniki
101/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem zmiana dot. uchwały 64/ VIII/ 11 Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 242/XXV/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem

zmiana dot. uchwały 64/ VIII/ 11

Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 242/XXV/2012
(32 KB)
Załączniki
102/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
(29 KB)
Załączniki
103/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie przeprowadzenia w sołectwie Olsza - Bystrzek konsultacji z mieszkańcami w sprawie przyjęcia projektu statutu sołectwa Olsza - Bystrzek ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia w sołectwie Olsza - Bystrzek konsultacji z mieszkańcami w sprawie przyjęcia projektu statutu sołectwa 
Olsza - Bystrzek

ZREALIZOWANA (51 KB)
Załączniki
104/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie przeprowadzenia w sołectwie Łęg konsultacji z mieszkańcami w sprawie przyjęcia projektu statutu sołectwa Łęg ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia w sołectwie Łęg konsultacji z mieszkańcami w sprawie przyjęcia projektu statutu sołectwa Łęg

ZREALIZOWANA (50 KB)
Załączniki
105/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie przystšpienia do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystšpienia do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi”                               (24 KB)
106/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011 - 2015 - NIEAKTUALNA zmiana dot. uchwały 454/ L/ 10 Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 222 poz. 3518 z dnia 19 sierpnia 2011 r. OBWIESZCZENIE ( 12) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-22 15:25:03)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011 - 2015 - NIEAKTUALNA

zmiana dot. uchwały 454/ L/ 10

Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 222 poz. 3518 z dnia 19 sierpnia 2011 r.
OBWIESZCZENIE ( 12) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity (62 KB)
Załączniki
107/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022 zmiana dot. uchwały 20/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

zmiana dot. uchwały 20/ V/ 11 (52 KB)
Załączniki
108/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r. zmiana dot. uchwały 21/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r.

zmiana dot. uchwały 21/ V/ 11 (58 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(103 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(125 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(120 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(25 KB)
109/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-01-20 14:43:23)
Pobierz - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. ZREALIZOWANA (32 KB)
110/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników Sądowych ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników Sądowych

ZREALIZOWANA (25 KB)
111/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej UCHWAŁA NIEWAŻNA = RIO w Poznaniu uchwałą Nr 15/1319/2011 stwierdziła nieważność uchwały 111/XI/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. = w całości Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 222 poz. 3519 z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-08-26 09:00:06)
Pobierz - w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

UCHWAŁA NIEWAŻNA = RIO w Poznaniu uchwałą Nr 15/1319/2011 stwierdziła nieważność uchwały 111/XI/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. = w całości
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 222 poz. 3519 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (81 KB)
Załączniki
112/XII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-07-26)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działalności gospodarczej położonego w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego Obszar Zachodni - dot. uchwały 484/LII/10 Publikacja Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 250 poz 3974 z dnia 20 września 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-29 11:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:28)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działalności gospodarczej położonego w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego Obszar Zachodni -  dot. uchwały 484/LII/10 

Publikacja Dz. Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 250 poz 3974 z dnia 20 września 2011 r. (518 KB)
Załączniki
113/XII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-07-26)
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-29 11:13:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
(27 KB)
114/XII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-07-26)
zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zm. dot. uchwały 88/X/11 - Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 246 poz. 3909 z dnia 14 września 2011 r. UCHWAŁA TRACI MOC uchwałą 201 / XX / 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-29 11:13:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:50:40)
Pobierz - zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zm. dot. uchwały 88/X/11 - Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 246 poz. 3909 z dnia 14 września 2011 r.

UCHWAŁA TRACI MOC uchwałą 201 / XX / 2012 (490 KB)
Załączniki
115/XII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-07-26)
w sprawie pozostawienia zgłoszenia bez dalszego biegu ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-29 11:13:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie pozostawienia zgłoszenia bez dalszego biegu

ZREALIZOWANA (31 KB)
116/XIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-08-25)
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-09-02 08:04:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki 
(28 KB)
Załączniki
117/XIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-08-25)
w sprawie sposobu głosowania w wyborach ławników ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-09-02 08:04:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie sposobu głosowania w wyborach ławników 

ZREALIZOWANA (24 KB)
118/XIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-08-25)
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-09-02 08:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników

ZREALIZOWANA (23 KB)
119/XIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-08-25)
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-09-02 08:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie (26 KB)
120/XIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-08-25)
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Publikacjia - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250 poz. 3978 z dnia 20 września 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-09-05 09:35:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:28)
Pobierz - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem 

Publikacjia - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250 poz. 3978 z dnia 20 września 2011 r. (32 KB)
Załączniki
121/XIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-08-25)
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego zm.uchwałą 136/XIII/11 ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-09-02 08:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego

zm.uchwałą 136/XIII/11

ZREALIZOWANA (23 KB)
122/XIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-08-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-09-02 08:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022 (48 KB)
Załączniki
123/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniający Uchwałę Rady Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-17 08:52:10)
Pobierz - w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 
w Śremie zmieniający Uchwałę Rady Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie = NIEAKTUALNA
(25 KB)
124/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie Traci moc uchwała 356/ LI/ 06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie

Traci moc uchwała 356/ LI/ 06 (46 KB)
125/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie zmiany statutu sołectwa Olsza- Bystrzek ( uchwała + załącznik - treść statutu ) Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4891

