Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
10/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
10/III/2014 w sprawie wyboru członkówKomisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 10/III/2014 w sprawie wyboru członkówKomisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki
11/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
11/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 11/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie (91 KB)
Załączniki
12/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
12/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 12/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki
13/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
13/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 13/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki
14/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
14/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem = zm. dot. 69/VIII/11 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 6831 z dnia 19.12.2014 r. Obwieszczenie (40) z dn. 26.02.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-03-02 14:53:26)
Pobierz - 14/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem = zm. dot. 69/VIII/11 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 6831 z dnia 19.12.2014 r.
Obwieszczenie (40) z dn. 26.02.2015 r. (209 KB)
Załączniki
15/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
15/III/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Obowiązuje od 1 stycznia 2015r. do 30.06.2015r. dotychczas obowiązywała uchwała 403/XXXIX/13

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 15/III/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Obowiązuje od 1 stycznia 2015r. do 30.06.2015r.

dotychczas obowiązywała uchwała 403/XXXIX/13 (208 KB)
Załączniki
16/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
16/III/2014 w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji miejskiej . TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-23 14:43:26)
Pobierz - 16/III/2014 w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z gminą Brodnica w zakresie komunikacji
miejskiej .

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 216/XXII/2016
(292 KB)
Załączniki
17/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
17/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022= zm. dot. 413/XL/13

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 17/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022= zm. dot. 413/XL/13 (584 KB)
Załączniki
18/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
18/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok = zm. dot. 414/XL/13 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 6833 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-23 12:19:17)
Pobierz - 18/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok = zm. dot. 414/XL/13

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 6833 z dnia 19 grudnia 2014 r. (529 KB)
Załączniki
19/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
19/III/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 19/III/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających (536 KB)
Załączniki
1/I/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-01)
1/ I /2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-03 14:50:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 1/ I /2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki
20/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
20/III/2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu.= traci moc uchwałą 467/XLVI/2018 od 1 lipca 2018 Traci moc uchwala 14/III/10 + 62/VII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:46:47)
Pobierz - 20/III/2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu.= traci moc uchwałą 467/XLVI/2018 od 1 lipca 2018
Traci moc uchwala 14/III/10 + 62/VII/11 (207 KB)
Załączniki
21/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
21/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi". ( dot. uchwały 425/XLII/2014 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 21/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi". ( dot. uchwały 425/XLII/2014 ) (317 KB)
Załączniki
2/I/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-01)
2/ I /2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( Katarzyna Sarnowska )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-03 14:50:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 2/ I /2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( Katarzyna Sarnowska ) (88 KB)
Załączniki
3/II/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-08)
3/II/ 2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-12-11 10:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 3/II/ 2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia
głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki
422/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
422/XLII/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Publikacja - Dz. Urzędowym Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 1098 z dn. 20.02.2014 r. = zm. 500/XLVII/2014 - Obwieszczenie ( 34) z dn. 18.09.2014 r. - NIEAKT. NOWA UCHWAŁA- 24/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:42)
Pobierz - 422/XLII/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Publikacja - Dz. Urzędowym Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 1098 z dn. 20.02.2014 r. = zm. 500/XLVII/2014 - Obwieszczenie ( 34) z dn. 18.09.2014 r. - NIEAKT. NOWA UCHWAŁA- 24/III/2019 (208 KB)
Załączniki
423/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
423/XLII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY - nieważność § 3. w części dot.publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk.= NIEAKTUALNA - NOWA UCHWAŁA 26/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:48)
Pobierz - 423/XLII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY - nieważność § 3. w części dot.publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk.= NIEAKTUALNA - NOWA UCHWAŁA 26/III/2019 (327 KB)
Załączniki
424/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
424/XLII/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. 2014 r. poz. 1099 z dn. 20.02.2014 r. - NIEAKT. NOWA UCHWAŁA 25/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:43)
Pobierz - 424/XLII/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. 2014 r. poz. 1099 z dn. 20.02.2014 r. - NIEAKT. NOWA UCHWAŁA 25/III/2019 (217 KB)
Załączniki
425/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
425/XLII/2014 w spr.powierzenia gminie Jarocin przygot. i wykonania zadania pn.:"Zorganizowanie i nadzór nad funkcj. systemu gospodarki komunał. i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodar. Odpadów Jarocin z siedzib w Witaszyczkach z ewent.punkt. przeładunk. Aneks Nr 1-uchwała 1/III/2014; Nr 2-169/XVI/15; Nr 3-255/XXVII/16; Nr 4-370/XL/17; Nr 5-31/IV/2019; Nr 6- 123/XI/19, Nr 9 -460/XLI/2022 zm. Zm. 503/XLIV/2023 Tracą moc 453/L/10; 53/VII/11; 170/XVII/

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:05:09)
Pobierz - 425/XLII/2014 w spr.powierzenia gminie Jarocin przygot. i wykonania zadania pn.:"Zorganizowanie i nadzór nad funkcj. systemu gospodarki komunał. i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodar. Odpadów Jarocin z siedzib w Witaszyczkach z ewent.punkt. przeładunk. Aneks Nr 1-uchwała 1/III/2014; Nr 2-169/XVI/15; Nr 3-255/XXVII/16; Nr 4-370/XL/17; Nr 5-31/IV/2019; Nr 6- 123/XI/19, Nr 9 -460/XLI/2022 zm. Zm. 503/XLIV/2023
Tracą moc 453/L/10; 53/VII/11; 170/XVII/ (339 KB)
Załączniki
426/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
426/XLII/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok w gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:40)
Pobierz - 426/XLII/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok w gminie Śrem (292 KB)
Załączniki
427/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
427/XLII/2014 w sprawie ustalenia miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów.-TRACI MOC uchwałą 364/XXXII/2021 Traci moc uchwała 140/XVII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-12-20 11:29:32)
Pobierz - 427/XLII/2014 w sprawie ustalenia miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów.-TRACI MOC uchwałą 364/XXXII/2021 

Traci moc uchwała 140/XVII/07 (204 KB)
Załączniki
428/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
428/XLII/2014 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy kręgielni (dawnej strzelnicy) w zespole budynków Bractwa Kurkowego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 428/XLII/2014 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy kręgielni (dawnej strzelnicy) w zespole budynków Bractwa Kurkowego w Śremie (219 KB)
Załączniki
429/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
429/XLII/2014 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:57:22)
Pobierz - 429/XLII/2014 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce (213 KB)
Załączniki
430/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
430/XLII/2014 w sprawie dotacji celowej na sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:57:22)
Pobierz - 430/XLII/2014 w sprawie dotacji celowej na sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie (213 KB)
Załączniki
431/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
431/XLII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 694 z dnia 3 lutego 2014 r. zm. dot. 414/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:46)
Pobierz - 431/XLII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 694 z dnia 3 lutego 2014 r.

zm. dot. 414/XL/2013 (439 KB)
Załączniki
432/XLII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
432/XLII/2014 w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:57:22)
Pobierz - 432/XLII/2014 w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu (207 KB)
Załączniki
433/XLIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
433/XLIII/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo. - ROZSTRZYGN.NADZORCZE WOJEWODY - stwierdzono nieważność uchwały w całości.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-28 14:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-01-12 08:20:31)
Pobierz - 433/XLIII/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo.
- ROZSTRZYGN.NADZORCZE WOJEWODY - stwierdzono nieważność uchwały w całości. (8 MB)
Załączniki
434/XLIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
434/XLIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin zm. dot. uchwały 381/XXXVIII/2013 PLAN uchwalono - 144/XV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-28 14:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:35)
Pobierz - 434/XLIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin

zm. dot. uchwały 381/XXXVIII/2013

PLAN uchwalono - 144/XV/2015 (1 MB)
Załączniki
435/XLIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
435/XLIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem dot. uchwały 384/XXXVIII/2013. Studium - zmiana uchwała 33/V/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-28 14:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:11)
Pobierz - 435/XLIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem dot. uchwały 384/XXXVIII/2013.

Studium - zmiana uchwała 33/V/2015 (4 MB)
Załączniki
436/XLIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
436/XLIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok zm. dot. 414/XL/2013 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 1339 z dnia 3 marca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-28 14:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:57:21)
Pobierz - 436/XLIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

zm. dot. 414/XL/2013
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 1339 z dnia 3 marca 2014 r. (433 KB)
Załączniki
437/XLIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
437/XLIII/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-28 14:58:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-26 12:00:24)
Pobierz - 437/XLIII/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA (216 KB)
Załączniki
438/XLIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
438/XLIII/2014 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-28 14:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:57:21)
Pobierz - 438/XLIII/2014 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu (231 KB)
Załączniki
439/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
439/XLIV/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgi Mechlińskie" ( dot. 177/XVIII/12) Opublikowano w Dz. Urz.Woj.Wielk. z 2014 r. poz.3008 z 9 maja 2014 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:26:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-05-14 13:15:28)
(0 bytes)
Załączniki
440/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
440/XLIV/2014 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śremie - szkoła rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 września 2014 r. - NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:50)
Pobierz - 440/XLIV/2014 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śremie - szkoła rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 września 2014 r. - NIEAKT. (763 KB)
Załączniki
441/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
441/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicz. przedszkoli, innych form wychowania przedszkol., szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące j. s.t. =Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2012 z dn. 28.03.2014 r. c.d. historia dokumentu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:58)
Pobierz - 441/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzyst. dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicz. przedszkoli, innych form wychowania przedszkol., szkół podstaw. i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące j. s.t. =Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2012 z dn. 28.03.2014 r. 
c.d. historia dokumentu (211 KB)
Załączniki
442/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
442/XLIV/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2014 roku Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 2337 z dnia 10.04.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-04-14 09:22:33)
Pobierz - 442/XLIV/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2014 roku

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 2337 z dnia 10.04.2014 r. (237 KB)
Załączniki
443/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
443/XLIV/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - obowiązuje od 1 lipca 2014 r. Traci moc uchwała 284/XXX/2012 Publikacja - Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2014 poz. 2013 z dn. 28.03.2014 r. TRACI MOC uchwałą 64/VII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:15)
Pobierz - 443/XLIV/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - obowiązuje od 1 lipca 2014 r.
Traci moc uchwała 284/XXX/2012
Publikacja - Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2014 poz. 2013 z dn. 28.03.2014 r.
TRACI MOC uchwałą 64/VII/2015 (207 KB)
Załączniki
444/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
444/XLIV/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 lipca 2014 r. Traci moc uchwała 285/XXX/2012 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2014 z dn. 28.03.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 444/XLIV/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 lipca 2014 r.
Traci moc uchwała 285/XXX/2012

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2014 z dn. 28.03.2014 r. (207 KB)
Załączniki
445/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
445/XLIV/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - obowiązuje od 1 lipca 2014 r. Traci moc uchwała 316/XXXIII/2013 Publikacja = Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2015 z dn. 28.03.2014 r. TRACI MOC uchwałą 127/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:15)
Pobierz - 445/XLIV/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - obowiązuje od 1 lipca 2014 r. Traci moc uchwała 316/XXXIII/2013
Publikacja = Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2015 z dn. 28.03.2014 r.

TRACI MOC uchwałą 127/XIV/2015 (958 KB)
Załączniki
446/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
446/XLIV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku zm. uchwałą 471/XLV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Pobierz - 446/XLIV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

zm. uchwałą 471/XLV/2014 (207 KB)
Załączniki
447/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
447/XLIV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Binkowo na lata 2014-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:15:21)
Pobierz - 447/XLIV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Binkowo na lata 2014-2020 (2 MB)
Załączniki
448/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
448/XLIV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzewo na lata 2014-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:26:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:15:20)
Pobierz - 448/XLIV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzewo na lata 2014-2020 (4 MB)
Załączniki
449/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
449/XLIV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyrzeka na lata 2014-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:14:36)
Pobierz - 449/XLIV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyrzeka na lata 2014-2020 (8 MB)
Załączniki
450/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
450/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 = zm. dot. 413/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:46)
Pobierz - 450/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 = zm. dot. 413/XL/2013 (541 KB)
Załączniki
451/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
451/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok= zm. dot. 414/XL/2013 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. -z 2014 r. poz. 2016 z dn. 28.03.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:28:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:46)
Pobierz - 451/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok= zm. dot. 414/XL/2013

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. -z 2014 r. poz. 2016 z dn. 28.03.2014 r. (533 KB)
Załączniki
452/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
452/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - zm. dot. 256/XXVII/2012 = NIEAKTUALNA Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 2338 z dnia 10.04.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:28:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:41)
Pobierz - 452/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - zm. dot. 256/XXVII/2012 = NIEAKTUALNA

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 2338 z dnia 10.04.2014 r. (326 KB)
Załączniki
453/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
453/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych = zm. dot. 296/XXXI/2013 = NIEAKTUALNA Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2499 z dnia 16.04.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:40)
Pobierz - 453/XLIV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych = zm. dot. 296/XXXI/2013 = NIEAKTUALNA

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2499 z dnia 16.04.2014 r. (308 KB)
Załączniki
454/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
454/XLIV/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2339 z dnia 10.04.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:27:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-04-14 09:22:33)
Pobierz - 454/XLIV/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2339 z dnia 10.04.2014 r. (295 KB)
Załączniki
455/XLIV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-27)
455/XLIV/2014 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej ( ul. Okulickiego, Roweckiego, Komorowskiego)= zm. 525/XLIX/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-03 11:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:40)
Pobierz - 455/XLIV/2014 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej ( ul. Okulickiego, Roweckiego, Komorowskiego)= zm. 525/XLIX/2014 (212 KB)
Załączniki
456/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
456/XLV/2014 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( ks. M.Brucki) (Tytuł wręczono 3.05.2014 r.)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:46)
Pobierz - 456/XLV/2014 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( ks. M.Brucki)

(Tytuł wręczono 3.05.2014 r.) (232 KB)
Załączniki
457/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
457/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. zm. dot. 86/X/11= TRACI MOC 262/XXVIII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-11-28 10:10:55)
Pobierz - 457/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. zm. dot. 86/X/11= TRACI MOC 262/XXVIII/2016 (211 KB)
Załączniki
458/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
458/XLV/2014 w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie - funkcjonuje z dniem 1.09.2014 r. - NIEAKTUALNA -2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-26 14:52:05)
Pobierz - 458/XLV/2014 w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie - funkcjonuje z dniem 1.09.2014 r. - NIEAKTUALNA -2017 (664 KB)
Załączniki
459/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
459/XLV/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie Plan uchwalono uchwałą 186/XIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Pobierz - 459/XLV/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie
Plan uchwalono uchwałą 186/XIX/2016 (349 KB)
Załączniki
460/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
460/XLV/2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie TRACI moc uchwała 213/ XXI /2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:46)
Pobierz - 460/XLV/2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie

TRACI moc uchwała 213/ XXI /2012 (211 KB)
Załączniki
461/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
461/XLV/2014 w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy Polnej we wsi Zbrudzewo. zm. dot. 88 /XVII /86 Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3020 z 9 maja 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-05-14 13:15:28)
Pobierz - 461/XLV/2014 w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy Polnej we wsi Zbrudzewo.
zm. dot. 88 /XVII /86
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3020 z 9 maja 2014 r. (706 KB)
Załączniki
462/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
462/XLV/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2014 r. poz. 3021 z 9 maja 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-05-14 13:15:28)
Pobierz - 462/XLV/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo.
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2014 r. poz. 3021 z 9 maja 2014 r. (806 KB)
Załączniki
463/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
463/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Śrem ( zm. dot. 354/XL/09) -Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2014 r. poz. 3022 z 9 maja 2014 r.= Obwieszczenie (29) z 26.06.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Pobierz - 463/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Śrem ( zm. dot. 354/XL/09) -Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2014 r. poz. 3022 z 9 maja 2014 r.= Obwieszczenie (29) z 26.06.2014 r.
(726 KB)
Załączniki
464/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
464/XLV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niesłabin na lata 2014-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:47:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:59)
Pobierz - 464/XLV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niesłabin na lata 2014-2020 (3 MB)
Załączniki
465/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
465/XLV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa na lata 2014-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:15:19)
Pobierz - 465/XLV/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa na lata 2014-2020 (3 MB)
Załączniki
466/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
466/XLV/2014 w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 219XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:43)
Pobierz - 466/XLV/2014 w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego transportu zbiorowego

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 219XXII/2016
(340 KB)
Załączniki
467/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
467/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 zm. dot. 413/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 467/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022

zm. dot. 413/XL/2013 (538 KB)
Załączniki
468/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
468/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok zm. dot. 414/XL/2013 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2014 r. poz. 2770 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 468/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

zm. dot. 414/XL/2013 
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2014 r. poz. 2770 z dnia 28 kwietnia 2014 r. (528 KB)
Załączniki
469/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
469/XLV/2014 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej - zm. 526 /XLIX /2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 469/XLV/2014 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej - zm. 526 /XLIX /2014 (206 KB)
Załączniki
470/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
470/XLV/2014 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-20 15:21:19)
Pobierz - 470/XLV/2014 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego - NIEAKTUALNA (2 MB)
Załączniki
471/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
471/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. zm. dot. 446/XLIV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 471/XLV/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

zm. dot. 446/XLIV/2014 (207 KB)
Załączniki
472/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
472/XLV/2014 w sprawie uzgodnienia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Śremie= NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:41)
Pobierz - 472/XLV/2014 w sprawie uzgodnienia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Śremie= NIEAKTUALNA (199 KB)
Załączniki
473/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
473/XLV/2014 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie ( dot. uchwały 445/ XLIV/2014 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 473/XLV/2014 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Śremie
( dot. uchwały 445/ XLIV/2014 ) (236 KB)
Załączniki
474/XLV/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
474/XLV/2014 w sprawie zgłoszenia sołectwa Nochowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:57)
Pobierz - 474/XLV/2014 w sprawie zgłoszenia sołectwa Nochowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (206 KB)
Załączniki
475/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
475/XLVI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok -Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2013 r. - publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3488 z 6 czerwca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:15:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 475/XLVI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
-Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2013 r. - publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3488 z 6 czerwca 2014 r. (6 MB)
Załączniki
476/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
476/XLVI/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 476/XLVI/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu (201 KB)
Załączniki
477/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
477/XLVI /2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2013 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 477/XLVI /2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2013 rok (3 MB)
Załączniki
478/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
478/XLVI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2013 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:19:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 478/XLVI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie
za 2013 rok (3 MB)
Załączniki
479/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
479/XLVI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2013 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 479/XLVI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2013 rok (1 MB)
Załączniki
480/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
480/XLVI/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie - NIEAKTUALNA Plan uchwalono - 81/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-20 15:21:19)
Pobierz - 480/XLVI/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie - NIEAKTUALNA 
Plan uchwalono - 81/VIII/2015 (397 KB)
Załączniki
481/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
481/XLVI/2014 w sprawie "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Śrem do roku 2020"- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:03)
Pobierz - 481/XLVI/2014 w sprawie "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Śrem do roku 2020"- NIEAKTUALNA (2 MB)
Załączniki
482/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
482/XLVI/2014 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pysząca. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 3675 z dn. 20.06.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:15)
Pobierz - 482/XLVI/2014 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pysząca.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 3675 z dn. 20.06.2014 r. (649 KB)
Załączniki
483/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
483/XLVI/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Śremie. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 3676 z dn. 20.06.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:15)
Pobierz - 483/XLVI/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Śremie. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 3676 z dn. 20.06.2014 r. (625 KB)
Załączniki
484/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
484/XLVI/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nochowo. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3677 z dn. 20.06.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:15)
Pobierz - 484/XLVI/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nochowo.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3677 z dn. 20.06.2014 r. (510 KB)
Załączniki
485/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
485/XLVI/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3678 z dn. 20.06.2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:14:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:15)
Pobierz - 485/XLVI/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3678 z dn. 20.06.2014 (510 KB)
Załączniki
486/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
486/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Śremie zm. dot. 104/XIV/95. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz/ 3679 z dn. 20.06.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:15)
Pobierz - 486/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Śremie
zm. dot. 104/XIV/95.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz/ 3679 z dn. 20.06.2014 r. (853 KB)
Załączniki
487/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
487/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie. zm. dot. 224/XXXI/04 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 3680 z dn. 20.06.2014 r. Obwieszczenie (30) z dn. 18.09.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Pobierz - 487/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie.
zm. dot. 224/XXXI/04
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 3680 z dn. 20.06.2014 r.
Obwieszczenie (30) z dn. 18.09.2014 r. (721 KB)
Załączniki
488/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
488/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. zm. dot. uchwały 30/V/2014 . Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3681 z dn. 20.06.2014 r. Obwieszczenie ( 37) z 18.12.2014 r. TRACI MOC uchwałą 395/XL/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:43:06)
Pobierz - 488/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. zm. dot. uchwały 30/V/2014 . Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3681 z dn. 20.06.2014 r.
Obwieszczenie ( 37) z 18.12.2014 r.

TRACI MOC uchwałą 395/XL/2017 (226 KB)
Załączniki
489/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
489/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym"= zm. dot. 102/XIII/03. ( kolejne zm.) -Traci moc 241/XXIII/2020 .Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz.3477 z 6 czerwca 2014 r.= obwieszczenie (35) z dn. 18.09.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Pobierz - 489/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym"= zm. dot. 102/XIII/03. ( kolejne zm.) -Traci moc 241/XXIII/2020 .Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz.3477 z 6 czerwca 2014 r.= obwieszczenie (35) z dn. 18.09.2014 r. (216 KB)
Załączniki
490/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
490/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022= zm. dot. 413/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 490/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022= zm. dot. 413/XL/2013 (530 KB)
Załączniki
491/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
491/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok = zm. dot. 414/XL/2013 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3478 z 6 czerwca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:14:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 491/XLVI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok = zm. dot. 414/XL/2013
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3478 z 6 czerwca 2014 r. (530 KB)
Załączniki
492/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
492/XLVI/2014 w sprawie współdziałania pomiędzy gminą Śrem a Gminą Miejską Świdnik

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:14:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 492/XLVI/2014 w sprawie współdziałania pomiędzy gminą Śrem a Gminą Miejską Świdnik (202 KB)
Załączniki
493/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
493/XLVI /2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo - dot. 188/XIX/12. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4096 z dnia 21 lipca 2014 r.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-24 08:04:56)
(0 bytes)
Załączniki
494/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
494/XLVI /2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków = zm. dot. 117/XV/07 ( Kolejna zmiana 536/L/2014 ) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3479 z 6 czerwca 2014 r.. Obwieszczenie (38) 22.01.2015 r. TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:37)
Pobierz - 494/XLVI /2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków = zm. dot. 117/XV/07 ( Kolejna zmiana 536/L/2014 ) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3479 z 6 czerwca 2014 r.. Obwieszczenie (38) 22.01.2015 r.
TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024 (213 KB)
495/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
495/XLVI /2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zm. 128/XIV/2011. Publikację Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3480 z 6 czerwca 2014 r. OBWIESZCZENIE- (42) z dn.23.04.2015r. TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-16 09:22:20)
Pobierz - 495/XLVI /2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zm. 128/XIV/2011. Publikację Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3480 z 6 czerwca 2014 r. OBWIESZCZENIE- (42) z dn.23.04.2015r. TRACI MOC uchwałą 83/VIII/2015 (215 KB)
Załączniki
496/XLVI/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-05)
496/XLVI/2014 w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( dot. 445/XLV/2014 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-09 14:14:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 496/XLVI/2014 w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( dot. 445/XLV/2014 ) (212 KB)
Załączniki
497/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
497/XLVII/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2014-2016 .= TRACI MOC uchwała 46/VI/2015 Traci moc uchwała 305/XXXIII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:10)
Pobierz - 497/XLVII/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2014-2016
.= TRACI MOC uchwała 46/VI/2015

Traci moc uchwała 305/XXXIII/2013 (367 KB)
Załączniki
498/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
498/XLVII/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej - dot. 363/XXXVII/2013 Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 4249 z dn. 28 lipca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Pobierz - 498/XLVII/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej
- dot. 363/XXXVII/2013

Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 4249 z dn. 28 lipca 2014 r. (1 MB)
Załączniki
499/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
499/XLVII/2014 w sprawie zniesienia ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody - dot. 42/XLV/93- NIEAKT. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3984 z dn. 9 lipca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-02-04 13:27:30)
Pobierz - 499/XLVII/2014 w sprawie zniesienia ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody - dot. 42/XLV/93- NIEAKT.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3984 z dn. 9 lipca 2014 r. (213 KB)
Załączniki
4/II/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-08)
4/ II/ 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (radny A. Mieloszyński )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-12-11 10:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 4/ II/ 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (radny A. Mieloszyński ) (87 KB)
Załączniki
500/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
500/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. =zm. dot. 422/XLII/2014 - Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3983 z dn. 9 lipca 2014 r.= Obwieszczenie (34) z dn. 18.09.2014 r. == NIEAKT. NOWA UCHWAŁA- 24/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:42)
Pobierz - 500/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. =zm. dot. 422/XLII/2014 - Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3983 z dn. 9 lipca 2014 r.= Obwieszczenie (34) z dn. 18.09.2014 r. == NIEAKT. NOWA UCHWAŁA- 24/III/2019 (210 KB)
Załączniki
501/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
501/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem. Zm. dot. 87/X/11= Obwieszczenie (32) z dn. 18.09.2014r.=zm. 232/XXIII/2016 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3985 z dn. 10 lipca 2014 r. TRACI MOC uchwałą 302/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-04-14 13:37:36)
Pobierz - 501/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem. Zm. dot. 87/X/11= Obwieszczenie (32) z dn. 18.09.2014r.=zm. 232/XXIII/2016
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3985 z dn. 10 lipca 2014 r.

TRACI MOC uchwałą 302/XXXI/2017 (382 KB)
Załączniki
502/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
502/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych= zm. dot. 68/VIII/11 -Obwieszczenie (33) z dn. 18.09.2014r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3986 z dn. 10 lipca 2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:59)
Pobierz - 502/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych= zm. dot. 68/VIII/11 -Obwieszczenie (33) z dn. 18.09.2014r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3986 z dn. 10 lipca 2014 r. (206 KB)
Załączniki
503/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
503/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem. Zm. dot. 371/XXXVII/2013 = Obwieszczenie (31) z dn. 18.09.2014 Publikaja Dz.Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3987 z dn. 10 lipca 2014 r.= NIEAKTUALNA -nowa 280/XXIX/2016 z dn. 1.01.2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 10:46:03)
Pobierz - 503/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem. Zm. dot. 371/XXXVII/2013 = Obwieszczenie (31) z dn. 18.09.2014 Publikaja Dz.Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3987 z dn. 10 lipca 2014 r.= NIEAKTUALNA -nowa 280/XXIX/2016 z dn. 1.01.2017 (214 KB)
Załączniki
504/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
504/XLVII/2014 w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Śrem kategorii dróg gminnych. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3988 z dn. 10.07.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-18 15:01:25)
Pobierz - 504/XLVII/2014 w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Śrem kategorii dróg gminnych.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 3988 z dn. 10.07.2014 r. (304 KB)
Załączniki
505/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
505/XLVII/2014 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2015 r. = zm. 65/VII/2015 Traci MOC uchwała 287/XXX/2012 zm. uchwałą 342/XXXVI/2013; Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4097 z dn. 21 lipca 2014 r. Obwieszczenie (43) z dn. 09.07.2015 TRACI moc uchwałą 146/XV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:33)
Pobierz - 505/XLVII/2014 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2015 r. = zm. 65/VII/2015
Traci MOC uchwała 287/XXX/2012 zm. uchwałą 342/XXXVI/2013; 
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4097 z dn. 21 lipca 2014 r.
Obwieszczenie (43) z dn. 09.07.2015
TRACI moc uchwałą 146/XV/2015 (381 KB)
Załączniki
506/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
506/XLVII/2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadamikomunalnymi = wchodzi w życie z dn. 1.01.2015 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4098 z dn. 21.07.2014 r.;= TRACI MOC- 66/VII/2015 Traci Moc uchwała 322/XXXIV/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-04-27 07:02:30)
Pobierz - 506/XLVII/2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadamikomunalnymi = wchodzi w życie z dn. 1.01.2015 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4098 z dn. 21.07.2014 r.;= TRACI MOC- 66/VII/2015


Traci Moc uchwała 322/XXXIV/2013 (221 KB)
Załączniki
507/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
507/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem= zm. dot. 335/XXXV/2013 zm.375/XXXVII/2013.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 507/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem= zm. dot. 335/XXXV/2013 zm.375/XXXVII/2013.

(320 KB)
Załączniki
508/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
508/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 zm. dot. 413/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 508/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022
zm. dot. 413/XL/2013 (554 KB)
Załączniki
509/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
509/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok= zm. dot. 414/XL/2013 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3758 z dn. 27.06.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-03 14:56:45)
Pobierz - 509/XLVII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok= zm. dot. 414/XL/2013

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 3758 z dn. 27.06.2014 r. (462 KB)
Załączniki
510/XLVII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-26)
510/XLVII/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 510/XLVII/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego (200 KB)
Załączniki
511/XLVIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-24)
511/XLVIII/ 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 -zm.do.413/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-24 13:23:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 511/XLVIII/ 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022
-zm.do.413/XL/2013 (536 KB)
Załączniki
512/XLVIII/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-24)
512/XLVIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok - zm. dot. 414/XL/2013 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4198 z dn. 24.07.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-24 13:23:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Pobierz - 512/XLVIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok - zm. dot. 414/XL/2013
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 4198 z dn. 24.07.2014 r. (296 KB)
Załączniki
513/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
513/XLIX/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem dot. 331/XXXV/2013 . Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 5313 z 15.10.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-10-27 09:58:44)
Pobierz - 513/XLIX/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem
dot. 331/XXXV/2013 . Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 5313 z 15.10.2014 r.
(2 MB)
Załączniki
514/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
514/XLIX/2014 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie zalewu w Szymanowie Traci moc uchwała 198/XX/2012 zm. 362/XXXVII/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:13:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 514/XLIX/2014 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie zalewu w Szymanowie

Traci moc uchwała 198/XX/2012 zm. 362/XXXVII/2013 (206 KB)
Załączniki
515/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
515/XLIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi położonej we wsi Szymanowo Plan uchwalono uchwałą 251/XXVII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-31 12:03:44)
Pobierz - 515/XLIX/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi położonej we wsi Szymanowo 
Plan uchwalono uchwałą 251/XXVII/2016 (333 KB)
Załączniki
516/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
516/ XLIX/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:13:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 516/ XLIX/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo (418 KB)
Załączniki
517/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
517/XLIX/2014 zm. uchwałę w spr. trybu udziel. i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące j.s.t..= Zm. Dot. 407/XLVII/10 Publik. - Dz. Urz. Woj. Wielk z 2014 r. poz. 4900 z dn. 19.09.2014 r. Obwieszczenie (36)dn. 30.10.2014 TRACI MOC uchwałą 151/XV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-22 11:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Pobierz - 517/XLIX/2014 zm. uchwałę w spr. trybu udziel. i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstaw. i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące j.s.t..= Zm. Dot. 407/XLVII/10 Publik. - Dz. Urz. Woj. Wielk z 2014 r. poz. 4900 z dn. 19.09.2014 r. Obwieszczenie (36)dn. 30.10.2014

TRACI MOC uchwałą 151/XV/2015 (216 KB)
Załączniki
518/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
518/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNE

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-22 11:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-26 12:00:24)
Pobierz - 518/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNE (215 KB)
Załączniki
519/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
519/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-26 12:00:24)
Pobierz - 519/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA (214 KB)
Załączniki
520/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
520/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-26 12:00:24)
Pobierz - 520/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA (214 KB)
Załączniki
521/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
521/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony -NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-26 12:00:24)
Pobierz - 521/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony -NIEAKTUALNA (216 KB)
Załączniki
522/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
522/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-26 12:00:24)
Pobierz - 522/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA (216 KB)
Załączniki
523/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
523/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-26 12:00:24)
Pobierz - 523/XLIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony - NIEAKTUALNA (216 KB)
Załączniki
524/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
524/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny= zm. dot. 30/V/11 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 4965 z dn. 25 września 2014 r. Obwieszczenie ( 37) z 18.12.2014 r. TRACI MOC uchwałą 395/XL/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-11-27 14:42:34)
Pobierz - 524/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny= zm. dot. 30/V/11 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 4965 z dn. 25 września 2014 r.
Obwieszczenie ( 37) z 18.12.2014 r.

TRACI MOC uchwałą 395/XL/2017 (214 KB)
Załączniki
525/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
525/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej = dot. 455/XLIV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 525/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej = dot. 455/XLIV/2014 (210 KB)
Załączniki
526/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
526/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej = zm. dot. 469/XLV/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 526/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wspólną realizację inwestycji drogowej = zm. dot. 469/XLV/2014 (213 KB)
Załączniki
527/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
527/XLIX/2014 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 4070 P w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:42)
Pobierz - 527/XLIX/2014 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 4070 P w Bodzyniewie (203 KB)
Załączniki
528/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
528/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022= zm. dot. 413/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-22 11:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 528/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022= zm. dot. 413/XL/2013 (533 KB)
Załączniki
529/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
529/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 r. = dot. 414/XL/2013 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 4901 z dnia 19.09.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 529/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 r. = dot. 414/XL/2013

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 4901 z dnia 19.09.2014 r. (455 KB)
Załączniki
530/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
530/XLIX/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r. poz. 4966 z dn. 25.09.2014 r. Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-09 07:09:51)
Pobierz - 530/XLIX/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r. poz. 4966 z dn. 25.09.2014 r. Uchwała zrealizowana

(293 KB)
Załączniki
531/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
531/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych = zm. dot. 296/XXXI/13 = NIEAKTUALNA Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 4967 z dn. 25.09.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-23 14:59:41)
Pobierz - 531/XLIX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych = zm. dot. 296/XXXI/13 = NIEAKTUALNA

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 4967 z dn. 25.09.2014 r. (210 KB)
Załączniki
532/XLIX/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
532/XLIX/2014 w sprawie wspólnej realizacji z gminą Dolsk publicznego transportu zbiorowego; TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 217XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-22 11:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:45)
Pobierz - 532/XLIX/2014 w sprawie wspólnej realizacji z gminą Dolsk publicznego transportu zbiorowego; 

TRACI MOC z dn. 1.07.2016 - uchwała 217XXII/2016
(339 KB)
Załączniki
533/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
Uchwała 533/L/2014 w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem Plan uchwalono 170/XVII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-29 15:23:56)
Pobierz - Uchwała 533/L/2014 w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem
Plan uchwalono 170/XVII/2016 (371 KB)
Załączniki
534/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
Uchwała 534/L/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin- ZREALIZOWANA Plan uchwalono uchwałą 241/XXVI/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-03 10:41:27)
Pobierz - Uchwała 534/L/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin- ZREALIZOWANA
Plan uchwalono uchwałą 241/XXVI/2016 (374 KB)
Załączniki
535/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
Uchwała 535/L/2014 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego = NIEAKTUALNE

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:23)
Pobierz - Uchwała 535/L/2014 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego = NIEAKTUALNE (212 KB)
Załączniki
536/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
Uchwała 536 /L/ 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - zm. dot. 117/XV/07 zm.494/XLVI/2014 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r poz. 5591 z dn. 31.10.2014r. Obwieszczenie (38) 22.01.2015 r. TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024

Autor dokumentu: Marta Matuszewska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-04-15 14:49:46)
Pobierz - Uchwała 536 /L/ 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - zm. dot. 117/XV/07 zm.494/XLVI/2014 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r poz. 5591 z dn. 31.10.2014r. Obwieszczenie (38) 22.01.2015 r.
TRACI MOC uchwałą 612/LII/2024 z 11.04.2024 (213 KB)
Załączniki
537/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
Uchwała 537/L/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nochowo na lata 2014-2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:01)
Pobierz - Uchwała 537/L/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nochowo na lata 2014-2020 (1 MB)
Załączniki
538/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
538/L/2014 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich gminy Śrem Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 6059 z dn. 17.11.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-11-18 10:15:55)
Pobierz - 538/L/2014 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich gminy Śrem

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 6059 z dn. 17.11.2014 r. (209 KB)
Załączniki
539/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
539/L/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-06-17 13:59:15)
Pobierz - 539/L/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego na rzecz powiatu śremskiego (215 KB)
Załączniki
540/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
540/L/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne.Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 6511 z dnia 4.12. 2014 r.= zm. dot. 362/XLI/09. Obwieszczenie (39) z 22.01. 2015 r. zm. uchwała 195/XIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-04-04 14:01:31)
Pobierz - 540/L/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne.Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 6511 z dnia 4.12. 2014 r.= zm. dot. 362/XLI/09. Obwieszczenie (39) z 22.01. 2015 r. zm. uchwała 195/XIX/2016 (203 KB)
Załączniki
541/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
541/L/2014 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-11 14:58:56)
Pobierz - 541/L/2014 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 r. (242 KB)
Załączniki
542/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
542/L/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:55:34)
Pobierz - 542/L/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (1 MB)
Załączniki
543/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
543/L/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-11-20 14:54:58)
Pobierz - 543/L/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (830 KB)
Załączniki
544/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
544/L/2014 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Partnerstwa z powiatem śremskim w realizacji projektu pod nazwą "Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 544/L/2014 w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Partnerstwa z powiatem śremskim w realizacji projektu pod nazwą "Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim" współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (220 KB)
Załączniki
545/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
545/L/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 zm. dot. 413/XL/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 545/L/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022
zm. dot. 413/XL/2013 (537 KB)
Załączniki
546/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
546/L/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok = zm. dot. 414/XL/2013 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2014 r. poz. 5592 z dn. 31.10.2014r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:41)
Pobierz - 546/L/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok = zm. dot. 414/XL/2013

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel.z 2014 r. poz. 5592 z dn. 31.10.2014r. (563 KB)
Załączniki
547/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
547/L/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego -obowiązuje od 1.01.2015 r. TRACI MOC 402/XXXVIII/2013 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 5593 z dn. 31.10.2014 r. TRACI MOC uchwałą 139/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-11-02 14:04:16)
Pobierz - 547/L/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego -obowiązuje od 1.01.2015 r.
TRACI MOC 402/XXXVIII/2013
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel z 2014 r. poz. 5593 z dn. 31.10.2014 r.
TRACI MOC uchwałą 139/XIV/2015 (203 KB)
Załączniki
548/L/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
548/L/2014 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2015 rok wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łęg

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:40)
Pobierz - 548/L/2014 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2015 rok wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łęg (212 KB)
Załączniki
5/II/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-08)
5/ II/ 2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-12-11 10:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 5/ II/ 2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia
głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki
6/II/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-08)
6/ II /2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( radny E. Szczepański )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-12-11 10:09:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 6/ II /2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie ( radny E. Szczepański ) (88 KB)
Załączniki
7/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
7/III/2014 w sprawie powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 7/III/2014 w sprawie powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie (89 KB)
Załączniki
8/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
8/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie Arkadiusz Janowiak - Przewodniczący Komisji Antoni Michalak - Z-ca Przewodniczącego Komisji

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 8/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie

Arkadiusz Janowiak - Przewodniczący Komisji
Antoni Michalak - Z-ca Przewodniczącego Komisji (92 KB)
Załączniki
9/III/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
9/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - 9/III/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie (90 KB)
Załączniki