Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
13/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
13/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (Dot. 300/XXXI/2017 zm. 125/XI/2019)- TRACI MOC 468/XLII/2022 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1991 z 28.02.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-27 13:27:51)
Pobierz - 13/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (Dot. 300/XXXI/2017 zm. 125/XI/2019)- TRACI MOC 468/XLII/2022
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1991 z 28.02.2020 r. (206 KB)
Załączniki
12/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
12/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem Dot. 170/XVII/2016 zm. 132/XII/2019) Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2069 z dn. 3.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-04 13:30:18)
Pobierz - 12/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem
Dot. 170/XVII/2016 zm. 132/XII/2019)
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2069 z dn. 3.03.2020 r. (3 MB)
Załączniki
151/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
151/XIV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Luciny Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2067 z dn. 3.03.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-04 13:30:19)
Pobierz - 151/XIV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Luciny

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2067 z dn. 3.03.2020r. (360 KB)
Załączniki
149/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
149/XIV/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2020-2022 Traci moc 30/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:45)
Pobierz - 149/XIV/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2020-2022 

Traci moc 30/IV/2019 (490 KB)
Załączniki
150/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
150/XIV/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku= zm. 211/XXII/2020 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1989 z dn. 28.02.2020 r. Traci moc 32/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Pobierz - 150/XIV/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku= zm. 211/XXII/2020

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1989 z dn. 28.02.2020 r.
Traci moc 32/IV/2019 (231 KB)
Załączniki
152/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
152/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.= zm. dot. 395/XLVI/10 (zm. 476/LII/10 zm. 66/VIII/11+ Obw. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/18 Obw. 13/XLV/18. zm. 152/XIV/20 + Obw. 14/XVI/20+ zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1990 z dn. 28.02.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz - 152/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.= zm. dot. 395/XLVI/10 (zm. 476/LII/10 zm. 66/VIII/11+ Obw. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/18 Obw. 13/XLV/18. zm. 152/XIV/20 + Obw. 14/XVI/20+ zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021


Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1990 z dn. 28.02.2020 r. (192 KB)
Załączniki
154/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
154/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 zm. dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz - 154/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 

zm. dot. 130/XII/2019 (510 KB)
Załączniki
153/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
153/XIV/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowych. Zrealizowana- NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz - 153/XIV/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowych. Zrealizowana- NIEAKT.
(190 KB)
Załączniki
155/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
155/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok zm. dot. 131/XII/2019 Podlega publikacji - Dz. Urz. z 2020 poz. 2068 z dn. 3.03.2020 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
(0 bytes)
Załączniki
156/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
156/XIV/2020 w sprawie przekazania skarg według właściwości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 156/XIV/2020 w sprawie przekazania skarg według właściwości (180 KB)
Załączniki
157/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
157/XV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pysząca. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2793 z dn. 23.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-23 14:01:27)
Pobierz - 157/XV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pysząca.