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-11-17 10:18:10)
Pobierz - w sprawie zmiany statutu sołectwa Olsza- Bystrzek ( uchwała + załącznik - treść statutu )

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4891 (1 MB)
Załączniki
126/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie statutu sołectwa Łęg Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4892

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-11-17 10:18:11)
Pobierz - w sprawie statutu sołectwa Łęg

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4892 (937 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - mapa Łęg
mapa Łęg
(121 KB)
127/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
(27 KB)
Załączniki
128/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie zasad udzielenia oraz trybu postępowania i sposobów rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, = ( Uchwała + 4 załączniki ) Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4893 Uchwała zmieniona uchwałą 199/XX/2012 OBWIESZCZENIE ( 11) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = zm. 495/XLVI/2014, 36/V/2015; OBWIESZCZENIE- (42) z dn.23.04.2015r. TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:19)
Pobierz - w sprawie zasad udzielenia oraz trybu postępowania i sposobów rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, = ( Uchwała + 4 załączniki )
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4893 Uchwała zmieniona uchwałą 199/XX/2012 OBWIESZCZENIE ( 11) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = zm. 495/XLVI/2014, 36/V/2015; OBWIESZCZENIE- (42) z dn.23.04.2015r.
TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015 (5 MB)
Załączniki
129/XIV/11
Uchylony
Z dnia
(2011-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmiana dot. uchwały 202/XXVII/04 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4894 Obwieszczenie (9) tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:49)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

zmiana dot. uchwały 202/XXVII/04 
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 Nr 306 poz. 4894
Obwieszczenie (9) tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r.

(492 KB)
Załączniki
130/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na "przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Śrem-Psarskie" oraz "zamontowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego we wsi Psarskie" ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na "przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Śrem-Psarskie" oraz "zamontowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego we wsi Psarskie"

ZREALIZOWANA (27 KB)
131/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022 zmiana dot. uchwały 20/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

zmiana dot. uchwały 20/V/11 (52 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(35 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(38 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(38 KB)
132/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r. zm. dot. uchwaly 21/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r.

zm. dot. uchwaly 21/V/11 (72 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - zał. nr 1
zał. nr 1
(122 KB)
Pobierz dokument - zał. Nr 2
zał. Nr 2
(140 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(116 KB)
133/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
zmieniajšca uchwałę w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja Przedszkola Nr 2? zm. dot. 56/VII/11 Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - zmieniajšca uchwałę w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja Przedszkola Nr 2?
zm. dot. 56/VII/11

Uchwała zrealizowana. (24 KB)
134/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Śremie" = ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Śremie" = ZREALIZOWANA (27 KB)
135/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Śremu ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Śremu
ZREALIZOWANA (46 KB)
136/XIV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego zm. dot. uchwały 121/XIII/11 ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:40)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie 
 i ustalenia jej składu osobowego

zm. dot. uchwały 121/XIII/11

ZREALIZOWANA (23 KB)
137/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Śremie ( ul. Ks. Jana Kajetańczyka ) Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5249 z dnia 30.11.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-28 14:40:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-12-02 14:54:35)
Pobierz - w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Śremie ( ul. Ks. Jana Kajetańczyka ) 

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5249 z dnia 30.11.2011 r. (491 KB)
Załączniki
138/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem.- ZREALIZOWANA . TRACI MOC uchwałą 371/XXXVII/2013 Traci moc uchwała 31/V/11 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5248 z dnia 30.11.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-28 14:40:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:11:41)
Pobierz - w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem.- ZREALIZOWANA . TRACI MOC uchwałą 371/XXXVII/2013

Traci moc uchwała 31/V/11

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5248 z dnia 30.11.2011 r. (494 KB)
Załączniki
139/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Mechlin AC"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-28 14:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
- złoża kruszywa naturalnego "Mechlin AC"
(43 KB)
140/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Śremie wraz z załącznikami zmiana dot. uchwały 154/XIX/03 oraz 83/10/07 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 344 poz.5879 z dnia 14 grudnia 2011 r. TRACI MOC uchwałą 273/XXVIII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-28 14:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Śremie wraz z załącznikami
zmiana dot. uchwały 154/XIX/03 oraz 83/10/07
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 344 poz.5879 z dnia 14 grudnia 2011 r.
TRACI MOC uchwałą 273/XXVIII/2012 (1012 KB)
Załączniki
141/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem- NIEAKTUALNA -Stwierdzono nieważność WSA- wyrok 4.01.2022r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5255 z dnia 30.11.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-28 14:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-24 09:40:37)
Pobierz - w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem- NIEAKTUALNA -Stwierdzono nieważność WSA- wyrok 4.01.2022r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5255 z dnia 30.11.2011 r. (490 KB)
Załączniki
142/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spólek wodnych = NIEAKTUALNA z mocy prawa zm. uchwałą 162/XVI/ 11 - RIO nieważność zapisu § 2. ust. 2 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5253 z dnia 30.11.2011 r. OBWIESZCZENIE ( 3) z 29.03.2012 r. tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-28 14:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-06 15:25:35)
Pobierz - w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spólek wodnych = NIEAKTUALNA z mocy prawa
zm. uchwałą 162/XVI/ 11   - RIO nieważność zapisu § 2. ust. 2 
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5253 z dnia 30.11.2011 r.
OBWIESZCZENIE ( 3) z 29.03.2012 r. tekst jednolity (497 KB)
Załączniki
143/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5254 z dnia 30.11.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-12-02 14:54:36)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5254 z dnia 30.11.2011 r. (490 KB)
Załączniki
144/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu
Uchwała zrealizowana. (31 KB)
Załączniki
145/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022 (50 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(38 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(39 KB)
146/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem 
na 2011 r.
(74 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zal. Nr 1
Zal. Nr 1
(129 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(139 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(125 KB)
Pobierz dokument - Zal. Nr 6
Zal. Nr 6
(29 KB)
147/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego= ZREALIZOWANA (23 KB)
148/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie powołania Komisji do Zniszczenia Dokumentów ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji do Zniszczenia Dokumentów 
ZREALIZOWANA (30 KB)
149/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie podatku od nieruchomości - TRACI MOC uchwałą 400/XXXVIII/2013 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5252 z dnia 30.11.2011 r. Traci moc uchwała 249/XXIX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:16)
Pobierz - w sprawie podatku od nieruchomości - TRACI MOC uchwałą 400/XXXVIII/2013

