☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Piątek 18.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-11
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-18 13:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:09)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie(382.4 KB)
Załączniki
1/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-03
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-07 12:34:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE(185.86 KB)
Załączniki
2/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-04
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-07 12:34:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(86.56 KB)
Załączniki
2/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-11
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-12 08:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
(87.56 KB)
Załączniki
3/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-01
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Śremie
(994.89 KB)
Załączniki
3/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-07
w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 45/2 i 47/2, stanowiącej własność gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-09 15:11:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz dokument - w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 45/2 i 47/2, stanowiącej własność gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.48 KB)
Załączniki
4/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-10
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizacją zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-11 14:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:44)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizacją zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE(297.77 KB)
Załączniki
4/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-02
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Śremie 
(238.11 KB)
Załączniki
5/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-25
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-04-30 12:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-06-26 14:39:34)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego
(88.26 KB)
Załączniki
5/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-14
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-14 14:18:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:03)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(197.56 KB)
Załączniki
6/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-21
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-27 14:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
(86.78 KB)
Załączniki
6/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-14
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-15 14:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-03-28 11:30:52)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
(176.8 KB)
Załączniki
7/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-10
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-06-13 11:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej  w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego
(88.29 KB)
Załączniki
7/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-15
w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/8 i 66/10- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-15 14:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/8 i 66/10- NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.52 KB)
Załączniki
8/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-27
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością 
(97.97 KB)
Załączniki
8/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-15
w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-15 14:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia własności gminy Śrem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 66/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90.72 KB)
Załączniki
9/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-09
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi bankowej i inwentaryzacji

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-10 10:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi bankowej i inwentaryzacji
(89.09 KB)
Załączniki
9/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-15
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-01-16 11:02:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:49)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(100.69 KB)
Załączniki
10/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-16
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 37/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/21 położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-17 12:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 37/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/21 położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka- NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(91.23 KB)
Załączniki
10/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-09
w sprawie zasad podpisywania pism urzędowych oraz wydawania upoważnień i pełnomocnictw

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-10 10:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad podpisywania pism urzędowych oraz wydawania upoważnień i pełnomocnictw
(1.12 MB)
Załączniki
11/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-24
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-01-25 13:59:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE(106.8 KB)
Załączniki
11/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-20
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-26 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki
12/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-01-31 14:48:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok
(220.94 KB)
Załączniki
12/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-24
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw ekonomiczno-komunalnych

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-26 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw ekonomiczno-komunalnych
(88.53 KB)
Załączniki
13/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-31
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-02-01 10:05:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(100.92 KB)
Załączniki
14/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-31
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:39)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(384.12 KB)
Załączniki
15/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-31
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy  IV lub VII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na rok szkolny 2019/2020- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88.67 KB)
Załączniki
16/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-01
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-05 14:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(85.92 KB)
Załączniki
17/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-01
w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania majątku na stan Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(85.9 KB)
Załączniki
18/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-01
w sprawie oddania w użytkowanie wieczystego gruntu położonego w Nochowie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w użytkowanie wieczystego gruntu położonego w Nochowie
(92.19 KB)
Załączniki
19/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-01
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1745/30 i 1745/33

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1745/30 i 1745/33
(91.99 KB)
Załączniki
20/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-01
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnymi numerem działki 2238/2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnymi numerem działki 2238/2
(90.89 KB)
Załączniki
21/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-01
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Żurawiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 717/1- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-05 14:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Żurawiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 717/1- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93.76 KB)
Załączniki
22/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-06
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-08 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
(397.34 KB)
Załączniki
23/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-07
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pysząca przy ulicy Długiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-08 14:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:39)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pysząca przy ulicy Długiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.66 KB)
Załączniki
24/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-07
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-08 14:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem(95.94 KB)
Załączniki
25/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-12
w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Góra- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-13 17:01:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Góra- NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.8 KB)
Załączniki
26/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-14
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem- zmienione zarządzeniem nr 122/2019 z dnia 11.09.2019 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-02-15 14:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-09-16 07:28:07)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem- zmienione zarządzeniem nr 122/2019 z dnia 11.09.2019 r.
(265.34 KB)
Załączniki
27/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-18
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/21,525/23