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2793 z dn. 23.03.2020 r. (802 KB)
Załączniki
158/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
158/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz - 158/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego - NIEAKTUALNA (442 KB)
Załączniki
162/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
162/XV/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 162/XV/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (195 KB)
Załączniki
160/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
160/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. = dot. 109/X/2019 +Obwieszcz.16/XVI/2020= TRACI MOC uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 2794 z dn. 23.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz - 160/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. = dot. 109/X/2019 +Obwieszcz.16/XVI/2020= TRACI MOC uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 2794 z dn. 23.03.2020 r.
(195 KB)
Załączniki
159/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
159/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:01)
Pobierz - 159/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych - NIEAKTUALNA (505 KB)
Załączniki
161/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
161/XV/2020 zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= zm. dot. 110/X/2019 + Obwieszcz. 17/XVI/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2795 z dn.23.03.2020 r. TRACI moc 248/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz - 161/XV/2020 zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= zm. dot. 110/X/2019 + Obwieszcz. 17/XVI/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2795 z dn.23.03.2020 r. TRACI moc 248/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r. (192 KB)
Załączniki
166/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
166/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok = zm. dot. 131/XII/2019 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2797 z dn. 23.03.2020 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-23 14:01:27)
(0 bytes)
Załączniki
163/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
163/XV/2020 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2020. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2796 z dn. 23.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-23 14:01:27)
Pobierz - 163/XV/2020 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2020.
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2796 z dn. 23.03.2020 r. (525 KB)
Załączniki
165/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
165/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 165/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= dot. 130/XII/2019 (514 KB)
Załączniki
164/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
164/XV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:14)
Pobierz - 164/XV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok (197 KB)
Załączniki
169/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
169/XVI/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja kasztanowcowa w Błociszewie"-zm. 358/XXXII/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4640 z dn. 4.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-20 11:29:36)
Pobierz - 169/XVI/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja kasztanowcowa w Błociszewie"-zm. 358/XXXII/2021
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4640 z dn. 4.06.2020 r. (1 MB)
Załączniki
167/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
167/XVI/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego - zm. dot. 23/V/11- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:05)
Pobierz - 167/XVI/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego - zm. dot. 23/V/11- NIEAKTUALNA (816 KB)
Załączniki
170/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
170/XVI/2020 w sprawie ustanowienia pomników przyrody: w Śremie na promenadzie nad Wartą i przy ul. Adama Mickiewicza oraz w Kadzewie. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 4641 z dn. 4.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-06-05 12:44:44)
Pobierz - 170/XVI/2020 w sprawie ustanowienia pomników przyrody: w Śremie na promenadzie
nad Wartą i przy ul. Adama Mickiewicza oraz w Kadzewie.
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 4641 z dn. 4.06.2020 r. (908 KB)
Załączniki
172/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
172/XVI/2020 w sprawie rezygnacji ze współpracy między gminą Śrem a miastem Aksu- ZREALIZOWANA Traci moc uchwała 383/XLIV/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-20 13:32:07)
Pobierz - 172/XVI/2020 w sprawie rezygnacji ze współpracy między gminą Śrem a miastem Aksu- ZREALIZOWANA

Traci moc uchwała 383/XLIV/09 (189 KB)
Załączniki
168/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
168/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem-uchylona uchwałą zm.186/XVII/2020 (zm.dot. 275/XXIX/16)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz - 168/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem-uchylona uchwałą zm.186/XVII/2020 (zm.dot. 275/XXIX/16) (503 KB)
Załączniki
171/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
171/XVI/2020 zm. uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. == NIEAKTUALNA Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4630 z dnia 4.06.2020 r. Zm.dot. 293/XXXI/17 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2018 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz - 171/XVI/2020 zm. uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. == NIEAKTUALNA Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4630 z dnia 4.06.2020 r.
Zm.dot. 293/XXXI/17 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2018 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020

(224 KB)
Załączniki
178/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
178/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 = dot. 130/XII/19