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5252 z dnia 30.11.2011 r.
Traci moc uchwała 249/XXIX/08 (494 KB)
Załączniki
150/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie podatku od środków transportowych wraz z załącznikami - TRACI MOC uchwałą 401/XXXVIII/2013 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5251 z dnia 30.11.2011 r. Traci noc uchwała 250/XXIX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:29:30)
Pobierz - w sprawie podatku od środków transportowych wraz z załącznikami - TRACI MOC uchwałą 401/XXXVIII/2013

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5251 z dnia 30.11.2011 r.
Traci noc uchwała 250/XXIX/08 (504 KB)
Załączniki
151/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5250 z dnia 30.11.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-12-02 14:54:36)
Pobierz - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 321 poz. 5250 z dnia 30.11.2011 r. (490 KB)
Załączniki
152/XV/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-10-27)
w sprawie przekazania skargi według właściwości ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie przekazania skargi według właściwości

ZREALIZOWANA

(30 KB)
153/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Obowiązuje od.1.01.2012 - 31.12.2012 Nowa uchwała 267/XVIII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-27 07:43:10)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Obowiązuje od.1.01.2012 - 31.12.2012

Nowa uchwała 267/XVIII/2012 (33 KB)
Załączniki
154/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie wraz z załącznikami Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 359 poz. 6364 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-12-30 13:46:49)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie wraz z załącznikami

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 359 poz. 6364 z dnia 21 grudnia 2011 r. (735 KB)
Załączniki
155/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Dezyderego Chłapowskiego w Śremie, wraz z załącznikami. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 359 poz. 6365 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-12-30 13:46:49)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Dezyderego Chłapowskiego w Śremie, wraz z załącznikami.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 359 poz. 6365 z dnia 21 grudnia 2011 r. (756 KB)
Załączniki
156/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021 zm. dot. uchwały 364/ LI /06 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 342 poz. 5836 z dnia 13 grudnia 2011 r. OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021
zm. dot. uchwały 364/ LI /06
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 342 poz. 5836 z dnia 13 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity (490 KB)
Załączniki
157/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem 
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych   zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska   dla bezdomnych zwierząt w Gaju (31 KB)
Załączniki
158/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok - Zrealizowana Nowa uchwała 268/XVIII/2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:34)
Pobierz - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok - Zrealizowana

Nowa uchwała 268/XVIII/2012 r. (92 KB)
159/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.- Zrealizowana Traci moc uchwałą 269/XVIII/2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:08)
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.- Zrealizowana

Traci moc uchwałą 269/XVIII/2012 r. (42 KB)
160/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011-2022, zm. dot. uchwały - 20/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-11-28 14:56:48)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011-2022,

zm. dot. uchwały - 20/ V/ 11 (49 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał.Nr 1
Zał.Nr 1
(35 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(38 KB)
161/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 rok, - zm. dot. uchwały 21/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-11-28 14:56:49)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 rok, - zm. dot. uchwały 21/V/11

(71 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(120 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(131 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(32 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(100 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 5
Zał. nr 5
(86 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(84 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(86 KB)
162/XVI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-11-24)
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. zm. dot. uchwały 142/ XV / 11 = ZREALIZOWANA Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 342 poz. 5837 z dnia 13 grudnia 2011 r. OBWIESZCZENIE (3) z 29.03.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:08)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. zm. dot. uchwały 142/ XV / 11 = ZREALIZOWANA

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 342 poz. 5837 z dnia 13 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE (3) z 29.03.2012 r. - tekst jednolity (490 KB)
Załączniki
163/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012- 2022 = Traci moc uchwałą 278/XXIX/2012 Uchwała zmieniająca : 190/XIX/12; 206/XX/2012; 230/ XXII/ 2012; 236/ XXIII /2012; 240/XXIV/2012; 245/ XXV/2012; 264/XXVII/ 2012; 274/XXVIII/2012 Traci moc uchwała 20/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:57:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-21 14:21:55)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012- 2022 = Traci moc uchwałą 278/XXIX/2012 

Uchwała zmieniająca : 190/XIX/12; 206/XX/2012; 230/ XXII/ 2012; 236/ XXIII /2012; 240/XXIV/2012; 245/ XXV/2012; 
                   264/XXVII/ 2012; 274/XXVIII/2012

Traci moc uchwała 20/V/11 (45 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(35 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(37 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(38 KB)
164/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok, - zrealizowana Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 578 z dnia 23 stycznia 2012 r. Uchwała zmieniająca : 191/XIX/12; 207/XX/2012; 231/XXII/ 2012; 237/XXIII/ 2012; 241/XXIV/2012; 246/XXV/2012; 265/ XXVII/ 2012; 275/XXVIII/2012 ; 291/XXX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:57:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz - w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok, - zrealizowana

Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 578 z dnia 23 stycznia 2012 r.

