☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakup doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Śrem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2008656