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 178/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 = dot. 130/XII/19 (511 KB)
Załączniki
179/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
179/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - dot. 131/XII/19 Podlega publikacji =DZ. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 4631 z dn. 4.06.2020 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-06-05 12:44:44)
(0 bytes)
Załączniki
180/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
180/XVI/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 269/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4483 z dn. 1.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz - 180/XVI/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 269/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4483 z dn. 1.06.2020 r. (201 KB)
Załączniki
175/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
175/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych= zm. dot. 160/XVI/2015= Obwieszcz. 20/XX/2020 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4472 z dn. 1.06.2020 r. Traci moc 459/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-21 12:01:37)
Pobierz - 175/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych= zm. dot. 160/XVI/2015= Obwieszcz. 20/XX/2020
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4472 z dn. 1.06.2020 r. Traci moc 459/XLI/2022 (186 KB)
Załączniki
174/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
174/XVI/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4642 z dn. 4.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-06-05 12:44:44)
Pobierz - 174/XVI/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4642 z dn. 4.06.2020 r. (535 KB)
Załączniki
176/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
176/XVI/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania= dot. 272/XXIX/16= Obwieszcz. 19/XX/2020+ zm. 226/XXIII/2020+ Obw. 22/XXV/2021=TRACI MOC 350/XXXII/2021-uchylona, nowa 377/XXXIII/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4473 z dn. 1.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:30)
Pobierz - 176/XVI/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania= dot. 272/XXIX/16= Obwieszcz. 19/XX/2020+ zm. 226/XXIII/2020+ Obw. 22/XXV/2021=TRACI MOC 350/XXXII/2021-uchylona, nowa 377/XXXIII/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4473 z dn. 1.06.2020 r. (200 KB)
Załączniki
177/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
177/XVI/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup respiratora oraz aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie- zm. dot. 221/XXII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Pobierz - 177/XVI/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup respiratora oraz aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie- zm. dot. 221/XXII/2020 (197 KB)
Załączniki
173/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
173/XVI/2020 w sprawie porozumienia o współpracy gminy Śrem i miasta Maffliers

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 173/XVI/2020 w sprawie porozumienia o współpracy gminy Śrem i miasta Maffliers (309 KB)
Załączniki
17/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
17/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spr.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= dot. 110/X/19 + 160/XV/2020 .Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4647 z dn. 5.06.2020 r. Traci moc 248/XXV/2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Pobierz - 17/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spr.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= dot. 110/X/19 + 160/XV/2020 .Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4647 z dn. 5.06.2020 r. Traci moc 248/XXV/2021 r. (250 KB)
14/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
14/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządza-nia drogami lub potrzebami ruchu. =Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4644 z dn. 5.06.2020 r.Dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10 -zm.66/VIII/11; Obw. 7/XXI/12; zm.419/XLIII/2018 +Obw. 13/XLV/2018 zm.152/XIV/2020+ Obw/ 14/XVI/20 + zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz - 14/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządza-nia drogami lub potrzebami ruchu. =Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4644 z dn. 5.06.2020 r.Dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10 -zm.66/VIII/11; Obw. 7/XXI/12; zm.419/XLIII/2018 +Obw. 13/XLV/2018 zm.152/XIV/2020+ Obw/ 14/XVI/20 + zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021
(214 KB)
Załączniki
16/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
16/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- dot. 109/X/19 zm.160/XV/2020 = Traci moc uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4646 z dn. 5.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Pobierz - 16/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- dot. 109/X/19 zm.160/XV/2020 = Traci moc uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4646 z dn. 5.06.2020 r. (423 KB)
Załączniki
184/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
184/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem- NIEAKTUALNA = zm. dot. 46/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:06)
Pobierz - 184/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem- NIEAKTUALNA = zm. dot. 46/IV/2019 (465 KB)
Załączniki
185/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
185/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie- NIEAKTUALNA zm. dot.330/XXXV/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:38)
Pobierz - 185/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie- NIEAKTUALNA zm. dot.330/XXXV/2013 (3 MB)
Załączniki
181/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
181/XVII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 181/XVII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania (176 KB)
Załączniki
182/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
182/XVII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok -publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5570 z dn. 6.07.2020 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-13 11:18:42)
(0 bytes)
Załączniki
183/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
183/XVII/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 183/XVII/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (181 KB)
Załączniki
193/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
193/XVII/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 193/XVII/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (179 KB)
Załączniki
194/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
194/XVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 194/XVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji (183 KB)
Załączniki
186/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
186/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem NIEAKTUALNA= dot. 275/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:54:57)
Pobierz - 186/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem NIEAKTUALNA= dot. 275/XXIX/2016 (195 KB)
Załączniki
187/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
187/XVII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2020/2021.- traci moc z dn. 31.08.2021 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5404 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:23:14)
Pobierz - 187/XVII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2020/2021.- traci moc z dn. 31.08.2021
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5404 z dn. 1.07.2020 r. (188 KB)
Załączniki
188/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
188/XVII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sosnowiec Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5405 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-02 14:29:33)
Pobierz - 188/XVII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sosnowiec