Uchwała zmieniająca : 191/XIX/12; 207/XX/2012; 231/XXII/ 2012; 237/XXIII/ 2012; 241/XXIV/2012; 246/XXV/2012;          
                   265/ XXVII/ 2012;  275/XXVIII/2012 ; 291/XXX/2012 (77 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(125 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(174 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(23 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 6
Zał. Nr 6
(29 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 7
Zał. Nr 7
(105 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 8
Zał. Nr 8
(119 KB)
165/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniający Uchwałę Rady Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:57:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-17 08:52:09)
Pobierz - w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie zmieniający Uchwałę Rady Powiatu w Śremie Nr X/69/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie - NIEAKTUALNA (25 KB)
166/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie, Uchwała wraz z zał. nr 2 i 3 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 503 z 19 stycznia 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:57:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-25 11:36:04)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie,
Uchwała wraz z zał. nr 2 i 3

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 503 z 19 stycznia 2012 r. (105 KB)
Załączniki
167/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie, wraz zzał. nr 2 i 3 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z2012 r. poz. 537 z dnia 23 stycznia 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-25 11:36:04)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie, wraz zzał. nr 2 i 3

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z2012 r. poz. 537 z dnia 23 stycznia 2012 r. (93 KB)
Załączniki
168/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Niesłabin, Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 695 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Pobierz - w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Niesłabin,

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 695 z dnia 30 stycznia 2012 r. (61 KB)
Załączniki
169/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza, Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-28 08:20:02)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza,
Zrealizowana (31 KB)
170/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie Aneksu nr 2 do POROZUMIENIA MIEDZYGMINNEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi, TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Pobierz - w sprawie Aneksu nr 2 do POROZUMIENIA MIEDZYGMINNEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie 
  Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi,

TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r. (25 KB)
Załączniki
171/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem, Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem,
Uchwała zrealizowana. (25 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(31 KB)
172/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem ( Pysząca), Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem ( Pysząca),
Uchwała zrealizowana. (26 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(25 KB)
173/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 rok, zm. dot. uchwały 21/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 rok,

zm. dot. uchwały 21/V/11 (63 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(107 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(133 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(96 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(99 KB)
174/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających, Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-04 07:45:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających,
Uchwała zrealizowana. (25 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(21 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(31 KB)
175/XVII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-12-29)
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.-Traci moc uchwała 144 / XVII/07 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2012 poz. 174 z dnia 9 stycznia 2012 r. TRACI MOC uchwałą 141/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2012-01-04 07:45:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Pobierz - w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.-Traci moc uchwała 144 / XVII/07
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2012 poz. 174 z dnia 9 stycznia 2012 r. 

TRACI MOC uchwałą 141/XIV/2015 (74 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(124 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(125 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(86 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(121 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(138 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 6
Zał. Nr 6
(126 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 7
Zał. Nr 7
(100 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 8
Zał. Nr 8
(91 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 9
Zał. Nr 9
(72 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 11
Zał. Nr 11
(103 KB)
19/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy ( radny J. Tylman)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy ( radny J. Tylman)
(24 KB)
20/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022 zm. uchwałą 75/VIII /11; 96/ X/ 11; 107/XI/11; 131/XIV/11; 145/XV/11 ; 160/ XVI / 11 Traci moc uchwałą 163/XVII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-08-22 07:51:39)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

zm. uchwałą 75/VIII /11;
            96/ X/ 11;
            107/XI/11;
             131/XIV/11; 145/XV/11 ; 160/ XVI / 11

Traci moc uchwałą 163/XVII/11 (49 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał Nr 3
Zał Nr 3
(36 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(35 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(35 KB)
21/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 rok ; zmieniaona uchwałą: 55 / VII / 11; 76/VIII/11 ; 97/ X / 11; 108/ XI /11; 132/XIV/11; 146/XV/11; 161/ XVI / 11; 173/XVII/11 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 68, poz. 1176 z 21 marca 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-03 14:12:26)
Pobierz - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 rok ;

zmieniaona uchwałą: 55 / VII / 11;  76/VIII/11 ;  97/ X / 11; 108/ XI /11; 132/XIV/11; 146/XV/11; 161/ XVI / 11; 173/XVII/11
                    
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 68, poz. 1176 z 21 marca 2011 r. (27 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(171 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(115 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(23 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 6
Zał. Nr 6
(36 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 7
Zał. Nr 7
(104 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 8
Zał. Nr 8
(315 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(125 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(22 KB)
22/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - zloża kruszywa naturalnego "Luciny II". dot. uchwały 406-XLVII- 10 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 71, poz. 1227 z 23 marca 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:08)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - zloża kruszywa naturalnego "Luciny II".

