Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
466/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
466/XLII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r. UCHYLONA Rozstrzygn. Nadzorcze Wojewody NOWA 480/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 987 z 31.01.2023 r. Traci moc 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022+ Obw. 35/XXXVIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:27:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:54)
Pobierz - 466/XLII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r. UCHYLONA Rozstrzygn. Nadzorcze Wojewody NOWA 480/XLIII/2023
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 987 z 31.01.2023 r.

Traci moc 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022+ Obw. 35/XXXVIII/2022 (555 KB)
Załączniki
475/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
475/XLII/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, zm. 528/XLVI/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-26 09:17:41)
Pobierz - 475/XLII/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, zm. 528/XLVI/2023 (502 KB)
Załączniki
473/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
473/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- dot.452/XLI/2022 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 1248 z dn. 3.02.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-06 13:46:32)
Pobierz - 473/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- dot.452/XLI/2022
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 1248 z dn. 3.02.2023 r. (672 KB)
Załączniki
477/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
477/XLII/2023 w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Traci moc 434/XXXVIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-27 13:47:56)
Pobierz - 477/XLII/2023 w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
Traci moc 434/XXXVIII/2022 (492 KB)
Załączniki
474/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
474/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 - dot. 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 474/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 - dot. 451/XLI/2022 (1 MB)
Załączniki
38/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
38/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. = NIEAKTUALNE 456/XLVI/2018 zm.36/IV/2019-od 1.09.2019 Obwieszcz. 3/V/2019 + zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022 . + Obw. 38/XLII/2023 -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 994 z 31.01.2023 r. TRACI MOC 498/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-30 08:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-01 11:28:22)
Pobierz - 38/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. = NIEAKTUALNE
456/XLVI/2018 zm.36/IV/2019-od 1.09.2019 Obwieszcz. 3/V/2019 + zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022 . + Obw. 38/XLII/2023 -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 994 z 31.01.2023 r.
TRACI MOC 498/XLIV/2023
(456 KB)
Załączniki
37/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
37/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 Obw. 31/XXXIII/2022 zm. 442/XXXIX/2022. + obw. 37/XLII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 993 z dn. 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-30 08:02:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:44)
Pobierz - 37/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 Obw. 31/XXXIII/2022 zm. 442/XXXIX/2022. + obw. 37/XLII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 993 z dn. 31.01.2023 r. (469 KB)
Załączniki
467/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
467/XLII/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2023 rok. Traci MOC 351/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 467/XLII/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2023 rok. Traci MOC 351/XXXII/2021 (514 KB)
Załączniki
468/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
468/XLII/2023 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 988 z 31.01.2023 r. Traci moc 300/XXXI/2017 zm.125/XI/2019 Obw. 13/XIV/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:47:33)
Pobierz - 468/XLII/2023 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 988 z 31.01.2023 r.
Traci moc 300/XXXI/2017 zm.125/XI/2019 Obw. 13/XIV/2020 (515 KB)
Załączniki
470/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
470/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 25/III/2019. +Obw. 41/XLIII/2023- traci moc 565/XLIX/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 990 z 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-12 12:50:52)
Pobierz - 470/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 25/III/2019. +Obw. 41/XLIII/2023- traci moc 565/XLIX/2023

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 990 z 31.01.2023 r. (502 KB)
Załączniki
465/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
465/XLII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem ( dot. planu 286/XXVII/2021). ZM. planu uchwała 534/XLVII/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-09-20 08:57:35)
Pobierz - 465/XLII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem ( dot. planu 286/XXVII/2021). ZM. planu uchwała 534/XLVII/2023 (1 MB)
Załączniki
476/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
476/XLII/2023 w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd pojazdem niebędącym własnością gminy. TRACI MOC 32/V/11.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 476/XLII/2023 w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd pojazdem niebędącym własnością gminy.
TRACI MOC 32/V/11. (496 KB)
Załączniki
469/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
469/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 24/III/2019.+ Obw. 40/XLIII/2023 Traci moc 566/XLIX/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 989 z dn. 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-12 12:51:47)
Pobierz - 469/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 24/III/2019.+ Obw. 40/XLIII/2023 Traci moc 566/XLIX/2023
 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 989 z dn. 31.01.2023 r. (499 KB)
Załączniki
472/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
472/XLII/2023 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w przypadku związania lub zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej -dot. 267/XXVIII/2016 Uchwała RIO - nieważność uchwały w części.-klauzura Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 992 z dn. 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-27 09:46:19)
Pobierz - 472/XLII/2023 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w przypadku związania lub zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej -dot. 267/XXVIII/2016
Uchwała RIO - nieważność uchwały w części.-klauzura

