Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
100/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
100/IX/2015 w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo - Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz.4559 z 17.07.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-07-21 07:11:03)
Pobierz - 100/IX/2015 w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo -

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz.4559 z 17.07.2015 r. (2 MB)
Załączniki
101/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
101/IX/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Kanale Granicznym w Bystrzku Plan uchwalono uchwałą 198/XXI/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - 101/IX/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Kanale Granicznym w Bystrzku
Plan uchwalono uchwałą 198/XXI/2016 (366 KB)
Załączniki
102/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
102/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem -zm. dot. 34/V/2015 zm. 73/VII/2015 TRACI MOC uchwałą 305/XXXII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:44:57)
Pobierz - 102/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem
-zm. dot. 34/V/2015 zm. 73/VII/2015

TRACI MOC uchwałą 305/XXXII/2017 (1 MB)
Załączniki
103/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
103/IX/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody- Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz. 4560 z 17.07.2015 r.= NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:55:43)
Pobierz - 103/IX/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody- Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz. 4560 z 17.07.2015 r.= NIEAKT. (184 KB)
Załączniki
104/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
104/IX/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zm. 123/XII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 14:14:18)
Pobierz - 104/IX/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
zm. 123/XII/2015 (190 KB)
Załączniki
105/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
105/IX/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz. 4561 z 17.07.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 105/IX/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz. 4561 z 17.07.2015 r. (270 KB)
Załączniki
106/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
106/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych = NIEAKTUALNA Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 4562 z 17.07.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:40)
Pobierz - 106/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych = NIEAKTUALNA

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 4562 z 17.07.2015 r. (187 KB)
Załączniki
107/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
107/IX/2015 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:15)
Pobierz - 107/IX/2015 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (90 KB)
Załączniki
108/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
108/IX/2015 w sprawie informacji o kandydatach na ławników

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:15)
Pobierz - 108/IX/2015 w sprawie informacji o kandydatach na ławników (94 KB)
Załączniki
109/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
109/XII/2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" = zm. 98/IX/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:46)
Pobierz - 109/XII/2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" = zm. 98/IX/2019 (344 KB)
Załączniki
110/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
110/XII/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.= ZMIENIONA 354/XXXVII/2017 = OBWIESZCZ. 9/XL/2017; zm.99/IX/2019 +( Obw. 9/XI/2019 nieakt.) Obw. 11/XII/2019 zm. 197/XX/2020+ Obw. 21/XXII/20 - NIEAKTUALNA Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5385 z dnia 22.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-24 09:20:00)
Pobierz - 110/XII/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.= ZMIENIONA 354/XXXVII/2017 = OBWIESZCZ. 9/XL/2017; zm.99/IX/2019 +( Obw. 9/XI/2019 nieakt.) Obw. 11/XII/2019 zm. 197/XX/2020+ Obw. 21/XXII/20 - NIEAKTUALNA
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5385 z dnia 22.09.2015 r. (1014 KB)
111/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
111/XII/2015 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystyw. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wych. przedszkolnego, szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j. s. t.= c.d. historia dokumentu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:15)
Pobierz - 111/XII/2015 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystyw. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wych. przedszkolnego, szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fiz. lub osoby prawne nie będące j. s. t.= 

 c.d. historia dokumentu (198 KB)
Załączniki
112/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
112/XII/2015 zm. uchwałę w spra. trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidł. wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego = zm. dot. 407/XLVII/10 TRACI MOC uchwałą 151/XV/2015 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5373 z dn. 21.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 112/XII/2015 zm. uchwałę w spra. trybu udzielania i rozlicz. dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidł. wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego = zm. dot. 407/XLVII/10

TRACI MOC uchwałą 151/XV/2015
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5373 z dn. 21.09.2015 r. (188 KB)
Załączniki
113/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
113/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem - NIEAKTUALNA zm. dot. 15/IV/10 - Obwieszczenie (45) z 2015 r. zm. 55/IV/2019 Obwieszcz. 5/V/2019 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5374 z dnia 21.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Pobierz - 113/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem - NIEAKTUALNA  zm. dot. 15/IV/10 - Obwieszczenie (45) z 2015 r. zm. 55/IV/2019 Obwieszcz. 5/V/2019

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5374 z dnia 21.09.2015 r. (186 KB)
Załączniki
114/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
114/XII/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody= NIEAKT. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2015 r. poz. 5386 z dn. 22.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 08:55:48)
Pobierz - 114/XII/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody= NIEAKT.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2015 r. poz. 5386 z dn. 22.09.2015 r. (192 KB)
Załączniki
115/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
115/XII/2015 w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem. - NIEAKTUALNA -aktualizacja 18/III/2019, aktualizacja 489/XLIII/2023 Poprzednia uchwała 46/VII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:25)
Pobierz - 115/XII/2015 w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem. - NIEAKTUALNA -aktualizacja 18/III/2019, aktualizacja 489/XLIII/2023

Poprzednia uchwała 46/VII/11 (3 MB)
Załączniki
116/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
116/XII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Olsza i Bystrzek. Plan uchwalono uchwałą 345/XXXVII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:58:17)
Pobierz - 116/XII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Olsza i Bystrzek.
Plan uchwalono uchwałą 345/XXXVII/2017 (388 KB)
Załączniki
117/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
117/XII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Śremie zmieniona 356/XXXVIII/2017 PLAN uchwalono uchwałą 424/XLIV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 10:48:44)
Pobierz - 117/XII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Śremie
zmieniona 356/XXXVIII/2017
PLAN uchwalono uchwałą 424/XLIV/2018 (474 KB)
Załączniki
118/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
118/XII/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nochowo Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. , poz. 5387 z dn. 22.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-09-24 14:38:59)
Pobierz - 118/XII/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nochowo