dot. uchwały 406-XLVII- 10

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 71, poz. 1227 z 23 marca 2011 r. (88 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(25 KB)
23/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego -dot. uchwały 57-VII-07 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 71, poz. 1228 z 23 marca 2011 r. Uchwała częściowo została uchylona - uchwałą 284/XXX/2017; zm. 167/XVI/2020; Zm.285/XXVII/2021+ Obw. 27/XXX/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 14:06:50)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego -dot. uchwały 57-VII-07 
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 71, poz. 1228 z 23 marca 2011 r. Uchwała częściowo została uchylona - uchwałą 284/XXX/2017;  zm. 167/XVI/2020; Zm.285/XXVII/2021+ Obw. 27/XXX/2021 (150 KB)
24/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem zm. dot. uchwały -48- V-07 zm. uchwałą 215-XXV-08. Traci moc 495/XLIII/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:18)
Pobierz - w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem
zm. dot. uchwały -48- V-07 zm. uchwałą 215-XXV-08. Traci moc 495/XLIII/2023 (60 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - arkusz nr 10
arkusz nr 10
(1007 KB)
Pobierz dokument - arkusz nr 7
arkusz nr 7
(799 KB)
Pobierz dokument - arkusz nr 5
arkusz nr 5
(889 KB)
Pobierz dokument - arkusz nr 4
arkusz nr 4
(791 KB)
Pobierz dokument - arkusz nr 2
arkusz nr 2
(875 KB)
25/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie dotacji celowej na roboty budowlane w budynku siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa 5 Dot. uchwały 117-XV-07 ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie dotacji celowej na roboty budowlane w budynku siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie 
przy ul. Ludwika Zamenhofa 5 

Dot. uchwały 117-XV-07

ZREALIZOWANA (32 KB)
26/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego 
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem 
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych   zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska   dla bezdomnych zwierząt w Gaju 
(27 KB)
Załączniki
27/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Śrem - TRACI MOC uchwałą 47/VI/2015 zm. 90/VIII/2015 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1138 z 18 marca 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:18)
Pobierz - w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Śrem - TRACI MOC uchwałą 47/VI/2015 zm. 90/VIII/2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1138 z 18 marca 2011 r. (24 KB)
Załączniki
28/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie przejęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem - zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:30)
Pobierz - w sprawie przejęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem - zrealizowana (27 KB)
Załączniki
29/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie działalności w zakresie telekomunikacji gminy Śrem -ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz - w sprawie działalności w zakresie telekomunikacji gminy Śrem -ZREALIZOWANA (25 KB)
30/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny = zm. uchwałą 488/XLVI/2014 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1139 z 18 marca 2011 r. =zm. uchwałą 524/XLIX/2014= UCHWAŁA NIEAKT. Obwieszczenie ( 37) z 18.12.2014 r.= NIEAKT. TRACI MOC uchwałą 395/XL/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny = zm. uchwałą 488/XLVI/2014 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1139 z 18 marca 2011 r. =zm. uchwałą 524/XLIX/2014= UCHWAŁA NIEAKT.
Obwieszczenie ( 37) z 18.12.2014 r.= NIEAKT.

TRACI MOC uchwałą 395/XL/2017 (30 KB)
Załączniki
31/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem = ZREALIZOWANA Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1140 z 18 marca 2011 r. Traci moc uchwała : - 142- XVII-03 - 214-XXX-04 - 22-III-06 - 277-XXXI-08 325-XXXVIII-09 Uchwała 31/V/11= traci moc uchwałą 138 / XV /11 z dnia 27.10.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:33)
Pobierz - w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem = ZREALIZOWANA
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 65, poz. 1140 z 18 marca 2011 r.
Traci moc uchwała :
- 142- XVII-03
- 214-XXX-04
- 22-III-06
- 277-XXXI-08
325-XXXVIII-09
Uchwała 31/V/11= traci moc uchwałą 138 / XV /11 z dnia 27.10.2011 r. (23 KB)
Załączniki
32/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd pojazdem niebędącym własnością gminy.-TRACI MOC 476/XLII/2023 Traci Moc - uchwała 32-III-06 ; 135-XVI-07; 268-XXX-08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-27 13:27:57)
Pobierz - w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd pojazdem niebędącym własnością gminy.-TRACI MOC 476/XLII/2023

Traci Moc - uchwała 32-III-06 ; 135-XVI-07;  268-XXX-08 (34 KB)
Załączniki
33/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie zm. dot. uchwały 10/III/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie

zm. dot. uchwały 10/III/10 (25 KB)
34/V/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-01-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie zm. dot. uchwały 11/III/ 10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie

zm. dot. uchwały 11/III/ 10 (26 KB)
35/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (30 KB)
36/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
zmieniajšca uchwałę w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu ?Bezpieczne Miasto?- NIEAKTUALNA zm. dot. uchwały 113/XII/99 zmienionej uchwałami 276/XXXVII/05; 54/VII/07; 110/XIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 14:06:43)
Pobierz - zmieniajšca uchwałę w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu ?Bezpieczne Miasto?- NIEAKTUALNA


zm. dot. uchwały 113/XII/99 zmienionej uchwałami 276/XXXVII/05; 54/VII/07; 110/XIII/07 (25 KB)
37/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zrealizowana Nowa uchwała 270/XXVIII/2012 TRACI MOC uchwała 167 /XX /08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:34)
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zrealizowana