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 992 z dn. 31.01.2023 r. (1 MB)
Załączniki
494/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
494/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie - dot. 441/XLV/2018 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3250 z 30.03.2023r. obwieszczenie 44/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:24)
Pobierz - 494/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie - dot. 441/XLV/2018
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3250 z 30.03.2023r.
obwieszczenie 44/XLIV/2023 (625 KB)
Załączniki
480/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
480/XLIII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r.Traci moc 466/XLII/023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3244 z dn. 30.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:49)
Pobierz - 480/XLIII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r.Traci moc 466/XLII/023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3244 z dn. 30.03.2023 r. (564 KB)
Załączniki
484/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
484/XLIII/2023 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3247 z dn. 30.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:48)
Pobierz - 484/XLIII/2023 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2023.
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3247 z dn. 30.03.2023 r. (736 KB)
Załączniki
489/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
489/XLIII/2023 w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem ( 115/XII/2015)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 489/XLIII/2023 w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem ( 115/XII/2015) (5 MB)
Załączniki
487/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
487/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 ( dot. 451/XLI/2022)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 487/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 ( dot. 451/XLI/2022) (1 MB)
Załączniki
488/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
488/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.- zm. dot. 414/XXXV/2022 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3249 z dn. 30.03.2023 r. obwieszczenie 43/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:26)
Pobierz - 488/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.- zm. dot. 414/XXXV/2022
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3249 z dn. 30.03.2023 r.

obwieszczenie 43/XLIV/2023 (1 MB)
Załączniki
492/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
492/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny V"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 492/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny V" (621 KB)
Załączniki
490/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
490/XLIII/2023 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 490/XLIII/2023 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. (484 KB)
Załączniki
41/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
41/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dot. 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023. Traci moc 565/XLIX/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3232 z dn. 29.03.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-12 12:50:46)
Pobierz - 41/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
dot. 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023. Traci moc 565/XLIX/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3232 z dn. 29.03.2023r. (457 KB)
Załączniki
39/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
39/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.377/XXXIII/2022 Dz. Urz. z 2023r. poz. 3230 z 29.03.2023 r. TRACI MOC uchwałą 601/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:32)
Pobierz - 39/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.377/XXXIII/2022 Dz. Urz. z 2023r. poz. 3230 z 29.03.2023 r.
TRACI MOC uchwałą 601/LII/2024 z 11.04.2024 (749 KB)
40/XLIII/23
Projektowany
Z dnia
(2023-03-23)
40/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. dot. 24/III/2019 zm. 469/XLII/2023.-Traci moc 566/XLIX/2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3231 z dn. 29.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-12 12:50:47)
Pobierz - 40/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. dot. 24/III/2019 zm. 469/XLII/2023.-Traci moc 566/XLIX/2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3231 z dn. 29.03.2023 r. (455 KB)
Załączniki
479/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
479/XLIII/2023 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". zm. 596/LI/2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-03-15 10:11:54)
Pobierz - 479/XLIII/2023 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". zm. 596/LI/2024 (488 KB)
Załączniki
482/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
482/XLIII/2023 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Śrem.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 482/XLIII/2023 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Śrem. (740 KB)
Załączniki
493/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
493/XLIII/2023 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mechlin-południe"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 493/XLIII/2023 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mechlin-południe" (1 MB)
Załączniki
486/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
486/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok. dot. 452/XLI/2022 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3248 z dn. 30.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:45)
Pobierz - 486/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok. dot. 452/XLI/2022
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3248 z dn. 30.03.2023 r. (786 KB)
Załączniki
481/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
481/XLIII/2023 w sprawie opłat targowych. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3245 z dn. 30.03.2023 r. Traci moc 160/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:50)
Pobierz - 481/XLIII/2023 w sprawie opłat targowych. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3245 z dn. 30.03.2023 r.
Traci moc 160/XVI/2015 (504 KB)
Załączniki
483/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
483/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem- obowiązuje od 1.09.2022 r.- Dz. Urz. z 2023 r. poz.3246 z dn. 30.03.2023 r. Zm. dot. :477/LII/10 zm. uchwałą 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019- Obw. 8/XI/2019. ; OBWIESZCZENIE 42/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:29)
Pobierz - 483/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem- obowiązuje od 1.09.2022 r.- Dz. Urz. z 2023 r. poz.3246 z dn. 30.03.2023 r.