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-20 11:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/21,525/23
(93.1 KB)
Załączniki
28/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-19
w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-20 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury
(966.33 KB)
Załączniki
29/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-19
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-02-22 11:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym
(299.6 KB)
Załączniki
30/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-21
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-02-22 11:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
(223.98 KB)
Załączniki
31/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-21
w sprawie powołania Rady Rowerowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-26 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Rady Rowerowej
(87.17 KB)
Załączniki
32/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-22
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018 - 2021"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-26 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2018 - 2021- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(94.12 KB)
Załączniki
33/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-25
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-02-26 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-02-27 09:13:48)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 rok 
(146.75 KB)
Załączniki
34/19
Projektowany
Z dnia
2019-02-26
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, zabudowanej nieruchomości, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1916

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-02-27 09:13:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, zabudowanej nieruchomości, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1916
(89.66 KB)
Załączniki
35/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-27
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1725/20 i 1725/21

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-01 10:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1725/20 i 1725/21
(92.12 KB)
Załączniki
36/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-28
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne(166.01 KB)
Załączniki
37/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-02-28
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok
(259.25 KB)
Załączniki
38/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-04
w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej
(89.42 KB)
Załączniki
39/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-05
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-05 11:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE(330.32 KB)
Załączniki
40/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/36- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-07 14:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:44)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/36- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.56 KB)
41/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/5- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-07 14:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/5- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.76 KB)
42/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-07
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 198/20

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-07 14:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 198/20
(93.62 KB)
43/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-07 14:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument -  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93.05 KB)
44/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-07
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2018 Burmistrza Śremu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy gminą Śrem a Fundacją Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-07 14:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2018 Burmistrza Śremu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy gminą Śrem a Fundacją Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.56 KB)
45/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-07
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego położonego w Orkowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-07 14:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego położonego w Orkowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(647.46 KB)
46/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-08
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-12 08:18:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(383.67 KB)
Załączniki
47/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-08
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-12 08:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-10-16 09:15:53)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(88.2 KB)
Załączniki
48/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-11
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną na III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-15 14:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną na III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(200.36 KB)
Załączniki
49/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-12
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-15 14:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:49)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(84.76 KB)
Załączniki
50/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-18
w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez gminę Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-03-22 13:53:20)
Pobierz dokument - w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez gminę Śrem
(111.32 KB)
Załączniki
51/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-19
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
(85.3 KB)
Załączniki
52/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91.66 KB)
Załączniki
53/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93.51 KB)
Załączniki
54/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91.5 KB)
Załączniki
55/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(94.17 KB)
Załączniki
56/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-03-19 15:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.3 KB)
Załączniki
57/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-22
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2997/1 i 2997/2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-25 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2997/1 i 2997/2
(90.11 KB)
Załączniki
58/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-22
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1324 i 1325

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-25 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1324 i 1325
(90.47 KB)
Załączniki
59/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-25
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-03-28 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:49)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.86 KB)
Załączniki
60/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-28
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-04-01 09:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2019 r. na podstawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert
(282.6 KB)
Załączniki
61/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-01
w sprawie określenia kryteriów i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o zawarcie umowy podnajmu lokali mieszkalnych w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1C

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia kryteriów i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o zawarcie umowy podnajmu lokali mieszkalnych w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1C
(98.2 KB)
Załączniki
62/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-02
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-03 14:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Śrem
(88.67 KB)
Załączniki
63/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-12
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/11

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-16 12:44:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/11
(92.69 KB)
Załączniki
64/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-18
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-23 12:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok
(229.88 KB)
Załączniki
65/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-19
w sprawie zmiany określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem
(1.59 MB)
Załączniki
66/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-19
w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy 
(1.6 MB)
Załączniki
67/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
(88.08 KB)
Załączniki
68/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
(87.23 KB)
Załączniki
69/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
(87.77 KB)
Załączniki
70/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-25
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-04-29 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(682.29 KB)
Załączniki
71/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-17
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-04-30 12:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne
(224.07 KB)
Załączniki
72/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-30
w sprawie procedury zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-05-06 14:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie procedury zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży
(94.69 KB)
Załączniki
73/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-06
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiejskiej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-08 14:59:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie w rejonie ulicy Wiejskiej
(92.63 KB)
Załączniki
74/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-06
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2773/30