Nowa uchwała 270/XXVIII/2012 
TRACI MOC uchwała 167 /XX /08 (37 KB)
38/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. TRACI MOC uchwała 479- LII-10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

TRACI MOC uchwała 479- LII-10 (43 KB)
39/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wyrzece ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wyrzece 

ZREALIZOWANA (44 KB)
40/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Śremie . Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1464 z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmieniona 374/XXXVII/2013 = Obwieszczenie ( 25) z dn. 28.11.2013 r.=TRACI MOC =171/XVII/2016 TRACI MOC uchwała 359/XXXII/01 i 192/XXIV/04

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:55)
Pobierz - w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Śremie . Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1464 z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmieniona 374/XXXVII/2013 = Obwieszczenie ( 25) z dn. 28.11.2013 r.=TRACI MOC =171/XVII/2016

TRACI MOC uchwała 359/XXXII/01 i 192/XXIV/04 (32 KB)
Załączniki
41/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej; zmieniona aneksu uchwałą 92/ X/ 11 TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:43)
Pobierz - w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej; zmieniona aneksu uchwałą 92/ X/ 11

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016


(44 KB)
Załączniki
42/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym - dot. uchwały 212/XXX/04

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
- dot. uchwały 212/XXX/04 (29 KB)
43/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym . Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1465 z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:10)
Pobierz - uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym .

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1465 z dnia 5 kwietnia 2011 r. (17 KB)
Załączniki
44/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie podziału sołectwa Olsza - Bystrzek - Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:30)
Pobierz - w sprawie podziału sołectwa Olsza - Bystrzek - Zrealizowana

(49 KB)
45/VI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-02-24)
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania - = ZMIANA UCHWAŁĄ 210/XXI/2012= Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1466 z dnia 5 kwietnia 2011 r. OBWIESZCZENIE (10) = tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-09 08:40:18)
Pobierz - w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania - = ZMIANA UCHWAŁĄ 210/XXI/2012= 
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1466 z dnia 5 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE (10) = tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r. (27 KB)
Załączniki
46/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem - TRACI MOC- NOWA 115/XII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:31)
Pobierz - w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem
- TRACI MOC- NOWA 115/XII/2015 (26 KB)
Załączniki
47/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Binkowo Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 258/XXVII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:00)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Binkowo

Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 258/XXVII/2012 (39 KB)
Załączniki
48/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Binkowo Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 259/XXVII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Binkowo

Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 259/XXVII/2012
(39 KB)
Załączniki
49/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Dezyderego Chłapowskiego w Śremie Plan uchwalono: Uchwała 155/ XVI /11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-11-25 10:05:42)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Dezyderego Chłapowskiego w Śremie

Plan uchwalono: Uchwała 155/ XVI /11 (35 KB)
Załączniki
50/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo= zm. uchwała 260 / XXVII / 2012; PLAN UCHWALONO 360/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:16)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo= zm. uchwała 260 / XXVII / 2012;
PLAN UCHWALONO 360/XXXVII/2013 (35 KB)
Załączniki
51/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ( zmiana dot. uchwały 282/XXXIII/09 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:54)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 ( zmiana dot. uchwały 282/XXXIII/09 ) (33 KB)
52/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
Uchwała zrealizowana. (28 KB)
53/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:32)
Pobierz - w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin podjęcia działań na rzecz włączenia gminy Śrem do systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 

TRACI MOC uchwałą 425/XLII/2014 r. (26 KB)
Załączniki
54/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie podziału sołectwa Olsza - Bystrzek - dot. utworzenia sołectwa Łęg- 33 ( powiązanie z uchwałą 31/X/90 ) Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj., Wielkopolskiego Nr 144 poz. 2320 z dnia 24 maja 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-31 13:26:51)
Pobierz - w sprawie podziału sołectwa Olsza - Bystrzek - dot. utworzenia sołectwa Łęg- 33 ( powiązanie z uchwałą 31/X/90 )

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj., Wielkopolskiego Nr 144 poz. 2320 z dnia 24 maja 2011 r. (33 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - zał. nr 3
zał. nr 3
(214 KB)
Pobierz dokument - zał. nr 1
zał. nr 1
(225 KB)
Pobierz dokument - zał. nr 2
zał. nr 2
(239 KB)
55/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r. zmiana dot. uchwały 21/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r.

zmiana dot. uchwały 21/V/11
(53 KB)
Załączniki
56/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 2" zm. uchwałą 133/XIV/11 Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 2"
zm. uchwałą 133/XIV/11
Uchwała zrealizowana (25 KB)
57/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 7? Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 7?
Uchwała zrealizowana (24 KB)
58/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 8? Uchwała zrelizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 8?
Uchwała zrelizowana. (24 KB)
59/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 9? Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku ul. Modrzewskiego 9?
Uchwała zrealizowana.