Zm. dot. :477/LII/10 zm. uchwałą 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019- Obw. 8/XI/2019. ; OBWIESZCZENIE 42/XLIV/2023 (500 KB)
Załączniki
491/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
491/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny IV"- zm. 549/XLVIII/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:32)
Pobierz - 491/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny IV"- zm. 549/XLVIII/2023 (621 KB)
Załączniki
495/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
495/XLIII/2023 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem. Traci moc uchwała Nr 48/V/07 Nr 215/XXV/08 Nr 24/V/11, Nr 242/XXV/2012, Nr 33/V/2015, Nr 305/XXXII/2017, Nr 473/XLIX/2018
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
478/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
478/XLIII/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 poz. 3243 z dn. 30.03.2023 Traci moc 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016 = Obwieszczenie 4/XXVIII/2016.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:51)
Pobierz - 478/XLIII/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 poz. 3243 z dn. 30.03.2023

Traci moc 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016 = Obwieszczenie 4/XXVIII/2016. (1016 KB)
Załączniki
485/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
485/XLIII/2023 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Traci moc 450/XLIX/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 485/XLIII/2023 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Traci moc 450/XLIX/10 (514 KB)
Załączniki
44/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5648 dot. uchwały 441/XLV/2018 zm. uchwałą 494/XLIII/2023
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:26)
(0 bytes)
Załączniki
42/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. Dz.U. z 2023 poz. 5646 dot. UCHWAŁA NR 477/LII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28.10.2010r. zmiany: uchwała 308/XXXIII/2013 + obw. 21/XXXV/13 ; uchwała zm. 418/XLIII/2018 + obw. 15/XLVI/2018; uchwała zm. 91/VIII/2019 + obw. 8/XI/2019 21.11.2019; uchwała zm.483/XLIII/2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:25)
Pobierz - 	w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. Dz.U. z 2023 poz. 5646
dot. UCHWAŁA NR 477/LII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28.10.2010r. zmiany: uchwała 308/XXXIII/2013 + obw. 21/XXXV/13 ; uchwała zm. 418/XLIII/2018 + obw. 15/XLVI/2018; uchwała zm. 91/VIII/2019 + obw. 8/XI/2019 21.11.2019; uchwała zm.483/XLIII/2023 (511 KB)
Załączniki
508/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
508/XLIV/2023 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. zm. 597/LI/2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-03-15 10:11:55)
Pobierz - 508/XLIV/2023 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. zm. 597/LI/2024 (500 KB)
Załączniki
512/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
512/XLIV/2023 w sprawie uznania skargi na Burmistrza Śremu za bezzasadną

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:35:46)
Pobierz - 512/XLIV/2023 w sprawie uznania skargi na Burmistrza Śremu za bezzasadną (510 KB)
Załączniki
510/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
510/XLIV/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok Dz.U. z 2023 poz. 5671 dot. 452/XLI/2022 z 20.12.2022 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:34:26)
Pobierz - 510/XLIV/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok
 Dz.U. z 2023 poz. 5671 
dot. 452/XLI/2022 z 20.12.2022 r. (697 KB)
Załączniki
500/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Farnej w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5641 dot. uchwały 326/XXX/2021 23.09.2021
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-01 11:28:29)
(0 bytes)
Załączniki
496/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
496/XLIV/2023 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023 - 2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski- zm. uchwała 546/XLVIII/2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:20)
Pobierz - 496/XLIV/2023 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023 - 2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski- zm. uchwała 546/XLVIII/2023 (502 KB)
Załączniki
43/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji Dz.U. z 2023 poz. 5647 dot. UCHWAŁA NR 414/XXXV/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 27.05.2022 r. zm. uchwałą 488/XLIII/2023 23.03.2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:33)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji Dz.U. z 2023 poz. 5647
dot. UCHWAŁA NR 414/XXXV/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 27.05.2022 r. zm. uchwałą 488/XLIII/2023 23.03.2023
(2 MB)
Załączniki
507/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
507/XLIV/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Wyrzece i Dąbrowie na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:35:43)
Pobierz - 507/XLIV/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Wyrzece i Dąbrowie na rzecz powiatu śremskiego (488 KB)
Załączniki
503/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
503/XLIV/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 9 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" dot. uchwały 460/XLI/2022 20.12.2022

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:34:25)
Pobierz - 503/XLIV/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 9 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi"
dot. uchwały 460/XLI/2022 20.12.2022
(570 KB)
Załączniki
502/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
502/XLIV/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie zm. uchwały 330/XXXV/2013 w spr. mpzp zm. 284/XXVII/2021

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:34:23)
Pobierz - 502/XLIV/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie
zm. uchwały 330/XXXV/2013 w spr. mpzp zm. 284/XXVII/2021 (5 MB)
Załączniki
501/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
501/XLIV/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5642 dot. uchwały 325/XXX/2021 23.09.2021

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:35:48)
Pobierz - 501/XLIV/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5642
dot. uchwały 325/XXX/2021 23.09.2021 (2 MB)
Załączniki
499/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
499/XLIV/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ustronnej i Andersena w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5640 dot. uchwały 340/XXXI/2021 28.10.2021