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. , poz. 5387 z dn. 22.09.2015 r. (516 KB)
Załączniki
119/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
119/XII/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz.5388 z dn. 22.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-09-24 14:38:59)
Pobierz - 119/XII/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz.5388 z dn. 22.09.2015 r. (395 KB)
Załączniki
120/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
120/XII/2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-10-06 08:41:02)
Pobierz - 120/XII/2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników (92 KB)
Załączniki
121/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
121/XII/2015 w sprawie wyboru ławników sądowych

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-10-06 08:41:02)
Pobierz - 121/XII/2015 w sprawie wyboru ławników sądowych (339 KB)
Załączniki
122/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
122/XII/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5375 z dnia 21.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 122/XII/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5375 z dnia 21.09.2015 r. (271 KB)
Załączniki
123/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
123/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu= zm. dot. 104/IX/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 123/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu= zm. dot. 104/IX/2015 (181 KB)
Załączniki
124/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
124/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 zm. dot. 22/IV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-10-06 08:41:02)
Pobierz - 124/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024
zm. dot. 22/IV/2015 (508 KB)
Załączniki
125/XII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-09-18)
125/XII/ 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok= zm. dot. 23/IV/2015 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5389 z dn. 22.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-10-06 08:41:02)
Pobierz - 125/XII/ 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok= zm. dot. 23/IV/2015

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5389 z dn. 22.09.2015 r. (576 KB)
Załączniki
126/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
126/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6169 z dn. 30.10.2015 r. zm. dot. 64/VII/2015 . Obwieszczenie (46) TRACI MOC uchwałą 108/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Pobierz - 126/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6169 z dn. 30.10.2015 r. zm. dot. 64/VII/2015 . Obwieszczenie (46)
TRACI MOC uchwałą 108/X/2019 (184 KB)
Załączniki
127/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
127/XIV/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. = TRACI moc uchwałą 120/XI/2019 Publikacja Dz. Urzędowy Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6170 z dn. 30.10.2015 r. TRACI MOC - 445/XLIV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-22 14:33:31)
Pobierz - 127/XIV/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
= TRACI moc uchwałą 120/XI/2019
Publikacja Dz. Urzędowy Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6170 z dn. 30.10.2015 r.
TRACI MOC - 445/XLIV/2014
(935 KB)
Załączniki
128/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
128/XIV/2015 w sprawie podziału gminy Śrem na sektory- TRACI MOC - 67/VII/2015 - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6171 z dn. 30.10.2015 r. - TRACI moc uchwałą 121/XI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-22 14:33:32)
Pobierz - 128/XIV/2015 w sprawie podziału gminy Śrem na sektory- TRACI MOC - 67/VII/2015 - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6171 z dn. 30.10.2015 r. - TRACI moc uchwałą 121/XI/2019 (427 KB)
Załączniki
129/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
129/XIV/2015 w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 129/XIV/2015 w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju (289 KB)
Załączniki
130/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
130/XIV/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kadzewo na lata 2015-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:59)
Pobierz - 130/XIV/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kadzewo na lata 2015-2020 (1 MB)
Załączniki
131/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
131/XIV/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pełczyn na lata 2015-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:14)
Pobierz - 131/XIV/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pełczyn na lata 2015-2020 (920 KB)
Załączniki
132/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
132/XIV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego uchwalonego uchwałą Nr 23/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r. Plan uchwalono uchwałą 284/XXX/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:44:58)
Pobierz - 132/XIV/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego uchwalonego uchwałą Nr 23/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r.

Plan uchwalono uchwałą 284/XXX/2017 (366 KB)
Załączniki
133/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
133/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków- zm. dot. 117/XV/07 Obwieszczenie (47) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6172 z dn. 30.10.2015 r. TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:34)
Pobierz - 133/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków- zm. dot. 117/XV/07 Obwieszczenie (47)

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6172 z dn. 30.10.2015 r.
TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024 (181 KB)
Załączniki
134/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
134/XIV/2015 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do partnerstwa z powiatem śremskim w realizacji projektu pod nazwą "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie śremskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" = NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-21 15:56:30)
Pobierz - 134/XIV/2015 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do partnerstwa z powiatem śremskim w realizacji projektu pod nazwą "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie śremskim", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" = NIEAKTUALNA (195 KB)
Załączniki
135/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
135/XIV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Śrem do realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji i złożenia wniosku o jego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja - projekty konkursowe, w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 UMOWĘ o dofinansowanie projektu podpisano 19.10.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:45:42)
Pobierz - 135/XIV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Śrem do realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji i złożenia wniosku o jego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja - projekty konkursowe, w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15

UMOWĘ o dofinansowanie projektu podpisano 19.10.2016 r. (199 KB)
Załączniki
136/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
136/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 zm. dot. 22/IV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 136/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 zm. dot. 22/IV/2015 (510 KB)
Załączniki
137/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
137/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok zm. dot. 23/IV/2015 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz.6173 z dn. 30.10.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 137/XIV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok zm. dot. 23/IV/2015
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz.6173 z dn. 30.10.2015 r. (581 KB)
Załączniki
138/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
138/XIV/2015 w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.- TRACI MOC 162/XVI/2015 TRACI MOC uchwała 400/XXXVIII/13 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk z 2015 r. poz. 6174 z dn. 30.10.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:33)
Pobierz - 138/XIV/2015 w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.- TRACI MOC 162/XVI/2015
TRACI MOC uchwała 400/XXXVIII/13