(24 KB)
60/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 2" = ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Nr 2"
= ZREALIZOWANA

(27 KB)
61/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: "Budowa sali sportowej w Krzyżanowie" = uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: "Budowa sali sportowej w Krzyżanowie" = uchwała zrealizowana(28 KB)
62/VII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-03-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu ( zm. dot. uchwały 14/III/10 ) Traci moc uchwałą 20/III/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-04-08 12:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu	( zm. dot. uchwały 14/III/10 )

Traci moc uchwałą 20/III/2014 (27 KB)
63/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2011-2013, = TRACI MOC UCHWAŁĄ - 186/XIX/12 Traci MOC 402/ XLVII /10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:09)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2011-2013, = TRACI MOC UCHWAŁĄ - 186/XIX/12

Traci MOC 402/ XLVII /10 (94 KB)
Załączniki
64/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( zmiana dot. 48/ V/ 07) Uchwała zmieniona uchwałą 101/ XI / 11 Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 242/XXV/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem
( zmiana dot. 48/ V/ 07)

Uchwała zmieniona uchwałą 101/ XI / 11
Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 242/XXV/2012
(35 KB)
Załączniki
65/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie Z. dot. uchwały 483/LII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie

Z. dot. uchwały 483/LII/10 (32 KB)
Załączniki
66/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. =zm. dot. uchwały 395/XLVI/10; Obwieszcz. 7/XXI/2012; kolejna zm. 419/XLIII/2018+ Obwieszcz. 13/XLV/2018 zm. dot. 152/XIV/2020+ Obw. 14/XVI/2020 zm. 252/XXV/2021+ obw. 23/XXVI/2021 Publikacja = Dziennik Urzędowy Woj. Wielk. Nr 159 poz. 2604 z dnia 06.06.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. =zm. dot. uchwały 395/XLVI/10; Obwieszcz. 7/XXI/2012; kolejna zm. 419/XLIII/2018+ Obwieszcz. 13/XLV/2018 zm. dot. 152/XIV/2020+ Obw. 14/XVI/2020 zm. 252/XXV/2021+ obw. 23/XXVI/2021
Publikacja = Dziennik Urzędowy Woj. Wielk. Nr 159 poz. 2604 z dnia 06.06.2011 r.

(61 KB)
Załączniki
67/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wyrzece ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wyrzece 

ZREALIZOWANA (51 KB)
68/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,= zm. 502/XLVII/2014 -Obwieszczenie ( 33) z dn. 18.09.2014 r. Publikacja = Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 2605 z dnia 06.06.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:57)
Pobierz - w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,= zm. 502/XLVII/2014 -Obwieszczenie ( 33) z dn. 18.09.2014 r.

Publikacja = Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 2605 z dnia 06.06.2011 r.

(61 KB)
Załączniki
69/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem, UWAGA: RIO orzekło nieważność wyrażenia "obecnych oraz " w § 4 ust. 2 - Uchwała Nr 12/1006/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. Publikacja = Dz. U. Woj. Wiel. Nr 159 poz. 2606 z dnia 06.06.2011 r. zm. 14/III/2014. Obwieszczenie (40) z 26.02.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Pobierz - w sprawie wysokości  oraz  zasad  ustalania  dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem,
UWAGA: RIO orzekło nieważność wyrażenia "obecnych oraz " w § 4 ust. 2 - Uchwała Nr 12/1006/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
Publikacja = Dz. U. Woj. Wiel. Nr 159 poz. 2606 z dnia 06.06.2011 r. zm. 14/III/2014. Obwieszczenie (40) z 26.02.2015 r.

(67 KB)
Załączniki
70/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (33 KB)
71/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie, zm. dot. uchwały 224/XXXI /04 Publikacja = Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 2607 z dnia 06.06.2011 r. OBWIESZCZENIE ( 14) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:52)
Pobierz - zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie, 
zm. dot. uchwały 224/XXXI /04
Publikacja = Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 2607 z dnia 06.06.2011 r.

OBWIESZCZENIE ( 14) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity (63 KB)
Załączniki
72/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie nadania nazw ulicom w gminie Śrem, Publikacja = Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 2608 z dnia 06.06.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:55)
Pobierz - w sprawie nadania nazw ulicom w gminie Śrem,

Publikacja = Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 2608 z dnia 06.06.2011 r.

(68 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(40 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(307 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(280 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(137 KB)
73/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.= zm. 222/XXII/2016 TRACI MOC uchwała 362/LI/06 i 402/LVI/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:45)
Pobierz - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.= zm. 222/XXII/2016

TRACI MOC uchwała 362/LI/06 i 402/LVI/06 (29 KB)
74/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest usuwanych przez osoby fizyczne z terenu gminy Śrem ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest usuwanych przez osoby fizyczne z terenu gminy Śrem

ZREALIZOWANA (27 KB)
75/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022 zm. dot. uchwały 20/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:55)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

zm. dot. uchwały 20/V/11 (53 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(36 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(35 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(37 KB)
76/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r. zm. dot. uchwały 21/V11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r.


zm. dot. uchwały 21/V11 (55 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(103 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(111 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(32 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 4
Zał. Nr 4
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(23 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 6
Zał. Nr 6
(30 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 7
Zał. Nr 7
(96 KB)
77/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa ?wietlicy w Mechlinie"= uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa ?wietlicy w Mechlinie"= uchwała zrealizowana. (26 KB)
78/VIII/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-04-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Śrem zm. dot. uchwały 6 / II / 02 TRACI MOC z dn. 2.12.2021r. uchwałą 345/XXXI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-10-29 11:21:53)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Śrem
zm. dot. uchwały 6 / II / 02
TRACI MOC z dn. 2.12.2021r. uchwałą 345/XXXI/2021 (26 KB)
79/IX/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-05-24)
w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-05-26 14:43:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:55)
Pobierz - w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie
(31 KB)
80/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. Oczekuje na publikację Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr...... poz. .......