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5405 z dn. 1.07.2020 r. (363 KB)
Załączniki
192/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
192/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok.= zm. dot. 131/XII/2019 Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 5415 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-02 14:29:32)
Pobierz - 192/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok.= zm. dot. 131/XII/2019

Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 5415 z dn. 1.07.2020 r. (6 MB)
Załączniki
190/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
190/XVII/2020 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej. ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-11 08:39:42)
Pobierz - 190/XVII/2020 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej. ZREALIZOWANA (189 KB)
Załączniki
191/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
191/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= zm. dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 191/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= zm. dot. 130/XII/2019 (514 KB)
Załączniki
189/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
189/XVII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 5406 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-02 14:29:31)
Pobierz - 189/XVII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 5406 z dn. 1.07.2020 r. (417 KB)
Załączniki
195/XIX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-07-13)
195/XIX/2020 w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz - 195/XIX/2020 w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie (508 KB)
Załączniki
18/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
18/XX/2020 -NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6656 z dn. 2.09.2020 r. dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2019 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020 -

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:23:14)
Pobierz - 18/XX/2020 -NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6656 z dn. 2.09.2020 r.
 dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2019 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020 - (288 KB)
Załączniki
19/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
19/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6680 z dn. 02.09.2020 r. Dot.272/XXIX/ 2016 zm. 176/XVI/2020. + zm. 226/XXIII/2020+ obw. 22/XXV/2021- traci moc 350/XXXII/2021- uchylona, nowa 377/XXXIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:15)
Pobierz - 19/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6680 z dn. 02.09.2020 r. Dot.272/XXIX/ 2016 zm. 176/XVI/2020. + zm. 226/XXIII/2020+ obw. 22/XXV/2021- traci moc 350/XXXII/2021- uchylona, nowa 377/XXXIII/2022 (387 KB)
Załączniki
20/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
20/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat targowych- TRACI MOC uchwałą 459/XLI/2022 Dot. 160/XVI/2015 zm. 175/XVI/2020 =DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6681 z dn. 02.09.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-21 12:01:35)
Pobierz - 20/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat targowych- TRACI MOC uchwałą 459/XLI/2022
Dot. 160/XVI/2015 zm. 175/XVI/2020 =DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6681 z dn. 02.09.2020 r. (211 KB)
Załączniki
200/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
200/XX/2020 w sprawie "Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 200/XX/2020 w sprawie "Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata
2020-2036" (2 MB)
Załączniki
198/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
198/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Obowiązuje od 1.10.2020 r.- Traci moc uchwałą 210/XXII/2020 z dniem 1.01.2021 Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 6641 z dn.1.09.2020 Traci moc 108/X/2019 zm. 129/XI/2019 + Obw. 15/XVI/20

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Pobierz - 198/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Obowiązuje od 1.10.2020 r.- Traci moc uchwałą 210/XXII/2020 z dniem 1.01.2021

Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 6641 z dn.1.09.2020
Traci moc 108/X/2019 zm. 129/XI/2019 + Obw. 15/XVI/20 (220 KB)
Załączniki
201/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
201/XX/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja platanowa w Psarskiem"- zniesienie trzech drzew- 572/XLIX/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2020 r. poz. 6792 z dn. 07.09.2020 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-12 12:50:53)
Pobierz - 201/XX/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja platanowa w Psarskiem"- zniesienie trzech drzew- 572/XLIX/2023
Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2020 r. poz. 6792 z dn. 07.09.2020 r. (1 MB)
196/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
196/XX/2020 sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6655 z dn. 02.09.2020 r.- TRACI MOC 530/XLVII/2023 TRACI noc uchwała 262/XXVIII/2016 zm. 342/XXXVI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-09-20 08:57:37)
Pobierz - 196/XX/2020 sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6655 z dn. 02.09.2020 r.- TRACI MOC 530/XLVII/2023
TRACI noc uchwała 262/XXVIII/2016 zm. 342/XXXVI/2017 (313 KB)
Załączniki
197/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
197/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. zm. dot. 110/XII/15 zm. 354/XXXVII/17, zm. 99/IX/19 + Obw. 21/XXII/20- NIEAKTUALNA Publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6679 z dn. 02.09.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:02)
Pobierz - 197/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. zm. dot. 110/XII/15 zm. 354/XXXVII/17, zm. 99/IX/19 + Obw. 21/XXII/20- NIEAKTUALNA

Publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6679 z dn. 02.09.2020 r. (357 KB)
Załączniki
202/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
202/XX/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 202/XX/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu (232 KB)
Załączniki
199/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
199/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem"-NIEAKTUALNA - zm. dot.452/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:56:41)
Pobierz - 199/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem"-NIEAKTUALNA - zm. dot.452/XLVI/2018 (879 KB)
Załączniki
204/XXI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-09-10)
204/XXI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok= zm. dot. 131/XII/2019 Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6907 z dn. 11.09.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-11 08:25:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz - 204/XXI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok= zm. dot. 131/XII/2019
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6907 z dn. 11.09.2020r. (311 KB)
Załączniki
203/XXI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-09-10)
203/XXI/2020 sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2019 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-11 08:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz - 203/XXI/2020 sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2019 rok (210 KB)
Załączniki
206/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
206/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. = NIEAKT. Nowe porozumienie od 1.01.2021. Traci moc 217/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:15:20)
Pobierz - 206/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. = NIEAKT. Nowe porozumienie od 1.01.2021. Traci moc 217/XXII/2016 (292 KB)
Załączniki
209/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
209/XXII/2020 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie współdziałania z gminą Kórnik w zakresie gminnych przewozów pasażerskich ( zm. dot. 59/V/2019)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 209/XXII/2020 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie współdziałania z gminą Kórnik w zakresie gminnych przewozów pasażerskich ( zm. dot. 59/V/2019) (279 KB)
Załączniki
208/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
208/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Krzywiń wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego -nowe porozumienie obowiązuje od 1.01.2021. Traci moc 60/V/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz - 208/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Krzywiń wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego -nowe porozumienie obowiązuje od 1.01.2021. 
Traci moc 60/V/2019 (291 KB)
Załączniki
210/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
210/XXII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7912 z dn. 20.10.2020 r.- TRACI MOC z dn. 31.12.2021 uchwałą 334/XXXI/2021 TRACI MOC 198/XX/2020 z dniem 1.01.2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-10-29 11:21:56)
Pobierz - 210/XXII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7912 z dn. 20.10.2020 r.- TRACI MOC z dn. 31.12.2021 uchwałą 334/XXXI/2021