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk z 2015 r. poz. 6174 z dn. 30.10.2015 r. (188 KB)
Załączniki
139/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
139/XIV/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6175 z dn. 30.10.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 139/XIV/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6175 z dn. 30.10.2015 r. (182 KB)
Załączniki
140/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
140/XIV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowej ( dot. Nochówko-Pełczyn-Gawrony) - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 10:12:16)
Pobierz - 140/XIV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowej ( dot. Nochówko-Pełczyn-Gawrony) - NIEAKTUALNA (279 KB)
Załączniki
141/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
141/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego- obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.= TRACI MOC 163/XVI/2015 TRACI MOC uchwała 175/XVII/11 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6176 z dn. 30.10.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:21)
Pobierz - 141/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego- obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.= TRACI MOC 163/XVI/2015
TRACI MOC uchwała 175/XVII/11
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 6176 z dn. 30.10.2015 r. (2 MB)
Załączniki
142/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
142/XIV/2015 w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Góra o przyznanie w 2016 roku środków z funduszu sołeckiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 142/XIV/2015 w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Góra o przyznanie w 2016 roku środków z funduszu sołeckiego (186 KB)
Załączniki
143/XIV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-10-29)
143/XIV/2015 w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Nochowo o przyznanie w 2016 roku środków z funduszu sołeckiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-11-02 14:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 143/XIV/2015 w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Nochowo o przyznanie w 2016 roku środków z funduszu sołeckiego (187 KB)
Załączniki
144/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
144/XV/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin dot. 381/XXXVIII/13 zm. 434/XLIII/14 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 746 z dnia 19.01.2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-20 15:21:18)
Pobierz - 144/XV/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin
dot. 381/XXXVIII/13 zm. 434/XLIII/14

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 746 z dnia 19.01.2016 r. (2 MB)
Załączniki
145/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
145/XV/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.= obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.= Przedłużenie czasu obowiązywania 261/XXVIII/2016 -do 31.03.2017r.; 291/XXXI/2017 -do 31.12.2017 Nowa uchwała od 1.01.2018 r. Nr 369/XL/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:34)
Pobierz - 145/XV/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.= obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.= Przedłużenie czasu obowiązywania 261/XXVIII/2016 -do 31.03.2017r.; 291/XXXI/2017 -do 31.12.2017

Nowa uchwała od 1.01.2018 r. Nr 369/XL/2017 (349 KB)
Załączniki
146/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
146/XV/2015 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem - od 1 stycznia 2016 r. zm. 245/XXVI/2016 = Obwieszczenie 5/XXVIII/2016 zm. 313/XXXII/2017 + Obwieszczenie (7/XXXIV/2017) TRACI MOC uchwałą 109/X/2019 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7063 z dn. 20.11.2015 r. TRACI MOC uchwała 505/XLVII/2014 zm. 65/VII/2015 i Obwieszczenie ( 43)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Pobierz - 146/XV/2015 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem - od 1 stycznia 2016 r. 
zm. 245/XXVI/2016 = Obwieszczenie 5/XXVIII/2016 zm. 313/XXXII/2017 + Obwieszczenie (7/XXXIV/2017) TRACI MOC uchwałą 109/X/2019
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7063 z dn. 20.11.2015 r.
TRACI MOC uchwała 505/XLVII/2014 zm. 65/VII/2015 i Obwieszczenie ( 43) 
(256 KB)
Załączniki
147/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
147/XV/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - od 1 stycznia 2016 r.= zm. 314/XXXII/2017 Obwieszczenie 8/XXXIV/2017 TRACI MOC uchwałą 110/X/2019 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7064 z dn. 20.11.2015 r. TRACI MOC -66/VII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Pobierz - 147/XV/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - od 1 stycznia 2016 r.= zm. 314/XXXII/2017 Obwieszczenie 8/XXXIV/2017
TRACI MOC uchwałą 110/X/2019


Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7064 z dn. 20.11.2015 r.
TRACI MOC -66/VII/2015
(206 KB)
Załączniki
148/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
148/XV/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Dalewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-06 07:20:58)
Pobierz - 148/XV/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Dalewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" NIEAKTUALNA (182 KB)
Załączniki
149/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
149/XV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy części ulicy Grunwaldzkiej oraz nadania nazwy rondu w Śremie zm. dot. 312/XLII/05 = Obwieszczenie (48) z dn. 28.01.2016 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7093 z dn. 23.11. 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:55)
Pobierz - 149/XV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy części ulicy Grunwaldzkiej oraz nadania nazwy rondu w Śremie
zm. dot. 312/XLII/05 = Obwieszczenie (48) z dn. 28.01.2016 r.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7093 z dn. 23.11. 2015 r. (1 MB)
Załączniki
150/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
150/XV/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7094 z dn. 23.11. 2015 r..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-25 15:42:42)
Pobierz - 150/XV/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7094 z dn. 23.11. 2015 r.. (573 KB)
Załączniki
151/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
151/XV/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne= Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7073 z dn. 23.11. 2015 r. =NIEAKTUALNA - patrz historia dok. NOWA 273/XXIX/2016 - od 01.01.2017r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:11:54)
Pobierz - 151/XV/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne= Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7073 z dn. 23.11. 2015 r. =NIEAKTUALNA - patrz historia dok. NOWA 273/XXIX/2016 - od 01.01.2017r.

(1 MB)
Załączniki
152/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
152/XV/2015 sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 152/XV/2015 sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (408 KB)
Załączniki
153/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
153/XV/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 153/XV/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (431 KB)
Załączniki
154/XV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-11-19)
154/XV/2015 w sprawie podatku od środków transportowych - od 1 stycznia 2016 r.Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7072 z dn. 23.11. 2015 r. TRACI MOC uchwałą 447/XXXIX/2022r. z dn. 31.12.2022 TRACI MOC uchwała 401/XXXVIII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-10-28 07:21:05)
Pobierz - 154/XV/2015 w sprawie podatku od środków transportowych - od 1 stycznia 2016 r.Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7072 z dn. 23.11. 2015 r. TRACI MOC uchwałą 447/XXXIX/2022r. z dn. 31.12.2022

TRACI MOC uchwała 401/XXXVIII/2013 (492 KB)
Załączniki
155/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
155/XVI/2015 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Śrem= TRACI MOC 196/XIX/2016 Dot. uchwały 378/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:22:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:34:08)
Pobierz - 155/XVI/2015 w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Śrem= TRACI MOC 196/XIX/2016
Dot. uchwały 378/XXXVII/2013 (8 MB)
Załączniki
156/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
156/XVI/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026 zm. 192/XIX/2016; 208/XXI/2016; 220/XXII/2016; 234/XXIII/2016' 248/XXVI/2016; 256/XXVII/2016; 265/XXVIII/2016; 276/XXIX/2016 TRACI MOC 270/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 07:58:47)
Pobierz - 156/XVI/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026
 zm. 192/XIX/2016; 208/XXI/2016; 220/XXII/2016; 234/XXIII/2016' 248/XXVI/2016; 256/XXVII/2016; 265/XXVIII/2016; 276/XXIX/2016
TRACI MOC 270/XXIX/2016 
(534 KB)
Załączniki
157/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
157/XVI/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok = zm. 193/XIX/2016; 209/XXI/2016; 221/XXII/2016; 235/XXIII/2016; 249/XXVI/2016; 257/XXVII/2016; 266/XXVIII/2016; 277/XXIX/2016 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8911 z dn. 29.12.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:46:37)
Pobierz - 157/XVI/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok = zm. 193/XIX/2016; 209/XXI/2016; 221/XXII/2016; 235/XXIII/2016; 249/XXVI/2016; 257/XXVII/2016; 266/XXVIII/2016; 277/XXIX/2016

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8911 z dn. 29.12.2015 r.

(625 KB)
Załączniki
158/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
158/XVI/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Śrem. Plan uchwalono uchwałą 344/XXXVII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:58:17)
Pobierz - 158/XVI/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Śrem.

Plan uchwalono uchwałą 344/XXXVII/2017 (423 KB)
Załączniki
159/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
159/XVI/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem - TRACI MOC UCHWAŁĄ 301/XXXI/2017 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8780 z dnia 22.12.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:00:22)
Pobierz - 159/XVI/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem - TRACI MOC UCHWAŁĄ 301/XXXI/2017
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8780 z dnia 22.12.2015 r. (189 KB)
Załączniki
160/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
160/XVI/2015 w sprawie opłat targowych- obowiązuje od 1.01.2016 r. = zm. 175/XVI/2020= Obwieszcz. 20/XX/2020= NIEAKTUALNA -Nowa 481/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz.8620 z dn. 18 grudnia 2015 Traci moc uchwała 442/XXXIX/01 zm. 471/XLIII/02; 44/V/03; 169/XXI/04; 261/XXVII/2012 + Obwieszczenie (17)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:23:08)
Pobierz - 160/XVI/2015 w sprawie opłat targowych- obowiązuje od 1.01.2016 r. = zm. 175/XVI/2020= Obwieszcz. 20/XX/2020= NIEAKTUALNA -Nowa 481/XLIII/2023

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz.8620 z dn. 18 grudnia 2015
Traci moc uchwała 442/XXXIX/01 zm. 471/XLIII/02; 44/V/03; 169/XXI/04; 261/XXVII/2012 + Obwieszczenie (17) (193 KB)
Załączniki
161/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
161/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ; zm. 205/XXI/2016 -zm. dot. 179/XVIII/12 Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8781 z 22.12.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:23:00)
Pobierz - 161/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ; zm. 205/XXI/2016 -zm. dot. 179/XVIII/12 Obwieszczenie 4/XXVIII/2016 NIEAKTUALNA- Nowa 478/XLIII/2023

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8781 z 22.12.2015 r. (371 KB)
Załączniki
162/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
162/XVI/2015 w sprawie podatku od nieruchomości- obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz. 8621 z dn. 18.12.2015 r. Traci moc 138/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 15:05:15)
Pobierz - 162/XVI/2015 w sprawie podatku od nieruchomości- obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2015 r. poz. 8621 z dn. 18.12.2015 r.

Traci moc 138/XIV/2015 (193 KB)
Załączniki
163/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
163/XVI/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8622 z dn. 18.12.2015 r. TRACI Moc 141/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 163/XVI/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8622 z dn. 18.12.2015 r.

TRACI Moc 141/XIV/2015 (2 MB)
Załączniki
164/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
164/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 164/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 (507 KB)
Załączniki
165/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
165/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8878 z dn. 28.12.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-28 15:09:03)
Pobierz - 165/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok
Podlega publikacji Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8878 z dn. 28.12.2015 r. (447 KB)
Załączniki
166/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
166/XVI/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - 166/XVI/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego (93 KB)
Załączniki
167/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
167/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. i osoby fizyczne. = zm. dot. 151/XV/2015 n= Obwieszczenie ( 49) 25.02.2016 r.- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8623 z dn. 18.12.2015 r = NOWA -273/XXIX/2016 -od 1.01.2017 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:11:54)
Pobierz - 167/XVI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. i osoby fizyczne. = zm. dot. 151/XV/2015 n= Obwieszczenie ( 49) 25.02.2016 r.- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8623 z dn. 18.12.2015 r = NOWA -273/XXIX/2016 -od 1.01.2017 r. (400 KB)
Załączniki
168/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
168/XVI/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 168/XVI/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających (455 KB)
Załączniki
169/XVI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-12-17)
169/XVI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-12-21 13:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 169/XVI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" (291 KB)
Załączniki
22/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
22/IV/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 zm. 60/VI/2015; 95/VIII/2015; 124/XII/2015; 136/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:18)
Pobierz - 22/IV/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024

zm. 60/VI/2015; 95/VIII/2015; 124/XII/2015; 136/XIV/2015 (526 KB)
Załączniki
23/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
23/IV/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok zm. 61/VI/2015; 96/VIII/2015; 125/XII/2015; 137/XIV/2015 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 375 z dnia 23.01.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:15)
Pobierz - 23/IV/2015 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

zm. 61/VI/2015; 96/VIII/2015; 125/XII/2015; 137/XIV/2015

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 375 z dnia 23.01.2015 r. (641 KB)
Załączniki
24/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
24/IV/2015 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2015 rok w gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 24/IV/2015 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2015 rok w gminie Śrem (268 KB)
Załączniki
25/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
25/IV/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych na terenie "Helenki" w Śremie - dot.416/XL/2013 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz.932 z dnia 19 lutego 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-20 14:41:48)
Pobierz - 25/IV/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych na terenie "Helenki" w Śremie - dot.416/XL/2013

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz.932 z dnia 19 lutego 2015 r. (1 MB)
Załączniki
26/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
26/IV/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej w Śremie - dot. 382/XXXVIII/2013 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 936 z dnia 20 lutego 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-20 14:42:23)
Pobierz - 26/IV/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej w Śremie - dot. 382/XXXVIII/2013

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 936 z dnia 20 lutego 2015 r. (2 MB)
Załączniki
27/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
27/IV/2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. ( zniesienie częściowe uchwała 67/V/2019) =zm. 96/IX/2019 + Obwieszcz. 7/XI/2019 zm. 431/XXXVIII/2022 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2015 r. poz. 498 z 2.02.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-26 09:03:25)
Pobierz - 27/IV/2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. ( zniesienie częściowe uchwała 67/V/2019) =zm. 96/IX/2019 + Obwieszcz. 7/XI/2019 zm. 431/XXXVIII/2022
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2015 r. poz. 498 z 2.02.2015 r. (341 KB)
Załączniki
28/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
28/IV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Śrem -zm. dot. 164/XX/08. Obwieszczenie ( 41) z dn. 26.03.2015 r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2015 r.poz. 499 z 2.02.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Pobierz - 28/IV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Śrem -zm. dot. 164/XX/08. Obwieszczenie ( 41) z dn. 26.03.2015 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2015 r.poz. 499 z 2.02.2015 r. (621 KB)
Załączniki
29/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
29/IV/2015 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Józefa Bema oraz ulicy Piaskowej w Śremie Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2015 r. poz. 584 z 4.02.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-10 10:56:36)
Pobierz - 29/IV/2015 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Józefa Bema oraz ulicy Piaskowej w Śremie

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2015 r. poz. 584 z 4.02.2015 r. (960 KB)
Załączniki
30/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
30/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy rondzie im. Jana Pawła II na rzecz województwa wielkopolskiego. TRACI MOC 131/XVI/03

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:18)
Pobierz - 30/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy rondzie im. Jana Pawła II na rzecz
województwa wielkopolskiego. TRACI MOC 131/XVI/03 (195 KB)
Załączniki
31/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
31/IV/2015 w sprawie statutu Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie- TRACI moc 302/XXVII/2000 Publikacja w Dz. Urz.Woj.Wlk.z 2015 r. poz. 585 z 4.02.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-10 10:56:36)
Pobierz - 31/IV/2015 w sprawie statutu Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie- TRACI moc 302/XXVII/2000

Publikacja w Dz. Urz.Woj.Wlk.z 2015 r. poz. 585 z 4.02.2015 r. (358 KB)
Załączniki
32/IV/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-01-22)
32/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2013 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-01-23 12:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:10)
Pobierz - 32/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2013 rok (194 KB)
Załączniki
33/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
33/V/2015 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem. Traci moc - 495/XLIII/2023 dot. przystąpienie do zmiany 384/XXXVIII/2013 zm. 435/XLIII/2014
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:57)
(0 bytes)
Załączniki
34/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
34/ V/ 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem= zm. 73/VII/2015 TRACI MOC uchwałą 305/XXXII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:45:41)
Pobierz - 34/ V/ 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem= zm. 73/VII/2015

TRACI MOC uchwałą 305/XXXII/2017 (3 MB)
Załączniki
35/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
35/V/2015 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy kręgielni (dawnej strzelnicy) w zespole budynków Bractwa Kurkowego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:18)
Pobierz - 35/V/2015 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy kręgielni (dawnej strzelnicy) w zespole budynków Bractwa Kurkowego w Śremie (190 KB)
Załączniki
36/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
36/V/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zm. dot. 128/XIV/11 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. 2015 r. poz.1126 z 2 marca 2015 r. OBWIESZCZENIE- (42) z dn.23.04.2015r. TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:20)
Pobierz - 36/V/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych
z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zm. dot. 128/XIV/11
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. 2015 r. poz.1126 z 2 marca 2015 r. OBWIESZCZENIE- (42) z dn.23.04.2015r.
TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015 (196 KB)
Załączniki
37/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
37/V/2015 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do realizacji projektu pn. "Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 37/V/2015 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do realizacji projektu pn. "Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla
obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)" (193 KB)
Załączniki
38/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
38/V/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.- zmieniona uchwałą 184/XVIII/2016. Obwieszczenie (50) z dn.28.04.2016 = TRACI MOC UCHWAŁA - 300/XXXI/2017 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015, poz.1791 z dnia 26.03.2015r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:00:23)
Pobierz - 38/V/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.- zmieniona uchwałą 184/XVIII/2016. Obwieszczenie (50) z dn.28.04.2016 = TRACI MOC UCHWAŁA - 300/XXXI/2017

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015, poz.1791 z dnia 26.03.2015r. (188 KB)
Załączniki
39/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
39/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Kadzewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz - 39/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Kadzewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (184 KB)
Załączniki
40/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
40/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Kawcze do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:14:36)
Pobierz - 40/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Kawcze do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (185 KB)
Załączniki
41/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
41/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Szymanowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz - 41/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Szymanowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (185 KB)
Załączniki
42/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
42/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Psarskie do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:01)
Pobierz - 42/V/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Psarskie do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (185 KB)
Załączniki
43/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
43/V/2015 w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 1545 z dnia 16 marca 2015 r. Traci Moc uchwałą 188/XIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Pobierz - 43/V/2015 w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 1545 z dnia 16 marca 2015 r.

Traci Moc uchwałą 188/XIX/2016 (481 KB)
Załączniki
44/V/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-02-26)
44/V/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - B. Ratajczak zm. dot. 327/XXVIII/2000 zm. 47/V/2003; 33/III/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 44/V/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - B. Ratajczak
zm. dot. 327/XXVIII/2000 zm. 47/V/2003; 33/III/06 (184 KB)
Załączniki
45/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
45/VI/2015 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do spółki pod firmą: "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 45/VI/2015 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do spółki pod firmą: "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach (191 KB)
Załączniki
46/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
46/VI/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki "Śremskie Wodociągi sp. z o. o." na lata 2015-2017 - Nowa 178/XVIII/2016 TRACI MOC 497/XLVII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:52:58)
Pobierz - 46/VI/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla spółki "Śremskie Wodociągi sp. z o. o." na lata 2015-2017 - Nowa 178/XVIII/2016

TRACI MOC 497/XLVII/2014 (486 KB)
Załączniki
47/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
47/VI/2015 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2015 roku TRACI MOC uchwała 27/V/11 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 3782 z dn. 15.06.2015 r. zm. 90/VIII/2015 Obwieszczenie (44) - z dn. 18.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:32)
Pobierz - 47/VI/2015 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2015 roku
TRACI MOC uchwała 27/V/11
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 3782 z dn. 15.06.2015 r.
zm. 90/VIII/2015
Obwieszczenie (44) - z dn. 18.09.2015 r. (211 KB)
Załączniki
48/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
48/VI/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Gaj do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:15:20)
Pobierz - 48/VI/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Gaj do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (187 KB)
Załączniki
49/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
49VI/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Góra do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:59)
Pobierz - 49VI/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Góra do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (185 KB)
Załączniki
50/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
50/VI/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Grzymysław do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz - 50/VI/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Grzymysław do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (185 KB)
Załączniki
51/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
51/VI/2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem. Traci moc uchwała 455/L/10. Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2781 z dn. 24 kwietnia 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-05-04 10:21:26)
Pobierz - 51/VI/2015 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących
własność gminy Śrem.
Traci moc uchwała 455/L/10.

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2781 z dn. 24 kwietnia 2015 r. (184 KB)
Załączniki
52/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
52/VI/2015 w sprawie zgody na utworzenie Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:15)
Pobierz - 52/VI/2015 w sprawie zgody na utworzenie Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" na terenie gminy Śrem (610 KB)
Załączniki
53/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
53/VI/2015 w sprawie nadania nazwy alei w Parku Śremskich Odlewników Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2803 z dn. 27.04.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-05-04 10:21:26)
Pobierz - 53/VI/2015 w sprawie nadania nazwy alei w Parku Śremskich Odlewników

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2803 z dn. 27.04.2015 r. (475 KB)
Załączniki
54/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
54/VI/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Nochówko i Pełczyn Plan uchwalono 274/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 08:20:20)
Pobierz - 54/VI/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych we wsiach Nochówko i Pełczyn
Plan uchwalono 274/XXIX/2016

(340 KB)
Załączniki
55/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
55/VI/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tesiny" PLAN 43/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Pobierz - 55/VI/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tesiny"
PLAN 43/IV/2019 (375 KB)
Załączniki
56/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
56/VI/2015 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-20 15:21:18)
Pobierz - 56/VI/2015 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
- NIEAKTUALNA (180 KB)
Załączniki
57/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
57/VI/2015 w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2804 z dn. 27.04.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-05-04 10:21:26)
Pobierz - 57/VI/2015 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2804 z dn. 27.04.2015 r. (308 KB)
Załączniki
58/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
58/VI/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2574 z dn. 20.04.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:15)
Pobierz - 58/VI/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem

Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2574 z dn. 20.04.2015 r. (269 KB)
Załączniki
59/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
59/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych= zm. dot. 296/XXXI/2013 = NIEAKTUALNA Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 poz.2450 z dn. 14.04.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:41)
Pobierz - 59/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych= zm. dot. 296/XXXI/2013 = NIEAKTUALNA

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 poz.2450 z dn. 14.04.2015 r. (186 KB)
Załączniki
60/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
60/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 zm. dot. 22/IV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 60/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024
zm. dot. 22/IV/2015 (502 KB)
Załączniki
61/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
61/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2015 r. poz. 2088 z dn. 02.04.2015 r. zm. dot. 23/IV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-04-03 13:26:10)
Pobierz - 61/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2015 r. poz. 2088 z dn. 02.04.2015 r.
zm. dot. 23/IV/2015 (436 KB)
Załączniki
62/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
62/VI/2015 w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu, zmieniona uchwałą 367/XXXVIII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-10-27 12:34:29)
Pobierz - 62/VI/2015 w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu, zmieniona uchwałą 367/XXXVIII/2017 (184 KB)
Załączniki
63/VI/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-03-26)
63/VI/2015 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-08-24 12:36:21)
Pobierz - 63/VI/2015 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (5 MB)
Załączniki
64/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
64/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty =Traci moc uchwałą 108/X/2019 zm. uchwałą 126/XIV/2015 Obwieszczenie (46) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2930 z dn. 29 kwietnia 2015 r. NIEISTOTNE NARUSZENIE PRAWA- RIO TRACI MOC uchwała 443/XLIV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:02:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Pobierz - 64/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty =Traci moc uchwałą 108/X/2019 zm. uchwałą 126/XIV/2015 Obwieszczenie (46)
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2930 z dn. 29 kwietnia 2015 r. NIEISTOTNE NARUSZENIE PRAWA- RIO 
TRACI MOC uchwała 443/XLIV/2014 (190 KB)
Załączniki
65/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
65/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem= wchodzi w życie z dn. 1.06.2015 r. = zm. 505/XLVII/2014 Publikacja =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2931 z dn. 29.04.2015 r. Obwieszczenie (43) z dn. 09.07.2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Pobierz - 65/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem= wchodzi w życie z dn. 1.06.2015 r. = zm. 505/XLVII/2014
Publikacja =Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2931 z dn. 29.04.2015 r.
Obwieszczenie (43) z dn. 09.07.2015 (326 KB)
Załączniki
66/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
66/VII/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.= wchodzi w życie z dn. 1.06.2015 r. Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2932 z dn. 29.04.2015 r. - TRACI MOC uchwałą 147/XV/2015 TRACI MOC uchwała 506/XLVII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:02:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:57)
Pobierz - 66/VII/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.= wchodzi w życie z dn. 1.06.2015 r. Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2932 z dn. 29.04.2015 r. - TRACI MOC uchwałą 147/XV/2015

 TRACI MOC uchwała 506/XLVII/2014 (208 KB)
Załączniki
67/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
67/VII/2015 w sprawie podziału gminy Śrem na sektory- wchodzi w życie z dn. 1.06.2015 r. = Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 2933 z dn. 29.04.2015 r. TRACI MOC - 290/XXX/2012 67/VII/2015 TRACI MOC uchwałą 128/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Pobierz - 67/VII/2015 w sprawie podziału gminy Śrem na sektory- wchodzi w życie z dn. 1.06.2015 r. = Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 2933 z dn. 29.04.2015 r. TRACI MOC - 290/XXX/2012

67/VII/2015 TRACI MOC uchwałą 128/XIV/2015 (429 KB)
Załączniki
68/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
68/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosny Ludów na rzecz województwa wielkopolskiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:02:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:18)
Pobierz - 68/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosny Ludów na rzecz województwa wielkopolskiego
(186 KB)
Załączniki
69/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
69/VII/2015 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 2934 z dn. 29.04.2015 r. TRACI MOC uchwałą 428/XLIV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-04-27 10:48:43)
Pobierz - 69/VII/2015 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 2934 z dn. 29.04.2015 r.

TRACI MOC uchwałą 428/XLIV/2018 (615 KB)
Załączniki
70/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
70/VII/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo- dot. 332/XXXV/2013 ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWODY - nieważność § 13 ust. 1 pkt. 2 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego - z 2015 r. poz. 3031 z dn. 05.05.2015 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:02:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-05-26 15:11:51)
(0 bytes)
Załączniki
71/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
71/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych w obrębie Dąbrowa Plan uchwalono uchwałą 197/XXI/2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz - 71/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów położonych w obrębie Dąbrowa
Plan uchwalono uchwałą 197/XXI/2016 r. (385 KB)
Załączniki
72/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
72/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie- ZREALIZOWANA Plan uchwalono uchwałą 240/XXVI/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:02:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:41:26)
Pobierz - 72/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Stanisława Staszica i Gostyńskiej w Śremie- ZREALIZOWANA
Plan uchwalono uchwałą 240/XXVI/2016 (353 KB)
Załączniki
73/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
73/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem= zm. dot. 34/V/2015 TRACI MOC uchwałą 305/XXXII/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:45:42)
Pobierz - 73/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem= zm. dot. 34/V/2015
TRACI MOC uchwałą 305/XXXII/2017 (2 MB)
Załączniki
74/VII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-04-23)
74/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:23)
Pobierz - 74/VII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie (182 KB)
Załączniki
75/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
75/VIII/2015 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" - Z.Kwias

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:16)
Pobierz - 75/VIII/2015 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" - Z.Kwias (220 KB)
Załączniki
76/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
76/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok Sprawozdanie zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 3779 z dnia 12.06.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 76/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 3779 z dnia 12.06.2015 r. (6 MB)
Załączniki
77/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
77/VIII/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:24:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 77/VIII/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (176 KB)
Załączniki
78/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
78/VIII/2015 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2014 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:24:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 78/VIII/2015 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2014 rok (3 MB)
Załączniki
79/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
79/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2014 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:26:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 79/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2014 rok (2 MB)
Załączniki
80/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
80/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2014 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:26:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 80/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2014 rok (2 MB)
Załączniki
81/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
81/VIII/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie - dot. 480/XLVI/2014 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3895 z dn. 23 czerwca 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:16)
Pobierz - 81/VIII/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie - dot. 480/XLVI/2014

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3895 z dn. 23 czerwca 2015 r. (6 MB)
Załączniki
82/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
82/VIII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch obszarów położonych w obrębie wsi Kawcze Plan uchwalono uchwałą 223/XXIII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:16)
Pobierz - 82/VIII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch obszarów położonych w obrębie wsi Kawcze
Plan uchwalono uchwałą 223/XXIII/2016 (367 KB)
Załączniki
83/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
83/VIII/2015 w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej = zm. 226/XXIII/2016- Obwieszczenie 2/XXVI/2016 - TRACI MOC UCHWAŁĄ 293/XXXI/2017 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel z 2015 r. poz.3810 z dn. 15.06.2015 r. TRACI MOC uchwała- 128/XIV/11 zm. 199/XX/2012; 495/XLVI/2014; 36/V/15

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-03-24 08:00:25)
Pobierz - 83/VIII/2015 w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej = zm. 226/XXIII/2016- Obwieszczenie 2/XXVI/2016
- TRACI MOC UCHWAŁĄ 293/XXXI/2017
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel z 2015 r. poz.3810 z dn. 15.06.2015 r.

TRACI MOC uchwała- 128/XIV/11 zm. 199/XX/2012; 495/XLVI/2014; 36/V/15

(6 MB)
Załączniki
84/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
84/VIII/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- zm. dot. 403/XXXIX/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 84/VIII/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- zm. dot. 403/XXXIX/2013 (184 KB)
Załączniki
85/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
85/VIII/2015 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Dolsk publicznego transportu zbiorowego TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 217XXII/2016 ( uchwała 217 traci moc 206/XXII/2020)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:26:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Pobierz - 85/VIII/2015 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Dolsk publicznego transportu zbiorowego

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 217XXII/2016 ( uchwała 217 traci moc 206/XXII/2020)
(271 KB)
Załączniki
86/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
86/VIII/2015 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego. TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 219/ XII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:45)
Pobierz - 86/VIII/2015 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego.

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 219/ XII/2016
(279 KB)
Załączniki
87/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
87/VIII/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Łęg do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:16)
Pobierz - 87/VIII/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Łęg do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (184 KB)
Załączniki
88/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
88/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzymysław na lata 2015-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:14:36)
Pobierz - 88/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzymysław na lata 2015-2020 (1 MB)
Załączniki
89/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
89/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szymanowo na lata 2015-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz - 89/VIII/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szymanowo na lata 2015-2020 (2 MB)
Załączniki
90/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
90/VIII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2015 roku - zm. dot. 47/VI/2015 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel z 2015 r. poz.3795 z dn. 15.06.2015 r. Obwieszczenie (44) - z dn. 18.09.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-09-22 13:50:31)
Pobierz - 90/VIII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2015 roku - zm. dot. 47/VI/2015

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel z 2015 r. poz.3795 z dn. 15.06.2015 r.
Obwieszczenie (44) - z dn. 18.09.2015 r. (183 KB)
Załączniki
91/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
91/VIII/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Śrem w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu - A. Lewandowski

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 91/VIII/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Śrem w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu - A. Lewandowski (190 KB)
Załączniki
92/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
92/VIII/2015 w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 3837 z dn. 17 czerwca 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-19 09:26:05)
Pobierz - 92/VIII/2015 w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 3837 z dn. 17 czerwca 2015 r. (476 KB)
Załączniki
93/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
93/VIII/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nochowo Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz.3838 z dnia 17 czerwca 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-19 09:26:05)
Pobierz - 93/VIII/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nochowo

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz.3838 z dnia 17 czerwca 2015 r. (522 KB)
Załączniki
94/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
94/VIII/2015 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Śremie Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3839 z 17 czerwca 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-19 09:26:05)
Pobierz - 94/VIII/2015 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Śremie

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3839 z 17 czerwca 2015 r. (589 KB)
Załączniki
95/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
95/VIII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 95/VIII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 (548 KB)
Załączniki
96/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
96/VIII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok Podlega publikacji - publikacja Dz. U z 2015 r. poz. 3840 z dn. 17 czerwca 2015 r..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-19 09:26:05)
Pobierz - 96/VIII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Podlega publikacji - publikacja Dz. U z 2015 r. poz. 3840 z dn. 17 czerwca 2015 r.. (544 KB)
Załączniki
97/VIII/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-06-11)
97/VIII/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-10-12 15:00:57)
Pobierz - 97/VIII/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (184 KB)
Załączniki
98/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
98/IX/2015 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 98/IX/2015 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 r. (266 KB)
Załączniki
99/IX/15
Obowiązujący
Z dnia
(2015-07-09)
99/IX/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Pełczyn do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-13 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:57:15)
Pobierz - 99/IX/2015 w sprawie zgłoszenia sołectwa Pełczyn do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (185 KB)
Załączniki