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-08 14:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2773/30
(91.04 KB)
Załączniki
75/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2018 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-08 14:59:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2018 rok
(3.63 MB)
Załączniki
76/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2018 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-08 14:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2018 rok
(2.47 MB)
Załączniki
77/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2018 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-08 14:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2018 rok
(3.99 MB)
Załączniki
78/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-08
w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-13 15:16:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny
(88.85 KB)
Załączniki
79/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-15
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-05-20 10:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego
(602.03 KB)
Załączniki
80/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/21

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-05-20 10:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/21
(93.71 KB)
Załączniki
81/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Piaskowej 9/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-05-20 10:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Piaskowej 9/4
(92.57 KB)
Załączniki
82/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-17
w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Zbrudzewo- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-22 14:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Zbrudzewo- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(308.58 KB)
Załączniki
83/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-27
uchylające zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Śremu z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie świadczenia zastępczego oraz zarządzenia zmieniające nr 156/2016 Burmistrza Śremu z dnia 29 grudnia 2016 r. i nr 169/2017 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-05-28 10:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Śremu z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie świadczenia zastępczego oraz zarządzenia zmieniające nr 156/2016 Burmistrza Śremu z dnia 29 grudnia 2016 r. i nr 169/2017 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2017 r.
(87.3 KB)
Załączniki
84/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-07
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Luciny, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 48

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-06-13 11:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Luciny, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 48
(91.12 KB)
Załączniki
85/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-10
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji sprawie przyznania świadczenia wychowawczego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-06-13 11:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji  sprawie przyznania świadczenia wychowawczego
(90.77 KB)
Załączniki
86/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-14
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie przy ul. Gierymskiego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie przy ul. Gierymskiego
(1000.1 KB)
Załączniki
87/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-17
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
(86.04 KB)
Załączniki
88/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-17
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pysząca, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 413

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pysząca, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 413
(92.14 KB)
Załączniki
89/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-17
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Gaj, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 22/1 i 22/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Gaj, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 22/1 i 22/4
(91.15 KB)
Załączniki
90/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-17
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zbrudzewo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 282/2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-07-30 14:16:34)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zbrudzewo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 282/2
(90.18 KB)
Załączniki
91/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-17
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krzyżanowo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 199/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krzyżanowo, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 199/4
(90.72 KB)
Załączniki
92/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-17
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-06-18 08:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
(100.75 KB)
Załączniki
93/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-24
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie pozostałego środka trwałego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-06-26 14:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie pozostałego środka trwałego
(86.23 KB)
Załączniki
94/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-25
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Dobczynie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 44/2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Dobczynie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 44/2
(90.3 KB)
Załączniki
95/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Ratajczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-05 14:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Ratajczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(92.19 KB)
Załączniki
96/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Andżeliki Ławniczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-05 14:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Andżeliki Ławniczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(92.4 KB)
Załączniki
97/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-05 14:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(92.56 KB)
Załączniki
98/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Klimowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-10 10:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Klimowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(91.34 KB)
Załączniki
99/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-08
w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Mechlinie w dniu 1 września 2019 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-15 14:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Mechlinie w dniu 1 września 2019 r. 
(264.76 KB)
Załączniki
100/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-16
w sprawie oddania w najem tablicy bilbordowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy al. Jana Kilińskiego 2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-07-19 12:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem tablicy bilbordowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy al. Jana Kilińskiego 2 
(483.01 KB)
Załączniki
101/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-25 09:49:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-09-16 07:28:06)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35 - NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.66 KB)
Załączniki
102/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-24
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-26 08:46:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego 
(757.84 KB)
Załączniki
103/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-24
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Kolejowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-26 08:46:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Kolejowej 
(966.42 KB)
Załączniki
104/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-24
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok
(263.47 KB)
Załączniki
105/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-25
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/2
(91.66 KB)
Załączniki
106/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-25
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/4
(93.87 KB)
Załączniki
107/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-25
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/5

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/5
(91.11 KB)
Załączniki
108/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-25
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Szkolnej i Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/6

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-07-29 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Szkolnej i Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 528/6
(92.89 KB)
Załączniki
109/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-30
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Mechlinie wraz z określeniem sposobu udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-08-01 10:21:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Mechlinie wraz z określeniem sposobu udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
(241.04 KB)
Załączniki
110/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-31
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Łęgu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 17/1

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-08-05 14:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Łęgu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 17/1
(90.22 KB)
Załączniki
111/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-05
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-08-05 14:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie
(85.18 KB)
Załączniki
112/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-05
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-08-08 07:27:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- Wyprawka szkolna
(88.07 KB)
Załączniki
113/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-08
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-08-09 14:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o. 
(1.37 MB)
Załączniki
114/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-08
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-08-09 14:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Bodzyniewie
(640.89 KB)
Załączniki
115/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-14
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-08-20 14:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej
(887.91 KB)
Załączniki
116/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-19
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/22

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-08-21 09:41:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ul. Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/22
(91.39 KB)
Załączniki
117/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-08-23 09:52:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem
(396.78 KB)
Załączniki
118/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-23
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Kadzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 373

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-09-03 13:23:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Kadzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 373
(91.74 KB)
Załączniki
119/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-27
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-09-03 13:23:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok
(331.35 KB)
Załączniki
120/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-04
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Wiejskiej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-05 09:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Wiejskiej
(92.76 KB)
Załączniki
121/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-11
w sprawie formy przekazania sprawozdań przez jednostki budżetowe- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA ŚREMU NR 139/2019 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2019 R

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-13 12:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-10-14 09:24:00)
Pobierz dokument - w sprawie formy przekazania sprawozdań przez jednostki budżetowe- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA ŚREMU NR 139/2019 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2019 R
 (87.05 KB)
Załączniki
122/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-11
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-13 12:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych gminy Śrem
(92.92 KB)
Załączniki
123/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-11
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-13 13:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/35
(89.2 KB)
Załączniki
124/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-11
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 72/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/80

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2019-09-16 07:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 72/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/80
(89.35 KB)
Załączniki
125/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-17
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Śremie-ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 138/2019 Z DNIA 7 PAŻDZIERNIKA 2019 R.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-23 13:58:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-10-14 09:24:00)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Śremie-ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 138/2019 Z DNIA 7 PAŻDZIERNIKA 2019 R.
(91.28 KB)
Załączniki
126/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-20
w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo budynku świetlicy wiejskiej w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-23 13:58:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo budynku świetlicy wiejskiej w zwykły zarząd
(89.07 KB)
Załączniki
127/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-24
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-09-26 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok
(232.69 KB)
Załączniki
128/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-30
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Olszy stanowiących własność gminy Śrem na nieruchomość położoną w Śremie będącą własnością powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-03 08:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Olszy stanowiących własność gminy Śrem na nieruchomość położoną w Śremie będącą własnością powiatu śremskiego
(94.68 KB)
Załączniki
129/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-02
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Zbrudzewie(727.62 KB)
Załączniki
130/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-02
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudzkiego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudzkiego(666.94 KB)
Załączniki
131/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-03
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zmówienie publiczne
(3.17 MB)
Załączniki
132/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-04
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 236/54

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 236/54(93.16 KB)
Załączniki
133/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-04
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/7, 236/58 i 236/59

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/7, 236/58 i 236/59(92.78 KB)
Załączniki
134/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-04
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/53

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/53(92.78 KB)
Załączniki
135/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-04
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/52

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-07 14:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działek 236/52(92.6 KB)
Załączniki
136/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-04
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-09 08:52:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-10-14 09:23:59)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok(219.56 KB)
Załączniki
137/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-07
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudzkiego i Ks. Jana Kajetańczyka

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-09 08:52:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudzkiego i Ks. Jana Kajetańczyka(711.64 KB)
Załączniki
138/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-07
zmieniające zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Śremu z dnia 17 września 2019r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-10 12:36:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Śremu z dnia 17 września 2019r.(90.58 KB)
Załączniki
139/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-08
zmieniające zarządzenie w sprawie formy przekazywania sprawozdań przez jednostki budżetowe

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-14 09:24:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie formy przekazywania sprawozdań przez jednostki budżetowe
(88.46 KB)
Załączniki
140/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-11
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1730/17 i 1730/28

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1730/17 i 1730/28
(89.13 KB)
Załączniki
141/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/22

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/22
(92.69 KB)
Załączniki
142/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55/3

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55/3
(92.19 KB)
Załączniki
143/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-11
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
(87.47 KB)
Załączniki
144/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-10-15
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 47/2019 Burmistrza Śremu z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2019-10-16 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 47/2019 Burmistrza Śremu z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pyszącej
(88.01 KB)
Załączniki
 
 
ilość odwiedzin: 7286611

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X