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:34:24)
Pobierz - 499/XLIV/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ustronnej i Andersena w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5640
dot. uchwały 340/XXXI/2021 28.10.2021 (1 MB)
Załączniki
497/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
497/XLIV/2023 w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Śremie oraz nadania statutu- obowiązuje od 1.01.2024.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:35:47)
Pobierz - 497/XLIV/2023 w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Śremie oraz nadania statutu- obowiązuje od 1.01.2024. (594 KB)
Załączniki
513/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
513/XLIV/2023 w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Śrem oraz ustalenia zasad jego używania Dz.U. z 2023 poz. 5645 Traci moc 423/XXXVI/2022 23.06.2022

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:34:21)
Pobierz - 513/XLIV/2023 w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Śrem oraz ustalenia zasad jego używania Dz.U. z 2023 poz. 5645
Traci moc 423/XXXVI/2022 23.06.2022 (901 KB)
Załączniki
509/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
509/XLIV/2023 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:34:20)
Pobierz - 509/XLIV/2023 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej (486 KB)
Załączniki
504/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
504/XLIV/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem= Traci moc 522/XLVI/2023 Traci moc uchwała 262/XXVII/2012 zm. uchwałą 250/XXV/21 + obwieszczenie 24/XXVII/21, kolejna zm. uchwałą 380/XXXIII/2022 + obwieszczenie 32/XXXV/22

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:16)
Pobierz - 504/XLIV/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem= Traci moc 522/XLVI/2023
Traci moc uchwała 262/XXVII/2012 zm. uchwałą 250/XXV/21 + obwieszczenie 24/XXVII/21, kolejna zm. uchwałą 380/XXXIII/2022 + obwieszczenie 32/XXXV/22 (523 KB)
498/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
498/XLIV/2023 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów Dz.U. z 2023 poz. 5639 (Obowiązuje od 1.09.2023r.) +zm.604/LII/2024(obowiązuje od 1.09.2024r.) Traci moc uchwała Nr 456/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. zm. uchwałą 36/IV/2019 + Obwieszczenie 3/V/2019, kolejna zm. uchwałą 401/XXXIV/2022 + Obwieszczenie 34/XXXV/2022, kolejna zm.457/XLI/2022 + Obwieszczenie 38/XLII/2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:48:43)
Pobierz - 498/XLIV/2023 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów Dz.U. z 2023 poz. 5639 (Obowiązuje od 1.09.2023r.) +zm.604/LII/2024(obowiązuje od 1.09.2024r.)
Traci moc uchwała Nr 456/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. zm. uchwałą 36/IV/2019 + Obwieszczenie 3/V/2019, kolejna zm. uchwałą 401/XXXIV/2022 + Obwieszczenie 34/XXXV/2022, kolejna zm.457/XLI/2022 + Obwieszczenie 38/XLII/2023 

(500 KB)
Załączniki
506/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-22)
506/XLIV/2023 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Psarskie w gminie Śrem Dz.U. z 2023 poz. 5644

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:35:45)
Pobierz - 506/XLIV/2023 w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Psarskie w gminie Śrem Dz.U. z 2023 poz. 5644 (931 KB)
Załączniki
511/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-22)
511/XLIV/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 dot. 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-21 11:35:39)
Pobierz - 511/XLIV/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033
dot. 451/XLI/2022 (1 MB)
Załączniki
5/XLV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-14)
5/XLV/2023 w sprawie 770. rocznicy nadania praw miejskich miastu Śrem

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-15 10:35:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 5/XLV/2023 w sprawie 770. rocznicy nadania praw miejskich miastu Śrem (391 KB)
Załączniki
519/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
519/XLVI/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2023 r. poz. 6558 z dn. 6.07.2023 r. ZM. 584/L/2023 z dn. 31.01.2024 + obwieszczenie tj. 46/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:33)
Pobierz - 519/XLVI/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2023 r. poz. 6558 z dn. 6.07.2023 r.
ZM. 584/L/2023 z dn. 31.01.2024 + obwieszczenie tj. 46/LII/2024 z 11.04.2024 (1 MB)
Załączniki
523/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
523/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- dot. 452/XLI/2022 Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2023 r. poz. 6561 z dn. 6.07.2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-07-07 14:17:01)
Pobierz - 523/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- dot. 452/XLI/2022
Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2023 r. poz. 6561 z dn. 6.07.2023 (773 KB)
Załączniki
525/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
525/XLVI/2023 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 525/XLVI/2023 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych (486 KB)
522/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
522/XLVI/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem- Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2023 r. poz. 6560 z dn. 6.07.2023 r. Traci moc 262/XXVII/2012 i 504/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-07-07 14:17:01)
Pobierz - 522/XLVI/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem- Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2023 r. poz. 6560 z dn. 6.07.2023 r.
Traci moc 262/XXVII/2012 i 504/XLIV/2023
(525 KB)
Załączniki
517/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
517/XLVI/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026 dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. z siedzibą w Śremie- traci moc 374/XXXIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 517/XLVI/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026 dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. z siedzibą w Śremie- traci moc 374/XXXIII/2022 (884 KB)
Załączniki
521/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
521/XLVI/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego we wsi Psarskie dot. 311/XXVIII/2021.Publikację w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 6559 z dn. 6 lipca 2023r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-07-07 14:17:02)
(0 bytes)
Załączniki
520/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
520/XLVI/2023 uchylająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2022-2025"- traci moc 339/XXXI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 520/XLVI/2023 uchylająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2022-2025"- traci moc 339/XXXI/2021 (488 KB)
518/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
518/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży -dot. 420/XXXVI/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 6557 z dn. 6.07.2023 r. TRACI MOC uchwałą 605/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:50:47)
Pobierz - 518/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży -dot. 420/XXXVI/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 6557 z dn. 6.07.2023 r.
TRACI MOC uchwałą 605/LII/2024 z 11.04.2024 (652 KB)
Załączniki
524/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
524/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033- dot. 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 524/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033- dot. 451/XLI/2022 (1 MB)
516/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
516/XLVI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:16:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 516/XLVI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (490 KB)
515/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
515/XLVI/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok Sprawozdanie publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 6556 z dn. 6.07.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:17:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-07-07 14:17:03)
Pobierz - 515/XLVI/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
Sprawozdanie publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 6556 z dn. 6.07.2023 r. (4 MB)
Załączniki
514/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
514/XLVI/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:17:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 514/XLVI/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania (477 KB)
526/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
526/XLVI/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:17:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 526/XLVI/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (487 KB)
527/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
527/XLVI/2023 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła pw. św. Ducha w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 527/XLVI/2023 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła pw. św. Ducha w Śremie (492 KB)
Załączniki
528/XLVI/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-06-22)
528/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu- dot. 475/XLIII/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-06-26 09:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 528/XLVI/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu- dot. 475/XLIII/2023 (489 KB)
Załączniki
529/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
529/XLVII/2023 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-09-20 09:01:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 529/XLVII/2023 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (503 KB)
Załączniki
530/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
530/XLVII/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8452 z dn. 21.09.2023r. Traci moc 196/XX/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-09-20 09:01:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-25 13:49:25)
Pobierz - 530/XLVII/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8452 z dn. 21.09.2023r. Traci moc 196/XX/2020 (543 KB)
Załączniki
531/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
531/XLVII/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8453 z dn. 21.09.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-25 13:50:02)
Pobierz - 531/XLVII/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8453 z dn. 21.09.2023r. (4 MB)
Załączniki
543/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
543/XLVII/2023 w sprawie wyboru ławnika sądowego- obowiązuje od stycznia 2024 r. Traci moc 103/IX/2019 z dn. 31.12.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 543/XLVII/2023 w sprawie wyboru ławnika sądowego- obowiązuje od stycznia 2024 r. Traci moc 103/IX/2019 z dn. 31.12.2023r. (483 KB)
Załączniki
538/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
538/XLVII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok= zm. 452/XLI/2022 Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r., poz. 8558 z dnia 27.09.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-28 10:47:00)
Pobierz - 538/XLVII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok= zm. 452/XLI/2022
Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r., poz. 8558 z dnia 27.09.2023r. (844 KB)
Załączniki
536/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
536/XLVII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8458 z dn. 21.09.2023r. PLAN 403/XLVII/10 Z 29.04.2010, PRZYST. 430/XXXVIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-25 13:49:27)
Pobierz - 536/XLVII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8458 z dn. 21.09.2023r. 
PLAN 403/XLVII/10 Z 29.04.2010, PRZYST. 430/XXXVIII/2022 (682 KB)
Załączniki
533/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
533/XLVII/2023 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Kasztanowej we wsi Psarskie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8455 z dn. 21.09.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-25 13:50:01)
Pobierz - 533/XLVII/2023 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Kasztanowej we wsi Psarskie.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8455 z dn. 21.09.2023r. (4 MB)
Załączniki
537/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
537/XLVII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 537/2, obręb Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:46:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 537/XLVII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 537/2, obręb Śrem (594 KB)
Załączniki
534/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
534/XLVII/2023 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8456 z dn. 21.09.2023r. PLAN. 286/XXVII/2021 Z 22.04.2021 PRZYS. DO ZM. 465/XLII/2023 Z 26.01.2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:46:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-25 13:49:28)
Pobierz - 534/XLVII/2023 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8456 z dn. 21.09.2023r. 
PLAN. 286/XXVII/2021 Z 22.04.2021
PRZYS. DO ZM. 465/XLII/2023 Z 26.01.2023
(630 KB)
Załączniki
542/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
542/XLVII/2023 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:47:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 542/XLVII/2023 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników (492 KB)
Załączniki
532/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
532/XLVII/2023 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Modrzewiowej we wsi Psarskie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8454 z dn. 21.09.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-25 13:49:28)
Pobierz - 532/XLVII/2023 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Modrzewiowej we wsi Psarskie.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8454 z dn. 21.09.2023r. (6 MB)
Załączniki
535/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
535/XLVII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zbrudzewie w rejonie ul. Brylantowej i Perłowej oraz ul. Ametystowej i Daktylowej. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8457 z dn. 21.09.2023r. PRZYS. MPZP 406/XXXV/2022 Z 27.05.2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:47:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-25 13:49:26)
Pobierz - 535/XLVII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zbrudzewie w rejonie ul. Brylantowej i Perłowej oraz ul. Ametystowej i Daktylowej. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 8457 z dn. 21.09.2023r. 
PRZYS. MPZP 406/XXXV/2022 Z 27.05.2022 (1 MB)
Załączniki
541/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
541/XLVII/2023 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:47:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 541/XLVII/2023 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. (926 KB)
539/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
539/XLVII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033- dot. 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 539/XLVII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033- dot. 451/XLI/2022 (2 MB)
Załączniki
540/XLVII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
540/XLVII/2023 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-09-20 09:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 540/XLVII/2023 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. (910 KB)
544/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
544/XLVIII/2023 w sprawie przyjęcia Raportu z "Diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych w gminie Śrem" przeprowadzonej w ramach projektu: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 544/XLVIII/2023 w sprawie przyjęcia Raportu z "Diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych w gminie Śrem" przeprowadzonej w ramach projektu: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych", w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (3 MB)
Załączniki
551/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
551/XLVIII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno - zachodniej części wsi Psarskie - Przyst. 394/XXXIV/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9807 z dn. 9.11.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:39:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-10 12:16:52)
Pobierz - 551/XLVIII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno - zachodniej części wsi Psarskie - Przyst. 394/XXXIV/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9807 z dn. 9.11.2023r. (4 MB)
Załączniki
550/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
550/XLVIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:39:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 550/XLVIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej (664 KB)
Załączniki
559/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
559/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 - zm. dot. 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 559/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 - zm. dot. 451/XLI/2022 (1 MB)
Załączniki
560/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
560/XLVIII/2023 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy Placu 20 Października 43 w Śremie, na rzecz Medella S.A.- ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-15 09:34:24)
Pobierz - 560/XLVIII/2023 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy Placu 20 Października 43 w Śremie, na rzecz Medella S.A.- ZREALIZOWANA (499 KB)
Załączniki
545/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
545/XLVIII/2023 w sprawie przyjęcia Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych w Śremie w ramach projektu: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9806 z dn. 9.11.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-10 12:19:50)
Pobierz - 545/XLVIII/2023 w sprawie przyjęcia Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych w Śremie w ramach projektu: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9806 z dn. 9.11.2023r. (914 KB)
Załączniki
555/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
555/XLVIII/2023 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za udział w zabezpieczeniu imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym i sportowym. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9698 z dn. 8.11.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-10 12:16:53)
Pobierz - 555/XLVIII/2023 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za udział w zabezpieczeniu imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym i sportowym.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9698 z dn. 8.11.2023 r. (488 KB)
Załączniki
556/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
556/XLVIII/2023 w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 poz. 9699 z dn. 8.11.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-10 12:19:50)
Pobierz - 556/XLVIII/2023 w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 poz. 9699 z dn. 8.11.2023 r. (506 KB)
Załączniki
554/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
554/XLVIII/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9697 z dn. 8.11.2023r. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody -nieważność § 1 w zakresie zwrotu: "za każdą rozpoczętą godzinę", § 4 uchwały nr 554/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Traci moc 387/XXXIV/22

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-18 09:32:11)
Pobierz - 554/XLVIII/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9697 z dn. 8.11.2023r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody -nieważność § 1 w zakresie zwrotu: "za każdą rozpoczętą godzinę", § 4 uchwały nr 554/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych.
Traci moc 387/XXXIV/22 (488 KB)
Załączniki
561/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
561/XLVIII/2023 sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy Placu 20 Października 43 w Śremie, na rzecz Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.- ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-15 09:34:23)
Pobierz - 561/XLVIII/2023 sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy Placu 20 Października 43 w Śremie, na rzecz Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.- ZREALIZOWANA (503 KB)
Załączniki
557/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
557/XLVIII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2021 rok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:40:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 557/XLVIII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2021 rok. (497 KB)
Załączniki
552/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
552/XLVIII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Józefa Chełmońskiego w Śremie. Przyst. 393/XXXIV/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9808 z dn. 9.11.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-10 12:19:49)
Pobierz - 552/XLVIII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Józefa Chełmońskiego w Śremie. Przyst. 393/XXXIV/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9808 z dn. 9.11.2023r. (2 MB)
Załączniki
547/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
547/XLVIII/2023 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 547/XLVIII/2023 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. (591 KB)
Załączniki
558/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
558/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- zm. dot. 452/XLI/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9922 z dn. 14.11.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-15 09:34:22)
Pobierz - 558/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- zm. dot. 452/XLI/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9922 z dn. 14.11.2023 r. (847 KB)
Załączniki
546/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
546/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023 - 2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski= zm. dot. 496/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 546/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023 - 2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski= zm. dot. 496/XLIV/2023 (499 KB)
Załączniki
553/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
553/XLVIII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części wsi Zbrudzewo. Przyst. 327/XXX/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9809 z dn. 9.11.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-10 12:16:51)
Pobierz - 553/XLVIII/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części wsi Zbrudzewo. Przyst. 327/XXX/2021
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 9809 z dn. 9.11.2023 r. (2 MB)
Załączniki
548/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
548/XLVIII/2023 w sprawie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Śrem na lata 2023-2032". - Traci moc 85/VII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 548/XLVIII/2023 w sprawie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Śrem na lata 2023-2032". - Traci moc 85/VII/2019 (1 MB)
Załączniki
549/XLVIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
549/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny IV". dot. przyst. 491/XLIII/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-10-27 11:41:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 549/XLVIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny IV". dot. przyst. 491/XLIII/2023 (490 KB)
Załączniki
563/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
563/XLIX/2023 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok. Dz.U. z 2024 poz. 81 data publik. 04.01.2024r. zm. 615/LII/2024 z dn. 11.04.2024r. Traci moc 452/XLI/2022

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:38)
Pobierz - 563/XLIX/2023 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok.
Dz.U. z 2024 poz. 81 data publik. 04.01.2024r.    zm. 615/LII/2024 z dn. 11.04.2024r.
Traci moc 452/XLI/2022 (916 KB)
Załączniki
572/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
572/XLIX/2023 w sprawie zniesienia ochrony z trzech drzew wchodzących w skład pomnika przyrody "Aleja platanowa w Psarskiem". Dot. 201/XX/2020 Dz.U. z 2023 r. poz.12136 z 18.12.2023r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:09:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-01-09 14:54:20)
Pobierz - 572/XLIX/2023 w sprawie zniesienia ochrony z trzech drzew wchodzących w skład pomnika przyrody "Aleja platanowa w Psarskiem". Dot. 201/XX/2020
Dz.U. z 2023 r. poz.12136 z 18.12.2023r. (1 MB)
Załączniki
574/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
574/XLIX/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy Nagietkowej we wsi Zbrudzewo. Dz.U. z 2023 r. poz. 12189 z dn. 19.12.2023r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-01-05 11:42:27)
Pobierz - 574/XLIX/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy Nagietkowej we wsi Zbrudzewo.
Dz.U. z 2023 r. poz. 12189 z dn. 19.12.2023r. (4 MB)
Załączniki
566/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
566/XLIX/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 -obowiązuje od 1.01.2024.Traci moc 24/III/2019 zm. 469/XLII/2023 + Obw. 40/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz.12027 z dn. 14.12.2023 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-15 09:38:24)
Pobierz - 566/XLIX/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 -obowiązuje od 1.01.2024.Traci moc 24/III/2019 zm. 469/XLII/2023 + Obw. 40/XLIII/2023
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz.12027 z dn. 14.12.2023 r. (503 KB)
Załączniki
569/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
569/XLIX/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dąbrowa, Binkowo, Ostrowo, Pełczyn, Mórka i Śrem. Przyst.310/XXVIII/2021. Dz.U. z 2023 r. poz.12281 z dn. 21.12.2023r Roztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody - nieważność w części, to jest w zakresie § 5 ust. 1 pkt 7, § 20 pkt 2 lit. i, § 21 pkt 2 lit. l oraz § 22 pkt 2 lit. i, z dn. 18.01.2024r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-01-18 14:15:13)
Pobierz - 569/XLIX/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dąbrowa, Binkowo, Ostrowo, Pełczyn, Mórka i Śrem. Przyst.310/XXVIII/2021.
Dz.U. z 2023 r. poz.12281 z dn. 21.12.2023r
Roztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody - nieważność w części, to jest w zakresie § 5 ust. 1 pkt 7, § 20 pkt 2 lit. i, § 21 pkt 2 lit. l oraz § 22 pkt 2 lit. i, z dn. 18.01.2024r. (6 MB)
Załączniki
565/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
565/XLIX/2023 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywno-ściowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.Obowiązuje 1.01.2024. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiek. z 2023 r. poz. 12026 z dn. 14.12.2023 r. Traci moc 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023 + Obw. 41/XLIII/2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-15 09:38:22)
Pobierz - 565/XLIX/2023 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywno-ściowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.Obowiązuje 1.01.2024. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiek. z 2023 r. poz. 12026 z dn. 14.12.2023 r.
Traci moc 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023 + Obw. 41/XLIII/2023 (503 KB)
Załączniki
570/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
570/XLIX/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod prowadzenie działalności komunalnej w Śremie. Przyst. dot.361/XXXII/2021 Dz.U. z 2023 r. poz. 12519 z dn. 28.12.2023 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-01-09 14:54:24)
Pobierz - 570/XLIX/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod prowadzenie działalności komunalnej w Śremie.
Przyst. dot.361/XXXII/2021
Dz.U. z 2023 r. poz. 12519 z dn. 28.12.2023 r. (1 MB)
Załączniki
567/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
567/XLIX/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028- obowiązuje od 1.01.2024. Traci moc 26/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 567/XLIX/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028- obowiązuje od 1.01.2024. Traci moc 26/III/2019 (570 KB)
Załączniki
579/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
579/XLIX/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033. zm. dot. 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 579/XLIX/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033. zm. dot. 451/XLI/2022 (1 MB)
Załączniki
581/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
581/XLIX/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 12028 z dn. 14.12.2023 r. Traci moc 446/XXXIX/2022