TRACI MOC 198/XX/2020 z dniem 1.01.2021 (199 KB)
Załączniki
207/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
207/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Brodnica wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- nowe porozumienie od 1.01.2021. Aneks 1 -246/XXV/2021 Traci moc 216/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:46)
Pobierz - 207/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Brodnica wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- nowe porozumienie od 1.01.2021. 
Aneks 1 -246/XXV/2021
Traci moc 216/XXII/2016 (292 KB)
Załączniki
205/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
205/XXII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej ( dot. 195/XIX/2020)- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:40)
Pobierz - 205/XXII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej ( dot. 195/XIX/2020)- NIEAKTUALNA (361 KB)
Załączniki
212/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
212/XXII/2020 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. TRACI MOC 113/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 212/XXII/2020 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. TRACI MOC 113/X/2019 (274 KB)
Załączniki
216/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
216/XXII/2020 sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7910 z dn. 19.10.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-20 12:13:06)
Pobierz - 216/XXII/2020 sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7910 z dn. 19.10.2020r. (201 KB)
Załączniki
215/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
215/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018-2021"- zm. dot. 392/XL/2017- realizacja od 1.01.2021.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 215/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018-2021"- zm. dot. 392/XL/2017- realizacja od 1.01.2021. (504 KB)
Załączniki
214/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
214/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Traci moc 114/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 214/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Traci moc 114/X/2019 (438 KB)
Załączniki
217/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
217/XXII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 217/XXII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu (218 KB)
Załączniki
220/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
220/XXII/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 220/XXII/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu (198 KB)
Załączniki
221/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
221/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie. zm. dot. 177/XVI/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 221/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie. zm. dot. 177/XVI/2020 (197 KB)
Załączniki
213/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
213/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Traci moc 115/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 213/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Traci moc 115/X/2019 (410 KB)
Załączniki
211/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
211/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku- dot. 150/XIV/2020. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7913 z dn. 20.10.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-21 11:41:14)
Pobierz - 211/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku- dot. 150/XIV/2020.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7913 z dn. 20.10.2020 r. (207 KB)
Załączniki
218/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
218/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 - dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 218/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 - dot. 130/XII/2019 (521 KB)
Załączniki
219/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
219/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- dot. 131/XII/19 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7914 z dn. 20.10.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-21 11:41:14)
Pobierz - 219/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- dot. 131/XII/19

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7914 z dn. 20.10.2020 r. (702 KB)
Załączniki
21/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
21/XXII/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.= publik. Dz.Urz. z 2020 poz.7919 z dn. 20.10.2020 r.- NIEAKT. ( dot. 110/XII/15; zm.354/XXXVII/17; Obw. 9/IL/17 zm.99/IX/19; Obw. 11/XII/19 zm. 197/XX/20 Obw. 21/XXII/20

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-19 11:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-06-24 12:30:13)
Pobierz - 21/XXII/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.= publik. Dz.Urz. z 2020 poz.7919 z dn. 20.10.2020 r.- NIEAKT.
( dot. 110/XII/15; zm.354/XXXVII/17; Obw. 9/IL/17 zm.99/IX/19; Obw. 11/XII/19 zm. 197/XX/20 Obw. 21/XXII/20 (400 KB)
231/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
231/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nochowo -Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10155 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:13:54)
Pobierz - 231/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nochowo -Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10155 z dn. 29.12.2020r. (2 MB)
Załączniki
235/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
235/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 7 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi".-NIEAKTUALNA. Traci Moc 123/XI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-03-31 14:40:12)
Pobierz - 235/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 7 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi".-NIEAKTUALNA. Traci Moc 123/XI/2019 (580 KB)
Załączniki
242/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
242/XXIII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 242/XXIII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu (419 KB)
Załączniki
236/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
236/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2019 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 236/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2019 rok (432 KB)
Załączniki
225/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
225/XXIII/2020 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok- publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10153 z dn. 29.12.2020r. zm. 271/XXVI/2021; 296/XXVII/2021; 321/XXVIII/2021; 332/XXX/2021; 344/XXXI/2021; 366/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-13 14:29:11)
Pobierz - 225/XXIII/2020 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok- publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10153 z dn. 29.12.2020r.

zm. 271/XXVI/2021; 296/XXVII/2021; 321/XXVIII/2021; 332/XXX/2021; 344/XXXI/2021; 366/XXXII/2021 (1 MB)
Załączniki
241/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
241/XXIII/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym"- Publikacja: Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9938 z dn. 18.12.2020r. Traci moc 102/XIII/03 zm. 231/XXXI/04 zm. 50/V/07 zm. 489/XLVI/2014 + Obw. 35/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 241/XXIII/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym"- 
Publikacja: Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9938 z dn. 18.12.2020r.

