☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
513/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Śrem oraz ustalenia zasad jego używania Dz.U. z 2023 poz. 5645 Traci moc UCHWAŁA 423/XXXVI/2022 23.06.2022

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:31)
Pobierz - w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Śrem oraz ustalenia zasad jego używania Dz.U. z 2023 poz. 5645
Traci moc UCHWAŁA 423/XXXVI/2022 23.06.2022 (901 KB)
Załączniki
512/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie uznania skargi na Burmistrza Śremu za bezzasadną

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uznania skargi na Burmistrza Śremu za bezzasadną (510 KB)
Załączniki
511/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-22)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 dot. UCHWAŁA NR 451/XLI/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 20 grudnia 2022 r

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033
dot. UCHWAŁA NR 451/XLI/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 20 grudnia 2022 r (1 MB)
Załączniki
510/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok dot. UCHWAŁA NR 452/XLI/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 20 grudnia 2022 r.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok
dot. UCHWAŁA NR 452/XLI/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 20 grudnia 2022 r. (697 KB)
Załączniki
509/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej (486 KB)
Załączniki
508/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (500 KB)
Załączniki
507/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Wyrzece i Dąbrowie na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Wyrzece i Dąbrowie na rzecz powiatu śremskiego (488 KB)
Załączniki
506/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-22)
w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Psarskie w gminie Śrem Dz.U. z 2023 poz. 5644

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:31)
Pobierz - w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w miejscowości Psarskie w gminie Śrem Dz.U. z 2023 poz. 5644 (931 KB)
Załączniki
504/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem Traci moc uchwała 262/XXVII/2012 zm. uchwałą 250/XXV/21 + obwieszczenie 24/XXVII/21, kolejna zm. uchwałą 380/XXXIII/2022 + obwieszczenie 32/XXXV/22

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem
Traci moc uchwała 262/XXVII/2012 zm. uchwałą 250/XXV/21 + obwieszczenie 24/XXVII/21, kolejna zm. uchwałą 380/XXXIII/2022 + obwieszczenie 32/XXXV/22 (523 KB)
Załączniki
503/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 9 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" dot. uchwały 460/XLI/2022 20.12.2022 POROZUMIENIE

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 9 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi"
dot. uchwały 460/XLI/2022 20.12.2022
POROZUMIENIE (570 KB)
Załączniki
502/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie zm. uchwały 330/XXXV/2013 w spr. mpzp zm. 284/XXVII/2021

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie
zm. uchwały 330/XXXV/2013 w spr. mpzp zm. 284/XXVII/2021 (5 MB)
Załączniki
501/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5642 dot. uchwały 325/XXX/2021 23.09.2021

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:30)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5642
dot. uchwały 325/XXX/2021 23.09.2021 (2 MB)
Załączniki
500/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Farnej w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5641 dot. uchwały 326/XXX/2021 23.09.2021
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:29)
(0 bytes)
Załączniki
499/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ustronnej i Andersena w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5640 dot. uchwały 340/XXXI/2021 28.10.2021

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:27)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ustronnej i Andersena w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5640
dot. uchwały 340/XXXI/2021 28.10.2021 (1 MB)
Załączniki
498/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów Dz.U. z 2023 poz. 5639 (wchodzi w życie od 1.09.2023r.) Traci moc uchwała Nr 456/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. zm. uchwałą 36/IV/2019 + Obwieszczenie 3/V/2019, kolejna zm. uchwałą 401/XXXIV/2022 + Obwieszczenie 34/XXXV/2022, kolejna zm.457/XLI/2022 + Obwieszczenie 38/XLII/2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:34)
Pobierz - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów Dz.U. z 2023 poz. 5639 (wchodzi w życie od 1.09.2023r.)
Traci moc uchwała Nr 456/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. zm. uchwałą 36/IV/2019 + Obwieszczenie 3/V/2019, kolejna zm. uchwałą 401/XXXIV/2022 + Obwieszczenie 34/XXXV/2022, kolejna zm.457/XLI/2022 + Obwieszczenie 38/XLII/2023

(500 KB)
Załączniki
497/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Śremie oraz nadania statutu- obowiązuje od 1.01.2024.

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Śremie oraz nadania statutu- obowiązuje od 1.01.2024. (594 KB)
Załączniki
496/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023 - 2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystąpienia gminy Śrem do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023 - 2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (502 KB)
Załączniki
495/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
495/XLIII/2023 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem. Traci moc uchwała Nr 48/V/07 Nr 215/XXV/08 Nr 24/V/11, Nr 242/XXV/2012, Nr 33/V/2015, Nr 305/XXXII/2017, Nr 473/XLIX/2018
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
494/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
494/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie - dot. 441/XLV/2018 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3250 z 30.03.2023r. obwieszczenie 44/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:24)
Pobierz - 494/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie - dot. 441/XLV/2018
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3250 z 30.03.2023r.
obwieszczenie 44/XLIV/2023 (625 KB)
Załączniki
493/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
493/XLIII/2023 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mechlin-południe"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 493/XLIII/2023 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mechlin-południe" (1 MB)
Załączniki
492/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
492/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny V"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 492/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny V" (621 KB)
Załączniki
491/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
491/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny IV"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 491/XLIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w Lucinach - złoża kruszywa naturalnego "Luciny IV" (621 KB)
Załączniki
490/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
490/XLIII/2023 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 490/XLIII/2023 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. (484 KB)
Załączniki
489/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
489/XLIII/2023 w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem ( 115/XII/2015)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 489/XLIII/2023 w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem ( 115/XII/2015) (5 MB)
Załączniki
488/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
488/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.- zm. dot. 414/XXXV/2022 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3249 z dn. 30.03.2023 r. obwieszczenie 43/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:26)
Pobierz - 488/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.- zm. dot. 414/XXXV/2022
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3249 z dn. 30.03.2023 r.

obwieszczenie 43/XLIV/2023 (1 MB)
Załączniki
487/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
487/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 ( dot. 451/XLI/2022)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 487/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 ( dot. 451/XLI/2022) (1 MB)
Załączniki
486/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
486/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok. dot. 452/XLI/2022 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3248 z dn. 30.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:45)
Pobierz - 486/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok. dot. 452/XLI/2022
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3248 z dn. 30.03.2023 r. (786 KB)
Załączniki
485/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
485/XLIII/2023 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Traci moc 450/XLIX/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 485/XLIII/2023 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Traci moc 450/XLIX/10 (514 KB)
Załączniki
484/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
484/XLIII/2023 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3247 z dn. 30.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:48)
Pobierz - 484/XLIII/2023 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2023.
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3247 z dn. 30.03.2023 r. (736 KB)
Załączniki
483/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
483/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem- obowiązuje od 1.09.2022 r.- Dz. Urz. z 2023 r. poz.3246 z dn. 30.03.2023 r. Zm. dot. :477/LII/10 zm. uchwałą 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019- Obw. 8/XI/2019. ; OBWIESZCZENIE 42/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:29)
Pobierz - 483/XLIII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem- obowiązuje od 1.09.2022 r.- Dz. Urz. z 2023 r. poz.3246 z dn. 30.03.2023 r.

Zm. dot. :477/LII/10 zm. uchwałą 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 15/XLVI/2018 kolejna zm. 91/VIII/2019- Obw. 8/XI/2019. ; OBWIESZCZENIE 42/XLIV/2023 (500 KB)
Załączniki
482/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
482/XLIII/2023 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Śrem.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 482/XLIII/2023 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Śrem. (740 KB)
Załączniki
481/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
481/XLIII/2023 w sprawie opłat targowych. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3245 z dn. 30.03.2023 r. Traci moc 160/XVI/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:50)
Pobierz - 481/XLIII/2023 w sprawie opłat targowych. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3245 z dn. 30.03.2023 r.
Traci moc 160/XVI/2015 (504 KB)
Załączniki
480/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
480/XLIII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r.Traci moc 466/XLII/023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3244 z dn. 30.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:49)
Pobierz - 480/XLIII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r.Traci moc 466/XLII/023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023r. poz. 3244 z dn. 30.03.2023 r. (564 KB)
Załączniki
479/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
479/XLIII/2023 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 479/XLIII/2023 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". (488 KB)
Załączniki
478/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
478/XLIII/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 poz. 3243 z dn. 30.03.2023 Traci moc 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016 = Obwieszczenie 4/XXVIII/2016.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-31 08:55:51)
Pobierz - 478/XLIII/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 poz. 3243 z dn. 30.03.2023

Traci moc 179/XVIII/12 zm. 161/XVI/2015; 205/XXI/2016; 244/XXVI/2016 = Obwieszczenie 4/XXVIII/2016. (1016 KB)
Załączniki
477/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
477/XLII/2023 w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Traci moc 434/XXXVIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-27 13:47:56)
Pobierz - 477/XLII/2023 w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
Traci moc 434/XXXVIII/2022 (492 KB)
Załączniki
476/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
476/XLII/2023 w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd pojazdem niebędącym własnością gminy. TRACI MOC 32/V/11.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 476/XLII/2023 w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd pojazdem niebędącym własnością gminy.
TRACI MOC 32/V/11. (496 KB)
Załączniki
475/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
475/XLII/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 475/XLII/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu (502 KB)
Załączniki
474/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
474/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 - dot. 451/XLI/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 474/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033 - dot. 451/XLI/2022 (1 MB)
Załączniki
473/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
473/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- dot.452/XLI/2022 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 1248 z dn. 3.02.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-06 13:46:32)
Pobierz - 473/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok- dot.452/XLI/2022
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 1248 z dn. 3.02.2023 r. (672 KB)
Załączniki
472/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
472/XLII/2023 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w przypadku związania lub zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej -dot. 267/XXVIII/2016 Uchwała RIO - nieważność uchwały w części.-klauzura Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 992 z dn. 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:43:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-27 09:46:19)
Pobierz - 472/XLII/2023 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w przypadku związania lub zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej -dot. 267/XXVIII/2016
Uchwała RIO - nieważność uchwały w części.-klauzura

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 992 z dn. 31.01.2023 r. (1 MB)
Załączniki
470/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
470/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 25/III/2019. +Obw. 41/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 990 z 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:23:06)
Pobierz - 470/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 25/III/2019. +Obw. 41/XLIII/2023

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 990 z 31.01.2023 r. (502 KB)
Załączniki
469/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
469/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 24/III/2019.+ Obw. 40/XLIII/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 989 z dn. 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:22)
Pobierz - 469/XLII/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. zm. dot. 24/III/2019.+ Obw. 40/XLIII/2023
 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 989 z dn. 31.01.2023 r. (499 KB)
Załączniki
468/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
468/XLII/2023 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 988 z 31.01.2023 r. Traci moc 300/XXXI/2017 zm.125/XI/2019 Obw. 13/XIV/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:47:33)
Pobierz - 468/XLII/2023 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 988 z 31.01.2023 r.
Traci moc 300/XXXI/2017 zm.125/XI/2019 Obw. 13/XIV/2020 (515 KB)
Załączniki
467/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
467/XLII/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2023 rok. Traci MOC 351/XXXII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 467/XLII/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2023 rok. Traci MOC 351/XXXII/2021 (514 KB)
Załączniki
466/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
466/XLII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r. UCHYLONA Rozstrzygn. Nadzorcze Wojewody NOWA 480/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 987 z 31.01.2023 r. Traci moc 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022+ Obw. 35/XXXVIII/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:27:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:54)
Pobierz - 466/XLII/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2023 r. UCHYLONA Rozstrzygn. Nadzorcze Wojewody NOWA 480/XLIII/2023
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 987 z 31.01.2023 r.

Traci moc 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022+ Obw. 35/XXXVIII/2022 (555 KB)
Załączniki
465/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
465/XLII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem ( dot. planu 286/XXVII/2021)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-27 13:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 465/XLII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem ( dot. planu 286/XXVII/2021) (1 MB)
Załączniki
44/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie Dz.U. z 2023 poz. 5648 dot. uchwały 441/XLV/2018 zm. uchwałą 494/XLIII/2023
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:26)
(0 bytes)
Załączniki
43/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji Dz.U. z 2023 poz. 5647 dot. UCHWAŁA NR 414/XXXV/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 27.05.2022 r. zm. uchwałą 488/XLIII/2023 23.03.2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:33)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji Dz.U. z 2023 poz. 5647
dot. UCHWAŁA NR 414/XXXV/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 27.05.2022 r. zm. uchwałą 488/XLIII/2023 23.03.2023
(2 MB)
Załączniki
42/XLIV/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-18)
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. Dz.U. z 2023 poz. 5646 dot. UCHWAŁA NR 477/LII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28.10.2010r. zmiany: uchwała 308/XXXIII/2013 + obw. 21/XXXV/13 ; uchwała zm. 418/XLIII/2018 + obw. 15/XLVI/2018; uchwała zm. 91/VIII/2019 + obw. 8/XI/2019 21.11.2019; uchwała zm.483/XLIII/2023

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-30 09:42:25)
Pobierz - 	w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. Dz.U. z 2023 poz. 5646
dot. UCHWAŁA NR 477/LII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 28.10.2010r. zmiany: uchwała 308/XXXIII/2013 + obw. 21/XXXV/13 ; uchwała zm. 418/XLIII/2018 + obw. 15/XLVI/2018; uchwała zm. 91/VIII/2019 + obw. 8/XI/2019 21.11.2019; uchwała zm.483/XLIII/2023 (511 KB)
Załączniki
41/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
41/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dot. 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3232 z dn. 29.03.2023r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-30 12:05:56)
Pobierz - 41/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
dot. 25/III/2019 zm. 470/XLII/2023 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3232 z dn. 29.03.2023r. (457 KB)
Załączniki
40/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
40/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. dot. 24/III/2019 zm. 469/XLII/2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3231 z dn. 29.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-30 12:05:57)
Pobierz - 40/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. dot. 24/III/2019 zm. 469/XLII/2023. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 3231 z dn. 29.03.2023 r. (455 KB)
Załączniki
39/XLIII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
39/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.377/XXXIII/2022 zm. 458/XLI/2022 Dz. Urz. z 2023r. poz. 3230 z 29.03.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-30 12:05:54)
Pobierz - 39/XLIII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.377/XXXIII/2022 zm. 458/XLI/2022 Dz. Urz. z 2023r. poz. 3230 z 29.03.2023 r. (749 KB)
Załączniki
38/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
38/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. 456/XLVI/2018 zm.36/IV/2019-od 1.09.2019 Obwieszcz. 3/V/2019 + zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022 . + Obw. 38/XLII/2023 -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 994 z 31.01.2023 r. TRACI MOC 498/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-30 08:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:21)
Pobierz - 38/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. 456/XLVI/2018 zm.36/IV/2019-od 1.09.2019 Obwieszcz. 3/V/2019 + zm.401/XXXIV/2022 (od.1.03.2022) + obw. 34/XXXV/2022 zm. 457/XLI/2022 . + Obw. 38/XLII/2023 -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 994 z 31.01.2023 r.
TRACI MOC 498/XLIV/2023
(456 KB)
Załączniki
37/XLII/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-26)
37/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 Obw. 31/XXXIII/2022 zm. 442/XXXIX/2022. + obw. 37/XLII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 993 z dn. 31.01.2023 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-30 08:02:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:44)
Pobierz - 37/XLII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 Obw. 31/XXXIII/2022 zm. 442/XXXIX/2022. + obw. 37/XLII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 993 z dn. 31.01.2023 r. (469 KB)
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 3026416