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Oczekuje na publikację Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr...... poz. ....... (61 KB)
Załączniki
81/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu (25 KB)
82/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2010 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2010 rok (29 KB)
Załączniki
83/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2010 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie
za 2010 rok
(26 KB)
Załączniki
84/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2010 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2010 rok (28 KB)
Załączniki
85/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2011-2013- Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:33)
Pobierz - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śrem na lata 2011-2013- Zrealizowana
(27 KB)
Załączniki
86/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zm. uchwałą 457/XLV/2014= TRACI MOC 262/XXVIII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 10:10:56)
Pobierz - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
zm. uchwałą 457/XLV/2014= TRACI MOC 262/XXVIII/2016 (36 KB)
87/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gminazjów prowadzonych przez gminę Śrem .= zm. 501/XLVII/2014 ; Obwieszczenie (32) z dn. 18.09.2014 ; zm. 232/XXIII/2016 - Obwieszczenie 3/XXVI/2016= NIEAKTUALNA Traci moc uchwała 82/IX/03 Publikacja w Dz. Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 213 poz.. 3324 z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-26 14:52:05)
Pobierz - w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gminazjów prowadzonych przez gminę Śrem .=
zm. 501/XLVII/2014 ; Obwieszczenie (32) z dn. 18.09.2014 ; zm. 232/XXIII/2016 - Obwieszczenie 3/XXVI/2016= NIEAKTUALNA

Traci moc uchwała 82/IX/03 

Publikacja w Dz. Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 213 poz.. 3324 z dnia 4 sierpnia 2011 r. (65 KB)
Załączniki
88/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli . zm. 275/XXXVII/05 = ZREALIZOWANA Publikacja Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 245 poz. 3892 z dnia 13 września 2011 r. UCHWAŁA TRACI MOC uchwałą 201 / XX / 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 10:13:08)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli . zm. 275/XXXVII/05 = ZREALIZOWANA

Publikacja Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 245 poz. 3892 z dnia 13 września 2011 r.

UCHWAŁA TRACI MOC uchwałą 201 / XX / 2012 (44 KB)
89/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
zmieniajšca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ?Uczeń jako diament do oszlifowania? ? indywidualne podej?cie do każdej uczennicy/ucznia w szkołach podstawowych gminy ?rem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze ?rodków Europejskiego Funduszu Społecznego ------zm.481 /LII / 10 Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - zmieniajšca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: ?Uczeń jako diament do oszlifowania? ? indywidualne podej?cie do każdej uczennicy/ucznia w szkołach podstawowych gminy ?rem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze ?rodków Europejskiego Funduszu Społecznego ------zm.481 /LII / 10

Uchwała zrealizowana (38 KB)
90/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie przystšpienia Gminy ?rem do stowarzyszenia Polska Sieć ?Energie Cités? ( Radosław Łucka ) zm. 413/XLIII/2018 (Burmistrz Śremu)= TRACI MOC 51/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Pobierz - w sprawie przystšpienia Gminy ?rem do stowarzyszenia Polska Sieć ?Energie Cités? ( Radosław Łucka )
zm. 413/XLIII/2018 (Burmistrz Śremu)= TRACI MOC 51/IV/2019 (24 KB)
91/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane przy budynku drewnianego kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane przy budynku drewnianego kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce 

ZREALIZOWANA (32 KB)
92/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej zm./ dot. aneksu uchwała 41/ VI/ 11. TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:45)
Pobierz - w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej
 zm./ dot. aneksu uchwała 41/ VI/ 11.

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016
(44 KB)
Załączniki
93/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Wyrzece

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Wyrzece
(30 KB)
94/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
w sprawie nadania nazwy ronda w Śremie Publikacja w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 213 poz. 3325 z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-08-18 14:17:13)
Pobierz - w sprawie nadania nazwy ronda w Śremie 

Publikacja w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 213 poz. 3325 z dnia 4 sierpnia 2011 r. (62 KB)
Załączniki
95/X/11
Uchylony
Z dnia
(2011-06-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zm. uchwały 202/ XXVII/ 04 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr .213 poz.. 3326 z dnia 4 sierpnia 2011 r. Obwieszczenie (9) tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:48:09)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 zm. uchwały 202/ XXVII/ 04 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr .213 poz.. 3326 z dnia 4 sierpnia 2011 r. Obwieszczenie (9) tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r. (71 KB)
Załączniki
96/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022 zm. dot. uchwały 20/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 - 2022

zm. dot. uchwały 20/V/11 (55 KB)
Załączniki
97/X/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r. zm. dot. uchwały 21/V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-06-03 12:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2011 r.

zm. dot. uchwały 21/V/ 11 (61 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. Nr 1
Zał. Nr 1
(112 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(119 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(116 KB)
98/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Śremie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 222 poz. 3517 z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-04 08:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-08-26 09:00:06)
Pobierz - w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Śremie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 222 poz. 3517 z dnia 19 sierpnia 2011 r. (62 KB)
Załączniki
99/XI/11
Obowiązujący
Z dnia
(2011-06-30)
w sprawie przystąpienia do sporzšdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 257/XXVII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-07-04 08:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-12-13 15:06:01)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporzšdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie

Uchwała zrealizowana -uchwalono plan uchwałą 257/XXVII/2012
(43 KB)
Załączniki