Traci moc 102/XIII/03 zm. 231/XXXI/04 zm. 50/V/07 zm. 489/XLVI/2014 + Obw. 35/2014 (976 KB)
Załączniki
227/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
227/XXIII/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok. TRACI moc UCHWAŁĄ 351/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-12-20 08:54:44)
Pobierz - 227/XXIII/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok. TRACI moc UCHWAŁĄ 351/XXXII/2021 (400 KB)
224/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
224/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032; zm. 270/XXVI/2021; 295/XXVII/2021; 320/XXVIII/2021; 331/XXX/2021; 343/XXXI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-10-29 11:21:59)
Pobierz - 224/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032;

zm. 270/XXVI/2021; 295/XXVII/2021; 320/XXVIII/2021; 331/XXX/2021; 343/XXXI/2021 (834 KB)
Załączniki
232/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
232/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie- Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10156 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:12:59)
Pobierz - 232/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie- Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10156 z dn. 29.12.2020r. (3 MB)
Załączniki
229/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
229/XXIII/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nochowie i Gaju- dot. 63/V/2019 -publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1358 z dn. 12.02.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-15 14:20:16)
Pobierz - 229/XXIII/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nochowie i Gaju- dot. 63/V/2019
-publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1358 z dn. 12.02.2021 r. (2 MB)
Załączniki
240/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
240/XXIII/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego. Nowa uchwała 362/XXXII/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9937 z dn. 18 grudnia 2020 r. Taci moc 128/XI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-20 11:29:37)
Pobierz - 240/XXIII/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego. Nowa uchwała 362/XXXII/2021

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9937 z dn. 18 grudnia 2020 r.
Taci moc 128/XI/2019 (348 KB)
Załączniki
234/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
234/XXIII/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem na lata 2021-2025. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10158 z dn. 29.12.2020r. Traci moc 179/XVIII/2016 zm. 111/X/2019 +obw. 10/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:12:58)
Pobierz - 234/XXIII/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem na lata 2021-2025.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10158 z dn. 29.12.2020r.

Traci moc 179/XVIII/2016 zm. 111/X/2019 +obw. 10/XII/2019 (2 MB)
Załączniki
223/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
223/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej- zm. 90/VIII/2019 kolejna zm. 223/XXVIII/2021- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-03-31 14:40:13)
Pobierz - 223/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej- zm. 90/VIII/2019 kolejna zm. 223/XXVIII/2021- NIEAKTUALNA (374 KB)
Załączniki
222/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
222/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznegotransportu zbiorowego dla gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10152 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:14:48)
Pobierz - 222/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznegotransportu zbiorowego dla gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10152 z dn. 29.12.2020r. (7 MB)
Załączniki
237/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
237/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030- dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 237/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030- dot. 130/XII/2019 (787 KB)
Załączniki
238/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
238/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - zm. dot. 131/XII/2019 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10159 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz - 238/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - zm. dot. 131/XII/2019

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10159 z dn. 29.12.2020r. (1 MB)
226/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
226/XXIII/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.272/XXIX/2016 zm. 176/XVI/2020 + Obw. 19/XX/2020.+ zm. 226/XXIII/20 + Obw. 22/XXV/2021, Traci moc 350/XXXII/2021- uchylona, nowa 377/XXXIII/2022 Publikację -Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9936 z dn. 18.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-18 11:49:33)
Pobierz - 226/XXIII/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.272/XXIX/2016 zm. 176/XVI/2020 + Obw. 19/XX/2020.+ zm. 226/XXIII/20 + Obw. 22/XXV/2021, Traci moc 350/XXXII/2021- uchylona, nowa 377/XXXIII/2022
Publikację -Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9936 z dn. 18.12.2020r. (373 KB)
Załączniki
239/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
239/XXIII/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 239/XXIII/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających. (809 KB)
Załączniki
233/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
233/XXIII/2020w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo- Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10157 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:13:55)
Pobierz - 233/XXIII/2020w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo- Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10157 z dn. 29.12.2020r. (5 MB)
Załączniki
230/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
230/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10154 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:12:58)
Pobierz - 230/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10154 z dn. 29.12.2020r. (2 MB)
Załączniki
228/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
228/XXIII/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9939 z dn. 18.12.2020r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:29)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki