☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Poniedziałek 10.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik pdf - Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na rok 2017 Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na rok 2017
  (423.74 KB)
  Wytworzył:
  (2016-12-28)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-01-02 07:39:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Sprawozdanie z wykonania zadania za 2016 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych Sprawozdanie z wykonania zadania za 2016 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych
  (75.79 MB)
  Wytworzył:
  Marta Gano-Mańkowska
  (2016-12-30)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-12-30 08:54:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Informacja o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  (196.89 KB)
  Wytworzył:
  Małgorzata Borowska
  (2016-12-28)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-12-29 14:13:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu
  (611.19 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-12-13 08:47:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf
  (22.36 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-12-02 10:37:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Rusza pomoc dla rolników.docx Rusza pomoc dla rolników.docx
  (255.02 KB)
  Wytworzył:
  Jacek Konwerski
  (2016-11-29)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-11-29 15:34:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Ogłoszenie o sprzedaży drzewa w Śremie przy ulicy Nadbrzeżnej (działka ewid. nr 20), Ogłoszenie o sprzedaży drzewa w Śremie przy ulicy Nadbrzeżnej (działka ewid. nr 20),
  (43.24 KB)
  Wytworzył:
  Lidia Wysoczańska
  (2016-11-17)
  Udostępnił:
  Agnieszka Zadrożna
  (2016-11-17 14:10:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o zgromadzeniu publicznym 17 października 2016 r. Informacja o zgromadzeniu publicznym 17 października 2016 r.
  (53.04 KB)
  Wytworzył:
  Konwerski Jacek
  (2016-10-12)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-10-12 08:43:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Adrian Wartecki
  (2016-10-12 08:44:25)
 • plik pdf - Obwieszczenie RDOŚ o przystąpieniu do sporządzania projektów zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego.pdf Obwieszczenie RDOŚ o przystąpieniu do sporządzania projektów zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego.pdf
  (483.17 KB)
  Wytworzył:
  Karolina Banicka
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2016-10-10 07:54:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja Starosty Śremskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego.pdf Informacja Starosty Śremskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego.pdf
  (77.07 KB)
  Wytworzył:
  Karolina Banicka
  (2016-10-06)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-10-06 10:02:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o zgromadzeniu publicznym 3 października 2016 Informacja o zgromadzeniu publicznym 3 października 2016
  (53.26 KB)
  Wytworzył:
  Konwerski Jacek
  (2016-09-30)
  Udostępnił:
  Agnieszka Zadrożna
  (2016-09-30 13:29:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o zgromadzeniu publicznym 15 października 2016 Informacja o zgromadzeniu publicznym 15 października 2016
  (53.22 KB)
  Wytworzył:
  Konwerski Jacek
  (2016-09-30)
  Udostępnił:
  Agnieszka Zadrożna
  (2016-09-30 13:29:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty za korzystanie w 2016 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Informacja o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty za korzystanie w 2016 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  (25.5 KB)
  Wytworzył:
  Tonińska Marzena
  (2016-09-26)
  Udostępnił:
  Agnieszka Zadrożna
  (2016-09-26 11:19:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Ogloszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. Planu gospodarki dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2022.pdf Ogloszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. Planu gospodarki dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2022.pdf
  (596.92 KB)
  Wytworzył:
  Romana Czeterbok
  (2016-09-19)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-09-19 08:03:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Ogłoszenie o sprzedaży drzewa w Śremie przy ul. Tatarkiewicza działka nr 1178/10 Ogłoszenie o sprzedaży drzewa w Śremie przy ul. Tatarkiewicza działka nr 1178/10
  (50.43 KB)
  Wytworzył:
  Wysoczańska Lidia
  (2016-08-23)
  Udostępnił:
  Agnieszka Zadrożna
  (2016-08-23 12:47:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęsciu postępownia administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, ścieków przemysłowych awierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego z placu magazynowania złomu zloikalizaowanego na terenie Odlewni Żeliwa Śrem S.a. przy ul. Staszica 1 Informacja Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęsciu postępownia administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, ścieków przemysłowych awierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego z placu magazynowania złomu zloikalizaowanego na terenie Odlewni Żeliwa Śrem S.a. przy ul. Staszica 1
  (412.17 KB)
  Wytworzył:
  (2016-08-18)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-08-19 07:13:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - ogłoszenie o sprzedaży drzew z nieruchomości gminnej w Orkowie - 1 sierpnia 2016 r..docx ogłoszenie o sprzedaży drzew z nieruchomości gminnej w Orkowie - 1 sierpnia 2016 r..docx
  (50.6 KB)
  Wytworzył:
  Wysoczańska Lidia
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-07-15 07:42:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 ? 2020 wraz prognozą oddziaływania na środowisko Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 ? 2020 wraz prognozą oddziaływania na środowisko
  (2.35 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-07-11 13:32:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.docx Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.docx
  (66.53 KB)
  Wytworzył:
  Karolina Banicka
  (2016-07-08)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-07-11 13:13:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - ogłoszenie o sprzedaży drzewa - wiatrołom dz. 186 Orkowo.docx ogłoszenie o sprzedaży drzewa - wiatrołom dz. 186 Orkowo.docx
  (50.24 KB)
  Wytworzył:
  Wysoczańska Lidia
  (2016-07-05)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-07-07 10:25:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik - Ogłoszenie o przetargu - najem tablicy bilboardowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 Ogłoszenie o przetargu - najem tablicy bilboardowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2
  (598.98 KB)
  Wytworzył:
  Maciej Jankowski
  (2016-06-17)
  Udostępnił:
  Agnieszka Zadrożna
  (2016-06-17 12:52:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Ogłoszenie wakacyjne dyżury przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem.doc Ogłoszenie wakacyjne dyżury przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem.doc
  (76 KB)
  Wytworzył:
  Ewelina Springer-Kobus
  (2016-06-14)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-06-14 14:26:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - budowa do trzech elektrowni wiatrowych.pdf obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - budowa do trzech elektrowni wiatrowych.pdf
  (386.27 KB)
  Wytworzył:
  Karolina Banicka
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2016-06-09 10:28:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Ogłoszenie o sprzedaży drewna do sprzedaży drzewa na nieruchomości gminnej stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, położonej we wsi Nochowo, gmina Śrem (ul. Sosnowa dz. ewid. nr 46) Ogłoszenie o sprzedaży drewna do sprzedaży drzewa na nieruchomości gminnej stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, położonej we wsi Nochowo, gmina Śrem (ul. Sosnowa dz. ewid. nr 46)
  (32.26 KB)
  Wytworzył:
  Dariusz Werner
  (2016-05-31)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-05-31 14:58:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Informacja o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  (25 KB)
  Wytworzył:
  Marzena Tonińska
  (2016-05-25)
  Udostępnił:
  Agnieszka Zadrożna
  (2016-05-25 12:23:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Polska-Śrem: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 096-171872 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Polska-Śrem: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 096-171872
  (97.42 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-05-23 10:59:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. udzielenia pozwolenia na Odbudowe walow.pdf obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. udzielenia pozwolenia na Odbudowe walow.pdf
  (397.58 KB)
  Wytworzył:
  Małgorzata Borowska
  (2016-05-18)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-05-18 12:55:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.docx Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.docx
  (18.89 KB)
  Wytworzył:
  Ilona Klak
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2016-05-17 14:54:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o ćwiczeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 19 maja 2016 r. w Śremie Informacja o ćwiczeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 19 maja 2016 r. w Śremie
  (53.54 KB)
  Wytworzył:
  Jacek Konwerski
  (2016-05-12)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-05-12 10:23:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o zgromadzeniu publicznym 31 maja 2016 r..docx Informacja o zgromadzeniu publicznym 31 maja 2016 r..docx
  (53.24 KB)
  Wytworzył:
  Jacek Konwerski
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-05-11 08:33:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku do końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr. 36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku do końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr. 36
  (12.99 MB)
  Wytworzył:
  Pawelczyk Paweł
  (2016-04-27)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-05-05 11:07:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Analiza gospodarki odpqdami komunalnymi na terenie gminy Srem w 2015 roku. Analiza gospodarki odpqdami komunalnymi na terenie gminy Srem w 2015 roku.
  (8.47 MB)
  Wytworzył:
  Milena Kudła
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-04-08 08:08:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Starosty Śremskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie budowy dróg gminnych ul. Wiosennej, ul. Letniej, ul. Słonecznej, ul. Pogodnej, ul. Majowej i Zimowej w Nochowie. Obwieszczenie Starosty Śremskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie budowy dróg gminnych ul. Wiosennej, ul. Letniej, ul. Słonecznej, ul. Pogodnej, ul. Majowej i Zimowej w Nochowie.
  (943.3 KB)
  Wytworzył:
  Pawelczyk Paweł
  (2016-03-30)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-04-06 15:29:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik - Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego pn. prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.zip Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego pn. prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.zip
  (30.95 MB)
  Wytworzył:
  Anna Koronowska-Skrzypczak
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-03-18 13:35:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Szczegółowy sposób wyliczenia poziomów recyklingu za 2015 r..docx Szczegółowy sposób wyliczenia poziomów recyklingu za 2015 r..docx
  (23.51 KB)
  Wytworzył:
  Milena Kudła
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-03-17 13:06:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne.docx Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne.docx
  (12.93 KB)
  Wytworzył:
  Milena Kudła
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-03-17 13:06:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania odpadów.docx Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania odpadów.docx
  (12.99 KB)
  Wytworzył:
  Milena Kudła
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-03-17 13:06:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Ogłosznie dotyczące wprowadzenia siedmiu dodatkowych nazw ulic we wsi Nochowo.docx Ogłosznie dotyczące wprowadzenia siedmiu dodatkowych nazw ulic we wsi Nochowo.docx
  (46.15 KB)
  Wytworzył:
  Katarzyna Kołtyś
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-03-11 14:55:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik - Ogłosznie konkursu na stanwiska dyrektorów placówek oświatowych.zip Ogłosznie konkursu na stanwiska dyrektorów placówek oświatowych.zip
  (1.64 MB)
  Wytworzył:
  Ewelina Springer-Kobus
  (2016-03-11)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-03-11 14:44:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - ogłoszenie o konkursie ofert na Program zapobiegania rakowi szyjki macicy.doc ogłoszenie o konkursie ofert na Program zapobiegania rakowi szyjki macicy.doc
  (36.5 KB)
  Wytworzył:
  Martyna Baranowska
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2016-03-03 13:24:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 r. o umorzeniu w całości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w Nochowie (ulice: Wiosenna, Letnia, Zimowa, Słoneczna, Pogodna, Majowa) Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 r. o umorzeniu w całości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w Nochowie (ulice: Wiosenna, Letnia, Zimowa, Słoneczna, Pogodna, Majowa)
  (505.83 KB)
  Wytworzył:
  Pawelczyk Paweł
  (2016-02-18)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-02-18 12:34:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Ogłoszenie o sprzedaży drewna z nieruchomości gminnej w Orkowie - 24 lutego 2016 r.docx Ogłoszenie o sprzedaży drewna z nieruchomości gminnej w Orkowie - 24 lutego 2016 r.docx
  (50.47 KB)
  Wytworzył:
  Wysoczańska Lidia
  (2016-02-10)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-02-10 14:13:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Burmistrz Śremu informuje, że w dniu 14 lutego 2016 r. w godzinach 15.00 ? 16.00 na Placu 20 Października w Śremie odbędzie się zgromadzenie publiczne. Burmistrz Śremu informuje, że w dniu 14 lutego 2016 r. w godzinach 15.00 ? 16.00 na Placu 20 Października w Śremie odbędzie się zgromadzenie publiczne.
  (53.02 KB)
  Wytworzył:
  Jacek Konwerski
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-02-09 15:12:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o zgromadzeniu publicznym - 14 lutego 2016 r. w godzinach 10.00 ? 13.00 na nowym Targowisku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie Informacja o zgromadzeniu publicznym - 14 lutego 2016 r. w godzinach 10.00 ? 13.00 na nowym Targowisku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie
  (53.14 KB)
  Wytworzył:
  Jacek Konwerski
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-02-09 12:14:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o zgromadzeniu publicznym - 23 stycznia 2016 r..docx Informacja o zgromadzeniu publicznym - 23 stycznia 2016 r..docx
  (53.17 KB)
  Wytworzył:
  Jacek Konwerski
  (2016-01-18)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2016-01-18 09:15:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Adrian Wartecki
  (2016-01-18 11:11:29)
 •  
   
  liczba odwiedzin: 8495169

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X