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-12-15 09:38:23)
Pobierz - 581/XLIX/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego. 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 12028 z dn. 14.12.2023 r.
Traci moc 446/XXXIX/2022 (487 KB)
Załączniki
571/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
571/XLIX/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Psarskie. dot. planu 62/V/2019. Przyst. 435/XXXIX/2022. Dz.U. z 2023 r. poz.12282 z dn. 21.12.2023r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-01-05 11:42:26)
Pobierz - 571/XLIX/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Psarskie.
dot. planu 62/V/2019. Przyst. 435/XXXIX/2022.
Dz.U. z 2023 r. poz.12282 z dn. 21.12.2023r. (637 KB)
Załączniki
573/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
573/XLIX/2023 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". Traci moc 97/IX/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 573/XLIX/2023 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". Traci moc 97/IX/2019 (5 MB)
Załączniki
575/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
575/XLIX/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy Szafranowej we wsi Zbrudzewo Dz.U. z 2023 r. poz. 12190 z dn. 19.12.2023r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-01-09 14:53:49)
Pobierz - 575/XLIX/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy Szafranowej we wsi Zbrudzewo
Dz.U. z 2023 r. poz. 12190 z dn. 19.12.2023r. (4 MB)
Załączniki
582/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
582/XLIX/2023 w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku"
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:52)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
562/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
562/XLIX/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035. - obowiązuje od 1.01.2023 r. zm. 616/LII/2024 z dn. 11.04.2024r. Traci moc 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:32)
Pobierz - 562/XLIX/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035. - obowiązuje od 1.01.2023 r.     zm. 616/LII/2024 z dn. 11.04.2024r.
Traci moc 451/XLI/2022 (1 MB)
564/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
564/XLIX/2023 zm. uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania-obowiązuje od.1.01.2024. zm.377/XXXIII/2022 zm. 458/XLI/2022+Obw.39/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 12025 z 14.12.2023 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:11:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:29)
Pobierz - 564/XLIX/2023 zm. uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania-obowiązuje od.1.01.2024. zm.377/XXXIII/2022 zm. 458/XLI/2022+Obw.39/XLIII/2023
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 12025 z 14.12.2023 r. (492 KB)
Załączniki
577/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
577/XLIX/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:11:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 577/XLIX/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza na rzecz powiatu śremskiego (488 KB)
Załączniki
578/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
578/XLIX/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok. zm. dot. 452/XLI/2022, Dz. U. z 2024r. poz. 82 data publik. 04.01.2024r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:11:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-01-09 14:53:47)
Pobierz - 578/XLIX/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok. zm. dot. 452/XLI/2022,
Dz. U. z 2024r. poz. 82 data publik. 04.01.2024r. (762 KB)
Załączniki
568/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
568/XLIX/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Góra - północ".Dot. 422/XXXVI/2022 Dz.U. z 2023 r. poz.12287 z dn. 21.12.2023r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:11:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-01-09 14:54:24)
Pobierz - 568/XLIX/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Góra - północ".Dot. 422/XXXVI/2022     
Dz.U. z 2023 r. poz.12287 z dn. 21.12.2023r. (1 MB)
Załączniki
576/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
576/XLIX/2023 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Arachidowej we wsi Zbrudzewo Dz.U. z 2023 r. poz. 12191 z dn. 19.12.2023r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-01-05 11:42:28)
Pobierz - 576/XLIX/2023 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Arachidowej we wsi Zbrudzewo
Dz.U. z 2023 r. poz. 12191 z dn. 19.12.2023r. (5 MB)
Załączniki
580/XLIX/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-12-12)
580/XLIX/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-12-13 14:11:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 580/XLIX/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających (692 KB)
Załączniki